Badanie składu ciała | VIMED

Medyczna analiza składu ciała mBCA
(Body Composition Analysis)


Zastanawiasz się czy Twój organizm jest prawidłowo odżywiony? Wiesz już, że to nie masa ciała decyduje o poziomie odżywienia organizmu? Czy wiesz, że osoby z nadwagą są najczęściej niedożywione na poziomie komórkowym?

Twoje ciało składa się z miliardów komórek, a te komórki to mikroświaty, które potrzebują składników odżywczych, minerałów, witamin, tlenu i wody. Jak się dowiedzieć, czy Twoje komórki są prawidłowo odżywione i nawodnione? Medyczna Analiza Składu Ciała, która precyzyjnie analizuje rezystancję i reaktancję twojego ciała mierzoną przy pomocy wielu różnych częstotliwości pozwala obliczyć tak zwany kąt fazowy, który dostarcza bezcennych informacji.

Zwykłe urządzenia do pomiaru składu ciała, jakimi spotkasz się w klubie fitness, czy w gabinecie dietetyka, to proste urządzenia w cenie od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. Wskazują najczęściej kilka lub kilkanaście parametrów, takich jak procent tkanki tłuszczowej, masa i zawartość procentowa mięśni oraz wody? Te proste urządzenia wykorzystujące zazwyczaj jedną częstotliwość, nie zapewniają niestety naukowej, medycznej jakości dostarczanej informacji. Poza tym nie dowiadujemy się niczego na temat stanu odżywienia komórek.

Domyślasz się zapewne, że wzrost i waga nie są wystarczającymi wskaźnikami, aby wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze. Właśnie dlatego w Centrum Medycznym VIMED wykonujemy medyczny pomiar składu ciała przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia mBCA (Medical Body Composition Analyzer), które pozwala precyzyjnie ocenić stan odżywienia i ryzyko rozwoju szeregu chorób oraz na bieżąco monitorować stan zdrowia.

Nie ma nic ważniejszego,
niż wartości, na których można polegać.

Poznaj swoje ciało od wewnątrz!

 • Pomiary z medyczną precyzją
 • Analiza ogólnego stanu zdrowia i odżywienia pacjenta
 • Ocena stanu nawodnienia organizmu
 • Określenie stopnia przemiany materii
 • Krótkie badanie, trwające zaledwie 20 sekund
 • Wczesne rozpoznanie oznak wielu chorób
 • Dokładniejsza obserwacja przebiegu terapii.

8-punktowa analiza impendancji bioelektrycznej


Metoda impedancji bioelektrycznej opiera się na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek, które z uwagi na różną zawartość wody i elektrolitów, w odmienny sposób przewodzą prąd. Zastosowanie 8 – punktowej analizy, zapewnia medyczną dokładność wszystkich wyników pomiarów, a innowacyjne elektrody ręczne gwarantują niezawodność i precyzję pomiaru.


Medical Body Composition Analyzer to ekspert w dziedzinie urządzeń do analizy składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej. Medyczna dokładność i skuteczność Medical Body Composition Analyzer została sprawdzona w badaniach klinicznych odpowiednią metodą Złotego Standardu Medycznego.


Nowe podejście w profilaktyce i leczeniu chorób


Analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej znajduje zastosowanie u pacjentów m.in.: z nadwagą, otyłością, niedożywieniem, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, mukowiscydozą, chorobami nerek, wątroby, trzustki, płuc, w okresie okołooperacyjnym, w okresie meno- i andropauzy. Pozwala na ocenę ryzyka niedożywienia, chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego, a także analizuje pracę nerek.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę składu ciała w CM VIMED?


Analiza składu ciała przy użyciu profesjonalnego, medycznego urządzenia mBCA:

 • jest metodą szybką, nieinwazyjną i bezpieczną, pozwalającą przeprowadzić pomiary zarówno u dorosłych jak i dzieci; prąd elektryczny o bardzo niskim natężeniu i nie powoduje żadnych skutków ubocznych
 • ocenia stan odżywienia organizmu, a co za tym idzie pomaga określić tendencje do powstawania zaburzeń fizjologicznych i metabolicznych, które mogą prowadzić do patologii
 • oprócz standardowego pomiaru podstawowej przemiany materii, tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała oraz masy mięśniowej, umożliwia ocenę masy komórkowej, wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej, gęstości ciała, masy glikogenu, wapnia oraz potasu; urządzenie pozwala odczytać ponad 35 parametrów, które otrzymujemy już w kilkadziesiąt sekund
 • umożliwia monitorowanie wszystkich komponentów ustroju w trakcie terapii; pozwala lekarzom i dietetykom oceniać skuteczność terapii, a także korygować zalecenia jeśli wyniki badania wykazują taką konieczność
 • jest pomocna w profilaktyce chorób układu krążenia, niedożywieniu oraz w prewencji zespołu metabolicznego; pozwala ocenić ryzyko zachorowalności na w/w schorzenia
 • jest przydatna w procesie diagnozowania i monitorowania chorób cywilizacyjnych; m.in. pacjentów z: cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nadwagą, otyłością, niedożywieniem, chorobami nerek, chorobami płuc, chorobami trzustki i wątroby, ale także u osób uprawiających sport oraz w okresie meno- i andropauzy
 • pozwala uzyskać wyniki bardzo dokładne, wiarygodne i cechujące się dużą powtarzalnością
 • umożliwia ocenę prawidłowej pracy nerek; ocenia zdolność wydalniczą nerek, w tym przesącz kłębuszkowy i klirens kreatyniny
 • jest zalecana w ocenie ryzyka sarkopenii; wartościowe narzędzie oceny masy mięśni i masy tłuszczu.

Pomiar składu ciała za pomocą bioelektrycznej impedancji to metoda całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna.

Badanie składu ciała


Centrum Medyczne Vimed stosuje profesjonalny sprzęt renomowanych producentów.

Medyczna Analiza składu ciała jest, nieinwazyjną metodą wykorzystywaną do oceny kompozycji organizmu w najlepszych szpitalach i ośrodkach naukowo badawczych.

Nowe spojrzenie na monitorowanie stanu zdrowia


Medyczna analiza składu ciała umożliwia monitorowanie zmian w przebiegu podjętego leczenia żywieniowego. Pozwala na niezbędnych informacji na temat składu ciała, nie tylko u osób z nadwagą czy otyłością, ale także niedożywionych. Ułatwia śledzenie postępów związanych z przygotowaniem sportowców do zawodów. Pozwala na ocenę ryzyka chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego. Pomaga określić spoczynkowa przemianę materii. Dzięki informacji o hydratacji organizmu pozwala ocenić farmakokinetykę leków.


Metoda wielopunktowej impedancji bioelektrycznej opiera się na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek, które z uwagi na różną zawartość wody i elektrolitów w odmienny sposób przewodzą prąd. Tkanka mięśniowa, zbudowana w około 80% z wody i elektrolitów, jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Z kolei tkanka tłuszczowa zawiera znacznie mniej wody (ok. 20%) i jest tym samym o wiele słabszym przewodnikiem sygnałów elektrycznych. Użycie wielu różnych częstotliwości prądu oraz zaawansowanych algorytmów pozwala na uzyskanie wysokiej jakości danych.

Wyniki pomiaru przedstawiane są na panelu dotykowym analizatora, bądź generowane w raporcie oprogramowania Seca Analytics (w zestawie) w następujących modułach:


 

 • Ryzyko kardiometaboliczne: na podstawie wprowadzonych badań laboratoryjnych (cholesterol LDL, HDL, całkowity, trójglicerydy, glukoza na czczo, ciśnienie krwi, obwód talii) oprogramowanie szacuje ryzyko występowania zespołu metabolicznego oraz 10 letnie ryzyko jego występowania w procentach, uwzględniając wiek, płeć, czy badany jest palaczem i czy choruje na cukrzycę.
 • Rozwój/Wzrost: masa ciała, wzrost, BMI
 • Energia: masa tłuszczowa, całkowita energia zmagazynowana w organizmie, całkowite zużycie energii: TTE (Total Energy Expenditure), zużycie energii w spoczynku: REE (Resting Energy Expenditure)
 • Funkcja/Rehabilitacja: masa beztłuszczowa, masa tłuszczowa, ocena typu sylwetki na podstawie stosunku indeksu beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała (wykres BCC – Body Composition Chart), masa mięśni szkieletowych, segmentowa analiza masy mięśni szkieletowych
 • Płyn: Analiza wektorowa BIVA (wykres umożliwiający szczegółową ocenę nawodnienia i stanu odżywienia organizmu), Całkowita woda w organizmie: TBW (Total Body Water), woda pozakomórkowa (ECW), hydratacja (ECW/ICW)
 • Ryzyko zdrowotne: kąt fazowy (umożliwia ocenę zawartości żywych komórek w organizmie), hydratacja, analiza wektorowa (BIVA), wykres BCC, wisceralna tkanka tłuszczowa
 • Dane pierwotne impedancji: kąt fazowy, impedancja, rezystancja, reaktancja

 

Analiza impedancji bioelektrycznej metodą wektorową (BIVA), pozwoliła na otrzymanie graficznej ilustracji oporu elektrycznego ludzkiego ciała, w układzie współrzędnych, przedstawionych za pomocą tzw. elips tolerancji. Według nich, ocenić można np. stan równowagi gospodarki wodnej (obrzęki, odwodnienie) oraz masę komórkową, a co za tym idzie, dokładny stan zdrowia pacjenta i możliwość ustalenia odpowiedniego leczenia (np. włączenie leków diuretycznych, przy zwiększonym zatrzymywaniu wody pozakomórkowej i dalsze monitorowanie postępów za pomocą SECA mBCA). Analizator jest niezastąpiony w ocenie ryzyka kardiometabolicznego oraz w diagnostyce i terapii chorób związanych z zawartością tkanki tłuszczowej, takich jak: otyłość, patologiczne wychudzenie, chroniczny brak energii, jak również nadciśnienie i choroba niedokrwienna serca.

Istotnym parametrem jest również kąt fazowy- miara integralności błony komórkowej, pozwalająca na ocenę stanu komórek i ogólnej kondycji organizmu. Wartość kąta fazowego odnosi się do zawartości żywych komórek w ciele badanej osoby. Dlatego też, parametr ten, może okazać się także niezwykle przydatny, przy diagnozowaniu osób będących po ciężkich operacjach, złamaniach i kontuzjach, przebytych wyniszczających chorobach, takich jak m.in. choroby nowotworowe, anoreksja, kacheksja czy sarkopenia (gdzie z wiekiem, dochodzi do powolnej deterioracji tkanki beztłuszczowej, a w konsekwencji, nieodwracalnego osłabienia organizmu – osoby starsze). Bardzo niskie wartości kąta fazowego, mogą być informacją o złej kondycji zdrowotnej oraz niewystarczającym odżywieniu pacjenta.

Przeciwwskazania do badania


Niedozwolone jest przeprowadzanie pomiarów impedancji bioelektrycznej u pacjentów spełniających wymienione niżej kryteria :

 • implanty elektroniczne, np. stymulatory pracy serca
 • aktywne protezy

Niedozwolone jest przeprowadzanie pomiarów impedancji bioelektrycznej u pacjentów podłączonych do jednego z wymienionych poniżej urządzeń:

 • elektroniczne systemy utrzymywania życia, np. sztuczne serce, sztuczne płuco
 • przenośne elektroniczne wyroby medyczne, np. rejestratory EKG lub pompy infuzyjne

U pacjentów z zaburzeniami rytmu serca oraz u kobiet w ciąży przeprowadzanie pomiarów impedancji bioelektrycznej dozwolone jest wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego