Jak korzystać z raportu wyników badań nietolerancji pokarmowych testu Kod Metaboliczny 200? | VIMED

Jak korzystać z raportu wyników badań nietolerancji pokarmowych testu Kod Metaboliczny 200?

Test opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej) nie służy do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek chorób, lecz jako pomoc dla dietetyka lub lekarza w opracowaniu indywidualnej diety „fenotypowej” poprzez identyfikację produktów, które mogą niekorzystnie wpływać na komórki krwi. Jest to niezastąpione narzędzie, w rękach doświadczonego i odpowiednio przeszkolonego dietetyka lub lekarza, do opracowania programu żywieniowego w formie diety eliminacyjno-rotacyjnej, dostosowanej do niepowtarzalnego fenotypu pacjenta w danym momencie.

Wyniki testu Kod Metaboliczny powinny być wykorzystane w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty pobrania krwi i nie mogą być w żadnym wypadku traktowane jako przewodnik żywieniowy na całe życie.

Wdrożenie i stosowanie diety eliminacyjno-rotacyjnej opartej o wyniki testu nietolerancji pokarmowej wymaga zapewnienia prawidłowej podaży składników odżywczych i mineralnych i jest dopuszczalne tylko i wyłącznie pod opieką doświadczonego dietetyka lub lekarza specjalizującego się w leczeniu dietą eliminacyjno-rotacyjną. Dieta fenotypowa to nie dieta cud, lecz program żywieniowy, który został zaproponowany dla jednego pacjenta nie może być stosowany dla innej osoby.

Fenotyp człowieka to pojęcie dynamiczne. Zmienia się on szybciej lub wolniej, w miarę upływu czasu, a tempo tych zmian zależy od wielu czynników. Należą do nich wszystkie tzw. czynniki środowiskowe: sposób odżywiania, spożycie alkoholu, kawy, wyrobów tytoniowych, aktywność ruchowa, przyjmowane leki, intensywność podróży, stres, ilość snu, a także aktywność seksualna.

W okresie stosowania diety fenotypowej program żywieniowy powinien być modyfikowany przez dietetyka w odstępach co 2 – 4 tygodnie, w miarę zmian fenotypu pacjenta. Do pomiaru tych zmian wykorzystuje się wyniki badań laboratoryjnych, wyniki wywiadu internistycznego i dietetycznego oraz wyniki analizy składu ciała.

Wskazane jest okresowe powtarzanie testu, aby dostosować program żywieniowy do zmieniających się pod wpływem środowiska cech fenotypowych. Dowiedz się więcej >>

Kod Metaboliczny to laboratoryjna diagnostyka nietolerancji pokarmowej na ponad 200 produktów spożywczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *