Zdrowie w firmie, czyli jak poprawić wyniki firmy? | VIMED

Zdrowie w firmie, czyli jak poprawić wyniki firmy?

Zdrowie w firmie, czyli jak poprawić wyniki firmy?

Efektywność od lat stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed właścicielami i szefami firm. Całe branże przenoszą się do miejsc, gdzie można uzyskać większą efektywność zaangażowanego kapitału. Nie wszystko da się przenieść do innych krajów. Mimo to i tak coraz większą uwagę zwraca się na jakość pracy i wydajność pracowników. Zdrowie w firmie to podstawa dobrze prosperującego biznesu!

Wiadomo, że są wydajność, kreatywność i efektywność pracowników jest uzależniona nie tylko od osobistego zaangażowania. Przede wszystkim zależy od stanu zdrowia i samopoczucia zatrudnionego. Choroba i spowodowana nią obniżona wydajność pracownika wiążą się z utratą produktywności firmy i zmniejszeniem jej rentowności.

Według Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych w USA na każdych 100 pracowników przypada aż 38 osób z nadwagą, 30 z podwyższonym cholesterolem i 25 z chorobami układu krążenia.

Jak poprawić wyniki firmy

Zdrowie w firmie przekłada się bezpośrednio na wyniki firmy!

Pracownicy chorzy na choroby przewlekłe, mimo złego samopoczucie przychodzą wprawdzie do pracy. Niestety są z reguły znacznie mniej skuteczni i mniej wydajni. Zjawisko „nieefektywnej” obecności, w pracy nosi nazwę presenteeism.

Choć w Polsce rzadko opisuje się to zjawisko, z punktu widzenia pracodawcy może okazać się bardzo niebezpieczne. Jak wykazały badania przeprowadzone w USA, nieefektywna praca zatrudnionego wynikająca ze złego stanu zdrowia, jest największym obciążeniem finansowym dla firmy.

Co więcej, zjawisko to dotyczy nie tylko osób z chorobami przewlekłymi, ale także osób, które przychodzą do pracy przeziębione, z gorączką, katarem i innymi objawami chorobowymi. Takie osoby mają problemy ze skupieniem uwagi, komunikacją z klientami oraz innymi współpracownikami, a także łatwiej się denerwują i popełniają błędy. Zarażają również inne osoby i powodują kolejne nieobecności pracowników.

Jak wykazały badania, koszt pozostania chorej osoby w pracy jest dwukrotnie wyższy niż jej nieobecność. Presenteeism jest więc działaniem szkodliwym. Znacząco obniża jakość oraz wydajność wykonywania pracy, a co za tym idzie zwiększa koszty firmy.

Inwestycja we wczesną opiekę profilaktyczną

Lepszym rozwiązaniem dla pracodawcy staje się więc inwestycja we wczesną opiekę profilaktyczną

Należy pamiętać, że zmiana stylu życia, sposobu odżywiania i redukcja stresu mogą spowodować zmniejszenie aż o 85% wydatków na opiekę zdrowotną. Zadbanie o zdrowie w firmie zwiększa także produktywność, obroty i satysfakcja pracowników.

W USA pracodawcy są coraz bardziej świadomi korelacji pomiędzy stanem zdrowia ich pracowników, jakością sprzedawanych przez nich usług a zyskiem przedsiębiorstwa. Powstają nawet specjalne firmy szkoleniowe, które uczą grupy pracowników zdrowego stylu życia i nawołują do zmiany diety.

W naszym kraju Program Aktywnej Profilaktyki Zdrowotnej dla pracodawców funkcjonuje w firmie VIMED

Program oparty jest na terapii fenotypowej czyli kompleksowym programie terapeutycznym, indywidualnie dostosowanym do stanu zdrowia danej osoby.

Terapia Fenotypowa to spersonalizowana medycyna zapobiegawcza. Poprzez przywrócenie homeostazy organizmu, urzeczywistnia koncepcję aktywnej profilaktyki zdrowotnej. Skutecznie zapobiega przewlekłym chorobom cywilizacyjnym, wspomaga ich leczenie oraz cofa skutki przedwczesnego starzenia się.

Pracodawca, który kieruje pracowników na taki program, wpływa na zmianę ich stylu życia. W tym szczególnie sposobu odżywiania, który jest podstawą skutecznej prewencji zdrowotnej.

Partycypacja finansowa pracownika w takim programie zwiększy jego zaangażowanie i mobilizację do aktywnego udziału w terapii.

Styl życia

Dlaczego właśnie styl życia jest takim kluczowym czynnikiem?

Warto w tym miejscu wspomnieć o Marcu Lalonde, kanadyjskim ministrze zdrowia i opieki społecznej. Według niego styl życia aż w 50% odpowiada za zdrowie człowieka. Na tryb życia składają się takie elementy jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, zachowania seksualne, sposób rekreacji oraz stosowanie używek tj. alkohol, nikotyna, środki psychoaktywne.

Marc Lalonde w swoim raporcie pt. “A new perspective on the health of Canadians”, który powstał już w 1974 roku i opisuje tak zwane 4 pola zdrowotne. Podkreśla szczególną rolę promocji zdrowia jako jedynego, skutecznego sposobu poprawy stanu zdrowia jednostki oraz całej populacji.

Niestety, programy skutecznej profilaktyki nie są popularne i cenione w naszym kraju, a szczególnie nie przykłada się do nich większej wagi w środowisku pracy.

Promocja zdrowia w firmie to nie tylko wczesne wykrywanie chorób. To przede wszystkim niedopuszczenie do powstania zalążków choroby. Jak się okazuje, prawidłowy styl życia może spowodować także zmniejszenie objawów już występującego schorzenia. Zapewnia także cofnięcie się lub całkowite wyleczenie danej choroby. Dzieje się tak m.in. w przypadku chorób autoimmunologicznych, cukrzycy typu II czy chorób układu krążenia.

Dlaczego tak mało się o tym mówi?

Wynika to z faktu, iż nie wszystkim zależy w równym stopniu na naszym zdrowiu. Rynek farmaceutyczny z roku na rok odnotowuje coraz większe zyski ze sprzedaży leków.

Skoro przemysł ten opłaca się tak bardzo, bezcelowe wydaje się promowanie aktywnej profilaktyki zdrowotnej i skutecznych metod, które zmniejszają ryzyko chorób (a tym samym przyjmowania medykamentów).

Warto więc zainwestować w promocję zdrowia w swojej firmie.

Rynek farmaceutyczny

Świadomy pracodawca będzie dbał o zdrowie w firmie nie tylko z powodu mniejszych kosztów, które poniesie z powodu absencji pracowników. Także z powodu zwiększonej efektywności, jakości i zysku z ich pracy. Należy bowiem pamiętać, iż to nie leki, ale zmiana stylu życia czyli prawidłowo zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna, są naszym największym sprzymierzeńcem w zachowaniu zdrowia.

Człowiek skazany na leki do końca życia to zawsze będzie człowiek chory w trakcie leczenia. Tymczasem większość wypadków wdrożenia programu aktywnej profilaktyki pozwala zachować zdrowie i nie dopuścić do rozwoju choroby.

Dr Sylwiusz Trawiński
Dr Sylwiusz Trawiński
doktor nauk ekonomicznych, od 20 lat zajmuje się medycyną zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Centrum Medycznego „VIMED Health & Beauty” – pierwszej w Polsce kliniki stosującej nowatorską metodologię personalizowanej, funkcjonalnej medycyny stylu życia w leczeniu chorób przewlekłych. Współtworzył pionierskie, holistyczne podejście w medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej. Wraz z zespołem współpracowników stworzył szereg procedur diagnostycznych i zabiegowych, wykorzystujących najnowsze technologie. Bazujące na wiedzy, doświadczeniu i technologii wieloczynnikowe, personalizowane terapie pozwoliły na uzyskanie efektu synergii. Dzięki temu stało się możliwe skuteczne leczenie chorób uważanych dotąd za nieuleczalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *