Badanie składu ciała


Centrum Medyczne Vimed posiada profesjonalny sprzęt firmy Maltron International, która jako ekspert w dziedzinie urządzeń do analizy składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej jest wiodącym producentem tych urządzeń na świecie.

Analiza składu ciała jest powszechnie używaną, nieinwazyjną metodą wykorzystywaną do oceny kompozycji organizmu.

Nowe spojrzenie na monitorowanie stanu zdrowia


Określenie tych wskaźników umożliwia monitorowanie zmian w przebiegu podjętego leczenia żywieniowego. Pozwala na określenie składu ciała, nie tylko u osób z nadwagą czy otyłością, ale także niedożywionych. Ułatwia śledzenie postępów związanych z przygotowaniem sportowców do zawodów. Pozwala na ocenę ryzyka chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego. Pomaga określić spoczynkowa przemianę materii. Dzięki znajomości hydratacji organizmu pozwala ocenić farmakokinetykę leków.


Metoda impedancji bioelektrycznej opiera się na pomiarze oporu elektrycznego poszczególnych tkanek, które z uwagi na różną zawartość wody i elektrolitów w odmienny sposób przewodzą prąd.

Tkanka mięśniowa, zbudowana w około 80% z wody i elektrolitów, jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Z kolei tkanka tłuszczowa zawiera znacznie mniej wody (ok. 20%) i jest tym samym o wiele słabszym przewodnikiem sygnałów elektrycznych.

Nowe podejście w profilaktyce i leczeniu chorób


Analiza składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej znajduje zastosowanie u pacjentów m.in.: z nadwagą, otyłością, niedożywieniem, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, mukowiscydozą, chorobami nerek, wątroby, trzustki, płuc, w okresie okołooperacyjnym, w okresie meno- i andropauzy. Pozwala na ocenę ryzyka niedożywienia, chorób układu krążenia i zespołu metabolicznego, a także analizuje pracę nerek.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę składu ciała w Centrum Medycznym VIMED?


Analiza składu ciała przy użyciu profesjonalnego urządzenia BioScan 920-2:

  • jest metodą szybką, nieinwazyjną i bezpieczną, pozwalającą przeprowadzić pomiary zarówno u dorosłych jak i dzieci; prąd elektryczny przesyłany jest o bardzo niskim natężeniu i nie powoduje żadnych skutków ubocznych
  • pozwala uzyskać wyniki bardzo dokładne, wiarygodne i cechujące się dużą powtarzalnością; wyniki otrzymywane są w zakresie aż czterech częstotliwości (5kHz, 50kHz, 100 kHz i 200 kHz), a nie jednej jak inne szeroko stosowane urządzenia tego typu
  • ocenia stan odżywienia organizmu, a co za tym idzie pomaga określić tendencje do powstawania zaburzeń fizjologicznych i metabolicznych, które mogą prowadzić do patologii
  • oprócz standardowego pomiaru podstawowej przemiany materii, tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała oraz masy mięśniowej umożliwia ocenę masy komórkowej, wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej, gęstości ciała, masy glikogenu, wapnia oraz potasu; urządzenie pozwala nam odczytać ponad 35 parametrów, które otrzymujemy już w kilka sekund
  • umożliwia monitorowanie wszystkich komponentów ustroju w trakcie terapii; pozwala dietetykowi oceniać skuteczność stosowanych metod, a także korygować zalecenia jeśli wyniki badania wykazują taką konieczność
  • jest przydatna w procesie diagnozowania i monitorowania chorób cywilizacyjnych; m.in. pacjentów z: cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, nadwagą, otyłością, niedożywieniem, chorobami nerek, chorobami płuc, chorobami trzustki i wątroby, ale także u osób uprawiających sport oraz w okresie meno- i andropauzy
  • jest pomocna w profilaktyce chorób układu krążenia, niedożywieniu oraz w prewencji zespołu metabolicznego; pozwala ocenić ryzyko zachorowalności na w/w schorzenia
  • umożliwia ocenę prawidłowej pracy nerek; ocenia zdolność wydalniczą nerek, w tym przesącz kłębuszkowy i klirens kreatyniny
  • jest zalecana w ocenie ryzyka sarkopenii; wartościowe narzędzie oceny masy mięśni i masy tłuszczu