W XXI wieku stosowanie w leczeniu chorób nowotworowych leczenia konwencjonalnego, skojarzonego z leczeniem dietetycznym staje się powoli standardem


Dowody wskazują, że w większości przypadków, przewlekły stan zapalny poprzedza powstanie guza. Nowotwór nie może rozwinąć się w normalnie funkcjonującym organizmie, ponieważ jego siły obronne rozpoznają i niszczą wszelkie złośliwe komórki lub nie pozawalają im się w ogóle pojawić. Układ immunologiczny gra główną rolę w tym procesie. Komórki układu odpornościowego rozpoznają złośliwe komórki, jako intruza i niszczą je, podobnie jak robią to z wirusami i bakteriami.
Jednak układ immunologiczny razem z innymi systemami (np. układem enzymatycznym czy hormonalnym) składa się z organów i gruczołów, które potrzebują prawidłowego odżywiania. Mogą skutecznie działać jeżeli nie są zablokowane przez toksyny. W przypadku, gdy warunki te nie są spełnione, siły obronne nie są w stanie wypełnić swoich zadań i wówczas nie istnieją żadne mechanizmy, które mogłyby powstrzymać złośliwe komórki przed rozmnażaniem.

Około 70% nowotworów złośliwych u ludzi jest związana ze szkodliwymi nawykami żywieniowymi i niezdrowym stylem życia!

„Pomiędzy rokiem 2000, a 2020 całkowita liczba przypadków zachorowalności (na raka), w krajach rozwijających się, zwiększy się o 73%.”

-- WHO

WYGRAJ Z RAKIEM!

W związku z pandemią wstrzymujemy zapisy na konsultacje wstępne dla pacjentów onkologicznych oraz dla pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne (po przeszczepach).

„Nadwaga i otyłość są wyraźnie związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu nowotworów, w tym raka sutka u kobiet po menopauzie, okrężnicy i odbytnicy, endometrium, raka przełyku, oraz nowotworu nerek i trzustki.”

-- American Cancer Society

DIETOTERAPIA ANTYNOWOTWOROWA

Badania naukowe dowodzą, że to, co jemy, ma kluczowy wpływ na nowotwory na wielu etapach: od ich powstania, poprzez wzrost i przerzuty.
Każda choroba nowotworowa jest inna i każdy chory na raka jest inny, jednak wszystkie metody konwencjonalnego leczenia, takie jak chemioterapia, radioterapia i zabiegi chirurgiczne nie tylko okaleczają ale także wywołują tragiczny w skutkach efekt uboczny – niedożywienie i wyniszczenie organizmu. Prowadzi to do zwiększonej umieralności i zmniejszenia wskaźników przeżywalności po leczeniu onkologicznym.
Dzisiaj już mamy dowody naukowe, które potwierdzają że konwencjonalne leczenie chorób nowotworowych wymaga wdrożenia specjalnej diety nowotworowej. Niestety, na ogół lekarze onkolodzy niewiele wiedzą na ten temat i wręcz unikają wprowadzenia specjalnych reżimów dietetycznych, aby nie zaszkodzić pacjentom onkologicznym jeszcze bardziej, lub by nie zniwelować działania leków w procesie leczenia nowotworów. Mają dużo racji, bo każdy pacjent jest inny i tylko personalizowane postepowanie żywieniowe oparte o nowoczesne testy diagnostyczne pozwala opracować dietę po chemioterapii czy dietę po radioterapii indywidualnie dostosowaną do każdego pacjenta. Takie żywienie nie jest możliwe w warunkach szpitalnych. Dlatego to zarówno pacjent jak i jego rodzina powinni zadbać o jak najszybsze podjęcie Terapii Fenotypowej zarówno przed podjęciem leczenia, w trakcie leczenia choroby nowotworowej jak i po zakończeniu chemioterapii.
Prawidłowa i dostosowana do fenotypu pacjenta dieta może skutecznie wspomóc leczenie raka i spowolnić postęp choroby nowotworowej. Rola właściwego odżywiania, w pierwszych stadiach rozwoju nowotworów, została udowodniona w licznych badaniach.
Zawarte w pokarmach przeciwutleniacze, w tym witaminy, mogą blokować dostęp czynników rakotwórczych, a nawet brać udział w naprawie uszkodzonych komórek.

DETOKSEM W KANCEROGENY

Wiele substancji toksycznych występujących w środowisku odgrywa pewną rolę w powstawaniu komórek rakowych w organizmie, a następnie w ich przekształcaniu się w zmiany o charakterze złośliwym. Proces ten określa się mianem kancerogenezy.
Bardzo ważne jest dlatego, by chronić się przed nadmiernym nagromadzeniem toksycznych substancji w tkankach i narządach.
Detoksykacja organizmu staje się w dzisiejszych czasach niezbędną metodą prewencji i wspomagania leczenia chorób nowotworowych.
Wątroba jest najważniejszym narządem odpowiadającym za usuwanie toksyn z organizmu. Od sprawności jej funkcjonowania zależy ryzyko zachorowania oraz tempo leczenia. Chemia podawana podczas leczenia nowotworów obciąża najbardziej właśnie wątrobę. Osłabienie organizmu, związane z niedożywieniem w wyniku zaburzeń wchłaniania w czasie naświetlań – radioterapii, powoduje dodatkowo nagromadzenie substancji toksycznych w komórkach i przestrzeni międzykomórkowej.
Przy oczyszczaniu organizmu szczególną uwagę należy zwrócić też na zalegające, gnijące i fermentujące zanieczyszczenia i toksyny w układzie pokarmowym, zwłaszcza w jelicie grubym, które bezpośrednio związane są z rozwojem nowotworów układu pokarmowego. Toksyny dostające się tą drogą do organizmu rozprowadzane są dalej poprzez układ krwionośny, docierając do wszystkich zakamarków organizmu. Zanieczyszczenia te są filtrowane i gromadzone również przez naczynia i węzły limfatyczne, stanowiące swojego rodzaju magazyn dla zanieczyszczeń dostających się do naszego organizmu. Jeżeli doszło już do usunięcia niektórych węzłów chłonnych, wówczas terapia fenotypowa staje się tym bardziej zbawienna, pomagając w usprawnieniu uszkodzonego już układu detoksykacji.

Właściwie dobrana, spersonalizowana dieta nowotworowa pomaga pacjentom szybciej powrócić do zdrowia i uniknąć wznowy choroby.

„Wegetarianie jedzący ryby posiadają nawet o 43% mniejsze ryzyko wystąpienia raka jelita grubego, niż osoby często spożywające mięso.”

-- JAMA Internal Medicine

SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE:

  • Test Nietolerancji Pokarmowej Kod Metaboliczny 200
  • Zaawansowane Badania Genetyczne

Dieta po chemioterapii, radioterapii oraz dieta po zabiegu chirurgicznym decyduje o tym, kiedy i w jakiej formie powrócisz do zdrowia.