Modna dieta celebrytów jednak bezpieczna | VIMED

Modna dieta celebrytów jednak bezpieczna

W ostatnim czasie o Centrum Medycznym VIMED w mediach pojawiło się wiele doniesień za sprawą stosowanej w nim autorskiej terapii fenotypowej, której efekty ocenia się jako spektakularne. Z dobrodziejstw stosowanej terapii skorzystało do tej pory kilka tysięcy pacjentów a wiele znanych osób miało okazję opowiedzieć zainteresowanym dziennikarzom o rewelacyjnych rezultatach, jakie zostały osiągnięte.

Codziennie jesteśmy świadkami małych i dużych sukcesów naszych pacjentów, które niezmiernie nas cieszą, nadają bowiem sens naszej pracy. Dostajemy od nich wiele podziękowań i jest nam miło, kiedy niektórzy dzielą się swoimi pozytywnymi doświadczeniami na łamach prasy czy na antenie telewizji i radia.

Nie wszyscy jednak są pacjentami i mogą być tak zgodni. Szanując swobodę wypowiadania poglądów, czujemy się jednak w obowiązku sprostować nieprawdziwe informacje, które pojawiły się w jednej z publikacji w mediach. Naruszają one dobry wizerunek naszej kliniki, narażają firmę na utratę zaufania publicznego niezbędnego do wykonywania jej pracy i wprowadzają w błąd zarówno pacjentów Centrum Medycznego Vimed jak i osoby, które rozważają skorzystanie z oferowanej w nim terapii.


Na początku marca w tygodniku Newsweek ukazał się wywiad z panią Dianą Wolańską, dietetykiem, która pracuje w Instytucie Żywności i Żywienia oraz w Poradni Dietetycznej 4 LINE w Warszawie. Publikacja ta nosi tytuł „Dieta celebrytów jest niebezpieczna”. Już sam tytuł jest bardzo sugerujący, dlatego też poniżej zamieszczamy odniesienie się do tego zarzutu jak i sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w wypowiedziach pani Wolańskiej.
[clearboth]

  1. W odniesieniu do wielce niefortunnego tytułu, który kwestionuje bezpieczeństwo terapii stosowanej
   w Centrum Medyczne VIMED, oświadczamy,
   że przez 5 lat funkcjonowania kliniki nie wydarzyło się nic, co uprawniałoby nawet tylko takie przypuszczenie. Z terapii Centrum Medyczne VIMED skorzystało do tej pory wiele tysięcy pacjentów, którzy nie tylko nie zgłaszali skarg, ale wręcz przeciwnie, zachwyceni znakomitymi rezultatami, samoistnie polecali klinikę swoim krewnym i znajomym, a nawet w kontaktach z mediami.

Kod Metaboliczny

  1. Sformułowanie „rzekomy kod metaboliczny” użyte przez panią Wolańską na określenie stosowanego w Centrum narzędzia diagnostycznego jako podstawy do wdrożenia diety fenotypowej podaje w wątpliwość rzetelność kliniki, choć ocena ta w żaden sposób nie jest uzasadniona.[info]Kod Metaboliczny to nowoczesny, cytotoksyczny test opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej) wykonywany z krwi, pozwalający zidentyfikować te produkty spożywcze, które wywołują reakcję alergiczną. [/info]

   Test ten, jako jedyne znane narzędzie diagnostyczne, pozwala określić Indywidualny Pokarmowy Profil Immunologiczny. Jest niezbędny by dostosować zalecane pożywienie do indywidualnego fenotypu, czyli zespołu indywidualnych cech organizmu konkretnego człowieka, który stanowi wypadkową jego konstrukcji genetycznej i oddziaływań środowiskowych.

  2. W odniesieniu do stwierdzenia „dieta rotacyjno-eliminacyjna grozi niedoborami i należy stosować ją pod opieką lekarza” informujemy, że w pełni zgadzamy się z tą tezą (w każdej diecie eliminacyjnej istnieje ryzyko niedoborów, w związku z czym fachowa opieka specjalistów jest niezbędna). Dlatego też Centrum Medyczne VIMED zapewnia nie tylko profesjonalną opiekę dietetyczną, ale także medyczną, zarówno w zakresie wszechstronnej, najnowocześniejszej diagnostyki przed rozpoczęciem terapii, jak i badań kontrolnych w trakcie i po jej zakończeniu. Doświadczeni lekarze i dietetycy czuwają nad tym, aby radości pacjenta z osiąganych rezultatów nie przyćmiły problemy zdrowotne wynikające z niedoboru składników odżywczych i mineralnych. Wyjaśnienie to wydaje nam się niezbędne, gdyż z kontekstu wypowiedzi pani Wolańskiej na ten temat można wnioskować, że Centrum Medyczne VIMED takiej opieki nie zapewnia.
 1. Odpowiedź pani Wolańskiej na pytanie o znaczną utratę wagi przez Ryszarda Kalisza (15 kilogramów) także niestety obarczona jest błędami. Terapia Fenotypowa, dzięki której możliwe było uzyskanie w tym przypadku także efektu utraty wagi to kompleksowy, holistyczny program dostosowany do aktualnych, indywidualnych potrzeb danego organizmu. Terapia wspomaga naturalne siły organizmu do walki z procesami starzenia, chorobami przewlekłymi i nadwagą. Program składa się z badań diagnostycznych, w tym testu na opóźnioną alergię pokarmową (OAP), konsultacji lekarskich i dietetycznych oraz nowoczesnych zabiegów medycyny fizykalnej, których zakres dobierany jest do potrzeb konkretnej osoby (jednym z nich może być hydrokolonoterapia, jeśli lekarz stwierdzi potrzebę jej zastosowania).Wypowiedź pani dietetyk wprowadza czytelników w błąd sugerowaniem, że efekt utraty wagi został w tym przypadku osiągnięty tylko w wyniku stosowania diety niskoenergetycznej będącej przygotowaniem do zabiegu hydrokolonoterapii. [info]A przecież tysiące pacjentów, w tym wiele znanych osób, korzystających z usług Centrum Medycznego VIMED, skutecznie traci nadmierną masę ciała, bez efektu jo-jo, niemal zupełnie nie odczuwając głodu i zachowując doskonałe samopoczucie w trakcie i po zakończeniu terapii, która, jak wynika z powyższego opisu, jest daleko bardziej skomplikowanym i przemyślanym procesem.[/info]
 2. Na pytanie o bezpieczeństwo wspomnianego wyżej zabiegu hydrokolonoterapii pani dietetyk w całkowicie błędny sposób opisuje mechanizm działania zabiegu sugerując, że jest on nieskuteczny i przynosi więcej szkody niż pożytku a wręcz jest niebezpieczny. Tymczasem prawidłowo przeprowadzony zabieg oczyszczania jelita grubego wzmacnia mięśnie okrężnicy i poprawia jej ruchy perystaltyczne, tak więc nie należy się obawiać tzw. syndromu leniwego jelita. Po hydrokolonoterapii wzrasta też w jelitach ilość prawidłowej flory bakteryjnej, niezbędnej do zapewnienia właściwego poziomu niektórych witamin.[info]Zabieg przeprowadzany przy zastosowaniu nowoczesnej, atestowanej aparatury, we właściwych warunkach, przez fachowy personel medyczny, jest niezwykle skuteczną metodą pozwalającą w sposób higieniczny, całkowicie bezbolesny i pozbawiony doznań zapachowych usunąć nagromadzone w obrębie okrężnicy sole metali ciężkich, grzyby, pleśnie, drożdże, pasożyty, konserwanty, produkty fermentacji i procesów gnilnych, trujące pozostałości przemiany materii – złogi zwane kamieniami kałowymi.[/info]

  Ani w naszej praktyce ani nigdzie w literaturze medycznej nie spotkaliśmy się z przypadkiem uszkodzenia jelita podczas prawidłowo prowadzonego zabiegu nowoczesnej hydrokolonoterapii.

  Należy ponadto zaznaczyć, że nie istnieją publikacje naukowe, które potwierdzałyby głoszone w publikacji tezy, jakoby prawidłowo stosowane zabiegi nowoczesnej hydrokolonoterapii mogły prowadzić do zaburzeń elektrolitowych, oraz że taki zabieg osłabia odporność i zakłóca funkcjonowanie organizmu.
  PTH
  Zainteresowanych zagadnieniem odsyłamy do informacji zamieszczonych na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Hydrokolonoterapii, gdzie znajdą Państwo wyjaśnianie mechanizmów, wskazań i przeciwwskazań do tego zabiegu.

 3. Wyjaśnienia wymagają także przytaczane przez panią dietetyk doniesienia, że wskutek hydrokolonoterapii „za granicą były przypadki śmiertelne, gdy dochodziło do perforacji jelita i zakażenia”. Na przestrzeni lat 1978–2005 opisano pięć przypadków poważnych powikłań zdrowotnych po zabiegu hydrokolonoterapii (w USA, Australii, Nowej Zelandii oraz w Singapurze), w wyniku których siedem osób zmarło.[info]Należy jednak wyraźnie podkreślić, że winny był tu nie sam zabieg, ale zaniedbania ze strony przeprowadzających go osób.[/info]

  We wszystkich wspomnianych przypadkach stwierdzono brak odpowiednich kwalifikacji medycznych personelu, brak nadzoru lekarza oraz brak odpowiednich standardów pomieszczeń, w których dokonywano zabiegów. Dodatkowo w części przypadków urządzenie zabiegowe nie posiadało odpowiednich atestów dopuszczających do stosowania w medycynie.

  Hydrokolonoterapia wykonana w zgodzie ze wszelkimi standardami jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym. W Centrum Medycznym VIMED standardy te są w pełni przestrzegane – dotyczy to zarówno doskonale przygotowanego personelu, pomieszczeń, używanej aparatury oraz wykorzystywanych procedur. W Centrum Medycznym VIMED korzystamy z nowoczesnego, atestowanego sprzętu, który pozwala kontrolować przepływ wody, jej temperaturę i ciśnienie, a także wyposażony jest w bardzo dokładne filtry wodne i ultrafioletowe lampy dezynfekcyjne. Zabieg odbywa się pod kontrolą pielęgniarki.

  [info]Stosowana przez Centrum Medycznym VIMED koncepcja oparta jest na fundamentalnej, hipokratejskiej zasadzie „Primum non nocere” – przede wszystkim nie szkodzić.[/info]

 4. W ostatniej wypowiedzi pani dietetyk pojawia się stwierdzenie, że korzystne dla metabolizmu efekty terapii fenotypowej to „po prostu korzyści redukcji masy ciała”. Nie jest ono prawdziwe, gdyż zgodnie z wiedzą o mechanizmach łączących nadwagę i choroby przewlekłe osiągane korzyści nie wynikają z redukcji masy ciała, lecz odwrotnie – redukcja masy ciała oraz poprawa stanu zdrowia są efektami kompleksowych działań terapeutycznych. Powodują one znaczne zmniejszenie nasilenia przewlekłego stanu zapalnego, który leży u podłoża większości chorób przewlekłych, a którego poziom można dość łatwo ocenić na podstawie badań krwi. W Centrum Medycznym VIMED badania takie wykonywane są kilkakrotnie w trakcie terapii.W tym miejscu możemy polecić lekturę przełomowej dla dietetyki książki, która wydana została w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych “The China Study” autorstwa T. Collina Campbella. Ukazała się ona nakładem wydawnictwa Galaktyka, a jej polski tytuł to „Nowoczesne zasady odżywiania”. Opis opracowania na temat tej pozycji wydawniczej znajdą Państwo pod tym linkiem:
  http://www.empik.com/nowoczesne-zasady-odzywiania-campbell-t-colin-campbell-ii-thomas-m,p1044915945,ksiazka-p

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *