LECZENIE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGOAlzheimer i Parkinson to postępujące, degeneracyjne choroby układu nerwowego. Co to znaczy? Najprościej mówiąc, dochodzi do uszkodzenia i utraty komórek w mózgu, co wywołuje szereg objawów uszkodzeń neurologicznych, które można podzielić na dwie grupy: związane z funkcją motoryczną (Choroba Parkinsona) i związane z pamięcią (Alzheimer). Dotychczas nie znaleziono leku cofającego lub chociaż zatrzymującego postęp choroby. Wiadomo jednak, że można spowolnić ich proces i zacząć działać kiedy pojawią się pierwsze objawy.Nową metodą, wykorzystywaną w leczeniu jest Tlenoterapia Hiperbaryczna. Badacze z Włoch i Rosji zanotowali sukcesy w leczeniu pacjentów tlenem pod ciśnieniem. Tlen pomaga zniwelować uszkodzenia komórek w wielu przypadkach. Wyniki amerykańskich badań sugerują, że terapia HBOT może mieć potencjalne zastosowanie w leczeniu chorych z PD, nie powodując nieprzewidzianych skutków ubocznych. Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków uznał Tlenoterapię Hiperbaryczną jako realną metodę leczenia wielu dolegliwości: indukuje wzrost komórek na każdym poziomie. Następuje znacząca redukcja uszkodzeń i efektywna stymulacja pracy mózgu.