Zdrowie w czasach kryzysu | VIMED

Zdrowie w czasach kryzysu

Ze wszystkich stron docierają do nas informacje ze słowem „kryzys” wyrażonym wprost lub wynikającym z ich treści.

Negatywne emocje, takie jak niepokój i lęk są typowymi uczuciami, które pojawiają się w społeczeństwie w czasach kryzysu. Niepewna przyszłość, złożoność sytuacji ekonomicznej, krach na giełdzie to tylko niektóre czynniki, które potęgują negatywne nastawienie. I choć kryzys stanowi ogromny problem społeczny, bowiem odczuwają go w mniejszym lub większym stopniu wszyscy, to istnieje jeszcze większe niebezpieczeństwo dotykające każdego człowieka.

Największym zagrożeniem czyhającym na nas w dobie destabilizacji jest pogorszenie stanu zdrowia i złe wyniki badań. Problemy zdrowotne czynią nas bezradnymi i uniemożliwiają radzenie sobie z problemami. Nagła, ciężka choroba może sprawić, że nie będziemy w stanie pracować i nie będziemy mogli zabezpieczyć się finansowo, ani zapewnić sobie niezbędnego poczucia stabilizacji i spokoju.

Lekarze już od dawna biją na alarm. Choroby nowotworowe są najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów w populacji polskiej, a wskaźnik ten jest najwyższy w UE. Co więcej, wskaźniki umieralności z powodu choroby niedokrwiennej serca są w Polsce nawet 3 razy wyższe niż w krajach zachodnich. Długość życia mieszkańców Polski jest wyraźnie krótsza niż przeciętna długość życia Europejczyka.

Warto pamiętać, że państwowa służba zdrowia już od wielu lat przeżywa poważne trudności i nie jest w stanie zapewnić nam skutecznego pakietu opieki zdrowotnej. To na co możemy liczyć w teoretycznie bezpłatnej (bo przecież wszyscy płacimy składki ZUS) państwowej opiece zdrowotnej to kolejki oczekujących na świadczenia, trudny dostęp do lekarzy specjalistów, długi okres oczekiwania na operacje, niesatysfakcjonujące wyposażenie techniczne i technologiczne przychodni i szpitali, brak funduszy na diagnostykę i badania przesiewowe. W tej sytuacji oczywistym jest dlaczego publiczna służba zdrowia prawie w ogóle nie zajmuje się profilaktyką zdrowotną. Ponadto brak świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowia, jej rodzajów i kosztów przyczynia się w dużej mierze do tak katastrofalnych statystyk zachorowalności i umieralności. A właśnie skuteczna prewencja zdrowotna jest najważniejszym i najrozsądniejszym wyborem w każdym czasie, a w dobie kryzysu przede wszystkim.
[success]
Przeprowadzenie zaawansowanych badań podstawowych i specjalistycznych, wdrożenie zdrowej diety, dotlenienie organizmu, poprawa stylu życia są kluczem do zdrowia oraz osiągnięcia spokoju w czasie wszechpanującej niepewności i lęku.
[/success]
Co więcej, profilaktyka zdrowotna oprócz tego, że jest skuteczna, jest po prostu tańsza w porównaniu do długotrwałego leczenia zaawansowanego stadium choroby.

Niestety świadomość zdrowotna populacji polskiej jest nadal niesatysfakcjonująca. Polacy nie przykładają większej wagi do swojego zdrowia, a za główną przyczynę chorób uważają czynniki genetyczne, na które nie mamy wpływu. Niewiedza Polaków o podstawowych mechanizmach funkcjonowania organizmu jest na tyle niska, że w większości przypadków trafiamy do lekarza, gdy jest już za późno. Niezmiernie istotna jest zatem świadomość, że nasze zdrowie zależy od nas samych, a na czynniki, które odpowiedzialne są za rozwój większości chorób, mamy ogromny wpływ.

Olbrzymią rolę jaką pełni profilaktyka zdrowotna w dobie destabilizacji, rozumieją szczególnie ludzie sukcesu – biznesmeni, przedsiębiorcy, menadżerowie, aktorzy i muzycy. Zdają sobie oni sprawę, że o wiele niebezpieczniejszą sytuacją będzie dla nich np. choroba niedokrwienna serca niż niestabilna sytuacja rynkowa. Nawet ryzyko utraty środków finansowych nie jest tak groźne, jak ryzyko utraty zdrowia niezbędnego do odtworzenia straconych zysków. Inwestycja w aktywne zapobieganie powstawaniu zmian chorobowych jest więc najlepszą strategią pod każdym względem. Pozwala uniknąć jakichkolwiek kosztów leczenia, cierpienia, bólu, a przede wszystkim nie obniża jakości życia i nie czyni nas bezradnymi w tych ciężkich czasach. Chociaż zaniedbania i błędy w młodości będą miały ogromny wpływ na nasze zdrowie w latach późniejszych, to proces chorobotwórczy możemy znacząco spowolnić lub całkowicie zatrzymać na każdym etapie życia. Wczesna i aktywna profilaktyka to podejście dające szansę uniknięcia poważnych chorób przewlekłych oraz szansę na dłuższe życie w zdrowiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *