Ograniczenie odpowiedzialności

Celem tego serwisu internetowego jest zapoznanie społeczności internetowej z kliniką Centrum Medyczne VIMED oraz jej usługami, personelem, obiektami i podmiotami stowarzyszonymi. Informacje, materiały, usługi, produkty, wiadomości i inne treści zawarte na tej stronie służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych.

Publikowane przez nas treści nie mają na celu zastąpienia porady lekarskiej i leczenia przez lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Nie należy podejmować żadnych działań związanych z opieką zdrowotną na podstawie zawartości tej witryny bez uprzedniego uzyskania odpowiednich wskazówek od lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Przekazywanie, otrzymywanie lub korzystanie z treści na tej stronie nie tworzy relacji lekarz-pacjent.

Pomimo tego, że Centrum Medyczne VIMED dokłada wszelkich starań, aby treści umieszczone w tym serwisie były aktualne i bezbłędne, nie mogą one zastąpić informacji uzyskanych podczas konsultacji ze specjalistą. Żadne oświadczenie zawarte na tej stronie nie stanowi gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w odniesieniu do opieki zdrowotnej, jakiegokolwiek standardu opieki lub jakiejkolwiek innej kwestii.

Centrum Medyczne VIMED oświadcza jednoznacznie, że treści i informacje zawarte w tym serwisie nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń z tytułu gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji z tytułu dokładności danych i zamieszczonych informacji. Opisywane przez nas i naszych pacjentów efekty stosowanych w naszej klinice terapii, jednak są uzależnione od cech osobniczych i stanu zdrowia pacjenta oraz stopnia jego zaangażowania.

Niektóre linki zawarte w tym serwisie stanowią łącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Ponieważ Centrum Medyczne VIMED nie ma kontroli nad takimi witrynami, nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych witryn oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne w tych witrynach. Ponadto Centrum Medyczne VIMED nie gwarantuje dokładności ani przydatności informacji udostępnianych za pośrednictwem takich witryn.

Zasady udzielania świadczeń medycznych reguluje Regulamin Świadczenia Usług w Centrum Medycznym VIMED