Medyczna analiza składu ciała mBCA
(Body Composition Analysis)


Zastanawiasz się jak Twój organizm wygląda od środka? Chcesz sprawdzić ile procent w organizmie masz tkanki tłuszczowej, mięśni a ile wody? A czy wiesz na ile lat czuje się Twój organizm? Sprawdź to i poznaj swoje ciało od wewnątrz!

Wzrost i waga nie są wystarczającymi wskaźnikami, aby dogłębnie zanalizować skład ciała. Właśnie dlatego w Centrum Medycznym VIMED wykonujemy medyczny pomiar składu ciała przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia mBCA (Medical Body Composition Analyzer), który pozwala precyzyjnie ocenić stan odżywienia i ryzyko rozwoju szeregu chorób oraz na bieżąco monitorować stan zdrowia.

Nie ma nic ważniejszego,
niż wartości, na których można polegać.

Nowe spojrzenie na monitorowanie stanu zdrowia


Medical Body Composition Analyzer to najnowocześniejsze, innowacyjne urządzenie diagnostyczne, dzięki któremu możliwe jest medycznie precyzyjne określenie składu ciała, stopnia odżywienia, stanu nawodnienia i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Dzięki oznaczeniu kąta fazowego dodatkowo daje obraz jakości naszych komórek.

Dzięki Medical Body Composition Analyzer dowiesz się, w jakiej kondycji zdrowotnej jest Twój organizm. To medyczne urządzenie pozwala na określenie składu ciała, nie tylko u osób z nadwagą czy otyłością, ale także niedożywionych. Ułatwia śledzenie postępów związanych z przygotowaniem sportowców do zawodów. Pozwala na ocenę ryzyka chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego. Pomaga określić spoczynkowa przemianę materii.

Dzięki znajomości hydratacji organizmu pozwala ocenić farmakokinetykę leków.np. masy tłuszczowej, wody pozakomórkowej i wewnątrzkomórkowej oraz masy mięśni szkieletowych.

Poznaj swoje ciało od wewnątrz!

 • Pomiary z medyczną precyzją
 • Analiza ogólnego stanu zdrowia i odżywienia pacjenta
 • Ocena stanu nawodnienia organizmu i stopnia przemiany materii
 • Krótkie badanie trwające zaledwie 20 sekund
 • Wczesne rozpoznanie oznak wielu chorób
 • Dokładniejsza obserwacja przebiegu terapii.

8-punktowa analiza impendancji bioelektrycznej


Metoda impedancji bioelektrycznej opiera się na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek, które z uwagi na różną zawartość wody i elektrolitów w odmienny sposób przewodzą prąd. Zastosowanie 8 – punktowej analizy, zapewnia medyczną dokładność wszystkich wyników pomiarów, a innowacyjne elektrody ręczne gwarantują niezawodność i precyzje pomiaru.


Medical Body Composition Analyzer to ekspert w dziedzinie urządzeń do analizy składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Medyczna dokładność i skuteczność Medical Body Composition Analyzer została sprawdzona w badaniu klinicznym odpowiednią metodą Złotego Standardu Medycznego.


Nowe podejście w profilaktyce i leczeniu chorób


Analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej znajduje zastosowanie u pacjentów m.in.: z nadwagą, otyłością, niedożywieniem, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, mukowiscydozą, chorobami nerek, wątroby, trzustki, płuc, w okresie okołooperacyjnym, w okresie meno- i andropauzy. Pozwala na ocenę ryzyka niedożywienia, chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego, a także analizuje pracę nerek.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę składu ciała w CM VIMED?


Analiza składu ciała przy użyciu profesjonalnego, medycznego urządzenia mBCA:

 • jest metodą szybką, nieinwazyjną i bezpieczną, pozwalającą przeprowadzić pomiary zarówno u dorosłych jak i dzieci; prąd elektryczny przesyłany jest o bardzo niskim natężeniu i nie powoduje żadnych skutków ubocznych
 • ocenia stan odżywienia organizmu, a co za tym idzie pomaga określić tendencje do powstawania zaburzeń fizjologicznych i metabolicznych, które mogą prowadzić do patologii
 • oprócz standardowego pomiaru podstawowej przemiany materii, tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała oraz masy mięśniowej umożliwia ocenę masy komórkowej, wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej, gęstości ciała, masy glikogenu, wapnia oraz potasu; urządzenie pozwala nam odczytać ponad 35 parametrów, które otrzymujemy już w kilka sekund
 • umożliwia monitorowanie wszystkich komponentów ustroju w trakcie terapii; pozwala dietetykowi oceniać skuteczność stosowanych metod, a także korygować zalecenia jeśli wyniki badania wykazują taką konieczność
 • jest pomocna w profilaktyce chorób układu krążenia, niedożywieniu oraz w prewencji zespołu metabolicznego; pozwala ocenić ryzyko zachorowalności na w/w schorzenia
 • jest przydatna w procesie diagnozowania i monitorowania chorób cywilizacyjnych; m.in. pacjentów z: cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nadwagą, otyłością, niedożywieniem, chorobami nerek, chorobami płuc, chorobami trzustki i wątroby, ale także u osób uprawiających sport oraz w okresie meno- i andropauzy
 • pozwala uzyskać wyniki bardzo dokładne, wiarygodne i cechujące się dużą powtarzalnością
 • umożliwia ocenę prawidłowej pracy nerek; ocenia zdolność wydalniczą nerek, w tym przesącz kłębuszkowy i klirens kreatyniny
 • jest zalecana w ocenie ryzyka sarkopenii; wartościowe narzędzie oceny masy mięśni i masy tłuszczu.

Pomiar składu ciała za pomocą bioelektrycznej impedancji to metoda całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna.

Badanie składu ciała


Centrum Medyczne Vimed posiada profesjonalny sprzęt firmy Maltron International, która jako ekspert w dziedzinie urządzeń do analizy składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej jest wiodącym producentem tych urządzeń na świecie.

Analiza składu ciała jest powszechnie używaną, nieinwazyjną metodą wykorzystywaną do oceny kompozycji organizmu.

Nowe spojrzenie na monitorowanie stanu zdrowia


Określenie tych wskaźników umożliwia monitorowanie zmian w przebiegu podjętego leczenia żywieniowego. Pozwala na określenie składu ciała, nie tylko u osób z nadwagą czy otyłością, ale także niedożywionych. Ułatwia śledzenie postępów związanych z przygotowaniem sportowców do zawodów. Pozwala na ocenę ryzyka chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego. Pomaga określić spoczynkowa przemianę materii. Dzięki znajomości hydratacji organizmu pozwala ocenić farmakokinetykę leków.


Metoda impedancji bioelektrycznej opiera się na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek, które z uwagi na różną zawartość wody i elektrolitów w odmienny sposób przewodzą prąd. Tkanka mięśniowa, zbudowana w około 80% z wody i elektrolitów, jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Z kolei tkanka tłuszczowa zawiera znacznie mniej wody (ok. 20%) i jest tym samym o wiele słabszym przewodnikiem sygnałów elektrycznych.