Terapia Metaboliczna | VIMED

Personalizowana
Terapia MetabolicznaPersonalizowana Terapia Metaboliczna to proces zindywidualizowanego, żywieniowego wspomagania leczenia chorób przewlekłych (nadwaga, otyłość, choroby sercowo naczyniowe, cukrzyca, choroby skóry, choroby neurologiczne i inne), opracowywany indywidualnie w oparciu o badanie niepożądanych reakcji na pokarm (nietolerancji i opóźnionych alergii pokarmowych) oraz pakiet badań diagnostycznych. Pozwala wyeliminować pokarmowe czynniki zapalne.


Jest to podstawowy program Personalizowanej Medycyny Stylu Życia, dedykowany przede wszystkim dla osób, które chcą dokonać racjonalnych, opartych na badaniach, zmian w stylu życia. Pod opieką specjalistów pacjenci wdrażają zindywidualizowany dopasowany do swojego unikalnego fenotypu, sposób odżywiania.


Terapia Metaboliczna może być realizowana w oparciu o jeden z trzech testów cytotoksyczności składników pożywienia badających zakres i nasilenie niepożądanych reakcji pokarmowych – Profil Metaboliczny 145, Kod Metaboliczny 200 oraz Kod Metaboliczny 222 - zawierający dodatkowo badanie nietolerancji pokarmowej na 21 najczęściej stosowanych dodatków do żywności.Personalizowana Terapia Metaboliczna obejmuje badanie niepożądanych reakcji pokarmowych, rozszerzone badania laboratoryjne, badanie USG jamy brzusznej z konsultacją lekarską, medyczne badanie składu ciała mBCA, pięć konsultacji lekarskich, jedną konsultację specjalistyczną z dietetykiem klinicznym (razem 6 konsultacji). Pakiet zabiegów medycyny komórkowej, usprawniających metabolizm, wspomagających krążenie żylne i limfatyczne, oddychanie i odżywianie komórkowe oraz detoksykację poprzez lepsze doprowadzenie tlenu do tkanek i wspomaganie funkcjonowania wszystkich układów w wyniku usprawnienie układów limfatycznego i krwionośnego.To kompleksowe opracowanie zawiera indywidualne zalecenia żywieniowe, dostosowane do wieku, płci, stylu życia, aktywności fizycznej, masy ciała oraz jednostek chorobowych, zalecenia żywieniowe, suplementacyjne i jadłospis rotacyjny na 7 dni z przepisami dostosowanymi do wyników badania nietolerancji pokarmowej (do wykorzystania w okresie miesiąca terapii).


Wszystkie osoby, które mogą sobie na to pozwolić zachęcamy także do rozszerzenia badań diagnostycznych o nie objęte programem badania genetyczne, dobrane optymalnie przez naszych specjalistów.


W trakcie trwania terapii zapewniamy naszym pacjentom pełną opiekę dietetyczną ze strony naszych dietetyków klinicznych.