Czym są komórki macierzyste?Komórki macierzyste są kluczem do spowolnienia procesów starzenia się. Charakteryzują się zdolnościami do samoodnowy i przekształcania w inne komórki, z których zbudowane są poszczególne tkanki. Taka transformacja odbywa się pod wpływem sygnałów biologicznych i pozwala na regenerację i naprawę uszkodzonych komórek dowolnego organu, czy narządu, włącznie z komórkami kości. Produkowane są głównie w szpiku kostnym człowieka i z krwioobiegiem przenikają do różnych miejsc organizmu, wykonując swoje zadanie tam, gdzie są potrzebne.Komórki macierzyste są nadzieją medycyny w leczeniu wielu chorób, w tym także w leczeniu najgroźniejszych postaci raka. Komórki macierzyste to nowa era w medycynie. Zadbają o Ciebie od wewnątrz. Pozwalają zatrzymać czas, naprawiać uszkodzone narządy i przedłużać życie. Zapewniają regenerację uszkodzonych komórek oraz zbudowanych z nich tkanek.

Przeszczepianie komórek macierzystych wykorzystuje się w leczeniu niemal 80 chorób, takich jak białaczki ostre i przewlekłe, zespoły mielodysplastyczne oraz mieloproliferacyjne, zespoły rozrostowe układu chłonnego, choroby fagocytów, choroby histiocytów, wrodzone anomalie krwinek czerwonych, zaburzenia układu odpornościowego, choroby dziedziczne, szpiczak mnogi oraz nowotwory złośliwe.

Coraz częściej komórki macierzyste wykorzystuje się w leczeniu chorób neurologicznych tj. mózgowego porażenia dziecięcego czy autyzmu.