Czy wiesz, że opóźnione alergie pokarmowe są znacznie częstsze niż to sobie wyobrażamy? Według licznych źródeł aż 99% ludzi nieświadomie cierpi na to schorzenie! Jak pokazują wyniki badań, pokarmy dla wielu osób zupełnie nieszkodliwe u części populacji mogą stać się źródłem choroby.

Sprawdź jakiego pokarmu nie toleruje Twój organizm. Poznaj swój Kod Metaboliczny!

Centrum Medyczne VIMED jako pierwsze i jedyne w Polsce oferuje niezwykle czuły i najbardziej precyzyjny cytotoksyczny test nietolerancji pokarmowej – Kod Metaboliczny.

Ten specjalistyczny test przeprowadzany in vitro, czyli poza organizmem człowieka jako jedyny:

    reakcje krwi

  • ujawnia zazwyczaj ukryte, destrukcyjne oddziaływania produktów spożywczych na organizm
  • analizuje aż 201 produktów spożywczych i dodatków chemicznych
  • pozwala na dopasowanie składników pożywienia, które są najbardziej odpowiednie dla danej osoby – zgodne z jej fenotypem
  • bada cały układ białokrwinkowy, a nie tylko przeciwciała IgG
  • określa indywidualny pokarmowy profil immunologiczny pacjenta
  • umożliwia opracowanie i wdrożenie odpowiedniej, indywidualnie dopasowanej dla każdego, diety fenotypowej.

Panele 142 lub 201 wystandaryzowanych produktów spożywczych i dodatków, pozwalają bardzo precyzyjnie i z wysokim stopniem powtarzalności ocenić wpływ na nasze zdrowie najczęściej używanych przez nas produktów spożywczych.

Spośród wszystkich znanych testów opóźnionej alergii pokarmowej, stosowanych na świecie, Kod Metaboliczny jest najbardziej wyjątkowy i zasługuje na szczególne polecenie.

Tylko wyeliminowanie tych produktów, które nam szkodzą i spożywanie tych, które są kompatybilne z naszym organizmem i dostarczają niezbędnych witamin i składników mineralnych, może znacząco odciążyć nasz układ odpornościowy, wyciszyć chroniczny proces zapalny i zapobiec wystąpieniu szeregu chorób przewlekłych.

Dowiedz się, co jest dla Ciebie pokarmem, a co trucizną!

Czterostopniowa skala oceny stopnia nasilenia opóźnionej alergii pokarmowej


Brak reakcji

0 Brak reakcji

Zdjęcie przedstawia prawidłowy obraz krwi żylnej. Brak reakcji alergicznej w kontakcie z antygenem zawartym w pożywieniu. Białe krwinki charakteryzuje okrągły, regularny kształt. Erytrocyty owalne z widocznym zagłêbieniem w centralnej części komórki.

1 stopień reakcji

1 Pierwszy stopień reakcji

Zdjęcie przedstawia reakcję alergiczna pierwszego stopnia. Dochodzi do pojedynczych uszkodzeń leukocytów w kontakcie z antygenem, który wywołuje słabą reakcję odpornościową. Na skutek reakcji, białe krwinki ulegają uszkodzeniu.

2 stopień reakcji

2 Drugi stopień reakcji

Zdjęcie przedstawia reakcję alergiczną drugiego stopnia. W następstwie kontaktu krwi z antygenem zniszczeniu uległa prawie połowa białych krwinek.
Czerwone komórki krwi uległy rulonizacji, wskutek czego nie są w stanie skutecznie spełniać swojej funkcji.

3 stopień reakcji

3 Trzeci stopień reakcji

Na zdjęciu widać silną reakcję alergiczna w odpowiedzi na kontakt z antygenem. Uszkodzona jest ponad po³owa białych krwinek. Płytki krwi tworzą skupiska i opłszczają leukocyty, które następnie obumierają. Błona komórkowa białych krwinek zostaje przerwana, przez co zawartość komórek wraz z toksynami uwalniana jest do krwi.

4 stopień reakcji

4 Czwarty stopień reakcji

Na zdjęciu obserwujemy bardzo ostrą reakcję alergiczną, w przebiegu której błona komórkowa leukocytów została rozerwana, a ich zawartość uwolniła się do krwi. Obumarciu uległy prawie wszystkie leukocyty.