PAD-wróg kobiecych nóg | VIMED

PAD-wróg kobiecych nóg

Według danych opublikowanych 15 lutego 2012 roku, aż 4 do 5 milionów kobiet w Stanach Zjednoczonych cierpi z powodu niedokrwienia kończyn dolnych (choroba tętnic obwodowych, ang. peripheral artery disease, PAD). Niestety, odpowiednią diagnostyką jest objęta tylko niewielka ich część, a jeszcze mniejszy odsetek chorych pań korzysta z właściwego leczenia.

W specjalnym raporcie opublikowanym w okresie trwania Amerykańskiego Miesiąca Serca, American Heart Association (AHA) wezwała do podjęcia większych starań w celu identyfikacji oraz diagnozowania chorób tętnic kończyn dolnych wśród kobiet oraz do uwzględnienia tej grupy w badaniach naukowych poświeconych tematom chorób tętnic obwodowych, szczególnie kończyn dolnych.


Chodzi przede wszystkim o podniesienie świadomości na temat tego schorzenia, na które cierpią miliony kobiet, ale niewiele z nich o nim wie. Współczynnik umieralności i koszty opieki zdrowotnej związane z PAD są co najmniej porównywalne ze wskaźnikami dotyczącymi chorób serca oraz udaru mózgu.

PAD zwiększa ryzyko chorób serca oraz udaru mózgu

Choroby tętnic obwodowych występują wówczas, gdy światło tętnicy doprowadzającej krew do kończyn zostaje zwężone lub zatkane przez płytkę tłuszczową i tym samym przepływ krwi przez naczynie staje się ograniczony. PAD najczęściej dotyczy tętnic kończyn dolnych oraz miednicy.

Hirsch zwraca także uwagę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z konsekwencji uszkodzeń naczyń krwionośnych kończyn dolnych, a mogą one być równie poważne, jak uszkodzenia naczyń, które prowadzą bezpośrednio do chorób serca i udaru mózgu.


Uszkodzenia tętnic kończyn dolnych, jak i uszkodzenia tych, które doprowadzają krew do mózgu lub serca, skutkują porównywalnym ryzykiem wystąpienia zawału serca, udaru mózgu a nawet śmierci.

We wspomnianym raporcie AHA odnotowano ustalenia dotyczące ryzyka zachorowania na PAD. Stwierdzono, że:

 • kobiety dotknięte chorobą tętnic obwodowych są dwa do trzech razy bardziej narażone na wystąpienie udaru mózgu lub zawału serca; nieleczone PAD może czasem powodować konieczność amputacji kończyny;
 • wiek jest ważnym czynnikiem ryzyka PAD zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn; osoby w wieku 50 lat lub starsze znajdują się w grupie o podwyższonym ryzyku, natomiast w przypadku osób w wieku powyżej 80 lat mówimy już o najwyższym stopniu zagrożenia niedokrwieniem kończyn dolnych.


Oprócz zaawansowanego wieku wśród czynników ryzyka niedokrwiennej choroby tętnic obwodowych wymienia się m.in.

 • miażdżycę,
 • otyłość,
 • nieracjonalną dietę,
 • palenie tytoniu,
 • cukrzycę,
 • wysokie ciśnienie krwi,
 • wysokie stężenie cholesterolu,
 • siedzący tryb życia,
 • predyspozycje rodzinne.

„Cicha choroba”

Klasycznymi objawami choroby tętnic obwodowych są bóle nóg i skurcze podczas chodzenia lub ćwiczeń. Niestety, większość osób dotkniętych tym schorzeniem nie ma takich objawów. Zdaniem dr. Hirscha, „niski wskaźnik występowania powyższych objawów pomaga wyjaśnić, dlaczego tak niewielu ludzi z PAD korzysta z odpowiednich zabiegów oraz stosuje terapię farmakologiczną w celu przywrócenia przepływu krwi w zwężonych lub zablokowanych tętnicach”.

Kardiolog Suzanne Steinbaum, dyrektor oddziału zajmującego się leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego wśród kobiet w szpitalu Lenox Hill w Nowym Jorku, uważa, że „odpowiednie leczenie, wcześnie wdrożone, jest szczególnie ważne, ponieważ kobiety z PAD często doświadczają bardzo gwałtownego obniżenia jakości funkcjonowania w życiu codziennym”.


Nie tak dawno temu większość kobiet nie była świadoma ryzyka związanego z rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego. Obecnie powszechnie już wiadomo, że więcej kobiet umiera z powodu chorób serca niż z powodu wszystkich nowotworów razem wziętych.

Postaw na profilaktykę!

Co zatem robić, żeby ustrzec się PAD? Zdaniem dr Suzanne Steinbaum najważniejsza jest profilaktyka:


Nawet jeśli jesteś kobietą, która nie ma żadnego problemu z tętnicami, nie wiesz przecież, co się wydarzy w przyszłości. Zwłaszcza jeśli dotyczy cię któryś z czynników ryzyka, mogących powodować zachorowanie na choroby tętnic obwodowych, powinnaś pamiętać o profilaktyce.
[note align=”left” width=”415px”]

CM VIMED to pierwszy w Polsce ośrodek wczesnej aktywnej profiaktyki zdrowotnej opartej na idei optymalnego dostosowania diety pacjenta do jego fenotypu.

Button [/note]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *