Publikacje i badania naukowe


1Medycyna stylu życia
 • "Preventive Medicine Research Institute". 2009. Retrieved 2009-06-12.
 • Philip J Tuso, MD; Mohamed H Ismail, MD; Benjamin P Ha, MD; Carole Bartolotto, MA, RD. "Nutritional Update for Physicians: Plant-Based Diets." The Permanente Journal (Kaiser Permanente). 2013 Spring; 17(2):61-66.
 • Lancet. 1990 Jul 21;336(8708):129-33.
 • Ornish, D.; Brown, S.E.; Billings, J.H.; Scherwitz, L.W.; Armstrong, W.T.; Ports, T.A.; McLanahan, S.M.; Kirkeeide, R.L.; Gould, K.L.; Brand, R.J. (1990). "Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial". The Lancet (U.S. National Library of Medicine; PubMed) 336 (8708): 129–33. doi:10.1016/0140-6736(90)91656-U.PMID 1973470.
 • Prevent and Reverse Heart Disease
 • Patient Publications: Weatherhead PET Imaging Center for Preventing and Reversing Heart Disease
 • Journal of Urology. 2005;174:1065-1070.
 • "Comprehensive Lifestyle Changes Improve Levels Of Enzyme Telomerase Involved In Cell Ageing". Medicalnewstoday.com. Retrieved 2012-05-17.
 • Sherwell, Philip. "Bill Clinton's new diet: nothing but beans, vegetables and fruit to combat heart disease", The Daily Telegraph, October 3, 2010.
 • Caldwell Esselstyn and Dean Ornish Explain Healthy Way for Bill Clinton's Dramatic Weight Loss. CNN. September 22, 2010.
 • "Dr Dean Ornish Program | Wellness Program | WVU Health Sciences Center". Hsc.wvu.edu. Retrieved 2012-05-17.
 • Review: Eat More, Weigh Less". Webmd.com. Retrieved 2012-05-17.
 • "Browse Inside Everyday Cooking with Dr. Dean Ornish: 150 Easy, Low-Fat, High-Flavor Recipes by Dean Ornish". Harpercollins.com. Retrieved 2012-05-17.
 • Ornish, Dean. "Love and Survival: The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy by Dean Ornish". Harpercollins.com. Retrieved 2012-05-17.
 • "The Spectrum" Diet: Overview and Expert Opinion". Webmd.com. Retrieved2012-05-17.
 • "JAMA Network | JAMA: The Journal of the American Medical Association | Intensive Lifestyle Changes for Reversal of Coronary Heart Disease". Jama.ama-assn.org. 1998-12-16. Retrieved2012-05-17.
 • http://www.ornishspectrum.com/wp-content/uploads/Intensive-lifestyle-changes-for-reversal-of-coronary-heart-disease1.pdf
 • "Consumer-Driven Health Care: Implications for Providers, Payers and Policy Makers Table of Contents". Manhattan-institute.org. Retrieved 2012-05-17.
 • "Dean Ornish says your genes are not your fate | Video on". Ted.com. Retrieved 2012-05-17.
 • "Preventive Medicine Research Institute". Pmri.org. Retrieved 2012-05-17.
 • USA; Scherwitz, L. W.; Doody, R. S.; Kesten, D; McLanahan, S. M.; Brown, S. E.; Depuey, E; Sonnemaker, R; Haynes, C; Lester, J; McAllister, G. K.; Hall, R. J.; Burdine, J. A.; Gotto Jr, A. M. (2012-04-04). "Effects of stress management training and dietary chang... [JAMA. 1983] - PubMed - NCBI". JAMA : the journal of the American Medical Association (Ncbi.nlm.nih.gov) 249(1): 54–9. doi:10.1001/jama.249.1.54. PMID 6336794.
 • USA; Brown, S. E.; Scherwitz, L. W.; Billings, J. H.; Armstrong, W. T.; Ports, T. A.; McLanahan, S. M.; Kirkeeide, R. L.; Brand, R. J.; Gould, K. L. (2012-04-04). "Can lifestyle changes reverse coronary heart disease?... [Lancet. 1990] - PubMed - NCBI". Lancet(Ncbi.nlm.nih.gov) 336 (8708): 129–33. doi:10.1016/0140-6736(90)91656-U. PMID 1973470.
 • "the research | The Ornish Spectrum | A simple and proven program for making healthy, sustainable lifestyle changes". The Ornish Spectrum. Retrieved 2012-05-17.
 • USA; Scherwitz, L. W.; Billings, J. H.; Brown, S. E.; Gould, K. L.; Merritt, T. A.; Sparler, S; Armstrong, W. T.; Ports, T. A.; Kirkeeide, R. L.; Hogeboom, C; Brand, R. J. (2012-04-04). "Intensive lifestyle changes for reversal of coronary he... [JAMA. 1998] - PubMed - NCBI". JAMA : the journal of the American Medical Association (Ncbi.nlm.nih.gov) 280 (23): 2001–7.doi:10.1001/jama.280.23.2001. PMID 9863851.
 • "Avoiding revascularization with lifestyle changes: The Multicenter Lifestyle Demonstration Project". Mendeley. Retrieved 2012-05-17.
 • http://www.ornishspectrum.com/wp-content/uploads/Intensive_Lifestyle_Changes_and_Prostate_Cancer.pdf
 • "Changes in prostate gene expression in men undergoing an intensive nutrition and lifestyle intervention". Pnas.org. Retrieved 2012-05-17.
 • "Elsevier". Ajconline.org. Retrieved 2012-05-17.
 • "Decision Memo for Intensive Cardiac Rehabilitation (ICR) Program - Dr. Ornish's Program for Reversing Heart Disease (CAG-00419N)". Cms.gov. Retrieved 2012-05-17.
 • Healing and the Mind - Bill D. Moyers, David Grubin - Google Books. Books.google.com. 1995-03-01. ISBN 9780385476874. Retrieved 2012-05-17.
 • Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M., (red.), Promocja zdrowia, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008.
 • Cendrowski Z., Dekalog zdrowego stylu życia, Agencja Promo-Lider, Warszawa 1993.
 • Colbert D., Siedem filarów zdrowego życia, tłumaczenie Bożena Mieszkowska, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2011.
 • Dąbrowska E., Ciało i ducha ratować żywieniem, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 2012.
 • Dębiska U., Bielawska J., Ku prozdrowotnemu stylowi życia w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych, Adv Clin Ex Med., Warszawa 2002, (supl. 1).
 • Grotto D., 101 produktów dla zdrowia i życia, tłumaczenie Donata Olejnik, Wydawnictwo In Rock, Poznań 2010.
 • Kawczyńska-Butrym Z., (red.), Szkoła jako system wspierający zdrowie. [w:] Wsparcie w zdrowiu i w chorobie, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1994.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Wprowadzenie do diagnozy, PZWL, Warszawa 1999.
 • Kuczek G., ABC Zdrowego stylu życia, Fundacja Źródła Życia, Mszczonów 2000.
 • Kulmatycki K., Zdrowie i dobrostan psychiczny. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B., (red.), PWN, Warszawa 2008.
 • Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Teraźniejszość-człowiek-edukacja, Warszawa 2000, nr 1.
 • Nancy Milio, Promoting Health Through Public Policy, Philadelphia 1981; cyt. za: Styl życia a zdrowie (publikacja przygotowana przez Zespoł ds. Edukacji Zdrowotnej Europejskiego Biura Regionalnego WHO pod kierunkiem I. Kickbusch), „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 1994, nr 1–2.
 • Ostrowska A., Styl życia a promocja zdrowia. [w:] Styl życia a zdrowie, z zagadnień promocji zdrowia. Ostrowska A., Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, z zagadnień promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Słonecki J., Zdrowie na własne życzenie, Wydawnictwo Unia, Katowice 2004.
 • Szymczuk E. (red.), Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Warszawa 2011.
 • Ścisło L., Rumuńska A., Wręźlewicz E., Poziom zagrożenia alkoholizmem wśród młodzieży szkolnej oraz propozycje działań profilaktycznych, Zdrowie Publiczne 2002, (supl. 1).
 • Ślusarski J., Samoświadomość dorastającej młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia i sposobu odżywiania, Zdrowie Publiczne, Warszawa 2002, (supl. 1).
 • Taub E.A., Recepta na zdrowe życie, tłumaczenie Marek Czekański, Wydawnictwo KDC, Warszawa 2001.
 • Tombak M., Jak żyć długo i zdrowo, FK Serwis, Łódź 2006.
 • Woynarowska B., Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. [w:] Edukacja zdrowotna. Woynarowska B., (red.), PWN, Warszawa 2008
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna – podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
 • Egger G, Binns A, Rossner S. Lifestyle Medicine. Syndney: McGraw Hill; 2008.
 • Rakel D. Integrative Medicine, 3rd Ed. Philadelphia: Saunders; 2012.
 • Jones DS, Hofmann L, Quinn S, 21st Century Medicine: A New Model for Medical Education and Practice, The Institute for Functional Medicine: Gig Harbor, WA, 2009.
 • Baker SM, et al. Textbook of Functional Medicine. The Institute for Functional Medicine: Gig Harbor; 2010.
 • Dooley T. Homeopathy, Beyond Flat Earth Medicine, 2nd Ed. San Diego: Timing Publications; 2002.
 • Lianov L, Johnson, M. Physician Competencies for Prescribing Lifestyle Medicine. JAMA. 2010;304(2):202-203.
 • Committee on Nutrition in Medical Education, Food and Nutrition Board, National Research Council. Nutrition Education in U.S. Medical Schools. Washington, DC: The National Academies Press; 1985.
 • Adams K, Kohlmeier M, Zeisel S. Nutrition Education in U.S. Medical Schools: Latest Update of a National Survey. Academic Medicine. 2010;85(9):1537-1542.
 • American College of sports Medicine, http://certification.acsm.org/exercise-is-medicine-credential
 • Ellis J. Groceries Hire Companies to Score Foods' Nutritional Value.USA Today. 2012/11/1
 • Strom S. Walmart to Label Healthy Foods. The New York Times. 2012 Feb 7.
 • Diehl H. Coronary Risk Reduction through Intensive Community-Based Lifestyle Intervention: The CHIP Experience. Am J Cardiol. 1998;82:83-7T.
 • Wellspring Diabetes: http://www.centreforfamilymedicine.com/diabetes-lifestyle-program
 • Creation Health: http://creationhealth.com
 • WIN Wellness: http://www.winwellness.org
 • The Way to Eat: http://www.thewaytoeat.net
 • Weigh Forward: http://www.rediclinic.com/weighforward/
 • Noffsinger E. Running Group Visits in Your Practice. New York: Springer; 2009.
 • Ornish D, et al. Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial.The Lancet. 1990; 336:129-133.
 • Barnard N, et al. A Low-Fat Vegan Diet Improves Glycemic Control and Cardiovascular Risk Factors in a Randomized Clinical Trial in Individuals With Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2006;29(8):1777-1783.
 • Chiba M, et al. Lifestyle-related disease in Crohn's disease: Relapse prevention by a semi-vegetarian diet. World J Gastroenterol. 2010;16(20):2484-95.
 • Esselstyn CB., Jr. Resolving the Coronary Artery Disease Epidemic through Plant‐ Nutrition. Preventive cardiology. 2001;4:171-177.
 • Baer H, Glynn R, Hu F, et al. Risk factors for mortality in the nurses' health study: a competing risks analysis. Am J Epidemiol. 2011;173(3):319-29.
 • Ross R, et al. Reduction in obesity and related comorbid conditions after diet-induced weight loss or exercise-induced weight loss in men. Annals of Internal Med. 2000; 133.2:92-103.
 • Joy M. Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism. Newburyport: Conari Press; reprint edition, 2011.
 • Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University; 1957.
 • Greco P, Eisenberg J, Changing Physicians' Practices. Engl J Med.1993;329:1271-1274
 • Campbell TC, Campbell TM. The China Study: Startling implications for diet, weight loss and long-term health. Dallas: BenBella Books, Inc.; 2006.
 • Ornish D, et al. "Intensive Lifestyle Changes for Reversal of Coronary Heart Disease." JAMA.1998;280.23:2001-2007.
 • Esselstyn C, et al. A strategy to arrest and reverse coronary artery disease: a 5-year longitudinal study of a single physician's practice. J Fam Pract. 1995: 41.6:560.12.
 • Pan A, Sun Q, et al. Red Meat Consumption and Mortality: Results from Two Prospective Cohort Studies. Arch Intern Med. 2012;172(7):555-563.
 • U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans 2010, 7th Edition. Washington, DC: U.S. Government Printing Office; 2010.
 • Mann J, Cummings JH, et al. FAO/WHO Scientific Update on Carbohydrates in Human Nutrition: Conclusions. Eur J of Clin Nutr. 2007;61(Suppl 1):S132–S137.
 • Park Y, Subar AF, Hollenbeck A, Schatzkin A. Dietary Fiber Intake and Mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. Arch Intern Med. 2011;171(12):1061-1068.
 • Jacobs, DR Jr, et al., Food, Plant Food, and Vegetarian Diets in the US dietary Guidelines: Conclusions of an Expert Panel. Am J Clin Nutr. 2009;89.5:1549S-1552S.
 • Duewell P, Kono H, et al. NLRP3 inflammasomes Are Required for Atherogenesis and Activated by Cholesterol Crystals. Nature. 2010;464(7293):1357-61.
 • Cuevas A, et al. Diet as a Risk Factor for Cholesterol Gallstone Disease, J Am Coll Nutr. 2004;23(3):187-196.
 • Garber CE, Blissmer, B, et al.,American College of Sports Medicine, Quantity and Quality of Exercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory, Musculoskeletal, and Neuromotor Fitness in Apparently Healthy Adults: Guidance for Prescribing Exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2011; 4(7):1334-1359.
 • King N, Hopkins M. Exercise, Appetite and Weight Management: Understanding the Compensatory Responses In Eating Behaviour And How They Contribute To Variability In Exercise-Induced Weight Loss. Br. J. Sports. Med. 2012;46:5:315-322.
 • Heran BS, Chen JM, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(7):CD001800.
 • US Department for Health and Human Services. 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. Available from: www.health.gov/PAGuidelines/guidelines/summary.aspx.
 • Selye H. Stress and disease, Science. 1955;122:625-631.
 • Lambert G, et al. Stress reactivity and its Association with Increased Cardiovascular Risk: A Role for the Sympathetic Nervous System? Hypertension. 2010:55(6);e20.
 • Benson H, Stuart E. The Wellness Book: The Comprehensive Guide to Maintaining Health and Treating Stress-Related Illness. New York: Simon and Schuster; 1993.
 • U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Depression: Recommendations and Rationale, 2002. Available from: http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/3rduspstf/depression/depressrr.htm.
 • Kroenke K, Spitzer R, et al. An Ultra-Brief Screening Scale for Anxiety and Depression: The PHQ–4, Psychosomatics. 2009; 50:613-621.
 • Varvogli L, Darviri C. Stress Management Techniques: Evidence-Based Procedures that Reduce Stress and Promote Health. Health Science Journal. 2011;5(2):74-89.
 • Paturel A, Meditation as Medicine. Available from: http://journals.lww.com/neurologynow/Fulltext/2012/08040/MeditationasMedicine.9.spx.
 • Evans M, Yoga, Tai Chi, Massage, Therapies & Healing Remedies: Natural Ways. London: Hermes House; 2003.
 • Richardson KM, Rothstein HR. Effects of Occupational Stress Management Intervention Programs: A meta-analysis. J Occ Health Psychol. 2008;13(1):69-93.
 • Nakamura J, Csikszentmihalyi M. Flow theory and research. In: Snyder CR, Lopez SJ, eds.Handbook of positive psychology. Oxford: Oxford University Press; 2009. p.195-206.
 • U.S. Department of Health and Human Services. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2010. The Health Benefits of Smoking Cessation: A Report of the Surgeon General.
 • U.S. Department of Health and Human Services. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2004. The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General.
 • U.S. Department of Health and Human Services. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2010. How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General.
 • The US Public Health Service Guidelines for Treating Tobacco Use and Dependence, Update,Tobacco Use and Dependence Guideline Panel, Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. US Department of Health and Human Services; 2008 May.
 • Bickart K, Wright CI, et al. Amygdala volume and social network size in humans. Nat Neurosci. 2011;14(2):163-164.
 • Ornish D. Love and Survival: The Scientific Basis for the Healing Power of Intimacy. New York: Harper Perennial; 1999.
 • Uchico BN, Cacioppo JT, Kiecolt-Glaser JK. The relationship between social support and physiological processes: A review with emphasis on underlying mechanism and implications for health. Psychological Bulletin. 1996;119:448-531
 • Brummett BH, Barefoot JC, et al. Characteristics of socially isolated patients with coronary artery disease who are at elevated risk for mortality. Psychosom Med. 2001;63:267–272.
 • Cohen S, Gottlieb BH, Underwood L. Social relationships and health. In: Cohen S, Underwood L, Gottlieb BH, eds. Social Support Measurement and Interventions: A Guide for Health and Social Scientists. New York: Oxford University Press; 2000.
 • Hughes M, Waite L, et al. A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys: Results From Two Population-Based Studies. Research on Aging. 2004;26(6):655-672.
 • Rosenberg M. Nonviolent Communication: A Language of Life, 2nd ed. Encinitas: Puddledancer Press; 2003.
 • Powers B, Trinh J, Bosworth H. Can This Patient Read And Understand Written Health Information? JAMA. 2010;304(1):76-84.
 • Weiss B, et al. Quick Assessment of Literacy in Primary Care: The Newest Vital Sign. Annals of Family Medicine. 2005;3(6):514-522.
 • Sobel D. Rethinking Medicine: Improving Health Outcomes With Cost-Effective Psychosocial Interventions. Psychosomatic Medicine. 1995; 57(3):234-244.
2Alergie i nietolerancje pokarmowe - diagnostyka i leczenie
 • An Alternative Approach to Allergies – The New Field of Clinical Ecology Unravels the Environmental Causes of Mental and Physical Ills, Prof. Dr Med Theron G.Randolph, Ralph W.Moss, Harper&Row, Publishers, New York 1990, ISBN 0-06-091693-1
 • Food Allergies and Food Intolerance. The complete Guide to Their Identification and Treatment, Jonathan Brostoff, Linda Gamlin, Healing Arts Press, 2000Vermont, ISBN 0-89281-875-1
 • Food Allergy and Intolerance, J. Brostoff, S. J. Challacombe; Saunders 2002; ISBN: 0-7020-2038-9 , Immunological textbook. Definition of food allergies of various ethiologies.
 • Alergie, Dr Danuta Myłek, WAB Warszawa, 2003, ISBN 83-88221-31-0
 • Alergia na pokarmy, pod redakcją Prof. Dr n. med. Zbigniewa Bartuzi, Mediton 2006
 • Nahrungsmittelallergien/Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten aus ernährungsmedizinischer Sicht, Die Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik e.V., Bezug über: Evomed MedizinService GmbH
 • Die Genuß-Diät – Nahrungsmittelunverträglichkeitten erkennen, gesund und schlank werden, Prof. Dr. med. Rainer Holzhüter, Ullstein Taschenbuch, ISBN-13: 978-3-548-36744-5
 • Übergewicht ohne Grund?, Uwe Tippmar, Stephanie Grabhorn, Corinna Matz Knaur-Verlag, ISBN 3-426-64197-6
 • Environmental factors in the etiology of type 1 diabetes. Akerblom HK, Vaarala O, Hyoty H, Ilonen J, Knip M. Am J Med Genet 2002; 115: 18-29
 • Interactions between dietary proteins and the human system: implications for oral tolerance and food-related diseases, Barbeau WE. Adv Exp Med Biol 1997; 415: 183-193
 • Intervention in autoimmune diabetes by targeting the gut immune system, Bellmann K, Kolb H, Hartmann B, Rothe H, Rowsell P, Rastegar S, Burg-hardt K, Scott FW. Int J Immu-nopharmacol 1997; 19: 573-577 · Bindslev-Jensen C, Skov PS, Madsen F, Poulsen LK. Food allergy and food intolerance – what is the difference? Ann Allergy 1994; 72: 317-320
 • Borst SE, Bagby GJ. Neutralisation of tumour necrosis factor reverses age-induced impairment of insulin responsiveness in skeletal muscle of Sprague-Dawley rats. Metabolism 2002; 51: 1061-1064
 • Cavaillon JM. Cytokines in inflammation. C R Seances Biol Fil 1995; 189: 531-544
 • Coppack SW. Pro-inflammatory cytokines and adipose tissue. Proc Nutr Soc 2001; 60: 349-356
 • Groop LC. Insulin resistance: the fundamental trigger of type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 1999; 1: S1-S7
 • Groux H, Powrie F. Regulatory T cells and inflammatory bowel disease. Immunol Today 1999; 20: 442-446
 • Hanson SJ, Gause W, Natelson B. Detection of immunologically significant factors for chronic fatigue syndrome using neural-network classifiers. Clin Diagn Lab Immunol 2001; 8: 658-662
 • Kern PA, Saghizadeh M, Ong JM, Bosch RJ, Deem R, Simsolo RB. The expression of tumour necrosis factor in human adipose tissue. Regulation by obesity, weight loss, and relationship to lipoprotein lipase. J Clin Invest 1995; 95: 2111-2119
 • Lester MR, Hofer MF, Gately M, Trumble A, Leung DY. Down-regulating effects of IL-4 and IL-10 on the IFN-gamma response in atopic dermatitis. J Immunol 1995; 154: 6174-6181
 • Patton JS, Shepard HM, Wilking H, Lewis G, Aggarwal BB, Eessalu TE, Gavin LA, Grunfeld C.Interferons and tumour necrosis factors have similar catabolic effects on 3T3-L1 cells. Proc Natl Acad Sci USA 1986; 83: 8313-8317
 • Reaven GM. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 1595-1607
 • Reinecker HC, Steffen M, Witthoeft T, Pflueger I, Schreiber S, Mac-Dermott RP, Raedler A. Enhanced secretion of tumour necrosis factor a, IL-6 and IL- 1b by isolated lamina propria mono-nuclear cells from patients with ulcerative Colitis and Crohn’s disease. Clin Exp Immunol 1993; 94: 174-181
 • Schafer ML. On the history of the concept neurasthenia and its modern variants chronic-fatigue-syndrome, fibromyalgia and multiple chemical sensitivities. Fortschr Neurol Psychiatry 2002; 70: 570-582
 • Secundolfo M, de Magistris L, Fiandra R, Caserta L, Bellatta M, Tartaglione MT, Riegler G, Biagi F, Corazza GR, Carratu R. Intestinal permeability in Crohn’s disease patients and their first degree relatives. Dig Liver Dis 2001; 33: 680-685
 • Targan SR. Biology of inflammation in Crohn’s disease: mechanisms of action of anti-TNF-a therapy. Can J Gastroenterol 2000; 14: S13-16
 • Tsuji NM, Mizumachi K, Kuriaski J. Interleukin-10-secreting Peyer’s patch cells are responsible for active suppression in low-dose oral tolerance. Immunology 2001; 4: 458-464
 • Vahasalo P, Petays T, Knip M, Miettinen A, Saukkonen T, Karjalainen J, Savilathi E, Ackerblom HK.Relation between antibodies to islet cell antigens, other auto antigens and cows milk proteins in diabetic children and unaffected siblings at the clinical manifestation of IDDM. The Childhood Diabetes in Finland Study Group. Autoimmunity 1996; 23: 165-174
 • White KP, Speechley M, Harth M, Ostbye T. Co-existence of chronic fatigue syndrome with fibromyalgia syndrome in the general population. Scand J Rheumatol 2000; 29: 44-51
 • Zinman B, Hanley AJG, Harris SB, Kwan J, Fantus IG. Circulating tumour necrosis factor-a concentrations in a native Canadian population with high rates of type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 272-278
 • Randolph TG,Rawling FFA : Blood studies in allergy : V. Variations of total leukocytes following test feeding of foods ; an appraisal food test. Ann Allergy 1946; May-June 4 :16
 • Pettay O: Preliminary report on the use of a in vitro leukocytolysis as a test in allergy.(Abstract) Scandinavian J Clinical Laboratory Investigation 1952; 4:77.
 • Waksman BH : Specific white cell lysis produced by combination of rabbit antiserum to purified protein (ovalbumin, bovine gamma globulin) with homologous antigen : the role of the non-precipitating antibody. Immunology 1953; 70:331-334.
 • Hartman JD, Hock WC: Changes in blood leucocytes resulting from antigen antibody reactions.American J Psycology 1955; 183: 214-220
 • Black AP: A new diagnostic method of allergic disease. Pedriatics 1956; 17:716-724.
 • Bryan WTK, Bryan MP: The application of in vitro cytotoxic reactions to clinical diagnosis of food allergy. Laryngoscope 1960 ; 70:810-824.
 • Speirs RS: The action of antigen upon hypersensitivity cells. Ann New York Academy Science 1964; 113:819-824
 • Ruddle NH,Waksman BH: Cytotoxicity mediated by soluble antigen and lymphocytes in delayed hypersensitivity. J Exp Medicine Dec !968; 128
 • Bryan WTK,Bryan MP : Cytotoxic reactions and the diagnosis of food allergy. Laryngoscope 1969;79: 1453-1472
 • Bryan WTK,Bryan MP : Cytotoxic reactions and the diagnosis of food allergy, Otolaryngologic Clinics of North America 1971; 4:523-534
 • Bryan WTK, Bryan MP: Clinical examples of resolution and some idiopathic and other chronic diseases by careful allergic management. Laryngoscope 1972; 82:1231-1238
 • Ulett GA, Perry SG: Cytotoxic food testing and leukocyte increase as an index to food sensitivity Ann Allergy 1974; 33:23-32.
 • Ulett GA, Perry SG: Cytotoxic testing and leukocyte increase as an index to food sensitivity.II.Coffee and tobacco. Ann Allergy 1975; 34:150-160
 • Hughes EC: Chemically defined diet in the diagnosis and management of allergy or food intolerance. I. With a group of sensorineural hearing impaired. Trans AM Acad Ophtalmol and Otolaryngol Allergy 1975; 15:60-71.
 • Bryan WTK,Bryan MP: Diagnosis of food allergy by cytotoxic reactions. Trans Am Sc Ophthalmol and Otolaryngol Allergy 1976;15:14-23.
 • Brickmore JT: Leukocyte test for food allergies: its application toward clinical practice. Trans Am Soc Ophthalmol Otolaryngol Allergy 1976; 16:101-108.
 • UpdegraffTR: Food allergy and cytotoxic tests. Ear Nose Throat J 1977; 56:450-459. Also Trans Am Soc Ophthalmol and Otolaryngol Allergy 1977; 16:48-64.
 • Hghes EC: Chemically defined diet in the diagnosis of food sensitivity. II. With a panel of seriously sensitive patients. Trans Am Soc Ophthamol Otolaryngol Allergy 1977; 17:43-65.
 • Boyles JH. The validity of using the cytotoxic food test in clinical allergy. Ear Nose throat J 1977; 56:35-43.
 • Oeling A, Martin-Gil D,JerezJ,Subira ML; In vitro diagnosis of food allergy. Allergol Immunopathol (Madr.) 1978;6:153-161
 • Rubin JL, GriffithsRW,HillHR: Allergen-induced depressionof neutrophil chemotaxis in allergic individuals. J Allergy Clin Immunol 1978; 62:301-308.
 • Hughes EC Use of a chemically defined diet in the diagnosis of food sensitivity and the determination of offending foods. Ann Allergy 1978; 40:393-398.
 • Hughes EC,Gottschalk GH: Comparison of cytotoxic test for food sensitivities with food challenge experience : effect of sample timing. Trans Am Acad Ophtalmol Otolaryngol Allergy 1978; 40:393-398.
 • Hughes EC Oettinger L, Johnson F,Gottschalk GH: Case report: A chemically defined diet in diagnosis and management of food sensitivity in minimal brain dysfunction Ann Allergy 1979;42:174-176
 • Ulett GA : Food allergy: Cytotoxic testing and the central nervous system. Psychiatric J Univ. Ottawa 1980; 5:100-108
 • Stavish GE: The clinical aspects of the cytotoxic test The Bion 1980 Holopainen E, Palva T, Stenberg P, Backman A, Legti H, Ruokonen J: Cytotoxic leukocyte reaction.Acta Otolaryngol 1980;222-226.
 • Ruokonen J, Holopainen E, Palva T, Backman A: Secretory otisis media and allergy with special reference to the cytotoxic leucocyte test. Allergy 1981; 36:59-68.
 • Ruokonen J: Reactions in the cytotoxic leucocyte test. Allergol Immunopathol (Madr.) 1981; 9:281-288
 • Hopkins JM, Tomlinson VS, Jenkins RM: Variation in response to cytotoxicity of cigarette smoke.Br Med J 1981; 283:1209-1211.
 • West WG : Food sensitivities through the cytotoxic test. The Bion 1981.
 • Stavish GE: Clinical application of cytotoxic test as it realtes to comprehensive ecological investigation. The Bion 1981.
 • Stromp MA : The beauty of the cytotoxic test. Preventive Medicine Forum Fall 1981.
 • Bienviste J: The human basophil degranulation test as an in vitro method for diagnosis of allergies. Clinical Allergy 1981; 11:1-11.
 • Hughes EC, Gottschalk GH Kaufmann D : Effect of time of blood sampling on in vitro tests food sensitivities. Ear Nose Throat J 1982; 61:81-87.
 • Ruokonen J, Paganus A, Lehti H: Elimination diets in the treatment of secretory otitis media. Int J Pediatr Otorhinnolaryngol 1982, 4:39-46
 • King I : The cytotoxic test, uncovering hidden food allergies. Inter J Holistic Health & Medicine 1983; 2:30-32.
 • Palva T, Legtinen T, Malmberg H: Separation of granulocytes for the cytotoxic leucocyte test.Laryngoscope 1983; 93:242-244.
 • Podleski WK: Cytodestructive mechanisms provoked by food antigens. II Antibody-dependent allergic autocytotoxicity. Allergy 1985; 40:166-172.
 • Cheraskin E, Allen J Zavik J : The psycotherapic implications of cytotoxic testing. J Orthomolecular Psychiatry 1985 ; 14:128-135.
 • Opodleski WK: Cydestructive mechanisms provoked by antigens. I. Direct,allergic autocytotoxicity . Allergy 1985; 40:157-165
 • Podleski WK: Spontaneous allergic autocytotoxicity in bronchial asthma associated with food allergy. American J Medicine 1986; 81:437-442.
 • Pasula MJ: A Possible new whole blood assay for delayed hypersensitivity reaction. AMT CE Supp July 1988; 178-179.
 • Fell PJ, Brostoff J Pasula MJ: High correlation of the ALCAT test results with double-blind challenge (DBC) in food sensitivity. Ann Allergy 1989; 62:253.
 • Sandberg DH, Pasula MJ: A comparison of the ALCAT test for food reactions amongst 2 population sub-groups. Ann Allergy 1989; 62:271.
 • Pasula MJ: The ALCAT test : in vitro procedure for determining food sensitivity. Folia Medical Cravoviensia 1993; 34 (1-4): 153-157.
 • Sinkovics J,Horvath J: Cytotoxic human lymphocytes: from in vitro testing (1970s) to immunotherapy (1990s). Acta Microbiologica Hungarica 1993; 40(3):165-179.
 • Goguen B, Kedersha N: Clonogenic cytotoxicity testing by microdrop encapsulation. Nature May 1993; 263(6425): 189-190.
 • Lam KM: A Cytotoxicity test for the detection of Campylobacter jejuni toxin. Veterinary Microbiology May 1993; 35(1-2):133-139.
 • Wang XM, Terasaki PI, Rankin GW Jr, Chia D, Zhong HP, Hardy S: A new microcellular cytotoxicity test based on calcein AM release. Human Immunology Aug 1993; 37(4): 264-270.
 • Hoj L. Food intolerance in patients with angioedema and chronic urticaria: An investigation by RAST and ALCAT test. European J of Allergy and Clinical Immunology 1995; 26(50).
 • Hoj L: Diagnostic value of ALCAT test in intolerance to food additives compared with double-blind placebo-controlled (DBPC) oral challenges. J Allergy and Clinical Immunology 1996; )/ (1) 3.
 • Kaats GR, Pullin D, Parker LK: The short term efficacy of the ALCAT test of food sensitivities to facilitate changes in body composition and self reported disease symptoms: A Randomized controlled study. Amer J Bariatric Medicine Spring 1996; 18-23.
3Tlenoterapia hiperbaryczna - HBOT
 • Hehemberger K et al., Hyperbaric oxygen stimulates proliferation in human fibroblasts derivated from chronic diabetic wounds and normal uninjured skin, Proceedings of International Joint Meeting on Hyperbaric and Underwater Medicine, Oriani G. Marroni A. Wattel F.(Eds), 1996
 • Mehm WJ et al., Effect of oxygen on in vitro fibroblast cell proliferation and collagen biosynthesis, J Hyper Med, 1988, 3: 227-234
 • Roberts JP et al., Stimulation of glycosaminoglycan synthesis in cultured fibroblasts by hyperbaric oxygen, Br J Dermatol, 1994.131: 630-33
 • Knighton DR , Hunt TK, Regulation of wound angiogenesis-effect on oxygen gradient and inspired oxygen concentration, Presented to society of University Surgeons, Hershey ,PA , February 12-14, 1981
 • Mader JT et al., A mechanism for amelioration by hyperbaric oxygen of experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbit, J Infect Dis, 1980, 142: 915-22
 • Thom SR et al., Inhibition of human neutophil beta-2-integrin-dependent adherence by hyperbaric oxygen, Am J Physiol 1997, 272 (Cell Physiol 41): C770-C777
 • Reenstra WR et al., Hyperbaric oxygen increases human dermal fibroblast proliferation, growth factor receptor number and in vitro wound closure, Undersea and Hyperb Med , abstract, 1998a, 25:53
 • Mordacci M et al., OTI ed Antibiotici, XIV Congresso Nazionale SIMSI, Napoli 29.9-1.10.00.
 • Quah C. et al.,Conferenza di Consenso OTI e Piede diabetico, Londra, 4-5.12.98
 • Aagenaes O et al., light and electron microscope study of the diabetic, Diabetes, 1961, 10: 253.
 • Mc Millian DE et al., forearm skin capillaries of diabetic, potential diabetic and non-diabetic subjects: changes seen by light microscopy, Diabetes, 1966, 15: 251
 • Hopf HW et al., Wound tissue oxygen tension predicts the risk of wound infection in surgical patients, Arch Surg, 1977, 132: 997-1004
 • Hunt TK et al., The role of perfusion and oxygenation in wound healing. Textbook of Wound Care, 1998
 • Hunt TK et al., Wound healing and wound infection. What surgeon s and anaesthesiologists can do, Surg Clin N Amer, 1997, 77:587
 • Davis IC, The use of adjiuvant hyperbaric oxygen in treatment of diabetic foot, Clin podiatr Med Surg, 1987, 4: 429
 • Silver IA, The measurement of oxygen tension in healing tissue, Progr Resp Res, 1969, 3: 124
 • Krogh A, The number and distribution of capillares in muscle with calculations of the oxygen pressure head necessary for supplying the tissue, J Physiol, 1919, 52: 409
 • Jensen JA et al., Wound healing in anaemia, 186, 144: 465
 • Jonsson K et al., tissue oxygenation, anemia and perfusion in relation to wound healing in surgical patients. Ann Surg, 1991, 214: 605
 • Rychlik R in: HBO Therapie – Kosten/effektivitats analyse, pubblicato negli atti di una commissione tedesca sulla terapia iperbarica, 14.5.97
 • Rychlik R, Stellenwart und notwendigkeit der Pharmacookonomie, in: Die Pharmazeutische Industrie, 1995, 57: 274-77
 • Feng JJ et al., Angiogenesis in wound healing, J Surg Pathol, 1998, 3 :1-8
 • Knighton DR et al., Regulation of wound-healing angiogenesis-effect of oxygen gradients and inspired oxygen concentration, surgery, 1981, 90 (2): 262
 • Gibson JJ et al., Increased oxygen tension potentiates angiogenesis, Surg Forum, 1997, 48:696
 • Sheffield PJ, Tissue oxygenation measurements, in: Davis JC, Hunt TK Eds, Problem wounds: the role of oxygen, Elsevier , NY , 1998
 • Knighton DR et al., Oxygen as an antibiotic: a comparision of the effects of inspirated oxygen concentration and antibiotic administration on in vivo bacterial clearance, Arch Surg, 1986, 121 (2): 191
 • Knighton DR et al., Oxygen as an antibiotic: the effect of inspirated oxygen on infection, Arch Surg, 1986, 119: 199-204
 • Niinikoski J, Oxygen and wound healing, Clin Plast Surg, 1997, 4. 361-374
 • Grilli R et al., Efficacia dell’ossigenazione iperbarica. Una revisione sistematica degli studi clinici controllati randomizzati, Il Sole 24 ore, Documenti, gennaio 1999.
 • Doctor N et al., Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot, J Postgrad Med, 1992, 38: 112-4
 • Faglia E et al., Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer, Diabetes Care, 1996, 19 (12): 1338-1343
 • ADA , Consensus Development Conference on diabetic foot care, Diabetes Care, 22(8), 1999:1354-60
 • LeVan FB, Hunt TK, Oxygen and wound healing. Clinics in Plast Surg 1990; 17(3): 463-472
 • Hammerlund C et al. Hyperbaric oxygen reduced size of chronic leg ulcers: a randomized dubble blind study. Plast Reconstr Surg, 1994;93:829-34
 • Davis JC et al, Compromised soft tissue wounds: correction of wound hypoxia. In: Davis JC, Hunt TK, eds. Problems wounds: the role of oxygen. New York Elsevier
 • Vezzani G. Interaction between antimicrobial associations and HBO in experimental sepsis. Undersea & Hyperb Med, 23 suppl., 1996
 • Marx RE, Johnson RP, Kline SN: Prevention of osteoradionecrosis: A randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. JADA 1985; 111: 49-54
 • Marx RE, Ehler WJ, Tayapongsak P, et al. Relationship of oxygen dose to angiogenesis induction in irradiated tissue. The American Journal of Surgery. 1990; 160: 519-524
 • Feldmeier JJ, Heimbach RD , Davolt DA, et al: Hyperbaric oxygen as an adjunctive treatment for delayed radiation injury of the chest wall: a retrospective review of twenty-three cases. Undersea & Hyper Med 1995;22(4):383-393
 • Feldmeier JJ, Heimbach RD , Davolt DA, et al: Hyperbaric oxygen an adjunctive treatment for delayed radiation injuries of the abdomen and pelvis. Undersea Hyperbaric Med 1996;23(4):205-213
 • Neovius EB, Lind MG, Lind FG: Hyperbaric oxygen therapy for wound complications after surgery in the irradiated head and neck: a review of the literature and a report of 15 consecutive patients. Head & Neck 1997;19:315-322
 • Feldmeier JJ et al, A systematic review of the literature reporting the application of hyperbaric oxygenation prevention and treatment of delayed radiation injuries: an evidence based approach Undersea Hyperb Med 2002, Spring; 29(1): 4-30
 • Berger E, Piede diabetico ed O.T.I. Analisi costo-beneficio. Atti del Convegno: Iperbarica 2001, Bologna, 1.12.01 (abstract)
 • Marroni A, Cost-benefit and cost-efficiency evaluation of hyperbaric oxygen therapy. In: Oriani G, Marroni A, Wattel F (Eds.), Handbook on hyperbaric medicine, Springer, 1996
 • Gesell, Laurie B. (Chair and editor) (2008). Hyperbaric Oxygen Therapy Indications. The Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report (12 ed.). Durham, NC: Undersea and Hyperbaric Medical Society. ISBN 0-930406-23-0.
 • "Indications for hyperbaric oxygen therapy". Undersea & Hyperbaric Medical Society. 2011. Retrieved 21 August 2011.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Air or Gas Embolism". Retrieved 2011-08-21.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Carbon Monoxide". Retrieved 2011-08-21.
 • Piantadosi CA (2004). "Carbon monoxide poisoning". Undersea & Hyperbaric Medicine 31 (1): 167–77. PMID 15233173.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Cyanide Poisoning". Retrieved 2011-08-21.
 • Hall AH, Rumack BH (Sep 1986). "Clinical toxicology of cyanide". Annals of Emergency Medicine 15 (9): 1067–1074. doi:10.1016/S0196-0644(86)80131-7. PMID 3526995.
 • Takano T, Miyazaki Y, Nashimoto I, Kobayashi K (Sep 1980). "Effect of hyperbaric oxygen on cyanide intoxication: in situ changes in intracellular oxidation reduction". Undersea Biomedical Research 7 (3): 191–7. PMID 7423657.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Central Retinal Artery Occlusion". Retrieved2014-05-30.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Clostridal Myositis and Myonecrosis (Gas gangrene)". Retrieved 2011-08-21.
 • Hart GB, Strauss MB (1990). "Gas Gangrene - Clostridial Myonecrosis: A Review". J. Hyperbaric Med 5 (2): 125–144.
 • Zamboni WA, Riseman JA, Kucan JO (1990). "Management of Fournier's Gangrene and the role of Hyperbaric Oxygen". J. Hyperbaric Med 5 (3): 177–186.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Crush Injury, Compartment syndrome, and other Acute Traumatic Ischemias". Retrieved 2011-08-21.
 • Bouachour G, Cronier P, Gouello JP, Toulemonde JL, Talha A, Alquier P (Aug 1996). "Hyperbaric oxygen therapy in the management of crush injuries: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial". The Journal of Trauma 41 (2): 333–9. doi:10.1097/00005373-199608000-00023. PMID 8760546.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Decompression Sickness or Illness and Arterial Gas Embolism". Retrieved 2011-08-21.
 • Brubakk, A. O.; T. S. Neuman (2003). Bennett and Elliott's physiology and medicine of diving, 5th Rev ed. United States: Saunders Ltd. p. 800. ISBN 0-7020-2571-2.
 • Acott, C. (1999). "A brief history of diving and decompression illness". South Pacific Underwater Medicine Society Journal 29 (2). ISSN 0813-1988. OCLC 16986801. Retrieved2008-03-18.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Enhancement of Healing in Selected Problem Wounds". Retrieved 2011-08-21.
 • Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL, Pfeifer MA (Sep 1997). "Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study". Undersea & Hyperbaric Medicine 24 (3): 175–9. PMID 9308140.
 • Kranke P, Bennett M, Roeckl-Wiedmann I, Debus S (2004). Kranke, Peter, ed. "Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds". The Cochrane Database of Systematic Reviews (2): CD004123. doi:10.1002/14651858.CD004123.pub2. PMID 15106239.
 • Abidia A, Laden G, Kuhan G, Johnson BF, Wilkinson AR, Renwick PM, Masson EA, McCollum PT (Jun 2003). "The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a double-blind randomised-controlled trial". European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 25 (6): 513–518. doi:10.1053/ejvs.2002.1911. PMID 12787692.
 • Kalani M, Jörneskog G, Naderi N, Lind F, Brismar K (2002). "Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up". Journal of Diabetes and its Complications 16 (2): 153–158. doi:10.1016/S1056-8727(01)00182-9. PMID 12039398.
 • Chen, J (2003). "The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Diabetic Retinopathy".Investigative Ophthalmology & Visual Science 44 (5): 4017–B720.
 • Chang YH, Chen PL, Tai MC, Chen CH, Lu DW, Chen JT (Aug 2006). "Hyperbaric oxygen therapy ameliorates the blood-retinal barrier breakdown in diabetic retinopathy". Clinical & Experimental Ophthalmology 34 (6): 584–589. doi:10.1111/j.1442-9071.2006.01280.x.PMID 16925707.
 • Basile C, Montanaro A, Masi M, Pati G, De Maio P, Gismondi A (2002). "Hyperbaric oxygen therapy for calcific uremic arteriolopathy: a case series". Journal of Nephrology 15 (6): 676–80.PMID 12495283.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Severe Anemia".
 • Hart GB, Lennon PA, Strauss MB. (1987). "Hyperbaric oxygen in exceptional acute blood-loss anemia". J. Hyperbaric Med 2 (4): 205–210. Retrieved 2008-05-19.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss". Retrieved 2014-05-30.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Intracranial Abscess". Retrieved 2011-08-21.
 • Lampl LA, Frey G, Dietze T, Trauschel M. (1989). "Hyperbaric Oxygen in Intracranial Abscesses". J. Hyperbaric Med 4 (3): 111–126. Retrieved 2008-05-19.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Necrotizing Soft Tissue Infections". Retrieved2011-08-21.
 • Escobar SJ, Slade JB, Hunt TK, Cianci P (2005). "Adjuvant hyperbaric oxygen therapy (HBO2)for treatment of necrotizing fasciitis reduces mortality and amputation rate". Undersea & Hyperbaric Medicine 32 (6): 437–43. PMID 16509286.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Refractory Osteomyelitis". Retrieved 2011-08-21.
 • Mader JT, Adams KR, Sutton TE (1987). "Infectious diseases: pathophysiology and mechanisms of hyperbaric oxygen". J. Hyperbaric Med 2 (3): 133–140. Retrieved 2008-05-16.
 • Kawashima M, Tamura H, Nagayoshi I, Takao K, Yoshida K, Yamaguchi T (2004). "Hyperbaric oxygen therapy in orthopedic conditions". Undersea & Hyperbaric Medicine 31 (1): 155–62.PMID 15233171.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Hyperbaric Oxygen Treatments for Complications of radiation Therapy". Retrieved 2011-08-21.
 • Zhang LD, Kang JF, Xue HL (Jul 1990). "Distribution of lesions in the head and neck of the humerus and the femur in dysbaric osteonecrosis". Undersea Biomedical Research 17 (4): 353–8. OCLC 2068005. PMID 2396333.
 • Lafforgue P (Oct 2006). "Pathophysiology and natural history of avascular necrosis of bone".Joint, Bone, Spine : Revue du Rhumatisme 73 (5): 500–7. doi:10.1016/j.jbspin.2006.01.025.PMID 16931094.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Skin Grafts and Flaps Compromised". Retrieved2011-08-21.
 • Undersea and Hyperbaric Medical Society. "Thermal Burns". Retrieved 2011-08-21.
 • Cianci P, Lueders H, Lee H, Shapiro R, Sexton J, Williams C, Green B (1988). "Adjunctive Hyperbaric Oxygen Reduces the Need for Surgery in 40–80% Burns". J. Hyperbaric Med 3 (2): 97–101. Retrieved 2008-05-16.
 • "Hyperbaric Oxygen Therapy: Don't Be Misled". Food and Drug Administration. August 22, 2013.
 • Bennett M, Heard R (2004). Bennett, Michael H, ed. "Hyperbaric oxygen therapy for multiple sclerosis". The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): CD003057.doi:10.1002/14651858.CD003057.pub2. PMID 14974004.
 • Lamm K, Lamm H, Arnold W (1998). "Effect of hyperbaric oxygen therapy in comparison to conventional or placebo therapy or no treatment in idiopathic sudden hearing loss, acoustic trauma, noise-induced hearing loss and tinnitus. A literature survey". Advances in Oto-rhino-laryngology 54: 86–99. doi:10.1159/000059055. ISBN 3-8055-6541-0. PMID 9547879.
 • Kranke P, Bennett MH, Martyn-St James M, Schnabel A, Debus SE (Apr 2012). "Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds". The Cochrane Database of Systematic Reviews 4 (4): CD004123. doi:10.1002/14651858.CD004123.pub3. PMID 22513920.
 • Bennett MH, Feldmeier J, Hampson N, Smee R, Milross C (2012). "Hyperbaric oxygen therapy for late radiation tissue injury". The Cochrane Database of Systematic Reviews 5 (5): CD005005.doi:10.1002/14651858.CD005005.pub3. PMID 22592699.
 • McDonagh M, Helfand M, Carson S, Russman BS (Jul 2004). "Hyperbaric oxygen therapy for traumatic brain injury: a systematic review of the evidence". Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 85 (7): 1198–204. doi:10.1016/j.apmr.2003.12.026. PMID 15241774.
 • Carson S, McDonagh M, Russman B, Helfand M (Dec 2005). "Hyperbaric oxygen therapy for stroke: a systematic review of the evidence". Clinical rehabilitation 19 (8): 819–33.doi:10.1191/0269215505cr907oa. PMID 16323381.
 • Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1990.
 • Jacobson J.H. II, Morsch J.H.C., and Rendell-Baker L. The historical perspective of hyperbaric therapy. Ann NY Acad Sci 117:651-670, 1965.
 • Davis J.C. and Hunt T.K. (eds).Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. xi-xii.
 • Gilbert D.L. Perspective on the history of oxygen and life. In Gilbert D.L. (ed): Oxygen and Living Processes: An Interdisciplinary Approach. New York: Springer Verlag, 1981, pp. 1-43.
 • Gilbert D.L. Significance of oxygen on earth. In Gilbert D.L. (ed): Oxygen and Living Processes: An Interdisciplinary Approach. New York: Springer Verlag, 1981, pp. 73-101.
 • Gottlieb S.F. Proposed criteria for evaluating disease entities for inclusion in accepted indications category for hyperbaric oxygen treatment. J Hyper Med 4:33-37, 1989.
 • Sukoff M.H. and Gottlieb S.F. Hyperbaric oxygen therapy. In Nussbaum E. (ed): Pediatric Intensive Care. 2nd ed. Mount Kisco, New York: Futura Publishing Inc., 1989, pp. 483-507.
 • Valois J.D. and Schade J.P. An electrophysiological study of histotoxic anoxia under normal and hyperbaric conditions. In Bour H. and Ledingham I.M.C. (eds): Carbon Monoxide Poisoning. New York: Elsevier, 1967, pp. 183-197.
 • Yacoub M.H. and Zeitlin G.L. Hyperbaric oxygen in the treatment of postoperative low output cardiac syndrome. Lancet i:581-583, 1965.
 • Welsh F., Matos L., and DeTreville R.T.P. Medical hyperbaric oxygen therapy. Aviat Space Environ Med 51:611-614, 1980.
 • Kindwall E.P. and Goldmann R.W. Hyperbaric Medicine Procedures. Milwaukee, Wisconsin: St. Luke's Hospital, 1988.
 • Peripheral Vascular Occlusion, Circulatory Problems, Diabetes (Also see sections on Wound Healing and Infection below)
 • Milington JT, Norris TW. Effective treatment strategies for diabetic foot wounds. J Fam Pract 2000 Nov;49(11 Suppl):S40-8.
 • Cianci P, Hunt TK. Adjunctive hyperbaric oxygen therapy in treatment of diabetic foot wounds. In: Levin ME, O’Neal LW, Bowker JH, eds. The Diabetic Foot. 5th ed. St Louis, Mo: Mosby-Year Book; 1993.
 • Bonomo S, Davidson J, Yu Y, et al. Hyperbaric oxygen as a signal transducer: Upregulation of platelet derived growth factor-beta receptor in the presence of HBO2 and PDGF. Undersea Hyperb Med 1998; 4:211-16.
 • Zhao LL, Davidson JD, Wee SC, et al. Effect of hyperbaric oxygen and growth factors on rabbit ear ischemic ulcers. Arch Surg 1994; 129:1043-49.
 • Boykin JV. Hyperbaric oxygen therapy: a physiological approach to selected wound healing. Wounds 1996; 8:183-98.
 • Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in the diabetic foot. Postgrad Med 1992; 38:112-14.
 • Faglia E, Favales F, Aldeghi A, et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of prevalently ischemic diabetic foot ulcer: a randomized study. Diabetes Care 1996; 19:1338-43.
 • Faglia E, Favales F, Aldeghi A, et al. Change in major amputation rate in a center dedicated to diabetic foot care during the 1980s: prognostic determinants for major amputation. J Diabetic Complications 1998; 12:96-102.
 • Olejniczak S. Employment of low hyperbaric therapy in management of leg ulcers. Mich Med, 1969.
 • Consensus Development Conference of Diabetic Foot Wound Care. Diabetes Care 1999; 22:1354-60.
 • Jain K.K. Hyperbaric oxygen therapy in cardiovascular diseases. In Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1990, pp. 334-335.
 • Fredenucci P. Oygenotherapie hyperbare en patholgie vasculaire. 19 annees d'expeience. [Nineteen years of experience with hyperbaric oxygenation and vascular pathology.] IXth Congress of European Undersea Biomedical Society, Barcelona, September 1983.
 • Fredenucci P. Arteriopathies et O.H.B. Medecine du Dud-Est 6300-6306, 1982.
 • Kindwall E.P. Hyperbaric Medicine Procedures. Milwaukee, Wisconsin: St. Luke's Hospital, 1979, p. 17.
 • Yefuni S.N., Lyskin G.I., and Fokina T.S. Hyperbaric oxygenation in treatment of peripheral vascular disorders. Int Angiol 4:207-209, 1985.
 • Bird A.D. and Telfer A.B.M. Effect of hyperbaric oxygen on limb circulation. Lancet 13:355-356, 1965.
 • Stalker C.G. and Ledingham I.M.A. The effect of increased oxygen in prolonged acute limb ischemia. Br J Surg 60:959-963, 1973.
 • Mottram R.F. Effects of hyperbaric oxygen on limb circulation. Lancet 13:602, 1965.
 • Ackerman N.B. and Brinkley F.B. Oxygen tensions in normal and ischemic tissues during hyperbaric therapy. JAMA 198:142-145, 1966.
 • Kawamura M., Sakakibara K., and Yusa T. Effect of increased oxygen on peripheral circulation in acute, temporary limb hypoxia. J Cardiovasc 19:161-168, 1978.
 • Schraibman I.G., Ledingham F.R.C.S., and Ledingham, I.M.A. Hyperbaric oxygen and regional vasodilation in pedal ischemia. Surg Gynecol Obstet 125: 761-767,1969.
 • Nylander G., Lewis H., Nordstrom H., and Larsson J. Reduction-of postischemic edema with hyperbaric oxygen. Plast Reconstr Surg 76:602-603, 1985.
 • Illingworth C.F.W. Treatment of arterial occlusion under oxygen at two atmospheres absolute. BMJ 2:1272, 1962.
 • Fredenucci P. Oxygenotherapie hyperbarre et arteriopathies. [Hyperbaric oxygen in the treatment of arteriopathologies.] J Mal Vasc 10(Suppl A):166-172, 1985.
 • Gerard R., Fredenucci P., Barthelemy L., Bourde J., Lamy J., Jouve A., and Appaix A. L'oxygene hyperbare dans le traitement des arteriopathies. [Hyperbaric oxygen in the treatment of arteriopathologies.] Arch Mal Coeur 4:472-483; 1967.
 • Kostiunin V.N., Pahkomov V.I., Feoktistov P.L., and others. Increasing the effectiveness of hyperbaric oxygenation in the treatment of patients with stage IV arterial occlusive disease of the lower limbs. Vestn Khir 135: 48-51,1985.
 • Baroni G., Porro T., Fuglia E., and others. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. Diabetes Care 10:81-86, 1987.
 • Belov K.V., Isakov Y.V., and Alyabaiev V.S. Efficacy of hyperbaric oxygenation on the activity of succinated hydrogenase and cytochrome oxidase of visceral organs in intestinal obstruction. Anesteziol Reanimatol 5: 44-46, 1986.
 • Urayama H., Takemura H., Kasaima F., and others. Hyperbaric oxygen therapy for chronic occlusive disease of the extremities. Nippon Geka Gakkai Zasshi 993:429-433, 1992.
 • Kovacevic H. The investigation of hyperbaric oxygen influence in the patients with second degree of atherosclerotic insufficiency of lower extremities. Ph.D. diss., University of Rieka, Croatia, 1992.
 • Jain K.K. Hyperbaric oxygen therapy in cardiovascular diseases. In Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1990, pp.338-340.
 • Bloor K. Natural history of arteriosclerosis of the lower extremities. Ann R Coll Surg Engl 28:36-52, 1961.
 • Jeurgens J.L., Barker N.W., and Hines G.A. Arteriosclerosis obliterans: review of 250 cases with special references to pathogenic and prognostic factors. Circulation 41:875-883, 1960.
 • Nielsen J Arteriosclerosis obliterans of the lower extremities in nondiabetic men: survival and causes of death. Dan Med Bull 10-17,1975.
 • Kannel W.B. and Shurtless B. The natural history of arterlosclerosis obliterans. Cardiovasc Clin 3:37-52, 1971.
 • Neubauer R.A. and Gottlieb S.F. Stroke treatment. Lancet 337:1601, 1991.
 • Neubauer R.A., Gottlieb S.F., and Kagan R.L. Enhancing "idling" neurons. Lancet 335:542, 1990.
 • Neubauer R.A. The effect of hyperbaric oxygen in prolonged coma. Possible identification of marginal functioning brain zones. Med Subacquea ed lperbarica Minerva Med 5(3):75-79, 1985.
 • Boerema I., Meyne N.G., Brummelkamp W.H., and others. Life without blood. Arch Chirurg Neederlandic 11:70-83, 1959.
 • Kaasik A.E., Dimitriev K.K., and Tomberg T.A. Hyperbaric oxygenation in the treatment of patients with ischemic stroke. Zh Nevropatol Psikhiatr 88:38-43, 1988.
 • Smith G., Lawson D.D., Renfrew S., and others. Preservation of cerebral cortical activity by breathing oxygen at 2 ATA pressure during cerebral ischemia. Surg Gynecol Obstet 113: 13, 1961.
 • Whalen R., Heyman A., and Saltzman H. The protective effect of hyperbaric oxygen in cerebral ischemia. Arch Neurol 14:15, 1966.
 • Moore G.F., Fuson R.L., Margolis G., and others. An evaluation of the protective effect of hyperbaric oxygenation on the central nervous system during circulatory arrest. J Thorac Cardiovasc Surg 52:618, 1966.
 • Corkill G., Dhousen K., Hein H., and others. Videodensimetric estimation of the protective effect of hyperbaric oxygen in the ischemic gerbil brain. Surg Neurol 24:406, 1985.
 • Shiokawa D., Fujishima M., Yanai T., and others. Hyperbaric oxygen therapy in experimentally induced acute cerebral ischemia. Undersea Biomed Res 13:337, 1986.
 • Burt J.T., Kapp J.P., and Smith R.R. Hyperbaric oxygen and cerebral infarction in the gerbil. Surg Gynecol 28:265, 1987.
 • Weinstein P.R., Hameroff S.R., Johnson P., and others. Effect of hyperbaric oxygen therapy or dimethylsulfoxide on cerebral ischemia in unanesthetized gerbils. Neurosurgery 18:528, 1986.
 • Reiten J.A., Kien N.D., Thorup S., and others. Hyperbaric oxygen increases survival following carotid ligation in gerbils. Stroke 21:119-123, 1990.
 • Jacobson I. and Lawson D.D. The effect of hyperbaric oxygen on experimental cerebral infarction in the dog. J Neiirostirg 20: 849, 1963.
 • Holbach K.H., Wassmann H., Hoheluchter K.L., and Jain K.K. Differentiation between reversible and irreversible poststroke changes in brain tissue. Surg Neurol 7:325, 1977.
 • Neubauer R.A. and End E. Hyperbaric oxygenation as an adjunct therapy in strokes due to thrombosis. Stroke 11:297­300, 1980.
 • Jain K.K. Effect of hyperbaric oxygenation on spasticity in stroke patients. J Hyper Med 4: 55-61, 1989.
 • Mountz J.M., Modell J.G., Foster N.L., and others. Prognostication of recovery following stroke using the comparison of CT and technetium-99 HMPAO SPECT. J Niicl Med 31:6-66, 1990.
 • Neubauer R.A., Gottlieb S.F., and Kagan R.L. Enhancing "idling" neurons. Lancet 335:542, 1990.
 • Neubauer R.A., Kagan R.L., Gottlieb S.F., and James P.B. Letter. Lancet, 3 March 1990.
 • Jain K.K. Cerebral Insufficiency. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1990.
 • Astrup J., Siesjo B.K., and Symon L. Thresholds in cerebral ischemia, the ischemic penumbra. Stroke 12:723, 1981.
 • Simon L. The concept of threshold of ischemia in relation to brain structure and function. J Clin Path 11(suppl): 149-154, 1976.
 • Astrup J., Siesjo B.K., and Symon L. The state of penumbra in the ischemic brain: viable and lethal threshold in cerebral ischemia. Stroke 12:723-725, 1981.
 • Mathieu D., Wattel F., Gosselin B., et al. Hyperbaric oxygen in the treatment of posthanging cerebral anoxia. J Hyper Med 2:63-67, 1987.
 • Jain K.K., ed. Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1990.
 • Jain K.K. Oxygen in Physiology and Medicine. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, 1989.
 • DeVolder A.G., Goffinet A.M., Bol A., and others. Brain glucose metabolism in postanoxic syndrome. Arch Neitrol 47:197204, 1990.
 • Kolata G. Flawed treatment of head injuries found. The New York Times, 10/16/91, p. C14.
 • Stoller KP. Quantification of neurocognitive changes before, during, and after hyperbaric oxygen therapy in a case of fetal alcohol syndrome. Pediatrics. 2005 Oct;116(4):e586-91. Epub 2005 Sep 15
 • Coe J.E. and Hayes T.M. Treatment of experimental brain injury by hyperbaric oxygen. Preliminary report. Am Surgeon 32: 493, 1966.
 • Fasano V.A., Nunno T., Urciuoli R., and others. First observations on the use of oxygen under high atmospheric pressure for treatment of traumatic coma. In Boerema I., Brummelkamp W.H., and Meijne N.G. (eds): Clinical Applications of Hyperbaric Oxygen. Proceedings of the First International Congress on Hyperbaric Medicine. Amsterdam: Elsevier, 1964, pp. 168-173.
 • Neubauer R.A. The effect of hyperbaric oxygen in prolonged coma. Possible identification of marginally functioning brain zones. Med Subacquea ed Iperbarica Minerva Med 5(3):75-79, 1985.
 • Neubauer R.A. Hyperbaric oxygen in vegetative coma. In Schutz J. (ed): Proceedings of the First Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine. Basel, Switzerland: Foundation for Hyperbaric Medicine, 1986, p. 116.
 • BeLokurov M.I., Stephaokov A.A., and Kirsanov B.I. Hyperbaric oxygenation in the combined therapy of comatose states in children. Pediatrtia 2: 84-87, 1988.
 • Ruiz E., Brunette D.D., Robinson E.P., and others. Cerebral resuscitation after cardiac arrest using hetasterch hemodilution, hyperbaric oxygenation, arid magnesium ion. Resuscitation 14:213-223, 1986.
 • Holbach K.H., Wassmann H., and Kolberg T. Verbesserte reversibilatat des traumatischen mittelhirnsyndrome bei anwendung der hyperbaren oxygenierung. [Improved reversal of traumaticbrain syndrome by application of hyperbaric oxygen.] Acta Neurochir 30:247-256, 1974.
 • Holbach K.H., Caroli A., and Wassmann H. Cerebral energy metabolism in patients with brain lesions at normo- and hyperbaric oxygen pressure. J Neuro! 217:17-30, 1977.
 • Jain K.K., ed. Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1990.
 • Mogami H., Hayakawa T., Kanal N., and others. Clinical application of hyperbaric oxygenation in the treatment of acute cerebral damage. J Neurosurg 31:636-643, 1969.
 • Holbach K.H., Wassmann H., and Kolberg T. Verbesserte reversibilatat des traumatischen mittelhirnsyndrome bei anwendung der hyperbaren oxygenierung. [Improved reversal of traumatic-brain syndrome by application of hyperbaric oxygen.] Acta Neurochir 30:247-256, 1974.
 • Artu F., Philippon B., Gau F., Berger M., and Deleuze R. Cerebral blood flow, cerebral metabolism and cerebrospinal fluid biochemistry in brain-injured patients after exposure to hyperbaric oxygen. Eur Neurol 14:351-364, 1976.
 • Sukoff M.H. and Ragatz R.E. Hyperbaric oxygenation for the treatment of acute cerebral edema. Neurosurgery 10:29-38, 1982.
 • Rockswold G.L. and Ford S.E. Preliminary results of a prospective randomized trial for treatment of severely brain-injured patients with hyperbaric oxygen. Minn Med 68:533-535, 1985.
 • Gelderd J.B., Welch D.W., Fife W.P., and Bowers D.E. Therapeutic effects of hyperbaric oxygen and dimethyl sulfoxide following spinal cord transections in rats. Undersea Biomed Res 7 (4):305-320, 1980.
 • Neretin V.I., Kirjakov V.A., Lobov M.A., and Kiselev S.O. Hyperbaric oxygenation in dyscirculatory myelopathies. Soviet Medicine 3:42-44, 1985.
 • Kieper N.R. The use of hyperbaric oxygen in the rehabilitation of spinal cord injured patients due to decompression sickness. In Kindwall E.P. (ed): Proceedings of the Eighth International Congress on Hyperbaric Medicine. San Pedro, California: Best, 1987.
 • Meyer J.S. Regulation of cerebral hemodynamics in health and disease. Eirr Neiirol 22(1): 47-60, 1983.
 • Amery W.K. Brain hypoxia: the turning-point in the genesis of the migraine attack? Ceplralalgia 2:83-109, 1982.
 • Fife W.P. and Fife C.E. Treatment of migraine with hyperbaric oxygen. J Hyper Med 4(1): 7-15, 1989.
 • Sukoff M.H. and Ragatz R.E. Hyperbaric oxygenation for the treatment of acute cerebral edema. Neurosurgery 10:29-38, 1982.
 • Rockswold G.L. and Ford S.E. Preliminary results of a prospective randomized trial for treatment of severely brain-injured patients with hyperbaric oxygen. Minn Med 68:533-535, 1985.
 • Sukoff M. Central nervous system: review and update on cerebral edema and spinal cord injuries. HBO Review 1:189-195, 1980.
 • Pilgramm M., Lamm H., and Jain K.K. Hyperbaric oxygen therapy in otolaryngology. In Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1996, p. 405.
 • Pilgramm M., Lamm H., and Jain K.K. Hyperbaric oxygen therapy in otolaryngology. In Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1996, p. 406.
 • Eibach H. and B6rger U. Therapeutische Ergebnisse in der Behandlung des akuten akustichen Traumas. [Therapeutic results in the handling of acute acoustic trauma.] Arch Otorhinolaryngol 226:177-186, 1980.
 • Lamm C.H., Walliser U., Schumann K., and Lamm K. Sauerstoffpartialdruck Messungen in der Perilymphe der Scala tympani unter normo- und hyperbaren Bedingungen. [Oxygen partial pressure in the perilymph of the scala tympani under normo- and hyperbaric conditions.] HNO 36:363-366, 1988.
 • Matthieu D., Coget J., Vinchkier I., and others. Red blood cell deformity and hyperbaric oxygenation. In: Proceedings of the Eighth International Congress on Hyperbaric Medicine. Long Beach, California: Long Beach Memorial Hospital, 1984, pp. 27-28.
 • Lamm H. Klinische Ergebnisse nach Behandlung von Inne-nohrschwerhorigkeiten mit hyperbarem Saurstoff. [Results and conditions of inner-ear hearing loss with hyperbaric oxgyen.] Diskuss. Halle/Saale: Beitrag HNO-jahrekongress der DDR, 1969.
 • Yefuni S.N., Levashova A.S.,and Lyskin G.I. Hyperbaric oxygenation in the treatment of the cochleovestibular system. Soviet Med 5:45-49, 1980.
 • Lyskin G.I. and Levashova A.S. Hyperbaric oxygenation in the treatment of labyrinthopathies of vascular genesis. In Yefuni S.N. (ed): Abstracts of the Seventh International Congress of Hyperbaric Medicine. Moscow: USSR Academy of Sciences, 1981, p. 307.
 • Kosyro V.I. and Matskevich M.V. Clinical aspects of using hyperbaric oxygenation in the treatment of different forms of neurosensory hypoacusis. In Yefuni S.N. (ed): Abstracts of the Seventh International Congress of Hyperbaric Medicine. Moscow: USSR Academy of Sciences, 1981, pp. 306-307.
 • Pilgramm M., Lamm H., and Jain K.K. Hyperbaric oxygen therapy in otolaryngology. In Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1996, p. 411.
 • Jain K.K. Hyperbaric oxygen therapy in otolaryngology. In Jain K.K. (ed): Textbook of Hyperbaric Medicine. Toronto: Hogrefe & Huber, 1996, p. 407.
 • Bojic L., Gosovic S., Kovacecic H., and Denoble P. Hyperbaric Oxygenation in the Treatment of Macular Degeneration. Split, Yugoslavia: Split Naval Medical Institute, pp. 1-4.
 • Bojic L, Racic G, Gosovic S, Kovacevic H: The effect of hyperbaric oxygen breathing on the visual field in glaucoma. Acta Ophthalmol (Copenh). Jun;71(3):315-9. 1993. (HBO expanded peripheral vision, which lasted for 3 months.)
 • Bojic L, Kovacevic H, Andric D, Romanovic D, Petri NM: Hyperbaric oxygen dose of choice in the treatment of glaucoma. Arh Hig Rada Toksikol. 1993 Sep;44(3):239-47.
 • Popova ZS, Kuz'minov OD: Treatment of primary open-angle glaucoma by the method of combined use of hyperbaric oxygenation and antioxidants. Vestn Oftalmol. 1996 Jan-Mar;112(1):4-6. [Article in Russian] (Stabilization of the visual function was attained in 80% patients)
 • Fischer B.H., Marks M., and Reich T. Hyperbaric-oxygen treatment of multiple sclerosis. N Engl J Med 308 (4):181-186, 1983.
 • Yamada T., Hirayama K., Saito H., and others. Hyperbaric oxygen treatment for multiple sclerosis: short-term and long-term therapy. Jpn J Hyper Med 21:215-219, 1986.
 • Davidson D.L.W. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of multiple sclerosis. Report from Action for Research into Multiple Sclerosis, London, England, 1989.
 • Neubauer R.A. Protocol for the treatment of multiple sclerosis with hyperbaric oxygen. J Hyper Med 5(1): 53-54, 1990.
 • Gottlieb S.F. and Neubauer R.A. Multiple sclerosis: its etiology, pathogenesis, and therapeutics with emphasis on the controversial use of HBO. Hyper Med 3:143-164, 1988.
 • Gottlieb S.F. and Neubauer R.A. The etiology of multiple sclerosis: a new and extended vascular-ischemic model. Med Hypotheses 33:23-29, 1990.
 • Gottlieb S.F. and Neubauer R.A. Multiple sclerosis: its etiology, pathogenesis, and therapeutics with emphasis on the controversial use of HBO. J Hyper Med 3:143-164, 1988.
 • Slack W.K., Thomas D.A., and Dejode L.R.J. Hyperbaric oxygen in the treatment of trauma, ischemia disease of limbs, and varicose ulceration. In: Proceedings of the Third International Conference on Hyperbaric Medicine. Publication 1404. Washington: National Academy of Science National Research Council, 1966, pp. 621-624.
 • Szekely O., Szanto G., and Takats A. Hyperbaric oxygen therapy in injured subjects. Injury 4:294 -300, 1973.
 • Cianci P. and Bove A. Hyperbaric oxygen therapy in the treatment of acute and chronic peripheral ischemia. Int Med 6: 117-137, 1985.
 • Anderson FG, Bay WW, Fife WP. Hyperbaric oxygen and corneal incision healing. Undersea Biomed Res 1978 Dec;5(4):369-75.
 • Strauss M.B. Role of hyperbaric oxygen therapy in acute ischemias and crush injuries—an orthopedic perspective. HBO Review 2:87-106, 1981.
 • Shupak A., Gozal D., Ariel F., Melamed Y., and Katz A. Hyperbaric oxygenation in acute peripheral post-traumatic ischemia. J Hyper Med 2:714, 1987.
 • Strauss M.B. and Hart G.B. Hyperbaric oxygen and the skeletal-muscle compartment syndrome. Contemp Ortho 18: 167-174, 1989.
 • Champion W.M., McSherry C.K., and Goulian, D. Effect of hyperbaric oxygen on the survival of the pedicled skin flaps. J Surg Res 7(12), 1967.
 • Strauss M.B. and Hart G.B. Crush injury and the role of hyperbaric oxygen. Top Emer Med 6:9-24, 1984.
 • Monies-Chass I., Maghmonai M., and others. Hyperbaric oxygen treatment as an adjunct to reconstructive vascular surgery in trauma. Injury 8:274-277, 1977.
 • Colignon M., Carlier A., Khuc T. and others. Hyperbaric oxygen therapy in acute ischemia and crush injuries. New Horizons in Hyperbaric Medicine Conference, 26-30 April 1989.
 • Perrins J.D. Hyperbaric oxygenation of ischemic skin flaps and pedicles. In Brown I.W. and Cox B.G. (eds): Proceedings of the Third International Congress on HBO Medicine. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1966, pp. 613-620.
 • Perrins J.D. Influence of hyperbaric oxygen on the survival of split skin grafts. Lancet 1: 868-871,1967.
 • Perrins J.D. Influence of hyperbaric oxygen on the survival of split skin grafts. In Wada J. and Iwa T. (eds): Proceedings of the Fourth International Congress on HBO Medicine. London: Baillere, 1970, pp. 369-376.
 • Shulman A.G. and Krohn H.L. Influence of hyperbaric oxygen and multiple skin allographs on the healing of skin wounds. Surgery 62(6):1051-1058, 1967.
 • Wilmeth J.B. and Gazaui A. Hyperbaric oxygen as an adjunct to the treatment of orthopedic injuries with full thickness grafts. Seventh Annual Conference on the Clinical Application of HBO, Anaheim, California, 9-11 June 1982.
 • Bass B.H. The treatment of varicose leg ulcers by hyper­baric oxygen. Postgrad Med J 46:407-408, 1970.
 • Fisher B.H. Hyperbaric oxygen for skin ulcers. Roche Med Image Commentary, 1969.
 • Rosenthal A.M. Treatment of patients with pressure sores in the hyperbaric chamber. Proceedings of the American Congress of Rehabilitation in Medicine. New York, 1970.
 • Wells C.H., Goodpasture J.E., Horrigan D.J., and Hart G.B. Tissue gas measurements during hyperbaric oxygen exposure. In Smith G. (ed): Proceedings of the Sixth International Congress on Hyperbaric Medicine. Aberdeen, Scotland: Aberdeen University Press, 1977, pp. 118-124.
 • Strauss M.B. and Hart G.B. Crush injury and the role of hyperbaric oxygen. Top Emer Med 6:9-24, 1984.
 • Strauss M.B. and Hart G.B. Compartment syndromes: update and role of hyperbaric oxygen. HBO Review 5:163-182, 1984.
 • Sheffield P.J. Tissue oxygen measurements with respect to soft-tissue wound healing with normobaric and hyperbaric oxygen. HBO Review 6:18-46, 1985.
 • Strauss M.B., Hargens A.R.,Gershuni D.H., Greenberg D.A., Crenshaw A.G., Hart G.B., and Akeson W.H. Reductions of skeletal muscle necrosis using intermittent hyperbaric oxygen in a model compartment syndrome. J Bone Joint Surg 65A: 656-662, 1983.
 • Strauss M.B., Hargens A.R., Gershuni D.H., Hart G.B., and Akeson W.H. Delayed use of hyperbaric oxygen for treatment of a model anterior compartment syndrome. J Ortho Res 4: 108-111, 1986.
 • Hohn C. Oxygen and leucocyte microbial killing. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 101-110.
 • Hunt T.K. and Pai M.P. The effect of varying ambient oxygen tensions on wound metabolism and collagen synthesis. Surg Gynecol Obstet 135:561-567, 1972.
 • Ehrlich H.P., Grislis G., and Hunt T.K. Metabolic and circulatory contributions to oxygen gradients in wounds. Surgery 72:578-583, 1972.
 • Beaman L. and Beaman B.L. The role of oxygen and its derivatives in microbial pathogenesis and host defense. Ann Rev Microbiol 38:27-48, 1984.
 • Klebanoff S. Oxygen metabolism and the toxic properties of phagocytes. Ann Intern Med 93: 480-489, 1980.
 • Hunt TK. Disorders of repair and their management. In Hunt T.K. and Dunphy J.E. (eds): Fundamentals of Wound Management. New York: Appleton-Century-Crofts, 1979, pp. 68-168.
 • Silver IA. Cellular microenvironment in healing and nonhealing wounds. In Hunt T.K., Heppenstall R.B., Pines E., and others (eds): Soft and Hard Tissue Repair. New York: Praeger, 1984, pp. 50-66 Niinikoski J., Hunt T.K., and Zederfeldt B. Oxygen supply in healing tissue. Am J Surg 123: 247-252, 1972.
 • Hohn C. Oxygen and leukocyte microbial killing. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea and Hyperbaric Medical Society, 1977, pp. 101-110.
 • Hunt T.K., Niinikoski J., Zederfeldt B.H., and others. Oxygen in wound healing enhancement: cellular effects of oxygen. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 111-122.
 • Knighton D.R., Silver I.A., and Hunt T.K. Regulation of wound healing angiogenesis effect of oxygen gradients and inspired oxygen concentration. Surgery 90: 262-270, 1981.
 • Skyhar M.J., Hargens A.R., Strauss M.B., and others. Hyperbaric oxygen reduces edema and necrosis of skeletal muscle in compartment syndromes associated with hemorrhagic hypotension. J Bone Joint Surg 68A: 1218-1224, 1986.
 • Nylander G., Lewis D., Nordstrom H., and Larson J. Reduction of postischemic edema with hyperbaric oxygen. Plast Reconstr Surg 76:595-603, 1985.
 • Peirce E.C. Pathophysiology, apparatus, and methods including the special techniques of hypothermia and hyperbaric oxygen. In Peirce E.C. (ed): Extracorporeal Circulation for OpenHeart Surgery. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, 1969, pp. 83-84.
 • Tan C.M., Im M.J., Myers R.A.M., and others. Effects of hyperbaric oxygen and hyperbaric air on the survival of island skin flaps. Plast Reconstr Surg 73:27-30, 1984.
 • Hunt T.K. and van Winkle W. Wound healing: normal repair. In Dunphy J.E. (ed): Fundamentals of Wound Management in Surgery. South Plainfield, NewJersey: Chirurgecom, Inc., 1976, pp. 1-68.
 • Sheffield P.J. Tissue oxygen measurements with respect to soft-tissue wound healing with normobaric and hyperbaric oxygen. HBO Review 6:18-46, 1985.
 • Sheffield P.J. Tissue oxygen measurements with respect to soft-tissue wound healing with normobaric and hyperbaric oxygen treatments. In Gottlieb S.F., Longmuir I.S., and Totter J.R. (eds): Oxygen: An In-Depth Study of Its Pathophysiology. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1984, pp. 241-277.
 • Kindwall E.P. and Goldmann R.W. Hyperbaric Medicine Procedures. Milwaukee, Wisconsin: St. Luke's Hospital, 1984, p. 85.
 • Niinikoski J. Effect of oxygen supply on wound healing and formation of experimental granulation tissue. Acta Physiol Scand 334:1-72, 1969.
 • Hunt T.K., Conolly W.B., Aronson S.B., and others. Anaerobic metabolism and wound healing: an hypothesis for the initiation and cessation of collagen synthesis in wounds. Am J Surg 135:328-332, 1978.
 • Hunt T.K. and Pai M.P. The effect of varying ambient oxygen tensions on wound metabolism and collagen synthesis. Surg Gynecol Obstet 135:561-567, 1972.
 • Jones H.P. The role of oxygen and its derivatives in bacterial killing and inflammation. In Gottlieb S.F., Longmuir I.S., and Totter J.R. (eds): Oxygen: An In-Depth Study of its Pathophysiology. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1984, pp. 493-516.
 • Hohn D.C. Host resistance of infection: established and emerging concepts. In Hunt T.K. (ed): Wound Healing and Wound Infection: Theory and Surgical Practice. New York: AppletonCentury-Crofts, 1980, pp. 264-280.
 • Van Meter K., Lasater S., Whidden S.J., and others. Hyperbaric oxygen therapy and wound healing. Curr Con Wound Care, Fall:7-10, 1986.
 • Keck P.E., Gottlieb S.F., and Conley J. Interaction of increased pressures of oxygen and sulfonamides on the in vitro and in vivo growth of pathogenic bacteria. Undersea Biomed Res 7:95-106, 1980.
 • Adams K.R., Sutton T.E., and Mader J.T. In vitro potentiation of tobramycin under hyperoxic conditions. Undersea Biomed Res 14(suppl):37, 1987.
 • Adams K.R. and Mader J.T. Aminoglycoside potentiation with adjunctive hyperbaric oxygen therapy in experimental Pseudomonas aeruginosa osteomyelitis. Undersea Biomed Res 14(suppl):37, 1987.
 • Norden C.W. and Kleti E. Experimental osteomyelitis caused by Pseudomonas aeruginosa. J Infect Dis 141:71-75, 1980.
 • Hunt T.K., Zederfeldt T.B., and Goldstick T.K. Oxygen and healing. Am J Surg 118:521, 1969.
 • Winter G.D. and Perrins D.J.D. Effects of hyperbaric oxygen treatment on epidermal regeneration. In Wada J. and Iwa T. (eds): Proceedings of the Fourth International Congress on Hyperbaric Medicine. Baltimore: Williams and Wilkins, 1969, pp. 363 368.
 • Strauss M.B., Hargens A.R., Gershuni D.H., Hart G.B., and Akeson W.H. Delayed use of hyperbaric oxygen for treatment of a model anterior compartment syndrome. J Ortho Res 4: 108-111, 1986.
 • Nylander G., Lewis D., Nordstrom H., and Larson J. Reduction of postischemic edema with hyperbaric oxygen. Plast Reconstr Surg 76:595-603, 1985.
 • Kivisaari J. and Niinikoski J. Effects of hyperbaric oxygenation and prolonged hypoxia on the healing of open wounds. Acta Chirurg Scand 141:14-19, 1975.
 • Barthelemy L., Bellet M., Michaud A., and Cabon P. The value of thermography in the appreciation of the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of acute arteritis of the lower limbs. Bord Med 9:1095-1100, 1976.
 • Illingworth C.F., Smith G., Lawson D.D., Ledingham I.M., Sharp G.R., and Griffiths J.C. Surgical and physiological observations in an experimental pressure chamber. Br J Surg 49: 222-227, 1961.
 • Loder R.E. Hyperbaric oxygen therapy in acute trauma. Ann R Coll Surg Engl 61:472-473, 1979.
 • Maudsley R.H., Hopkinson W.I., and Williams K.G. Vascular injury treated with high pressure oxygen in a mobile chamber. J Bone Joint Surg 2(B):346-350, 1963.
 • Schramek A. and Hashmonai M. Vascular injuries in the extremities in battle casualties. Br Surg 64:644-648, 1977.
 • Gottlieb S.F. and Pakman L.M. Effect of high oxygen tensions on the growth of selected, aerobic, gram-negative bacteria. J Bacteriol 95:1003-1010, 1968.
 • Gottlieb S.F., Rose N.R., Maurizi J., and Lanphier E.H. Oxygen inhibition of growth of Mycobacterium tuberculosis. J Bacteriol 87:838-843, 1964.
 • Fife W.P. and Freeman D.M. Preliminary Clinical Study on the Use of Hyperbaric Oxygen Therapy for the Treatment of Lyme Disease. College Station, Texas: Texas A&M University Hyperbaric Laboratory, 1997.
 • Manheim S.D., Voleti C., Ludwig, A., and Jacobson J.H. Hyperbaric oxygen in the treatment of actinomycosis. JAMA 210(3):552-553, 1969.
 • Fischer B., Jain K.K., Braun E., and Lehrl S. Handbook of Hyperbaric Oxygen Therapy. Berlin: Springer Verlag, 1988.
 • Adams K.R., Sutton T.E., and Mader J.T. In vitro potentiation of tobramycin under hyperoxic conditions. Undersea Biomed Res 14(suppl):37, 1987.
 • Gottlieb S.F., Solosky J.A., Aubrey R., and Nedelkoff D.D. Synergistic action of increased oxygen tensions and PABA-folic acid antagonists on bacterial growth. Aerosp Med 45:829-833, 1974.
 • Keck P.E., Gottlieb S.F., and Conley J. Interaction of increased pressures of oxygen and sulfonamides on the in vitro and in vivo growth of pathogenic bacteria. Undersea Biomed Res 7:95-106, 1980.
 • Adams K.R. and Mader J.T. Aminoglycoside potentiation with adjunctive hyperbaric oxygen therapy in experimental Pseudomonas aeruginosa osteomyelitis. Undersea Biomed Res 14(suppl):37, 1987.
 • Norden C.W. and Kleti E. Experimental osteomyelitis caused by Pseudomonas aeruginosa. J Infect Dis 141:71-75, 1980.
 • Babior B.M. Oxygen-dependent killing by phagocytes. New Eng J Med 298:659-668, 1978.
 • Jones H.P. The role of oxygen and its derivatives in bacterial killing and inflammation. In Gottlieb S.F., Longmuir I.S., and Totter J.R. (eds): Oxygen: An In-Depth Study of its Pathophysiology. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1984, pp. 493-516.
 • Hohn D.C. Host resistance of infection: established and emerging concepts. In Hunt T.K. (ed): Wound Healing and Wound Infection: Theory and Surgical Practice. New York: Appleton-Century-Crofts, 1980, pp. 264-280.
 • Van Unnik A.J.M. Inhibition of toxin production in Clostridium perfringens in vitro by hyperbaric oxygen. Antonie Leeuwenhoek Microbiol 31:181-186, 1965.
 • Schoemaker G. Oxygen tension measurements under hyperbaric conditions. In Boerema I., Brummelkamp W.H., and Meijne N.G. (eds): Clinical Applications of Hyperbaric Oxygen. Proceedings of the First International Congress on Hyperbaric Oxygen. Amsterdam: Elsevier, 1964, pp. 330-335.
 • Kivisaari J. and Niinikoski J. Use of silastic tube and capillary sampling technique in the measurement of tissue pO2 and pC02. Am J Surg 125:623-627, 1973.
 • Sheffield P.J. Tissue oxygen measurements. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Problem Wounds: The Role of Oxygen. New York: Elsevier, 1988, pp. 17-51.
 • Demello F.J., Hashimoto T., Hitchcock C.R., and Haglin J.J. The effect of hyperbaric oxygen on the germination and toxin production of Clostridium perfringens spores. In Wada J. and Iwa J.T. (eds): Proceedings of the Fourth International Congress on Hyperbaric Medicine. Baltimore: The Williams & Wilkins Co., 1970, p. 276.
 • Demello F.J., Haglin J.J., and Hitchcock C.R. Comparative study of experimental Clostridium perfringens infection in dogs treated with antibiotics, surgery, and hyperbaric oxygen. Surgery 73:936-941, 1973.
 • Peirce E.C. II. Gas gangrene: a critique of therapy. Surg Rounds 7:17-25, 1984.
 • Bakker D.J. Clostridial myonecrosis. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Problem Wounds: The Role of Oxygen. New York: Elsevier, 1988, pp. 153-172.
 • Ellis M.E. and Mandal B.K. Hyperbaric oxygen treatment: 10 years' experience of a regional infectious disease unit. J Infect Dis 6:187-190, 1971.
 • Hart G.B., Lamb R.C., and Strauss M.B. Gas gangrene I. A collective review. II. A 15-year experience with hyperbaric oxygen. J Trauma 23:991-1000, 1983.
 • Brummelkamp W.H., Hogendijk J., and Boerema I. Treatment of anaerobic infections (clostridial myonecrosis) by drenching the tissues with oxygen under high atmospheric pressure. Surgery 49:299-302, 1961.
 • Ozorio de Almeida A. and Costa H.M. Treatment of leprosy by oxygen at high pressure associated with methylene blue. Revist de Leprologia 6:237-265, 1938.
 • Wilkinson F.F., Rosasco S.A., Calori B.A., Equia O.F., and Rubio R.A. Conclusions preliminares sobre el use del oxygeno hiperbaro en lepr lepromatosa. [Preliminary conclusions on the use of hyperbaric oxygen in leprosy.] Revist de Leprologia 7: 459-471, 1970.
 • Wada J., Ikeda T., Kamada K., and others. Oxygen hyperbaric treatment for severe CO poisoning and severe burns in coal mines (Hokutan-Yubari) gas explosion. Igaku Jpn 54:68, 1965.
 • Grossman A.R. Hyperbaric oxygen in the treatment of burns. Ann Plast Surg 1/2:163-171,1978.
 • Wells C.H. and Hilton J.G. Effects of hyperbaric oxygenation on host burn plasma extravasation. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 259-265.
 • Ketchum S.A. III, Thomas A.N., and Hall A.D. Angiographic studies of the effects of hyperbaric oxygen on burn wound revascularization. In Wada J. and Iwa T. (eds): Proceedings of the Fourth International Congress on Hyperbaric Medicine. Baltimore: Williams and Wilkins, 1969, pp. 388-394.
 • Ketchum S.A., Thomas A.N_and Hall A.D. Angiographic studies of the effect of hyperbaric oxygenation on burn wound revascularization. In Wada J. and Iwa T. (eds): Hyperbaric Medicine. Baltimore: Williams and Wilkins, 1969, pp. 388-394.
 • Miller T.A. and Korn H.N. Epithelial burn injury and repair. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 251-257.
 • Ketchum S.A., Zubrin J.R., Thomas A.N., and others. Effect of HBO on small first, second, and third degree burns. Surg Forum 18:65-67, 1967.
 • Arzinger-jonasch H., Sandner K., and Bittner H. Die widkung hyperbaren sauerstoffs auf brandwunden unterschiedlicher tiefe im tierexperiment. [The effect of hyperbaric oxygen on burn wounds of different depths in animal experiments.] Z Exp Chir Transplant Kunstliche Organe 11:6-10, 1978.
 • Kaiser W., Berger A., Leith H., and Heymann H. Hyperbaric oxygenation in burns. Handchir Mikrochir Plast Chir 17:326-330, 1985.
 • Hart G.B., O'Reilly R.R., Broussard N.D., and others. Treatment of burns with hyperbaric oxygen. Surg Gynecol Obstet 139: 693-696,1974.
 • Grossman A.R. Hyperbaric oxygen in the treatment of burns. Ann Plast Surg 1/2:163-171,1978.
 • Neubauer R.A. and Maxfield j.R. Nonunion fracture treated 33 months after injury with hyperbaric oxygen. Med Subacquea ed Iperbarica Minerva Med 1:23-26, 1984.
 • Strauss M.B. Refractory osteomyelitis. J Hyper Med 2:147-159, 1987.
 • Harrelson J.M. and Hills B.A. Changes in bone marrow pressure in response to hyperbaric exposure. Aerosp Med 41:1018-1021,1970.
 • Niinikoski J. and Hunt T.K. Oxygen tensions in healing bone. Surg Gynecol Obstet 134: 746-750,1972.
 • Hunt T.K., Zederfeldt B., and Goldstick T.K. Oxygen and healing. Am J Surg 118:521-525, 1969.
 • Hamblin D.L. Hyperbaric oxygen: its effect on experimental staphylococcal osteomyelitis in rats. J Bone Joint Surg 50:1129-1141,1968.
 • Davis J.C. and Hunt T.K. Refractory osteomyelitis of the extremities and the axial skeleton. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 217-227.
 • Davis J.C., Heckman J.D., Delee J.C., and Buckwold F.J. Chronic non-hematogenous osteomyelitis treated with adjuvant hyperbaric oxygen. J Bone Joint Surg 68:1210-1217, 1986.
 • Morrey B.F., Dunn J.M., Heimbach R.D., and Davis J. Hyperbaric oxygen and chronic osteomyelitis. Clin Orthop 144:121-127, 1979.
 • Mainous E.G., Boyne P.J., and Hart G.B. Hyperbaric oxygen treatment of mandibular osteomyelitis: Report of three cases. J Am Dent Assoc 87: 1426-1430, 1973.
 • Evans B.E., Jacobson J.H., Peirce E.C., Friedman E.W., and Schwartz A.E. Chronic osteomyelitis of mandible. NY State J Med 76(6):966-967, 1976.
 • Walder D.N. Aseptic necrosis in bone. In Strauss R.H. (ed): Diving Medicine. New York: Grune and Stratton, 1976, pp. 97-108. 528. Bonfiglio M. Development of bone necrosis lesions. In Lambertsen C.J. (ed): Underwater Physiology V. Proceedings of the Fifth Symposium on Underwater Physiology. Bethesda, Maryland: Federation of American Societies for Experimental Biology, 1976, pp. 117-132.
 • Neubauer R.A., Kagan R.L., and Gottlieb S.F. Use of hyperbaric oxygen for the treatment of aseptic bone necrosis: a case study. J Hyper Med 4:69-76, 1989.
 • Conti V., Tassy j., Leonardelli M., and Ohresser P. Limits of hyperbaric oxygen in the treatment of aseptic bone necrosis in the femoral head. Bull Med Sub Hyp 1:3-4, 1969.
 • Sainty J.M., Conti V., Aubert L., and Allessandrini G. Role of hyperbaric oxygen in the treatment of aseptic bone necrosis of the hip. Med Aeronaut Spat Med Subaguatique Hyperbare 19: 215-217,1980.
 • Baixe J.H., Bidart J., and Nicolini J.C. Treatment of osteonecrosis of the femoral head by hyperbaric oxygen. Bull Med Sub Hyp 1:2, 1969.
 • Mainous E.G. Osteogenesis enhancement utilizing hyperbaric oxygen therapy. HBO Review 3:181-185, 1982.
 • Mainous E.G., Boyne P.J., and Hart G.B. Hyperbaric oxygen treatment of mandibular osteomyelitis: Report of three cases. j Am Dent Assn 87: 1426-1430, 1973.
 • Strauss M.B., Malluche H.H., and Faugere M.C. Effect of hyperbaric oxygen on bone resorption in rabbits. Seventh Annual Conference on Clinical Application of HBO, Anaheim, California, 8-18 June 1982.
 • Mainous E.G. Osteogenesis enhancement utilizing hyperbaric oxygen therapy. HBO Review 3:181-185, 1982.
 • Davis J.C. and Hunt T.K. Refractory osteomyelitis of the extremities and axial skeleton. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 217-227.
 • Kulagin L.M., Varguzina V.I., Kirsanove L.N., and others. Regenerative potentials of tissue under HBO conditions depending on the character of the injury. In Yefuni S.N. (ed): Abstracts of the Seventh International Congress of HBO Medicine, Moscow: USSR Academy of Sciences, 1981, pp. 326-327.
 • Tikhilow R.M., Akimov G.C., and Lotovin A.P. Effects of oxygen barotherapy on the re­generation of bone tissue. Orthop Traumatol Protez 12:51-52, 1980.
 • Sepnov V.N. and Uglova M.V.. Features of sternum regeneration in autoplasty under conditions of hyperbaric oxygen. Orthop Traumatol Protex 5:51-53, 1979.
 • Zavesa P.X., Shavab Y.Y., and Abduchudonov S.S. Effects of local oxygen therapy on reparative regeneration of the bone. Orthop Traumatol Protez 1:71-72, 1977.
 • Mainous E.G. Hyperbaric oxygen in maxillofacial osteomyelitis, osteoradionecrosis, and osteogenesis enhancement. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Hyperbaric Oxygen Therapy. Bethesda, Maryland: Undersea Medical Society, 1977, pp. 191-203.
 • Greenwood T.W. and Gilchrist A.G. Hyperbaric oxygen and wound healing in post-irradiation head and neck surgery. Br J Surg 50:394, 1973.
 • Hart G.B. and Strauss M.B. Hyperbaric oxygen in the management of radiation injury. In Schmutz J. (ed): Proceedings of the First Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine. Basel, Switzerland: Foundation for Hyperbaric Medicine, 1986, pp. 31-51.
 • Luk K.H., Baker D.G., and Fellows C.F. Hyperbaric oxygen after radiation and its effect on the production of radiation myelitis. Int J Radiat Oncol Bio Phys 4:457-459, 1978.
 • Hopewell J.W. Hyperbaric oxygenation after irradiation and its effect on the production of radiation myelitis. Int J Radiat Oncol Bio Phys 5:1917, 1979.
 • Heimbach R.D. Radiation effect on tissues. In Davis J.C. and Hunt T.K. (eds): Problem Wounds: The Role of Oxygen. New York: Elsevier, 1988, pp. 53-63.
 • Torubarov F.S., Pakhomov V.I., Krylova IN., and others. Changes in cerebral hemodynamics in patients with vascular pathology in the late stages of radiation sickness treated with hyperbaric oxygenation. Zh Neuropatol Psikhiatr 83:28-33, 1983.
 • Ferguson B.J., Hudson W.R., and Farmer J.C. Hyperbaric oxygen therapy for laryngeal radionecrosis. Ann Otol Rhinol Laryngol 96:1-6, 1987.
 • Hart G.B. and Strauss M.B. Hyperbaric oxygen in the management of radiation injury. In Schmutz J. (ed): Proceedings of the First Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine. Basel, Switzerland: Foundation for Hyperbaric Medicine, 1986, pp. 31-51.
 • Bakker D.J. and Rijkmans B.G. Hyperbaric oxygen in the treatment of radiation-induced hemorrhagic cystitis: a report on 10 cases. In Schmutz J. and Bakker D. (eds): Proceedings of the Second Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine. Basel, Switzerland: Foundation for Hyperbaric Medicine, 1989.
 • Weiss J.P. and Neville E.C. Hyperbaric oxygen: primary treatment of radiation-induced hemorrhagic cystitis. J Urol 142: 43-45,1989.
 • Glassburn J.R., Brady L.W., and Plenk H.P. Hyperbaric oxygen in radiation therapy. Cancer 39:751-765, 1977.
 • Marx R.E., Johnson R.P., and Kline S.N. Prevention of osteoradionecrosis: a randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. J Am Dent Assn 111:49-54, 1985.
 • Kaufman T., Hirshowitz B., and Monies-Chass I. Hyperbaric oxygen for postirradiation osteomyelitis of the chest wall. Harefuah 97:220-222, 271, 1979.
 • Marx R.E. and Johnson R.P. Problem wounds in oral and maxillofacial surgery: the role of hyperbaric oxygen. In Davis I.C. and Hunt T.K. (eds): Problem Wounds: The Role of Oxygen. New York: Elsevier, 1988, pp. 65-123.
 • End E. and Long C.W. HBO in carbon monoxide poisoning. I. Effect on dogs and guinea pigs. J Ind Hyg Toxicol 24:302-306,1942.
 • Araki R., Nashimoto I., and Takano T. The effect of hyperbaric oxygen on cerebral hemoglobin oxygenation and dissociation rate of carboxyhemoglobin in anesthetized rats: spectroscopic approach. Adv Exp Med Biol 222:375-381, 1988.
 • Smith G., Ledingham I.M., Sharp G.R., and others. Treatment of coal-gas poisoning with oxygen at 2 atmospheres of pressure. Lancet 1:816-818, 1962.
 • Ziser A., Shupak A., Halpern P., and others. Delayed hyperbaric oxygen treatment for acute carbon monoxide poisoning. BMJ 289:960, 1984.
 • Neubauer R.A. Carbon monoxide and hyperbaric oxygen. JAMA 139:629, 1979.
 • Winter A. and Shatin L. Hyperbaric oxygen in reversing carbon monoxide coma. NY State J Med 70:889-894, 1970.
 • Yee L.M. and Brandon G.K. Successful reversal of presumed carbon monoxide-induced semi-coma. Aviat Space Environ Med 54:641-643, 1983.
 • Rioux J.P. and Myers R.A.M. Hyperbaric oxygen for methylene chloride poisoning. Ann Emer Med 18:691-695, 1989.
 • Takashi H., Kobayashi S., and Sakakibara K. The value of hyperbaric oxygen therapy in preventing late manifestations following acute carbon monoxide poisoning. In Kindwall, E.P. (ed): Proceedings of the Eighth International Congress on Hyperbaric Medicine. San Pedro, California: Best, 1987, pp. 274-281.
 • Raphael J.C., Elkharrat D., Jars-Giuncestre M.C., and others. Trial of normobaric and hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide intoxication. Lancet ii:414-419, 1989.
 • Ducasse J.L., Izard P.H., Celsis P., and others. Moderate carbon monoxide poisoning: hyperbaric or normobaric oxygenation? Human randomized study with tomographic cerebral blood flow measurement. In Schmutz J. and Bakker D. (eds): Proceedings of the Second Swiss Symposium on Hyperbaric Medicine. Basle, Switzerland: Foundation for Hyperbaric Medicine, 1988.
 • Thom S.R. Experimental carbon monoxide-mediated brain lipid peroxidation and the effects of oxygen therapy. Ann Emer Med 17:403, 1988.
 • Trapp W.G. and Lepawsky M. 100% survival in five life-threatening acute cyanide poisoning victims treated by a therapeutic spectrum including hyperbaric oxygen. First European Congress Hyperbaric Medicine, Amsterdam, 7-9 September 1983.
 • Bitterman N., Talmi Y., and Lerman E. The effects of hyperbaric oxygen on acute experimental sulfide poisoning in the rat. Toxicol Appl Pharmacol 84:325-328, 1986.
 • Smilkstein M.J., Bronstein A.C., Pickett H.M., and others. Hyperbaric oxygen therapy for severe hydrogen sulfide poisoning. J Emer Med 3:27-30, 1985.
 • Whitecraft D.D., Bailey T.D., and Hart G.B. Hydrogen sulfide poisoning treated with hyperbaric oxygen. J Emer Med 3:23-25, 1985.
 • Hsu P., Lo H.W., and Line Y.T. Acute hydrogen sulfide poisoning treated with hyperbaric oxygen. J Hyper Med 2:212-221, 1987.
 • Saltzman H.A. Acute hepatic injury due to carbon tetrachloride poisoning and use of hyperbaric oxygen therapy. HBO Review 2:171-174, 1981.
 • Troop B.R., Majerus T., Bernacchi A., and others. Hyperbaric oxygen improves survival in rats poisoned with carbon tetrachloride. J Hyper Med 1:157-161,1986.
 • Montana S. and Perret C. HBO during experimental intoxication with carbon tetrachloride. Rev Fr Etud Clin Biol 12:274-278, 1967.
 • Truss C.D. and Killenberg P.G. Treatment of carbon tetrachloride poisoning with hyperbaric oxygen. Gastroenterology 82:767-769, 1982.
 • Saltzman H.A. Acute hepatic injury due to carbon tetrachloride poisoning and use of hyperbaric oxygen therapy. HBO Review 2:171-174, 1981.
 • Larcan V., Laprevote-Heully M.C., Lambert H., and others. Intoxication and ingestion of a massive dose of carbon tetrachloride. Recovery probably related to early hyperbaric oxygen therapy. Ann Chir 28: 445-454, 1973
 • Sheehy M.H. and Way J.L. Nitrite intoxication: protection with methylene blue and oxygen. Toxicol Appl Pharmacol 30: 221-226,1974.
 • Bennett MH, Wasiak J, Schnabel A, Kranke P, French C (2005). Bennett, Michael H, ed. "Hyperbaric oxygen therapy for acute ischaemic stroke". The Cochrane Database of Systematic Reviews (3): CD004954. doi:10.1002/14651858.CD004954.pub2. PMID 16034959.
 • Bennett M, Heard R (Apr 2010). "Hyperbaric oxygen therapy for multiple sclerosis". CNS neuroscience & therapeutics 16 (2): 115–24. doi:10.1111/j.1755-5949.2009.00129.x.PMID 20415839.
 • McDonagh MS, Morgan D, Carson S, Russman BS (Dec 2007). "Systematic review of hyperbaric oxygen therapy for cerebral palsy: the state of the evidence". Developmental Medicine and Child Neurology 49 (12): 942–7. doi:10.1111/j.1469-8749.2007.00942.x.PMID 18039243.
 • Collet JP, Vanasse M, Marois P, Amar M, Goldberg J, Lambert J, Lassonde M, Hardy P, Fortin J, Tremblay SD, Montgomery D, Lacroix J, Robinson A, Majnemer A (Feb 2001). "Hyperbaric oxygen for children with cerebral palsy: a randomised multicentre trial. HBO-CP Research Group". Lancet 357 (9256): 582–6. doi:10.1016/S0140-6736(00)04054-X.PMID 11558483.
 • Ustundag A, Duydu Y, Aydin A, Eken A, Dundar K, Uzun G (Oct 2008). "Evaluation of the potential genotoxic effects of hyperbaric oxygen therapy". Toxicology Letters 180: S142.doi:10.1016/j.toxlet.2008.06.792.
 • Mortensen, Christian Risby (2008). "Hyperbaric oxygen therapy". Current Anaesthesia & Critical Care (Elsevier) 19 (5–6): 333–337. doi:10.1016/j.cacc.2008.07.007.
 • Broome JR, Smith DJ (Nov 1992). "Pneumothorax as a complication of recompression therapy for cerebral arterial gas embolism". Undersea biomedical research 19 (6): 447–55.PMID 1304671.
 • Marx, JA, ed. (2002). "chapter 194". Rosen’s Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice (5th ed.). Mosby. ISBN 978-0323011853.
 • CAMJ (2008). "Fracture of the maxillary bone during hyperbaric oxygen therapy". Retrieved17 December 2008.
 • Takenaka S, Arimura T, Higashi M, Nagayama T, Ito E (Aug 1980). "Experimental study of bleomycin therapy in combination with hyperbaric oxygenation". Nihon Gan Chiryo Gakkai shi 15(5): 864–75. PMID 6159432.
 • Stubbs JM, Johnson EG, Thom SR (2005). "Trends Of Treating Patients, That Have Received Bleomycin Therapy In The Past, With Hyperbaric Oxygen Treatment (Hbot) And A Survey Of Considered Absolute Contraindications To Hbot". Undersea Hyperb Med abstract 32(supplement). Retrieved 2008-05-23.
 • Feldmeier J, Carl U, Hartmann K, Sminia P (Spring 2003). "Hyperbaric oxygen: does it promote growth or recurrence of malignancy?". Undersea & Hyperbaric Medicine 30 (1): 1–18.PMID 12841604.
 • Van Hoesen KB, Camporesi EM, Moon RE, Hage ML, Piantadosi CA (Feb 1989). "Should hyperbaric oxygen be used to treat the pregnant patient for acute carbon monoxide poisoning? A case report and literature review". JAMA 261 (7): 1039–43.doi:10.1001/jama.1989.03420070089037. PMID 2644457.
 • Elkharrat D, Raphael JC, Korach JM, Jars-Guincestre MC, Chastang C, Harboun C, Gajdos P (1991). "Acute carbon monoxide intoxication and hyperbaric oxygen in pregnancy". Intensive care medicine 17 (5): 289–92. doi:10.1007/BF01713940. PMID 1939875.
 • Jørgensen TB, Sørensen AM, Jansen EC (Apr 2008). "Iatrogenic systemic air embolism treated with hyperbaric oxygen therapy". Acta Anaesthesiologica Scandinavica 52 (4): 566–568.doi:10.1111/j.1399-6576.2008.01598.x. PMID 18339163.
 • Thom SR, Bhopale VM, Velazquez OC, Goldstein LJ, Thom LH, Buerk DG (Apr 2006). "Stem cell mobilization by hyperbaric oxygen". American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology 290 (4): H1378–H1386. doi:10.1152/ajpheart.00888.2005. PMID 16299259.
 • www.oxyhealth.com. "Portable Hyperbaric Chambers | Hyperbaric Oxygen Chamber | Hyperbaric Oxygen". Oxyhealth.com. Retrieved 2010-09-25.
 • U.S. Navy Supervisor of Diving (Apr 2008). "20". U.S. Navy Diving Manual. SS521-AG-PRO-010, revision 6 5. U.S. Naval Sea Systems Command. pp. 37–49. Archived from the original on March 30, 2014. Retrieved 2009-06-29.
 • "Undersea and Hyperbaric Medical Society". Uhms.org. Retrieved 2011-08-21.
 • "Product Classification, Chamber, Hyperbaric". United States Food and Drug Administration. Retrieved 2011-08-22.
 • Fitzpatrick DT, Franck BA, Mason KT, Shannon SG (1999). "Risk factors for symptomatic otic and sinus barotrauma in a multiplace hyperbaric chamber". Undersea & Hyperbaric Medicine 26 (4): 243–7. PMID 10642071.
 • Fiesseler FW, Silverman ME, Riggs RL, Szucs PA (2006). "Indication for hyperbaric oxygen treatment as a predictor of tympanostomy tube placement". Undersea & Hyperbaric Medicine 33 (4): 231–5. PMID 17004409.
 • Stein, L (2000). "Dental Distress. The 'Diving Dentist' Addresses the Problem of a Diving-Related Toothache" (PDF). Alert Diver (January/ February): 45–48. Retrieved 2008-05-23.
 • Smerz RW (2004). "Incidence of oxygen toxicity during the treatment of dysbarism". Undersea & Hyperbaric Medicine 31 (2): 199–202. PMID 15485081.
 • Butler FK (1995). "Diving and hyperbaric ophthalmology". Survey of Ophthalmology 39 (5): 347–366. doi:10.1016/S0039-6257(05)80091-8. PMID 7604359.
 • Butler FK, White E, Twa M (1999). "Hyperoxic myopia in a closed-circuit mixed-gas scuba diver". Undersea & Hyperbaric Medicine 26 (1): 41–5. PMID 10353183.
 • Gesell LB, Adams BS, and Kob DG (2000). "De Novo Cataract Development Following A Standard Course Of Hyperbaric Oxygen Therapy". Undersea Hyperb Med abstract 27(supplement). Retrieved 2008-06-01.
 • Lehm Jan P, Bennett Michael H (2003). "Predictors of middle ear barotrauma associated with hyperbaric oxygen therapy". South Pacific Underwater Medicine Society Journal 33: 127–133. Retrieved 2009-07-15.
 • Jain KK (1989). "Effect of Hyperbaric Oxygenation on Spasticity in Stroke Patients". J. Hyperbaric Med 4 (2): 55–61. Retrieved 2008-08-06.
 • Singhal AB, Lo EH (Feb 2008). "Advances in emerging nondrug therapies for acute stroke 2007". Stroke: A Journal of Cerebral Circulation 39 (2): 289–291.doi:10.1161/STROKEAHA.107.511485. PMID 18187678.
 • Bennett MH, French C, Schnabel A, Wasiak J, Kranke P (2008). Bennett, Michael H, ed. "Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for migraine and cluster headache". The Cochrane Database of Systematic Reviews (3): CD005219. doi:10.1002/14651858.CD005219.pub2.PMID 18646121.
 • Eftedal OS, Lydersen S, Helde G, White L, Brubakk AO, Stovner LJ (Aug 2004). "A randomized, double blind study of the prophylactic effect of hyperbaric oxygen therapy on migraine". Cephalalgia: An International Journal of Headache 24 (8): 639–644.doi:10.1111/j.1468-2982.2004.00724.x. PMID 15265052.
 • Fife WP, Fife CE (1989). "Treatment of Migraine with Hyperbaric Oxygen". J. Hyperbaric Med. 4 (1): 7–15. Retrieved 2008-08-06.
 • IN-DEEP. "Hyperbaric Oxygen Therapy for MS". Making Sense of MS Research. Retrieved8 November 2012.
 • Textbook of Hyperbaric Medicine KK Jane, 5th Edition, 2010
 • Yoshida T, Kawashima A, Ujike T, Uemura M, Nishimura K, Miyoshi S (Jul 2008). "Hyperbaric oxygen therapy for radiation-induced hemorrhagic cystitis". International Journal of Urology: Official Journal of the Japanese Urological Association 15 (7): 639–641. doi:10.1111/j.1442-2042.2008.02053.x. PMID 18643783.
 • Noyer CM, Brandt LJ (Feb 1999). "Hyperbaric oxygen therapy for perineal Crohn's disease". The American Journal of Gastroenterology 94 (2): 318–321. doi:10.1111/j.1572-0241.1999.00848.x.PMID 10022622.
 • Fischer BR, Palkovic S, Holling M, Wölfer J, Wassmann H (Jan 2010). "Rationale of hyperbaric oxygenation in cerebral vascular insult". Current Vascular Pharmacology 8 (1): 35–43.doi:10.2174/157016110790226598. PMID 19485935.
 • Michalski D, Härtig W, Schneider D, Hobohm C (Feb 2011). "Use of normobaric and hyperbaric oxygen in acute focal cerebral ischemia - a preclinical and clinical review". Acta Neurologica Scandinavica 123 (2): 85–97. doi:10.1111/j.1600-0404.2010.01363.x. PMID 20456243.
 • Spiegelberg L, Djasim UM, van Neck HW, Wolvius EB, van der Wal KG (Aug 2010). "Hyperbaric oxygen therapy in the management of radiation-induced injury in the head and neck region: a review of the literature". Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 68 (8): 1732–1739.doi:10.1016/j.joms.2010.02.040. PMID 20493616.
 • Sharkey, Sarah (April 2000). "Current indications for hyperbaric oxygen therapy".ADF Health (Joint Health Command, Australian Department of Defence) 1 (2). Retrieved18 December 2013.
4Oczyszczanie organizmu
 • Lampe JW., Diet, genetic polymorphisms, detoxification, and health risks, Altern Ther Health Med. 2007 Mar-Apr;13(2):S108-11.
 • Stephen J. Genuis, Margaret E. Sears, Gerry Schwalfenberg, Janette Hope, Robin Bernhoft, Clinical Detoxification: Elimination of Persistent Toxicants from the Human Body, ScientificWorldJournal. 2013; 2013: 238347.
 • Simon P., Detoxification in hemosiderosis, Blood Purif. 1985;3(1-3):75-88.
 • Lee SH, Kang JS, Min JS, Yoon KS, Decreased detoxification genes and genome size make the human body louse an efficient model to study xenobiotic metabolism, Insect Mol Biol. 2010 Oct;19(5):599-615.
 • Klein AV, Kiat H, Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence, J Hum Nutr Diet. 2014 Dec 18.
 • Acosta RD, Cash BD, Clinical effects of colonic cleansing for general health promotion: a systematic review, Am J Gastroenterol. 2009 Nov;104(11):2830-6;
 • Death by Medicine By Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD. http://www.lef.org/magazine/mag2004/mar2004_awsi_death_01.htm
 • Abbott, G.K.: Elements of Hydrotherapy for Nurses, pg.258, 1911
 • Alba S, Nascimbeni R, Di Betta E, Villanacci V, Salerni B. Arthritis as a rare extra-intestinal manifestation of acute sigmoid diverticulitis. Dig Surg 2001;18:233-4.
 • Alvarez WC. Origin of the so-called autointoxication symptoms. JAMA 1919;72:8-13.
 • Alvarez WC, Freedlander BL. The rate of progress of food residues through the bowel. JAMA 1924;83:576-580.
 • Anderson ML, Pasha TM, Leighton JA. Endoscopic perforation of the colon: lessons from a 10-year study. Am J Gastroenterol 2000;95:3418-22.
 • Ashton MR, Sutton D, Nielsen M. Severe magnesium toxicity after magnesium sulphate enema in a chronically constipated child. BMJ 1990;300:541.
 • Atkin WS, Hart A, Edwards R, Cook CF, Wardle J, McIntyre P, Aubrey R, Baron C, Sutton S, Cuzick J, Senapati A, Northover JM. Single blind, randomised trial of efficacy and acceptability of oral picolax versus self administered phosphate enema in bowel preparation for flexible sigmoidoscopy screening. BMJ 2000;320:1504-8; discussion 1509.
 • Avinoah E, Ovnat A, Peiser J, Charuzi I. Sigmoid perforation in patients with chronic constipation. J Clin Gastroenterol 1987;9:62-4.
 • Bail, J. P., Juglard, G., Framery, D., Deligny, M., and Charles, J. F. [Value of colonic irrigation. Long-term followed-up in 432 colostomized patients]. Presse Med 11-19-1994;23(36):1651-1654.
 • Barloon TJ, Shumway J. Medical malpractice involving radiologic colon examinations: a review of 38 recent cases. AJR Am J Roentgenol 1995;165:343-6.
 • Bargen JA. Chronic ulcerative colitis: trends in its present-day management. Am J Digest Dis Nutrition 1934 (May);1:190-192.
 • Barnett JM, Plotnick M, Fine KC. Intoxication after an isopropyl alcohol enema. Ann Intern Med 1990;113:638-9.
 • Barton A, Pal B, Whorwell PJ, Marshall D. Increased prevalence of sicca complex and fibromyalgia in patients with irritable bowel syndrome. Am Journal Gastroenterology 1999;94:1898-901.
 • Bastedo W. Colon irrigations. New England Journal of Medicine 1928;199:865-866.
 • Bastedo WA. Colonic irrigations: their administration, therapeutic application and dangers. JAMA 1932;98:734-736.
 • Bastedo, Walter A.: Handbook of Physical Therapy, Counsel on Physical Therapy of AMA, Chicago, pg 447, 1931
 • Baumel, H., Fabre, J. M., Manderscheid, J. C., Navarro, F., and Duchene, D. [Colonic irrigation for colostomies. Results of a national survey among 795 colostomized patients]. Ann.Chir 1996;50(1):30-35.
 • Bele-Binda, Mohobo E. [A case of acute tobacco poisoning by enema] [Article in French] Ann Anesthesiol Fr. 1975;16:97-100.
 • Bell AM. Colonic perforation with a phosphate enema. J R Soc Med 1990;83:54-5.
 • Bertin L, Brion N, Farkkila M, Gobel H, Wessely P. A dose-defining study of sumatriptan suppositories in the acute treatment of migraine. Int J Clin Pract 1999;53:593-8.
 • Bettman, O.L. A Practical History of Medicine (Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, 1956), p.6.
 • Bilotta JJ, Waye JD. Hydrogen peroxide enteritis: the snow white sign. Gastrointest Endosc 1989;35:428-30.
 • Blanc P, Carbajal R, Paupe A, Lenclen R, Couderc S, Olivier-Martin M. [Water intoxication following preparation for barium enema] [Article in French] Arch Pediatr 1995;2:871-3.
 • Blatt LJ. Injury of the rectum by tip of disposable enema. Arch Surg 1960;80:442.
 • Bollen P, Goossens A, Hauser B, Vandenplas Y. Colonic ulcerations caused by an enema containing hydrogen peroxide. J Pediatr Gastroenterology Nutr 1998;26:232-3.
 • Bonenkamp JW., Defecation disorders in children: treatment with colonic irrigation through an appendicostomy, Ned Tijdschr Geneeskd. 2005 May 28;149(22):1240; author reply 1240-1. Dutch.
 • Bornside GH, Cohn I. Intestinal antisepsis: stability of fecal flora during mechanical cleansing. Gastroenterology 1969;57:569-93.
 • Briel, J. W., Schouten, W. R., Vlot, E. A., Smits, S., and van, Kessel, I. Clinical value of colonic irrigation in patients with continence disturbances. Diseases of the Colon and Rectum 1997; 40(7):802-805.
 • Brown BT: Treating cancer with coffee enemas and diet. JAMA 269 (13): 1635-6, 1993.
 • Cappell MS, Simon T. Fulminant acute colitis following a self-administered hydrofluoric acid enema. Am J Gastroenterol 1993;88:122-6.
 • Carl, N. D. HMD, Carl L. Remove IT, or IT Will Remove You; The American Chiropractor; July/August 1980
 • Carter LJ. Gastro-intestinal foci of infection in chronic deforming arthritis. Radiological study of a series of cases. J Radiol 1923;iv:426-430.
 • Cazemier M, Felt-Bersma RJ, Mulder CJ. Anal plugs and retrograde colonic irrigation are helpful in fecal incontinence or constipation. World J Gastroenterology. 2007 Jun 14;13(22):3101-5.
 • Centracchio P. A., Tony. Colon Hydrotherapy-A Forgotten Art; The American Chiropractor; October 1986 pp. 55-59
 • Chang RY, Tsai CH, Chou YS, Wu TC. Nonocclusive ischemic colitis following glycerin enema in a patient with coronary artery disease. A case report. Angiology. 1995; 46:747-52.
 • Chen JH, Shen WC. Rectal carcinoma with stercoral ulcer perforation. Hepatogastroenterology 2000;47:1018-9.
 • Chen TS, Chen PS (1989). Intestinal autointoxication: a medical leitmotif. Journal of Clinical Gastroenterology 11 (4).
 • Chertow GM, Brady HR. Hyponatraemia from tap-water enema. Lancet 1994;344:748.
 • Church JM. Warm water irrigation for dealing with spasm during colonoscopy: simple, inexpensive, and effective. Gastrointest Endosc 2002; Nov, 56(5):672-674.
 • Classen JN, Martin RE, Sabagal J. Iatrogenic lesions of the colon and rectum. South Med J 1975;68:1417-28.
 • Cohan CF, Kadakia SC, Kadakia AS. Serum electrolyte, mineral, and blood pH changes after phosphate enema, water enema, and electrolyte lavage solution enema for flexible sigmoidoscopy. Gastrointest Endosc 1992;38:575-8.
 • Collins D. Colon therapy. In Joseph Pizzorno and Michael Murray, eds. A Textbook of Natural Medicine (Seattle: Bastyr University Publications, 1993). Vol. 1, no pagination.
 • Collins JG, Mittman P. Effects of colon irrigation on serum electrolytes. Journal of Naturopathic Medicine, Vol 1, Number 1, 1990;1:4-9.
 • Colon Hydrotherapy and its Clinical Applications. The Colon Hydrotherapists Network. Retrieved on 2005-08-31.
 • Craig JC, Hodson EM, Martin HC. Phosphate enema poisoning in children. Med J Aust 1994;160:347-51.
 • Cramp AJ (ed.). Nostrums and Quackery. Vols. 1 and 2. Chicago: American Medical Association Press, 1911, 1921.
 • Cramp AJ. The JBL cascade treatment. JAMA 1912;63:213.
 • Davenport WW. A digest of digestion. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1978.
 • Davis, F.A.: Tabers Cyclopedia Medical Dictionary, pg. 312, 1981.
 • De Kort, L. M., Nesselaar, C. H., van Gool, J. D., and de Jong, T. P. The influence of colonic enema irrigation on urodynamic findings in patients with neurogenic bladder dysfunction. Br.J Urol 1997;80(5):731-733.
 • Donaldson AN. Relation of constipation to intestinal intoxication. JAMA 1922;78:884-8.
 • Dorman, Thomas, Colonics, Townsend Letters for Doctors-July 2004 #252. Originally published in Fact, Fiction, Fraud in Modern Medicine.
 • Dorman, Thomas, Colonics, Townsend Letters for Doctors-July 2006 #276.
 • Dragstedt LR, Dragstedt CA, Nisbet OM. Intestinal antisepsis. Effect of antiseptics on a type of experimental intestinal toxemia. Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1922;8:190-193.
 • Dutton WF. Headache and head pains. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1939.
 • Eisele JW, Reay DT. Deaths related to coffee enemas. JAMA 1980;244:1608-9.
 • Eliakim R, Karmeli F, Rachmilewitz D, Cohen P, Zimran A. Ozone enema: a model of microscopic colitis in rats. Dig Dis Sci 2001;46:2515-20.
 • Elmer Lee, M. D., Ph. B., Cholera-Prevention and Treatment, New York Reprint from The Chicago Clinical Review, for April 1893.
 • Ernst E. Colonic irrigation and the theory of autointoxication: A triumph of ignorance over science. Journal of Clinical Gastroenterology 1997;24:196-198.
 • Farbin S, Davidson P, Shockley L. Perforation of the sigmoid colon by hydrostatic pressure of a public water fountain. J Emerg Med 1996;14:703-6.
 • Fiorito, Joseph, HYDROTHERAPY COMPAIRED WITH PEG-ES LAVAGE AND AQUEOUS SODIUM PHOSPHATE AS BOWEL PREPARATION FOR ELECTIVE COLONOSCOPY: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED, SINGLE BLINDED TRAIL. ACG 2006: The American College of Gastroenterology Annual Scientific Meeting. Department/Institute: Gastroenterology, Danbury Hospital.
 • Forbes AM. Chronic infective arthritis. Canad M Assoc J 1924;xiv:1192-1195.
 • Franklin JL. Colonic irrigation [Questions and Answers]. JAMA 1981;246:2869.
 • Fry RD, Shemesh EI, Kodner IJ, Fleshman JW, Timmcke AE. Perforation of the rectum and sigmoid colon during barium-enema examination. Management and prevention. Disease Colon Rectum. 1989 Sep;32(9):759-64.
 • Friedenwald J, Morrison S. Value, limitations, indications and technic of colonic irrigations. Medical Clinics of North America, May 1935, 1611-1629.
 • Fuchs JR, Fishman SJ. Management of spontaneous colonic perforation in ehlers-danlos syndrome type IV. J Pediatr Surg 2004;39:e1-3.
 • Gambill, Karin, Journal to Self-Healing. Townsend Letter Nov. 2007 pg. 72-76.
 • Gatto NM, Frucht H, Sundararajan V, Jacobson JS, Grann VR, Neugut AI. Risk of perforation after colonoscopy and sigmoidoscopy: a population-based study. J Natl Cancer Inst 2003;95:230-6.
 • Gayer G, Zissin R, Apter S, Oscadchy A, Hertz. Perforations of the rectosigmoid colon induced by cleansing enema: CT findings in 14 patients. Abdom Imaging 2002;27:453-7.
 • Gilbert R. Transmission of incitants of enteric disease by unsterile equipment used for administering fluid by rectum. JAMA 1938;110:1664.
 • Gosselink MP, Darby M, Zimmerman DD, Smits AA, van Kessel I, Hop WC, Briel JW, Schouten WR. Long-term follow-up of retrograde colonic irrigation for defaecation disturbances. Colorectal Dis. 2005 Jan;7(1):65-9. Colorectal Research Group of the Department of Surgery, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, the Netherlands.
 • Gots RE (1993). Medical hypothesis and medical practice: autointoxication and multiple chemical sensitivities. Regulatory Toxicology and Pharmacology : RTP 18 (1): 2-12. PMID 8234915.
 • Grosskopf I, Graff E, Charach G, Binyamin G, Spinrad S, Blum I. Hyperphosphataemia and hypocalcaemia induced by hypertonic phosphate enema–an experimental study and review of the literature. Hum Exp Toxicol 1991;10:351-5.
 • Harrington L, Schuh S. Complications of Fleet enema administration and suggested guidelines for use in the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care 1997;13:225-6.
 • Haviv YS, Safadi R, Osin P. Accidental isopropyl alcohol enema leading to coma and death. Am J Gastroenterology 1998;93:850-1.
 • Helikson MA, Parham WA, Tobias JD. Hypocalcemia and hyperphosphatemia after phosphate enema use in a child. J Pediatr Surg. 1997;32:1244-6.
 • Hervey CR. A series of typhoid fever cases infected per rectum. Am J Public Health 1929;19:166-171.
 • Hildreth AG. Fifteen years at Still-Hildreth. Journal of Osteopathy 1929;36:518-521.
 • Hoff, H.C.: „Retrograde Intubation of the Cecum,” Am. Jour. Roent. And Rad. Ther., 20:226-232, Sept., 1928.
 • Holden W, Orchard T, Wordsworth P. Enteropathic arthritis. Rheum Dis Clin North Am. 2003;29:513-30, viii.
 • Hool GJ, Bokey EL, Pheils MT. Enema-nozzle injury of the rectum. Med J Aust 1980;1:364, 381.
 • Horne S., Colon cleansing: a popular, but misunderstood natural therapy. J Herb Pharmacother. 2006;6(2):93-100. American Herbalists Guild, St. George, UT 84791, USA.
 • Hunt, T. Colonic irrigation. Nurs.Mirror.Midwives.J 7-5-1974;139(1):76-77.
 • Hunt, T. C. Colonic irrigation. Practitioner 1972;208(246):523-524.
 • Irrigating the colon. JAMA 1927;89:1804.
 • Ismail EA, Al-Mutairi G, Al-Anzy H. A fatal small dose of phosphate enema in a young child with no renal or gastrointestinal abnormality. J Pediatr Gastroenterology Nutr 2000;30:220-1.
 • Istre GR, Kreiss K, Hopkins RS, Healy GR, BEnziger M, Canfield TM, Dickinson P, Englert TR, Compton RC, Mathews HM, Simmons RA. An outbreak of amebiasis spread by colonic irrigation at a chiropractic clinic. New England Journal of Medicine 1982;307: 339-342.
 • Jensen JE. Medical treatment of constipation. In Wexner SD, Bartolo DCC, Eds. Constipation: Etiology, evaluation and management. Oxford: Butterworth Heineman, 1995.
 • Jensen-Jarolim E, Reider N, Fritsch R, Breiteneder H. Fatal outcome of anaphylaxis to camomile-containing enema during labor: a case study. J Allergy Clin Immunol 1998;102(6 Pt 1):1041-2.
 • Johnson GA, Baker J. Colonic perforation following mild trauma in a patient with Crohn’s disease. Am J Emerg Med 1990;8:340-1.
 • Jones SA. Anaphylaxis from rectal lubricant jelly. Am J Med 1988;85:890.
 • Kawamata M, Fujita S, Mayumi T, Sumita S, Omote K, Namiki A. Acetic acid intoxication by rectal administration. J Toxicol Clin Toxicol. 1994;32:333-6.
 • Kellog, J.H. Should the colon be sacrificed or may it be reformed? JAMA LXVIII (26): 1957-1959, June 30, 1917.
 • Kelvinson RC. Colonic hydrotherapy: a review of the available literature. Compl Ther Med 1995;3:88-92.
 • Kim SK, Cho C, Levinsohn EM. Caustic colitis due to detergent enema. AJR Am J Roentgenol 1980;134:397-8.
 • Kimura T, Sudo K, Kanzaki Y, Miki K, Takeichi Y, Kurosaki Y, Nakayama T. Drug absorption from large intestine: physicochemical factors governing drug absorption. Biol Pharm Bull 1994;17:327-33.
 • Kinnane J, Priebe C, Caty M, Kuppermann N. Perforation of the colon in an adolescent girl. Pediatr Emerg Care 1995;11:230-2.
 • Kirchner SG, Buckspan GS, O & Neill JA, Page DL, Burko H. Detergent enema: a cause of caustic colitis. Pediatr Radiol 1977;6:141-6.
 • Klein RR, Scarborough RA. Traumatic perforation of the rectum and distal colon. Amer J Surg 1963;86:515.
 • Kokoszka J, Nelson R. Latex anaphylaxis. Dis Colon Rectum 1993;36:868-72.
 • Korman LY, Overholt BF, Box T, Winker CK. Perforation during colonoscopy in endoscopic ambulatory surgical centers. Gastrointest Endosc 2003;58:554-7.
 • Koch SM, Uludađ O, El Naggar K, van Gemert WG, Baeten CG., Colonic irrigation for defecation disorders after dynamic graciloplasty. Int J Colorectal Dis. 2008 Feb;23(2):195-200. Epub 2007 Sep 21.
 • Korzets A, Dicker D, Chaimoff C, Zevin D. Life-threatening hyperphosphatemia and hypocalcemic tetany following the use of fleet enemas. J Am Geriatr Soc 1992;40:620-1.
 • Knobel B, Petchenko P. Hyperphosphatemic hypocalcemic coma caused by hypertonic sodium phosphate (fleet) enema intoxication. Journal of Clinical Gastroenterology 1996;23:217-9.
 • Kovacs, Richard: A Manual of Physical Therapy, pg.212, 217, 1944.
 • Krusen FH. Colonic irrigation. JAMA 1936;106:118-121.
 • Krusen FH. Physical Medicine. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1941.
 • Kurt TL, Morgan ML, Hnilica V, Bost R, Petty CS. Fatal iatrogenic iodine toxicity in a nine-week old infant. J Toxicol Clin Toxicol 1996;34:231-4.
 • Lane WA. Some remarks on chronic intestinal stasis. Lancet 1918;ii:416-417.
 • Large PG, Mukheiber WJ. Injury to rectum and anal canal by enema syringes. Lancet 1965;2:596.
 • Larson GE. Rectal perforation by disposable enema tip: report of a case. Disease Colon Rectum 1966;9:447-8.
 • Ledley GS, Shenk IM, Heit HA. Sigmoid colon perforation due to endometriosis not associated with pregnancy. Am J Gastroenterology 1988;83:1424-6.
 • Lefevre, O. [Colonic irrigation]. Soins.Chir 1989;(98):42-45.
 • Lestár B, Polányi C, Bihari L, Garcia J, Vörös A. [Antegrade colonic enema is a choice for the treatment of faecal incontinence and constipation] Magy Seb. 2007 Aug;60(4):210-4. Hungarian.
 • LeRoy B.R., Jr., A.B., D.O. The pH in Colonic Therapy. Pub. Fidelity Pub. Co.; Fidelity Bldg., Tacoma, WA 1933.
 • Lim JF, Tang CL, Seow-Choen F, et al. Prospective, randomized trial comparing intraoperative colonic irrigation with manual decompression only for obstructed left-sided colorectal cancer. Dis Colon Rectum 2005;48(2):205-209.
 • Lindsley CB, Schaller JG. Arthritis associated with inflammatory bowel disease in children. J Pediatr 1974;84:16-20.
 • Locke G.R. 3rd, JH Pemberton, SF Phillips (2000). AGA Technical Review on Constipation. Gastroenterology 119 (6): 1766-1778. American Gastroenterological Association.
 • Lockhart-Mummery P. Diseases of the Rectum and Colon and Their Surgical Treatment, 2nd Ed. Baltimore: William Wood & Co., 1934; Bargen JA. Colitis. M. Bull. Vet. Admin 1934;11:1-9.
 • Lozynsky OA, Dupuis L, Shandling B, Gilmour RF, Zimmerman B. Anaphylactoid and systemic reactions following saline enema administration. Six case reports. Ann Allergy 1986;56:62-6.
 • Marshall H. The place of colon therapy in the mentally ill. Medical Record 1936;144:8-11.
 • Martin RR, Lisehora GR, Braxton M Jr, Barcia PJ. Fatal poisoning from sodium phosphate enema. Case report and experimental study. JAMA 1987;257:2190-2.
 • Messina, B. and Grassi, M. [Hydrotherapy in colonic diseases]. Clin Ter. 6-30-1978;85(6):619-629.
 • McMillin DL, Richards DG, Mein EA, Nelson CD. The abdominal brain and enteric nervous system. Journal of Alternative and Complementary Medicine 1999;5:575-86.
 • Merar T. Colonic irrigations. JAMA 1961;175:642.
 • Meyer CT, Brand M, DeLuca VA, Spiro HM. Hydrogen peroxide colitis: a report of three patients. Journal of Clinical Gastroenterology 1981;3:31-5.
 • Meyers PH. Contamination of barium enema apparatus during its use. JAMA 1960;173:1589-1590.
 • Michael KA, DiPiro JT, Bowden TA, Tedesco FJ, Whole bowel irrigation for mechanical colon cleansing. Med. College of Georgia, Rm. CJ-112, Augusta, GA 30912, Clin. Pharm.; VOL 4 ISS Jul-Aug 1985, P414-424.
 • Misselbeck WJ, Gray KR, Uphold RE. Latex induced anaphylaxis: a case report. Am J Emerg Med 1994;12:445-7.
 • Morgan WG, Hite OL. Physical therapy in gastro-intestinal conditions. In Principles and Practice of Physical Therapy. Hagerstown, MD: W. F. Prior Company 1:18, Chapter 21, 1932.
 • Munoz-Navas M, Garcia-Villareal L. Caustic colitis due to formalin enema. Gastrointest Endosc 1992;38:521-2.
 • Muranishi S. Characteristics of drug absorption via the rectal route. Methods Find Exp Clin Pharmacol 1984;6:763-72.
 • Nebraska Health and Human Services System. Requirements for Licensure of Chiropractic.
 • Nelson RL, Abcarian H, Prasad ML. Iatrogenic perforation of the colon and rectum. Dis Colon Rectum. 1982;25:305-8.
 • Nurse Hua JH, Surgeon Zhao Fa, Guo LinLi. Colon Hydrotherapy for Pre-endoscopy preparation. Hebei Medical Journal, Dec 2004, Vol 25, No. 12.
 • Orchard JL, Lawson R. Severe colitis induced by soap enemas. South Med J 1986;79:1459-60.
 • Ortega JA, Creek JE. Acute cyanide poisoning following administration of Laetrile enemas. J Pediatr 1978;93:1059.
 • Palm O, Moum B, Jahnsen J, Gran JT. The prevalence and incidence of peripheral arthritis in patients with inflammatory bowel disease, a prospective population-based study (the IBSEN study). Rheumatology (Oxford) 2001;40:1256-61.
 • Paran H, Butnaru G, Neufeld D, Magen A, Freund U. Enema-induced perforation of the rectum in chronically constipated patients. Disease Colon Rectum 1999;42:1609-12.
 • Pemberton R. The nature of arthritis and rheumatoid conditions. JAMA 1920;lxxv:1759-1765.
 • Pemberton R. Arthritis and rheumatoid conditions: Their nature and treatment. Philadelphia: Lea & Febiger, 1935.
 • Petrakis, Dr., King, Dr., Constipation and Breast Cancer. The Lancet, British Medical Journal, 1982, and Saturday Evening Post, April, 1982.
 • Person JR, Bernhard JD. Autointoxication revisited. J Am Acad Dermatol. 1986;15:559-63.
 • Persson GA. Gastrointestinal infections in chronic arthritis. N. York M. J. 1923;cxviii:363-366.
 • Pert CB, Ruff MR, Weber RJ, Herkenham M. Neuropeptides and their receptors: A psychosomatic network. J Immunol.1985;135:820S-826S.
 • Pizzetti D, Annibali R, Bufo A, Pescatori M., Colonic hydrotherapy for obstructed defecation, Colorectal Dis. 2005 Jan;7(1)
 • Rees JR, Pannier MA, McNees A, Shallow S, Angulo FJ, Vugia DJ. Persistent diarrhea, arthritis, and other complications of enteric infections: a pilot survey based on California FoodNet surveillance, 1998-1999. Clin Infect Dis 2004;38 Suppl 3:S311-7.
 • RICHARDS,DOUGLAS G. Ph.D., DAVID L. MCMILLIN, M.A., ERIC A. MEIN, M.D., and CARL D. NELSON, D.C. Colonic Irrigations: A Review of the Historical Controversy and the Potential for Adverse Effects., THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 12, Number 4, 2006, pp. 389-393.
 • Riley SA, Kim M, Sutcliffe F, Rowland M, Turnberg LA. Absorption of polar drugs following caecal instillation in healthy volunteers. Aliment Pharmacol Ther 1992;6:701-6.
 • Robinson B. The abdominal and pelvic brain. Hammond, IN: Frank S. Betz, 1907.
 • Roland CG, Rogers AG. Rectal perforation after enema administration. Canad Med Assoc J 1959;81:815.
 • Russell WK. Colonic lavage, fallacies and facts. British Journal of Physical Medicine 1933;8:24-26.
 • Russell, W. Kerr. Colonic irrigation. (Edinburgh: Livingstone, 1932).
 • Sacha M. Koch, Özenç Uludađ, Kadri El Naggar, Wim G. van Gemert and Cor G. Baeten, Colonic irrigation for defecation disorders after dynamic graciloplasty, International Journal of Colorectal Disease, Volume 23, Number 2 / February, 2008.
 • Saltzstein RJ, Quebbeman E, Melvin JL. Anorectal injuries incident to enema administration. A recurring avoidable problem. Am J Phys Med Rehabil 1988;67:186-8.
 • Satterlee GR, Eldridge WW. Symptomatology of the nervous system in chronic intestinal toxemia. JAMA 1917 (Oct. 27);69:1414-1418.
 • Schapira M, Gerard R, Deltenre P, Henrion J, Ghilain JM, Maisin JM, Schmitz A, Heller FR. An unusual cause for left sided colitis: hot-water enema. Acta Gastroenterol Belg 1996;59:220-1.
 • Schmelzer M, Wright KB. Enema administration techniques used by experienced registered nurses. Gastroenterol Nurs 1996;19:171-5.
 • Schmelzer M, Case P, Chappell SM, Wright KB. Colonic cleansing, fluid absorption, and discomfort following tap water and soapsuds enemas. Appl Nurs Res 2000;13:83-91.
 • Schmelzer M, Wright K. Risky enemas: what’s the ideal solution? Am J Nurs. 1993 Jul;93(7):16.
 • Scott J. Perforation of the rectum by enema tip. Illinois Medical Journal 1960;117:240.
 • Sentongo TA, Lichtenstein G, Nathanson K, Kaplan P, Maller E. Intestinal perforation in Ehlers-Danlos syndrome after enema treatment for constipation. J Pediatr Gastroenterology Nutr 1998;27:599-602.
 • Shevchuk N.A., Med Hypotheses, Hydrotherapy as a possible neuroleptic and sedative treatment. 2008;70(2):230-8. Epub 2007 Jul 20.
 • Sisco V, Brennan PC, Kuehner CC. Potential impact of colonic irrigation on the indigenous intestinal microflora. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1988;11:10-16.
 • Smith R. The surgical relief of intestinal foci in cases of arthritis deformans. Ann Surg 1922;lxxvi:515-518.
 • Smithies F. Colon filling stations. JAMA 1926;87:691.
 • Snyder RG, Fineman S. A clinical and roentgenologic study of high colonic irrigations as used in the therapy of subacute and chronic arthritis. Am J Roentgenol 1927 Jan;17:27-43.
 • Soper H. Colon irrigations. JAMA 1932;98:1677-1678.
 • Steinbach HL, Rousseau R, McCormack KR, Jawetz E. Transmission of enteric pathogens by barium enemas. JAMA 1960;174:1207-8.
 • Stemmerman, William. Intestinal Management for Longer, Happier Life. (Asheville, NC: Arden, 1928).
 • Sternberg A, Iuchtman M, Auslander L, Sternberg E, Robinson S, Fireman Z. Acute proctitis after a hot-water enema. Journal of Clinical Gastroenterology 1995;20:80-2.
 • Stroud WD. Physical therapy in cardiovascular disease. In Principles and Practice of Physical Therapy. Hagerstown, MD: W. F. Prior Company 1:21, Chapter 13, 1932.
 • Swank GM, Deitch EA. Role of the gut in multiple organ failure: bacterial translocation and permeability changes. World J Surg. 1996;20:411-7.
 • Sykes EM Jr. Colon perforation in Ehlers-Danlos syndrome. Report of two cases and review of the literature. Am J Surg. 1984;147:410-3.
 • Szunyorgh B. Enema injuries. Amer J Proctol 1958; 9:303.
 • Taffinder NJ, Tan E, Webb IG, McDonald PJ. Retrograde commercial colonic hydrotherapy. Colorectal Dis. 2004 Jul;6(4):258-60.
 • Tan MP, Cheong DM. Life-threatening perineal gangrene from rectal perforation following colonic hydrotherapy: a case report. Ann Acad Med Singapore 1999;28:583-5.
 • Texas Attorney General. Attorney General Abbott Sues, Colonic Hydrotherapy Providers For Abuse Of Medical Devices; One Death Reported. December 1, 2003. Internet access on June 1, 2004.
 • Thien FC. Chamomile tea enema anaphylaxis. Med J Aust 2001;175:54.
 • Tod AM, Stringer E, Levery C, Dean J, Brown J. Rectal irrigation in the management of functional bowel disorders: a review. Br J Nurs. 2007 Jul 26-Aug 8;16(14):858-64.
 • Topcu T. [Colorectal perforation due to self administered retrograde enema] [Article in Turkish] Ulus Travma Derg 2003;9:297-9.
 • Trautlein JJ, Mann WJ. Anaphylactic shock caused by yellow dye (FD & C No. 5 and FD & C No. 6) in an enema (case report). Ann Allergy 1978;41:28-9.
 • Triadafilopoulos G, Simms RW, Goldenberg DL. Bowel dysfunction in fibromyalgia syndrome. Dig Dis Sci 1991;36:59-64.
 • Turell R. Laceration to anorectum incident to enema. Arch Surg 1960;81:953.
 • Tyrrell, Charles. The Royal Road to Health. 94th edition (New York: Author, 1913).
 • Unger K. [Destruction of the colon due to a wrong enema (authors transl)] [Article in German] Zentralbl Chir 1978;103:171-6.
 • Van den Berg MM, Geerdes BP, Heij HA, Benninga MA. [Defecation disorders in children: treatment with colonic irrigation through an appendicostomy] Ned Tijdschr Geneeskd. 2005 Feb 19;149(8):418-22. Dutch.
 • Van der Berg MM, Geerdes BP, Heij HA, et al. Defecation disorders in children: treatment with colonic irrigation through an appendicostomy. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149(8):418-422.
 • Van Hoogdalem E, de Boer AG, Breimer DD. Pharmacokinetics of rectal drug administration, Part I. General considerations and clinical applications of centrally acting drugs. Clin Pharmacokinet 1991;21:11-26.
 • Veale D, Kavanagh G, Fielding JF, Fitzgerald O. Primary fibromyalgia and the irritable bowel syndrome: different expressions of a common pathogenetic process. Br J Rheumatol 1991;30:220-2.
 • Waddington E.G., Colon Therapy. J August 1940.
 • Walker M., DPM, MEDICAL JOURNALIST REPORT OF INNOVATIVE BIOLOGICS: Value of Colon Hydrotherapy verified by medical professionals prescribing it. Townsend Letter for Doctors & Patients: August / September 2000 (#205/206)
 • Walker M, Warner BW, Brilli RJ, Jacobs BR. Cardiopulmonary compromise associated with milk and molasses enema use in children. J Pediatr Gastroenterology Nutr 2003;36:144-8.
 • Walton DM, Thomas DC, Aly HZ, Short BL. Morbid hypocalcemia associated with phosphate enema in a six-week-old infant. Pediatrics 2000; 106:E37.
 • Watson JE, Tagupa ET. Suicide attempt by means of aspirin enema. Ann Pharmacother 1994;28:467-9.
 • Wechisser EC, Putnam TC. Perforating injuries of the rectum and sigmoid colon. J Trauma 1962;2:596.
 • Weisenberg TH, Alpers BJ. Physical therapy in nervous diseases. In Principles and Practice of Physical Therapy. Hagerstown, MD: W. F. Prior Company 1:8, Chapter 16, 1932.
 • Whorton JC. Inner Hygiene: Constipation and the Pursuit of Health in Modern Society. Oxford University Press, 2000.
 • Whorton J (2000). Civilisation and the colon: constipation as the disease of diseases. BMJ 321 (7276)
 • Williams, F. A., Jr., Bright, R. M., Daniel, G. B., Hahn, K. A., and Patton, S. A. The use of colonic irrigation to control fecal incontinence in dogs with colostomies. Vet.Surg. 1999;28(5):348-354.
 • Wiltsie James W., A.B., M.D., Chronic intestinal toxemia and its treatment with special reference to colonic therapy. Wm. Wood & Co. Baltimore 1938.
 • Wolfe WG, Silver D. Rectal perforation with profuse bleeding following an enema. Case report and review of the literature. Arch Surg 1966;92:715-7.
 • Yerkes EB, Rink RC, King S, Cain MP, Kaefer M, Casale AJ (2001). Tap water and the Malone antegrade continence enema: a safe combination? Journal of Urology 166 (4): 1476-8. PMID 11547116.
 • Zavras GM, Papadaki PJ, Kounis NG, Vasilakos PJ, Artinopoulos CJ, Koutsojannis C, Panayiotakis GS, Goudevenos JA, Fezoulidis IB. Electrocardiographic changes in elderly patients during small bowel enema. Invest Radiol 1996;31:256-60.
 • Ziskind A, Gelis SS. Water intoxication following tap water enemas. J Dis Child 1958; 96:699-704.
5Badania Genetyczne

Weight Sensor

 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16741264 Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. (Mapa ludzkich genów otyłości: aktualizacja 2005.) Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C.
 • http://ajcn.nutrition.org/content/90/5/1418.long Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. (Spożycie tłuszczy i węglowodanów modyfikuje związek pomiędzy zmiennością genetyczną genu FTO a otyłością.) Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20650268 Clin Chim Acta. 2010 Nov 11;411(21-22):1716-22. Epub 2010 Jul 25. Effects of common FTO gene variants associated with BMI on dietary intake and physical activity in Koreans. (Wpływ najczęstszych wariantów genu FTO związanych z BMI na dietę i aktywność fizyczną koreańczyków.) Lee HJ, Kim IK, Kang JH, Ahn Y, Han BG, Lee JY, Song J.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=9405912 Diabetes Care. 1997 Dec;20(12):1887-90. Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight loss, body fat distribution, glycemic control, and insulin resistance in obese type 2 diabetic patients. (Wpływ mutacji Trp64Arg w genie receptora beta 3-adrenergicznego na spadek masy ciała, dystrybucję tkanki tłuszczowej, kontrolę glikemii i oporność na insulinę u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2.) Sakane N, Yoshida T, Umekawa T, Kogure A, Takakura Y, Kondo M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12406043 Diabetes Obes Metab. 2002 Nov;4(6):428-30. TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect modification by a sedentary lifestyle. (Polimorfizm TRP64ARG w gene receptora beta. 3-adrenergicznego a ryzyko otyłości: wpływ modyfikacji przez siedzący tryb życia.) Marti A, Corbalán MS, Martínez-Gonzalez MA, Martinez JA.
 • http://diabetes.diabetesjournals.org/content/51/8/2581.long Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. (Związek polimorfizmu Pro12Ala w gene PPAR-gamma2 z 3-letnim występowaniem cukrzycy typu 2 i zmianą masy ciała w fińskim badaniu dotyczącym zapobiegania cukrzycy.) Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen- Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15986237 Diabetologia. 2005 Aug;48(8):1503-9. Epub 2005 Jun 29. Influence of Pro12Ala peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 polymorphism on glucose response to exercise training in type 2 diabetes. (Wpływ polimorfizmu Pro12Ala w genie PPAR-gamma2 na odpowiedź stężenia glukozy na ćwiczenia u osób z cukrzycą typu 2.) Adamo KB, Sigal RJ, Williams K, Kenny G, Prud'homme D, Tesson F.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=18054709 Eur J Intern Med. 2007 Dec;18(8):587-92. Epub 2007 Sep 10. Influence of the Trp64Arg polymorphism in the beta 3 adrenoreceptor gene on insulin resistance, adipocytokine response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. (Wpływ polimorfizmu Trp64Arg w genie receptora beta 3-adrenergicznego na oporność na insulinę, odpowiedź stężenia adipocytokiny i spadek masy ciała wtórny wobec zmiany trybu życia u osób otyłych.) de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, Izaola O, Conde R.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15778927 Horm Metab Res. 2005 Feb;37(2):99-105. Influence of the PPAR-gamma2 Pro12Ala and ACE I/D polymorphisms on insulin sensitivity and training effects in healthy offspring of type 2 diabetic subjects. (Wpływ polimorfizmów PPARgamma2 Pro12Ala i ACE I/D na wrażliwość na insulinę i skuteczność treningu u zdrowego potomstwa pacjentów z cukrzycą typu 2.) Østergård T, Ek J, Hamid Y, Saltin B, Pedersen OB, Hansen T, Schmitz O.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21179003 Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. (Związek pomiędzy spożyciem tłuszczy, aktywnością fizyczną i śmiertelnością, zależnie od genetycznej zmienności genu FTO.) Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12917707 Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep;27(9):1028-36. Difficulty in losing weight by behavioral intervention for women with Trp64Arg polymorphism of the beta3-adrenergic receptor gene. (Trudności z obniżeniem masy ciała na drodze interwencji behawioralnej u kobiet z polimorfizmem Trp64Arg w genie receptora beta 3-adrenergicznego.) Shiwaku K, Nogi A, Anuurad E, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K, Yamane Y.
 • http://jcem.endojournals.org/content/83/7/2441.long J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jul;83(7):2441-4.Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 3-adrenergic receptor gene with body mass index. (Metaanaliza związku pomiędzy polimorfizmem Trp64Arg genu receptora beta 3-adrenergicznego a indeksem masy ciała.) Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, Ogihara T.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=11743057 Obes Res. 2001 Dec;9(12):741-5. Association of BMI with the beta3-adrenergic receptor gene polymorphism in Japanese: meta-analysis. (Związek pomiędzy BMI a polimorfizmem genu receptora beta 3-adreneregicznego u Japończyków: metaanaliza.) Kurokawa N, Nakai K, Kameo S, Liu ZM, Satoh H.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=15166301 Obes Res. 2004 May;12(5):807-15. Association between body fat response to exercise training and multilocus ADR genotypes. (Związek pomiędzy odpowiedzią tkanki tłuszczowej na ćwiczenia a wielomiejscowymi genotypami ADR.) Phares DA, Halverstadt AA, Shuldiner AR, Ferrell RE, Douglass LW, Ryan AS, Goldberg AP, Hagberg JM.
 • http://www.jbc.org/content/276/43/39679.long J Biol Chem. 2001 Oct 26;276(43):39679-84. Epub 2001 Aug 3. The polymorphism at codon 54 of the FABP2 gene increases fat absorption in human intestinal explants. (Polimorfizm kodonu 54 genu FABP2 powoduje zwiększenie wchłaniania tłuszczu przez eksplanty ludzkiego jelita.) Levy E, Ménard D, Delvin E, Stan S, Mitchell G, Lambert M, Ziv E, Feoli-Fonseca JC, Seidman E.
 • http://ajcn.nutrition.org/content/90/6/1483.long Am J Clin Nutr. 2009 Dec;90(6):1483-8. Epub 2009 Oct 14. The FTO gene rs9939609 obesity-risk allele and loss of control over eating. (Allel ryzyka otyłości rs9939609 genu FTO a utrata kontroli nad spożyciem pokarmu.) Tanofsky-Kraff M, Han JC, Anandalingam K, Shomaker LB, Columbo KM, Wolkoff LE, Kozlosky M, Elliott C, Ranzenhofer LM, Roza CA, Yanovski SZ, Yanovski JA.
 • http://ajcn.nutrition.org/content/90/5/1418.long Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. (Pobór tłuszczu i węglowodanów modyfikuje związek pomiędzy zmiennością genetyczną w genotypie FTA a otyłością.) Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19901143 Arch Intern Med. 2009 Nov 9;169(20):1897-906. APOA2, dietary fat, and body mass index: replication of agene-diet interaction in 3 independent populations. (APOA2, tłuszcz w diecie i indeks masy ciała: powielenie interakcji gen-dieta w 3 niezależnych populacjach.) Corella D, Peloso G, Arnett DK, Demissie S, Cupples LA, Tucker K, Lai CQ, Parnell LD, Coltell O, Lee YC, Ordovas JM.
 • http://atvb.ahajournals.org/content/18/10/1606.long Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998 Oct;18(10):1606-10. Postprandial lipemic response is modified by the polymorphism at codon 54 of the fatty acid-binding protein 2 gene. (Poposiłkowa odpowiedź lipemiczna ulega modyfikacji pod wpływem polimorfizmu w kodonie 54 genu białka wiążącego kwasy tłuszczowe 2.) Agren JJ, Valve R, Vidgren H, Laakso M, Uusitupa M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=17378725 Clin Chem Lab Med. 2007;45(3):316-20. Polymorphisms in the APOA1/C3/A4/A5 gene cluster and cholesterol responsiveness to dietary change. (Polimorfizmy w gromadzie genów APOA1/C3/A4/A5 a responsywność cholesterolowa na zmianę diety.) Hubacek JA, Bohuslavova R, Skodova Z, Pitha J, Bobkova D, Poledne R.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12630956 Clin Genet. 2003 Feb;63(2):109-16. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study. (Polimorfizm P12A genu PPAR-gamma moduluje zależność pomiędzy poborem tłuszczu z diety a składnikami zespołu metabolicznego: wyniki z badania rodzinnego w Quebec.) Robitaille J, Després JP, Pérusse L, Vohl MC.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21179003 Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. (Związek pomiędzy spożyciem tłuszczy, aktywnością fizyczną a śmiertelnością, zależnie od genetycznej zmienności genu FTO.) Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20975728 Int J Obes (Lond). 2011 May;35(5):666-75. Epub 2010 Oct 26. Association between the APOA2 promoter polymorphism and body weight in Mediterranean and Asian populations: replication of a gene-saturated fat interaction. (Związek pomiędzy polimorfizmem promotora genu APOA2 a masą ciała w populacji śródziemnomorskiej i azjatyckiej: powielenie interakcji gen-tłuszcz nasycony.) Corella D, Tai ES, Sorlí JV, Chew SK, Coltell O, Sotos- Prieto M, García-Rios A, Estruch R, Ordovas JM.
 • http://www.jlr.org/content/41/12/2002.long J Lipid Res. 2000 Dec;41(12):2002-8. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acid-binding protein on responses to dietary fat in humans. (Wpływ polimorfizmu Ala54Thr białka wiążącego kwasy tłuszczowe na odpowiedź na tłuszcz w diecie u ludzi.) Pratley RE, Baier L, Pan DA, Salbe AD, Storlien L, Ravussin E, Bogardus C.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=17211608 J Mol Med (Berl). 2007 Feb;85(2):119-28. Epub 2007 Jan 9. APOA5 gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index and obesity risk in the Framingham Heart Study. (Zmienność genu APOA5 moduluje wpływ spożycia tłuszczu na wartość BMI i ryzyko otyłości w badaniu kardiologicznym Framingham.) Corella D, Lai CQ, Demissie S, Cupples LA, Manning AK, Tucker KL, Ordovas JM.
 • http://jn.nutrition.org/content/139/12/2301.long J Nutr. 2009 Dec;139(12):2301-8. Epub 2009 Oct 14. Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with markers of metabolic syndrome in Puerto Rican older adults. (Polimorfizmy apolipoproteiny A5 wchodzą w interakcje z całkowitym spożyciem tłuszczu w związku z markerami zespołu metabolicznego u starszych portorykańczyków.) Mattei J, Demissie S, Tucker KL, Ordovas JM.
 • http://jn.nutrition.org/content/141/12/2219.long J Nutr. 2011 Dec;141(12):2219-25. Epub 2011 Nov 2. A High Intake of Saturated Fatty Acids Strengthens the Association between the Fat Mass and Obesity-Associated Gene and BMI. (Wysokie spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych wzmacnia związek pomiędzy masą tłuszczową, genem otyłości i BMI.) Corella D, Arnett DK, Tucker KL, Kabagambe EK, Tsai M, Parnell LD, Lai CQ, Lee YC, Warodomwichit D, Hopkins PN, Ordovas JM.
 • http://jn.nutrition.org/content/141/3/380.long J Nutr. 2011 Mar;141(3):380-5. Epub 2011 Jan 5. APOA5 gene variation interacts with dietary fat intake to modulate obesity and circulating triglycerides in a Mediterranean population. Sánchez-Moreno C, Ordovás JM, Smith CE, Baraza JC, Lee YC, Garaulet M.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=16311100 Metabolism. 2005 Dec;54(12):1652-8. Comparison of the acute response to meals enriched with cis- or transfatty acids on glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. (Porównanie ostrej odpowiedzi na posiłki wzbogacone kwasami tłuszczowymi cis lub trans na stężenie glukozy i lipidów u osób z nadwagą z róznymi genotypami FABP2.) Lefevre M, Lovejoy JC, Smith SR, Delany JP, Champagne C, Most MM, Denkins Y, de Jonge L, Rood J, Bray GA.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=14981227 Obes Res. 2004 Feb;12(2):340-5.Intestinal FABP2 A54T polymorphism: association with insulin resistance and obesity in women. (Polimorfizm A54T jelitowego FABP2: związek z opornością na insulinę i otyłością u kobiet.) Albala C, Santos JL, Cifuentes M, Villarroel AC, Lera L, Liberman C, Angel B, Pérez-Bravo F.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12888635 J Nutr. 2003 Aug;133(8):2549-54. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu beta2-adrenoceptor polymorphism. (Ryzyko otyłości jest związane ze spożyciem węglowodanów przez kobiety posiadające polimorfizm Gln27Glu receptora adrenergicznego.) Martínez JA, Corbalán MS, Sánchez-Villegas A, Forga L, Marti A, Martínez-González MA.
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12145174 Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPARgamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. (Związek polimorfizmu Pro12Ala w genie PPAR-gamma2 z 3-letnim występowaniem cukrzycy typu 2 i zmianą masy ciała w ramach duńskiego badania w zakresie zapobiegania cukrzycy.) Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen- Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study.
 • Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch 2005. S. 238
 • VERA-Schriftenreihe: „Lebensmittel- und Nährstoffaufnahme in der BRD (1985–1989)“, Band XII, Wissenschaftlicher Fachverlag, Niederkleen, 1994
 • Stunkard AJ, Harris JR, Pedersen NL, McClearn GE. The body-mass index of twins who have been reared apart. N Engl J Med 1990;322:1483–1487
 • Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C. The human obesity gene map: the 2005 update. Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644.
 • Skender ML, Goodrick GK, Del Junco DJ, Reeves RS, Darnell L, Gotto A, et al. Comparison of 2-year weight loss trends in behavioral treatments of obesity: Diet, exercise, and combination interventions. J Am Diet Assoc 1996;96:342-6.
 • Wing RR. Behavioural treatment of severe obesity. Am J Clin Nutr 1992;55(2 Suppl):545-551
 • Garrow JS. Exercise in the treatment of obesity: a marginal contribution. Int J Obes Relat Metab Disord 1995a;19(Suppl 4):126-9, kein Abstract, Evidenzklasse: IV.
 • Epstein LH, Coleman KJ, Myers MD. Exercise in treating obesity in children and adolescents. Med Sci Sports Exerc 1996a;28(4):428-35.
 • Harrell JS, Johnston LF, Griggs TR, Schaefer P, Carr EG, Jr., McMurray RG, et al. An occupation based physical activity intervention program: improving fitness and decreasing obesity. Aaohn J 1996;44(8):377-84.
 • Buemann B, Tremblay A. Effects of exercise training on abdominal obesity and related metabolic complications. Sports Med 1996;21(3):191-212. References Page 34 of 37
 • Hauner H. Strategie der Adipositastherapie. Der Internist 1997;3:244-250.
 • De Luis D A et al., Ann Nutr Metab 50: 354-360, 2006
 • Lindi et al., Diabetes 51: 2581-2586, 2002
 • Martinez et al., J Nutr 133: 2549-2554, 2003
 • Masuo et al., Circulation 111: 3429-3434, 2005
 • Marti et al., Diabetes Obes Metab 4: 428-430, 2002
 • Shiwaku et al., Int J Obes Relat Metab Disord 27: 1028-1036, 2003
 • Schon leichtes Übergewicht beeinträchtigt die Lebenserwartung, MMWFortschr. Med. Nr. 51-52 / 2006 (148. Jg.), S. 28
 • Elias, M. F. et al.: Obesity, diabetes and cognitive deficit: The Framingham Heart Study. In: Neurobiol Aging.. 26, Nr. 1, 2005, S. 11-16.
 • Wolf P. A. et al.: Relation of obesity to cognitive function: importance of central obesity and synergistic influence of concomitant hypertension. The Framingham Heart Study. In: Curr Alzheimer Res.. 4, Nr. 2, 2007, S. 111-116.
 • Irie F. et al.: Enhanced risk for Alzheimer disease in persons with type 2 diabetes and APOE epsilon4: the Cardiovascular Health Study Cognition Study. In: Arch Neurol.. 65, Nr. 1, 2008, S. 83-89.
 • Xu W. L. et al.: Uncontrolled diabetes increases the risk of Alzheimer's disease: a population-based cohort study. In: Diabetologia.. 52, Nr. 6, 2009, S. 1031–1039.
 • Naderali, E. K. et al.: Obesity and Alzheimer's Disease: A Link Between Body Weight and Cognitive Function in Old Age. In: Am J Alzheimers Dis Other Demen.
 • Cyrus A. R. et al.: Brain Structure and Obesity. In: Human Brain Mapping.
 • Am J Clin Nutr. 2009 Dec;90(6):1483-8. Epub 2009 Oct 14. The FTO gene rs9939609 obesity-risk allele and loss of control over eating. Tanofsky-Kraff M, Han JC, Anandalingam K, Shomaker LB, Columbo KM, Wolkoff LE, Kozlosky M, Elliott C, Ranzenhofer LM, Roza CA, Yanovski SZ, Yanovski JA. 892. Am J Clin Nutr. 2009 Nov;90(5):1418-25. Epub 2009 Sep 2. Fat and carbohydrate intake modify the association between genetic variation in the FTO genotype and obesity. Sonestedt E, Roos C, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Orho-Melander M.
 • Arch Intern Med. 2009 Nov 9;169(20):1897-906. APOA2, dietary fat, and body mass index: replication of a gene-diet interaction in 3 independent. populations. Corella D, Peloso G, Arnett DK, Demissie S, Cupples LA, Tucker K, Lai CQ, Parnell LD, Coltell O, Lee YC, Ordovas JM.
 • Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998 Oct;18(10):1606-10. Postprandial lipemic response is modified by the polymorphism at codon 54 of the fatty acid-binding protein 2 gene. Agren JJ, Valve R, Vidgren H, Laakso M, Uusitupa M.
 • Clin Chem Lab Med. 2007;45(3):316-20. Polymorphisms in the APOA1/C3/A4/A5 gene cluster and cholesterol responsiveness to dietary change. Hubacek JA, Bohuslavova R, Skodova Z, Pitha J, Bobkova D, Poledne R.
 • Clin Chim Acta. 2010 Nov 11;411(21-22):1716-22. Epub 2010 Jul 25. Effects of common FTO gene variants associated with BMI on dietary intake and physical activity in Koreans. Lee HJ, Kim IK, Kang JH, Ahn Y, Han BG, Lee JY, Song J.
 • Clin Genet. 2003 Feb;63(2):109-16. The PPAR-gamma P12A polymorphism modulates the relationship between dietary fat intake and components of the metabolic syndrome: results from the Québec Family Study. Robitaille J, Després JP, Pérusse L, Vohl MC. Page 35 of 37
 • Diabetes Care. 1997 Dec;20(12):1887-90. Effects of Trp64Arg mutation in the beta 3-adrenergic receptor gene on weight loss, body fat distribution, glycemic control, and insulin resistance in obese type 2 diabetic patients. Sakane N, Yoshida T, Umekawa T, Kogure A, Takakura Y, Kondo M.
 • Diabetes Obes Metab. 2002 Nov;4(6):428-30. TRP64ARG polymorphism of the beta 3-adrenergic receptor gene and obesity risk: effect modification by a sedentary lifestyle. Marti A, Corbalán MS, Martínez-Gonzalez MA, Martinez JA.
 • Diabetes. 2002 Aug;51(8):2581-6. Association of the Pro12Ala polymorphism in the PPAR-gamma2 gene with 3-year incidence of type 2 diabetes and body weight change in the Finnish Diabetes Prevention Study. Lindi VI, Uusitupa MI, Lindström J, Louheranta A, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H, Ilanne-Parikka P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study.
 • Diabetologia. 2005 Aug;48(8):1503-9. Epub 2005 Jun 29. Influence of Pro12Ala peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 polymorphism on glucose response to exercise training in type 2 diabetes. Adamo KB, Sigal RJ, Williams K, Kenny G, Prud'homme D, Tesson F.
 • Eur J Intern Med. 2007 Dec;18(8):587-92. Epub 2007 Sep 10. Influence of the Trp64Arg polymorphism in the beta 3 adrenoreceptor gene on insulin resistance, adipocytokine response, and weight loss secondary to lifestyle modification in obese patients. de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Aller R, Izaola O, Conde R.
 • Horm Metab Res. 2005 Feb;37(2):99-105. Influence of the PPAR-gamma2 Pro12Ala and ACE I/D polymorphisms on insulin sensitivity and training effects in healthy offspring of type 2 diabetic subjects. Østergård T, Ek J, Hamid Y, Saltin B, Pedersen OB, Hansen T, Schmitz O.
 • Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1041-9. doi: 10.1038/ijo.2010.263. Epub 2010 Dec 21. Association between fat intake, physical activity and mortality depending on genetic variation in FTO. Sonestedt E, Gullberg B, Ericson U, Wirfält E, Hedblad B, Orho-Melander M.
 • Int J Obes (Lond). 2011 May;35(5):666-75. Epub 2010 Oct 26. Association between the APOA2 promoter polymorphism and body weight in Mediterranean and Asian populations: replication of a gene-saturated fat interaction. Corella D, Tai ES, Sorlí JV, Chew SK, Coltell O, Sotos-Prieto M, García-Rios A, Estruch R, Ordovas JM.
 • Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Sep;27(9):1028-36. Difficulty in losing weight by behavioral intervention for women with Trp64Arg polymorphism of the beta3-adrenergic receptor gene. Shiwaku K, Nogi A, Anuurad E, Kitajima K, Enkhmaa B, Shimono K, Yamane Y.
 • J Biol Chem. 2001 Oct 26;276(43):39679-84. Epub 2001 Aug 3. The polymorphism at codon 54 of the FABP2 gene increases fat absorption in human intestinal explants. Levy E, Ménard D, Delvin E, Stan S, Mitchell G, Lambert M, Ziv E, Feoli-Fonseca JC, Seidman E.
 • J Clin Endocrinol Metab. 1998 Jul;83(7):2441-4.Meta-analysis of the association of Trp64Arg polymorphism of beta 3-adrenergic receptor gene with body mass index. Fujisawa T, Ikegami H, Kawaguchi Y, Ogihara T.
 • J Lipid Res. 2000 Dec;41(12):2002-8. Effects of an Ala54Thr polymorphism in the intestinal fatty acidbinding protein on responses to dietary fat in humans. Pratley RE, Baier L, Pan DA, Salbe AD, Storlien L, Ravussin E, Bogardus C.
 • J Mol Med (Berl). 2007 Feb;85(2):119-28. Epub 2007 Jan 9. APOA5 gene variation modulates the effects of dietary fat intake on body mass index and obesity risk in the Framingham Heart Study. Corella D, Lai CQ, Demissie S, Cupples LA, Manning AK, Tucker KL, Ordovas JM. Page 36 of 37
 • J Nutr. 2003 Aug;133(8):2549-54. Obesity risk is associated with carbohydrate intake in women carrying the Gln27Glu beta2-adrenoceptor polymorphism. Martínez JA, Corbalán MS, Sánchez-Villegas A, Forga L, Marti A, Martínez-González MA.
 • J Nutr. 2009 Dec;139(12):2301-8. Epub 2009 Oct 14. Apolipoprotein A5 polymorphisms interact with total dietary fat intake in association with markers of metabolic syndrome in Puerto Rican older adults. Mattei J, Demissie S, Tucker KL, Ordovas JM.
 • J Nutr. 2011 Dec;141(12):2219-25. Epub 2011 Nov 2. A High Intake of Saturated Fatty Acids Strengthens the Association between the Fat Mass and Obesity-Associated Gene and BMI. Corella D, Arnett DK, Tucker KL, Kabagambe EK, Tsai M, Parnell LD, Lai CQ, Lee YC, Warodomwichit D, Hopkins PN, Ordovas JM.
 • J Nutr. 2011 Mar;141(3):380-5. Epub 2011 Jan 5. APOA5 gene variation interacts with dietary fat intake to modulate obesity and circulating triglycerides in a Mediterranean population. Sánchez-Moreno C, Ordovás JM, Smith CE, Baraza JC, Lee YC, Garaulet M.
 • Metabolism. 2005 Dec;54(12):1652-8. Comparison of the acute response to meals enriched with cisor trans-fatty acids on glucose and lipids in overweight individuals with differing FABP2 genotypes. Lefevre M, Lovejoy JC, Smith SR, Delany JP, Champagne C, Most MM, Denkins Y, de Jonge L, Rood J, Bray GA.
 • Obes Res. 2001 Dec;9(12):741-5. Association of BMI with the beta3-adrenergic receptor gene polymorphism in Japanese: meta-analysis. Kurokawa N, Nakai K, Kameo S, Liu ZM, Satoh H.
 • Obes Res. 2004 Feb;12(2):340-5.Intestinal FABP2 A54T polymorphism: association with insulin resistance and obesity in women. Albala C, Santos JL, Cifuentes M, Villarroel AC, Lera L, Liberman C, Angel B, Pérez-Bravo F.
 • Obes Res. 2004 May;12(5):807-15. Association between body fat response to exercise training and multilocus ADR genotypes. Phares DA, Halverstadt AA, Shuldiner AR, Ferrell RE, Douglass LW, Ryan AS, Goldberg AP, Hagberg JM.
 • Obesity (Silver Spring). 2006 Apr;14(4):529-644. The human obesity gene map: the 2005 update. Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC, Weisnagel SJ, Argyropoulos G, Walts B, Pérusse L, Bouchard C.

Nutrition Sensor

 • A variant of the HTRA1 gene increases susceptibility to age-related macular degeneration. Science. 2006 Nov 10.314(5801):992-3. Epub 2006 Oct 19. Yang Z, Camp NJ, Sun H, Tong Z, Gibbs D, Cameron DJ, Chen H, Zhao Y, Pearson E, Li X, Chien J, Dewan A, Harmon J, Bernstein PS, Shridhar V, Zabriskie NA, Hoh J, Howes K, Zhang K.
 • Adams PC, R.D., Barton JC, McLaren CE, Eckfeldt JH, McLaren GD, Dawkins FW, Acton RT, Harris EL, Gordeuk VR, Leiendecker-Foster C, Speechley M, Snively BM, Holup JL, Thomson E, Sholinsky P., Hemochromatosis and ironoverload screening in a racially diverse population. N Engl J Med, 2005(352): p. 1769–78.
 • Allen, K.J., et al., Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. N Engl J Med, 2008. 358(3): p. 221-30.
 • Alpha-tocopherol supplementation prevents the exercise-induced reduction of serum paraoxonase 1/arylesterase activities in healthy individuals.
 • Am J Med. 1967; 42: 899-912
 • Antioxidant micronutrients and biomarkers of oxidative stress and inflammation in colorectal adenoma patients: results from a randomized, controlled clinical trial.
 • Association between decreased vitamin levels and MTHFR, MTR and MTRR gene polymorphisms as determinants for elevated total homocysteine concentrations in pregnant women.
 • Jacques PF, Kalmbach R, Bagley PJ, et al. The relationship between riboflavin and plasma total homocysteine in the Framingham Offspring cohort is influenced by folate status and the C677T transition in the methylenetetrahydrofolate reductase gene. J Nutr. 2002;132(2):283-288.
 • Association of MTRRA66G polymorphism (but not of MTHFR C677T and A1298C, MTRA2756G, TCN C776G) with homocysteine and coronary artery disease in the French population.
 • Barbosa PR: Eur J Clin Nutr. 2008 Aug;62(8):1010-21. Epub 2007 May 23.
 • Barry I. Posner2,12, David J. Balding13, David Meyre5, Constantin Polychronakos1,3 & Philippe Froguel5,14; A genome-wide association study
 • Beja-Pereira, A.; Luikart, G.; England, P. R.; Bradley, D. G.; Jann, O. C.; Bertorelle, G.; Chamberlain, A. T.; Nunes, T. P.; Metodiev, S.; Ferrand, N.; Erhardt, G. : Bianchine, J. W.; Briard-Guillemot, M. L.; Maroteaux, P.; Frezal, J.; Harrison, H. E. : Generalized osteoporosis with bilateral pseudoglioma--an autosomal recessive disorder of connective tissue: report of three families--review of the literature. Am. J.Hum. Genet. 24: 34A only, 1972.
 • Bolland MJ, Barber PA, Doughty RN, et al (2008). "Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial". BMJ 336: 262
 • Bradley, L.A., J.E. Haddow, and G.E. Palomaki, Population screening for haemochromatosis: expectations based on a study of relatives of symptomatic probands. J Med Screen, 1996. 3(4): p. 171-7.
 • Bulhoes, A. C., et. al. (2007-11). "Correlation between lactose absorption and the C/T-13910 and G/A-22018 mutations of the lactase-phlorizin hydrolase (LCT) gene in adult-type hypolactasia". Brazilian Journal of Medical and Biological Research.
 • Burt, M.J., et al., The significance of haemochromatosis gene mutations in the general population: implications for screening. Gut, 1998. 43(6): p. 830-6.
 • Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures.N Engl J Med. 2006 Feb 16;354(7):669-83.
 • Jackson RD Ch. 25, Disorders of the Eye, Jonathan C. Horton, in Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ed.
 • Cholesterin, Risiko für Herz und Gefäße, Edita Pospisil, 2008 ä Cholesterin, Wozu wir es brauchen und warum es uns krank macht, C.H.Beck, 1999 Dr. Ursel Wahrburg, Dr. Gerd Assmann
 • Collins, D. R.; Knott, T. J.; Pease, R. J.; Powell, L. M.; Wallis, S. C.; Robertson, S.; Pullinger, C. R.; Milne, R. W. Marcel, Y. L.; Humphries, S. E.; Talmud, P. J.; Lloyd, J. K.; Miller, N. E.; Muller, D.; Scott, J. Truncated variants of apolipoprotein B cause hypobetalipoproteinaemia. Nucleic Acids Res. 16: 8361-8375, 1988
 • Daniel Steinberg (2007). The Cholesterol Wars: The Cholesterol Skeptics vs the Preponderance of Evidence. Boston: Academic Press.
 • de Jong PT (2006). "Age-related macular degeneration". N Engl J Med. 355 (14): 1474–1485.
 • Defesche, J. C.. Kastelein, J. J. P. : Molecular epidemiology of familial hypercholesterolaemia. (Letter) Lancet 352: 1643-1644, 1998
 • Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen DGFF e.V
 • Diagnosen am Augenhintergrund, Thieme, Bernd Kirchhof, Martin Reim, Sebastian Wolf, 2003
 • DVO-Leitlinie "Osteoporose bei Frauen ab der Menopause und Männer über 60 Jahren", 2006
 • Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone density in men and women 65 years of age or older.Dawson-Hughes B: N Engl J Med. 1997 Sep 4;337(10):670-6.
 • Effect of supplementation of calcium and vitamin D on bone mineral density and bone mineral content in peri- and post-menopause women; a double-blind, randomized, controlled trial.Di Daniele N,Pharmacol Res. 2004 Dec;50(6):637-41.
 • Effective detection of human leukocyte antigen risk alleles in celiac disease using tag single nucleotide polymorphisms. Monsuur AJ, de Bakker PI, Zhernakova A, Pinto D, Verduijn W, Romanos J, Auricchio R, Lopez A, van Heel DA, Crusius JB, Wijmenga C. PLoS One. 2008 May 28.3(5):e2270.
 • Ellard, S. : Hepatocyte nuclear factor 1 alpha (HNF-1-alpha) mutations in maturity-onset diabetes of the young. Hum. Mutat. 16: 377-385, 2000
 • Enattah, N. S.; Sahi, T.; Savilahti, E.; Terwilliger, J. D.; Peltonen, L.; Jarvela, I. : Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nature Genet. 30: 233-237, 2002.
 • Fajans, S. S.; Bell, G. I.; Polonsky, K. S. : Molecular mechanisms and clinical pathophysiology of maturity-onset diabetes of the young. New Eng. J. Med. 345: 971-980, 2001.
 • Farrell R, Kelly C. Celiac sprue. N Engl J Med 2002;346:180–8.
 • Ferrari, S. L.; Deutsch, S.; Choudhury, U.; Chevalley, T.; Bonjour, J.-P.; Dermitzakis, E. T.; Rizzoli, R.; Antonarakis, S. E. : Polymorphisms in the lowdensity lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5) gene are associated with variation in vertebral bone mass, vertebral bone size, and stature in whites. Am. J. Hum. Genet. 74: 866-875, 2004
 • Fracture prevention with vitamin D supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials.JAMA. 2005 May 11;293(18):2257-64: Bischoff- Ferrari HA
 • Froguel, P.; Velho, G.; Cohen, D.; Passa, P. : Strategies for the collection of sibling-pair data for genetic studies in type 2 (non insulin-dependent) diabetes mellitus. (Letter) Diabetologia 34: 685 only, 1991
 • Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ (2007). "Will my patient fall?". JAMA 297 (1): 77–86
 • Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase genes. Nature Genet. 35: 311-313, 2003. Note: Erratum: Nature Genet. 35: 106 only, 2003.
 • Gidh-Jain, M.; Takeda, J.; Xu, L. Z.; Lange, A. J.; Vionnet, N.; Stoffel, M.; Froguel, P.; Velho, G.; Sun, F.; Cohen, D.; Patel, P.; Lo, Y.-M. D.; Hattersley, A. T.; Luthman, H.; Wedell, A.; St. Charles, R.; Harrison, R. W.; Weber, I. T.; Bell, G. I.; Pilkis, S. J. : Glucokinase mutations associated with non-insulin-dependent (type 2) diabetes mellitus have decreased enzymatic activity: implications for structure/function relationships. Proc. Nat. Acad. Sci. 90: 1932-1936, 1993
 • Guéant-Rodriguez RM: Thromb Haemost. 2005 Sep;94(3):510-5
 • Guideline der National Osteoporosis Foundation (USA), 2003
 • Guillaume Charpentier8, Thomas J. Hudson4,9, Alexandre Montpetit4, Alexey V. Pshezhetsky10, Marc Prentki10,11, Gut 1989; 30: 333-338
 • Hadithi M: World J Gastroenterol. 2009 Feb 28;15(8):955-60.
 • Hadithi M: World J Gastroenterol. 2009 Feb 28;15(8):955-60.
 • Haines, J. L.; Hauser, M. A.; Schmidt, S.; Scott, W. K.; Olson, L. M.; Gallins, P.; Spencer, K. L.; Kwan, S. Y.; Noureddine, M.; Gilbert, J. R.; Schnetz-Boutaud, N.; Agarwal, A.; Postel, E. A.; Pericak-Vance, M. A. : Complement factor H variant increases the risk of age-related macular degeneration. Science 308: 419-421, 2005
 • Handbuch Zöliakie, Österreichische Arbeitsgemeinschaft Zöliakie
 • Hardwick, C. Prognosis in coeliac disease. Arch Dis Child 1939; 14:279.
 • Hemochromatosis National Digestive Diseases Information Clearinghouse, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Service
 • Hemochromatosis: Symptoms. Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). http://www.mayoclinic.com/health/hemochromatosi s/DS00455/DSECTION=2
 • Hemochromatosis: Treatments and drugs. Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). http://www.mayoclinic.com/health/hemochromatosis/DS00455/DSECTION=7
 • Herold, Innere Medizin 2008, 439-440
 • HHEX gene polymorphisms are associated with type 2 diabetes in the utch Breda cohort. Europ. J. Hum. Genet. 16: 652-656, 2008
 • Hobbs et al. 1992 Hum Mut 1:445
 • Hobbs, H. H.; Brown, M. S.. Russell, D. W.; Davignon, J.. Goldstein, J. L. : Deletion in the gene for the low-density-lipoprotein receptor in a majority of French Canadians with familial hypercholesterolemia. New Eng. J. Med. 317: 734-737, 1987
 • Hopkins MH: Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Mar;19(3):850-8. Epub 2010 Mar 3.
 • Identifies novel risk loci for type 2 diabetes; Nature, Vol 445|22 February 2007
 • Inter-individual variation in DNA damage and base excision repair in young, healthy non-smokers: effects of dietary supplementation and genotype.Caple F: Br J Nutr. 2010 Jan 19:1-9.
 • Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al (2006). "Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures". N. Engl. J. Med. 354 (7): 669–83
 • Kim DH, Vaccaro AR (2006). "Osteoporotic compression fractures of the spine; current options and considerations for treatment". The spine journal : official journal of the North American Spine Society 6 (5): 479–87
 • Klein, R. J.; Zeiss, C.; Chew, E. Y.; Tsai, J.-Y.; Sackler, R. S.; Haynes, C.; Henning, A. K.; SanGiovanni, J. P.; Mane, S. M.; Mayne, S. T.; Bracken, M. B.; Ferris, F. L.; Ott, J.; Barnstable, C.; Hoh, J. : Complement factor H polymorphism in age-related macular degeneration. Science 308: 385-389, 2005
 • Kuokkanen, M.; Kokkonen, J.; Enattah, N. S.; Ylisaukko-oja, T.; Komu, H.; Varilo, T.; Peltonen, L.; Savilahti, E.; Jarvela, I. : Mutations in the translated region of the lactase gene (LCT) underlie congenital lactase deficiency. Am. J. Hum. Genet. 78: 339-344, 2006.
 • Kupper C (2005). "Dietary guidelines and implementation for celiac disease". Gastroenterology 128 (4 Suppl 1): S121–7.
 • Laktose-Intoleranz, Thilo Schleip, 5.Auflage, 2003
 • Lewington S, Whitlock G, Clarke R, Sherliker P, Emberson J, Halsey J, Qizilbash N, Peto R, Collins R (December 2007). "Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths". Lancet 370 (9602): 1829–39.
 • Lowering blood homocysteine with folic acid based supplements: metaanalysis of randomised trials. Homocysteine Lowering Trialists' Collaboration.BMJ. 1998 Mar 21;316(7135):894-8
 • Maller, J.; George, S.; Purcell, S.; Fagerness, J.; Altshuler, D.; Daly, M. J.; Seddon, J. M. : Common variation in three genes, including a noncoding variant in CFH, strongly influences risk of age-related macular degeneration. Nature Genet. 38: 1055-1059, 2006
 • Manganese superoxide dismutase polymorphism and risk of gastric lesions, and its effects on chemoprevention in a Chinese population.Tu HK:
 • Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Apr;19(4):1089-97. Epub 2010 March 16.
 • Maternal MTHFR 677C>T genotype and dietary intake of folate and vitamin B(12): their impact on child neurodevelopment.del Río Garcia C: Nutr Neurosci. 2009 Feb;12(1):13-20.
 • Montalto M, Curigliano V, Santoro L, et al (2006). "Management and treatment of lactose malabsorption". World J. Gastroenterol. 12 (2): 187–91. PMID 16482616. http://www.wjgnet.com/1007-9327/12/187.asp
 • Montezuma SR, Sobrin L, Seddon JM. Review of genetics in age related macular degeneration. Semin Ophthalmol. 2007;22:229-40.
 • National Digestive Diseases Information Clearinghouse (March 2006). "Lactose Intolerance". National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health.
 • Nature. 2007 Feb 22;445(7130):881-5. Epub 2007 Feb 11. A genome-wide association study identifies novel risk loci for type 2 diabetes. Sladek R, Rocheleau G, Rung J, Dina C, Shen L, Serre D, Boutin P, Vincent D, Belisle A, Hadjadj S, Balkau B, Heude B, Charpentier G,Hudson TJ, Montpetit A, Pshezhetsky AV, Prentki M, Posner BI, Balding DJ, Meyre D, Polychronakos C, Froguel P.
 • Niederau C, F.R., Pürschel A, Stremmel W, Häussinger D, Strohmeyer G, Long-term survivalin patients with hereditary hemochromatosis. Gastroenterology 1996(110): p. 1107-1119.
 • Olds, L. C.; Sibley, E. : Lactase persistence DNA variant enhances lactase promoter activity in vitro: functional role as a cis regulatory element. Hum. Molec. Genet. 12: 2333-2340, 2003.
 • Olson RE (February 1998). "Discovery of the lipoproteins, their role in fat transport and their significance as risk factors". J. Nutr. 128 (2 Suppl): 439S–443S. PMID 9478044
 • Raisz L (2005). "Pathogenesis of osteoporosis: concepts, conflicts, and prospects.". J Clin Invest 115 (12): 3318–25
 • Rayman MP: Proc Nutr Soc. 2005 Nov;64(4):527-42
 • Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation(2002), Human Vitamin and Mineral Requirements, pp166-167
 • Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation(2007) Protein and amino acid requirements in human nutrition, pp224-226
 • Responsiveness of selenoproteins to dietary selenium.Allan CB: Annu Rev Nutr. 1999;19:1-16
 • Richer SP.J Am Optom Assoc. 1993 Dec;64(12):838-50. Is there a prevention and treatment strategy for macular degeneration?
 • Robert Sladek1,2,4, Ghislain Rocheleau1*, Johan Rung4*, Christian Dina5*, Lishuang Shen1, David Serre1,
 • Rochette, J., et al., Multicentric origin of hemochromatosis gene (HFE) mutations. Am J Hum Genet, 1999. 64(4): p. 1056-62.
 • Sblattero D, Berti I, Trevisiol C, et al (May 2000). "Human recombinant tissue transglutaminase ELISA: an innovative diagnostic assay for celiac disease". Am. J. Gastroenterol. 95 (5): 1253–7.
 • Schmidt et al. 2000 Atheroscler 148: 431
 • Scott, L. J.; Mohlke, K. L.; Bonnycastle, L. L.; Willer, C. J.; Li, Y.; Duren, W. L.; Erdos, M. R.; Stringham, H. M.; Chines, P. S.; Jackson, A. U.; Prokunina-Olsson, L.; Ding, C.-J.; and 29 others : A genome-wide association study of type 2 diabetes in Finns detects multiple susceptibility variants. Science 316: 1341-1345, 2007
 • Seeman, E.; Hopper, J. L.; Bach, L. A.; Cooper, M. E.; Parkinson, E.; McKay, J.; Jerums, G. : Reduced bone mass in daughters of women with osteoporosis. New Eng. J. Med. 320: 554-558, 1989
 • Selenium supplementation increases liver MnSOD expression: molecular mechanism for hepato-protection.Shilo S: J Inorg Biochem. 2008 Jan;102(1):110-8. Epub 2007 Aug 1.
 • Selenium supplementation restores the antioxidative capacity and prevents cell damage in bone marrow stromal cells in vitro.Ebert R: Stem Cells. 2006 May;24(5):1226-35. Epub 2006 Jan 19.
 • Study on safety and bioavailability of ubiquinol (Kaneka QH) after single and 4-week multiple oral administration to healthy volunteers.Hosoe K, Regul Toxicol Pharmacol. 2007 Feb;47(1):19-28. Epub 2006 Aug 21
 • Tong Y, Lin Y, Zhang Y, Yang J, Zhang Y, Liu H, Zhang B; Association between TCF7L2 gene polymorphisms and susceptibility to Type 2 Diabetes mellitus : a large Human Genome Epidemiology (HuGE) review and metaanalysis; BMC Med Genet. 2009 Feb 19;10:15
 • Tsakiris S: Eur J Clin Nutr. 2009 Feb;63(2):215-21. Epub 2007 Sep 19.
 • Tuula H. Vesa et al.: Lactose Intolerance, in: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 19, No. 90002, 165S-175S (2000)
 • Tybjaerg-Hansen A, Humphries SE. Familial defective apolipoprotein B-100: a single mutation that causes hypercholesterolemia and premature coronary artery disease. Atherosclerosis 1992.96:91-107
 • van Vliet-Ostaptchouk, J. V.; Onland-Moret, N. C.; van Haeften, T. W.; Franke, L.; Elbers, C. C.; Shiri-Sverdlov, R.; van der Schouw, Y. T.; Hofker, M. H.; Wijmenga, C.
 • Varret, M.; Rabes, J.-P.; Collod-Beroud, G.; Junien, C.; Boileau, C.; Beroud, C.: Software and database for the analysis of mutations in the human LDL receptor gene. Nucleic Acids Res. 25: 172-180, 1997r M, Renner W, et al. Association of complement factor H Y402H gene orgy.

Pharmaco Sensor (działanie uboczne leków)

 • Bertina, R. M.; Koeleman, B. P. C.; Koster, T.; Rosendaal, F. R.; Dirven, R. J.; de Ronde, H.; van der Velden, P. A.; Reitsma, P. H. : Mutation in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C. Nature 369: 64-67, PubMed ID : 8164741
 • J.-M.Hahn, Innere Medizin, 5.Auflage, S.321-323
 • Ridker, P. M.; Miletich, J. P.; Stampfer, M. J.; Goldhaber, S. Z.; Lindpaintner, K.; Hennekens, C. H. : Factor V Leiden and risks of recurrent idiopathic venous thromboembolism. Circulation 92: 2800-2802, 1995. PubMed ID : 7586244
 • A.Encke, H.K. Bredding, Die venöse Thrombose- Prophylaxe und Therapie, 2000, S.45-49, S.150-158
 • Rosendaal FR, Koster T, Vanderroucke, JP, and others. High risk of thrombosis in patients homozygous for factor V Leiden (activated protein C resistance). Blood 1995; 85: 1504-8.
 • Internist MR Dr.Karl F.Maier, Thrombosen und Venenerkrankungen, 2003, S.37-82
 • Bettina Kemkes-Matthes/Oehler, Blutgerinnung und Thrombose, 3.Auflage, 2001, S.69-132
 • Lüllmann, Pharmakologie und Toxologie, 16. Auflage, S.178-199, 362-404
 • Lancet. 1995 Dec 16;346(8990):1593-6. Enhancement by factor V Leiden mutation of risk of deep-vein thrombosis associated with oral contraceptives containing a third-generation progestagen. Bloemenkamp KW, Rosendaal FR, Helmerhorst FM, Büller HR, Vandenbroucke JP.
 • Majerus, P. W. : Bad blood by mutation. Nature 369: 14-15, 1994. PubMed ID : 8164730
 • Juul, K.; Tybjaerg-Hansen, A.; Schnohr, P.; Nordestgaard, B. G. : Factor V Leiden and the risk for venous thromboembolism in the adult Danish population. Ann. Intern. Med. 140: 330-337, 2004. PubMed ID : 14996674
 • Braun, A.; Muller, B.; Rosche, A. A. : Population study of the G1691A mutation (R506Q, FV Leiden) in the human factor V gene that is associated with resistance to activated protein C. Hum. Genet. 97: 263-264, 1996. PubMed ID : 8566967
 • Gomes, M. P. V., Deitcher, S. R. (2004). Risk of Venous Thromboembolic Disease Associated With Hormonal Contraceptives and Hormone Replacement Therapy: A Clinical Review. Arch Intern Med 164: 1965-1976 Higher risk of venous thrombosis during early use of oral contraceptives in women with inherited clotting defects; Kitty W, Arch Intern Med, Vol 160, Jan 10, 2000.
 • Herrington D., 2008; www.theheart.org/article/924397.do
 • The International Warfarin Pharmacogenetics Consortium, 2009; PMID 19228618

HIV Sensor (odporność na wirusa HIV)

 • Huang Y, Paxton WA, Wolinsky SM, Neumann AU, Zhang L, He T, Kang S, Ceradini D, Jin Z, Yazdanbakhsh K, Kunstman K, Erickson D, Dragon E, Landau NR, Phair J, Ho DD, Koup RA. The role of a mutant CCR5 allele in HIV-1 transmission and disease progression. (Rola zmutowanego allelu CCR5 w transmisji HIV-1 i postępie choroby) Nat Med. 1996 Nov;2(11):1240-3.
 • Fellay J, Ge D, Shianna KV, Colombo S, Ledergerber B, Cirulli ET, Urban TJ, Zhang K, Gumbs CE, Smith JP, Castagna A, Cozzi-Lepri A, De Luca A, Easterbrook P, Günthard HF, Mallal S, Mussini C, Dalmau J, Martinez-Picado J, Miro JM, Obel N, Wolinsky SM, Martinson JJ, Detels R, Margolick JB, Jacobson LP, Descombes P, Antonarakis SE, Beckmann JS, O'Brien SJ, Letvin NL, McMichael AJ, Haynes BF, Carrington M, Feng S, Telenti A, Goldstein DB; NIAID Center for HIV/AIDS Vaccine Immunology (CHAVI). Common genetic variation and the control of HIV-1 in humans. (Powszechne warianty genetyczne a kontrola HIV-1 u ludzi) PLoS Genet. 2009 Dec;5(12):e1000791. doi: 10.1371/journal.pgen.1000791. Epub 2009 Dec 24.
 • Hütter G, Blüthgen C, Neumann M, Reinwald M, Nowak D, Klüter H. Coregulation of HIV-1 dependency factors in individuals heterozygous to the CCR5-delta32 deletion. (Współregulacja czynników zależności do HIV-1 u osób heterozygotycznych wobec delecji delta32 w genie CCR-5) AIDS Res Ther. 2013 Nov 18;10(1):26. doi: 10.1186/1742-6405-10-26.
 • Agrawal L, Jin Q, Altenburg J, Meyer L, Tubiana R, Theodorou I, Alkhatib G. CCR5Delta32 protein expression and stability are critical for resistance to human immunodeficiency virus type 1 in vivo. (Ekspresja i stabilność białka CCR5Delta32 mają zasadnicze znaczenie dla odporności na ludzkiego wirusa nabytego braku odporności typu 1 in vivo) J Virol. 2007 Aug;81(15):8041-9. Epub 2007 May 23.

Prostate Health Sensor (rak gruczołu krokowego)r

 • S. Lilly Zheng et al. Cumulative Association of Five Genetic Variants with Prostate Cancer, N Engl J Med 2008;358:910-9
 • Holick CN, Stanford JL, Kwon EM, Ostrander EA, Nejentsev S, Peters U. Comprehensive association analysis of the vitamin D pathway genes, VDR, CYP27B1, and CYP24A1, in prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007 Oct;16(10):1990-9.
 • S. Lilly Zheng et al. Association Between Two Unlinked Loci at 8q24 and Prostate Cancer Risk Among European Americans. JNCI Journal of the National Cancer Institute 2007 99(20):1525-1533
 • Zhiyong Ma et al, Polymorphisms of fibroblast growth factor receptor 4 have association with the development of prostate cancer and benign prostatic hyperplasia and the progression of prostate cancer in a Japanese population. Int. J. Cancer: 123, 2574–2579 (2008)
 • H. Nguyen et al.:Normal Human Ejaculatory Duct Anatomy: A Study of Cadaveric and Surgical Specimens In: The Journal of Urology, Volume 155, Issue 5, Pages 1639-1642
 • Barry MJ, Fowler FJ, O'Leary MP, et al. (November 1992). "The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association"
 • eMedicine - Transurethral Microwave Thermotherapy of the Prostate (TUMT) : Article by Jonathan Rubenstein
 • PreventProstateCancer.info: A Brief Overview of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)
 • MacDonald R; Wilt TJ; Howe RW (December 2004). "Doxazosin for treating lower urinary tract symptoms compatible with benign prostatic obstruction: a systematic review of efficacy and adverse effects". BJU International 94 (9): 1263–70.
 • MacDonald R; Wilt TJ (October 2005). "Alfuzosin for treatment of lower urinary tract symptoms compatible with benign prostatic hyperplasia: a systematic review of efficacy and adverse effects". Urology 66 (4): 780–8.
 • Roehrborn CG (December 2001). "Efficacy and safety of once-daily alfuzosin in the treatment of lower urinary tract symptoms and clinical benign prostatic hyperplasia: a randomized, placebo-controlled trial". Urology 58 (6): 953–9.
 • Holmium Laser Enucleation of the Prostate; Results at 6 Years, Gilling PJ, Aho, TF, Frampton CM, et al. Eur Urol 2008 Apr:53(4):744-9
 • Jemal A, Murray T, Ward E, Samuels A, Tiwari RC, Ghafoor A, Feuer EJ, Thun MJ (2005). "Cancer statistics, 2005". CA Cancer J Clin 55 (1): 10–30.
 • Miller DC, Hafez KS, Stewart A, Montie JE, Wei JT (September 2003). "Prostate carcinoma presentation, diagnosis, and staging: an update form the National Cancer Data Base". Cancer 98 (6): 1169–78
 • Mongiat-Artus P, Peyromaure M, Richaud P, Droz JP, Rainfray M, Jeandel C, Rebillard X, Moreau JL, Davin JL, Salomon L, Soulié M (December 2009). "[Recommendations for the treatment of prostate cancer in the elderly man: A study by the oncology committee of the French association of urology]" (in French). Prog. Urol. 19 (11): 810–7
 • Picard JC, Golshayan AR, Marshall DT, Opfermann KJ, Keane TE (November 2009). "The multi-disciplinary management of high-risk prostate cancer". Urol. Oncol
 • Christian Wittekind, Hans-Joachim Meyer (Hrsg.): TNM: Klassifikation maligner Tumoren. Wiley-VCH Verlag, 7. Auflage 2010
 • Ronald J. Zagoria, Glenn A. Tung: Genitourinary Radiology. Mosby, St. Louis 1997
 • Poon KS, McVary KT. Curr Urol Rep. 2009 Jul;10(4):279-86. Dietary patterns, supplement use, and the risk of benign prostatic hyperplasia.
 • C.M. Yablon, M.P. Banner, P. Ramchandani, E.S. Rovner: Complications of prostate cancer treatment: spectrum of imaging findings. Radiographics (2004) 24(Suppl 1):S181-S194
 • G. L. Lu-Yao u. a.: Survival following primary androgen deprivation therapy among men with localized prostate cancer. In: JAMA 300, 2008, S. 173–181
 • I. F. Tannock u. a.: Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. In: NEJM 351, 2004, S. 1502–1512.
 • C.R. Porter et al.: 25-year prostate cancer control and survival outcomes: a 40-year radical prostatectomy single institution series. J Urol. (2006) 176(2):569-74
 • Berkow SE et al.: Diet and survival after prostate cancer diagnosis. Nutr Rev. (2007) 65(9):391-403
 • Kolonel LN: Fat, meat, and prostate cancer. Epidemiol Rev (2001) 23(1):72-81
 • Michaud et al.: A prospective study on intake of animal products and risk of prostate cancer. Cancer Causes Control. (2001) 12(6):557-67.
 • Skinner HG, Schwartz GG: Serum calcium and incident and fatal prostatę cancer in the National Health and Nutrition Examination Survey. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. (2008) 17: 2302-5
 • Sonnenmangel fördert Krebs!, Medical Tribune, 42. Jg., Nr. 23, 8. Juni 2007, S. 21
 • Wigle DT, Turner MC, Gomes J, Parent ME (March 2008). "Role of hormonal and other factors in human prostate cancer". Journal of Toxicology and Environmental Health. Part B, Critical Reviews 11 (3-4): 242–59
 • Kirsh VA, Peters U, Mayne ST, Subar AF, Chatterjee N, Johnson CC, Hayes RB (August 2007). "Prospective study of fruit and vegetable intake and risk of prostate cancer". J. Natl. Cancer Inst. 99 (15): 1200–9
 • Shannon J, Phoutrides E, Palma A, Farris P, Peters L, Forester A, Tillotson CJ, Garzotto M (2009). "Folate intake and prostate cancer risk: a case-control study". Nutr Cancer 61 (5): 617–28
 • Herschman JD, Smith DS, Catalona WJ (August 1997). "Effect of ejaculation on serum total and free prostate-specific antigen concentrations". Urology 50 (2): 239–43

Cardiovascular Sensor (choroby układu krążenia)

 • Cholesterin, Wozu wir es brauchen und warum es uns krank macht, C.H.Beck, 1999 Dr. Ursel Wahrburg, Dr. Gerd Assmann
 • Cholesterin, Risiko für Herz und Gefäße, Edita Pospisil, 2008
 • Daniel Steinberg (2007). The Cholesterol Wars: The Cholesterol Skeptics vs the Preponderance of Evidence. Boston: Academic Press.
 • Philips et al. Gene-nutrient interaction and gender may modulate the association between ApoA1 And ApoB gene polymorphisms and metabolic syndrom risk. Atherosclerosis 2011.214(2):408-14 American Heart Association
 • Olson RE (February 1998). ""Discovery of the lipoproteins, their role in fat transport and their significance as risk factors"". J. Nutr. 128 (2 Suppl): 439S–443S. PMID 9478044
 • Lewington S, Whitlock G, Clarke R, Sherliker P, Emberson J, Halsey J, Qizilbash N, Peto R, Collins R (December 2007). ""Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths"". Lancet 370 (9602): 1829–39.
 • Atherosclerosis. 2011 Feb:214(2):397-403. Epub 2010 Nov 16. Strong association of the APOA5-1131T>C gene variant and early-onset acute myocardial infarction. De Caterina R, Talmud PJ, Merlini PA, Foco L, Pastorino R, Altshuler D, Mauri F, Peyvandi F, Lina D, Kathiresan S, Bernardinelli L, Ardissino D: Gruppo Italiano Aterosclerosi
 • Defesche, J. C.. Kastelein, J. J. P. : Molecular epidemiology of familial hypercholesterolaemia. (Letter) Lancet 352: 1643-1644, 1998
 • Association of APOE genotype with carotid atherosclerosis in men and women, the framingham Heart Study: Roberto Elosua et al. The journal of lipid research 45, 1868-1875, 2004"

Thrombo Sensor (zakrzepica)

 • Bertina, R. M.; Koeleman, B. P. C.; Koster, T.; Rosendaal, F. R.; Dirven, R. J.; de Ronde, H.; van der Velden, P. A.; Reitsma, P. H. : Mutation in blood coagulation factor V associated with resistance to activated protein C. Nature 369: 64-67, 1994. PubMed ID : 8164741
 • J.-M.Hahn, Innere Medizin, 5.Auflage, S.321-323
 • Ridker, P. M.; Miletich, J. P.; Stampfer, M. J.; Goldhaber, S. Z.; Lindpaintner, K.; Hennekens, C. H. : Factor V Leiden and risks of recurrent idiopathic venous thromboembolism. Circulation 92: 2800-2802, 1995. PubMed ID : 7586244
 • A.Encke, H.K. Bredding, Die venöse Thrombose- Prophylaxe und Therapie, 2000, S.45-49, S.150-158
 • Rosendaal FR, Koster T, Vanderroucke, JP, and others. High risk of thrombosis in patients homozygous for factor V Leiden (activated protein C resistance). Blood 1995; 85: 1504-8. ä Internist MR Dr.Karl F.Maier, Thrombosen und Venenerkrankungen, 2003, S.37-82
 • Bettina Kemkes-Matthes/Oehler, Blutgerinnung und Thrombose, 3.Auflage, 2001, S.69-132
 • Lüllmann, Pharmakologie und Toxologie, 16. Auflage, S.178-199, 362-404
 • Lancet. 1995 Dec 16;346(8990):1593-6. Enhancement by factor V Leiden mutation of risk of deep-vein thrombosis associated with oral contraceptives containing a third-generation progestagen. Bloemenkamp KW, Rosendaal FR, Helmerhorst FM, Büller HR, Vandenbroucke JP.
 • Majerus, P. W. : Bad blood by mutation. Nature 369: 14-15, 1994. PubMed ID: 8164730
 • Juul, K.; Tybjaerg-Hansen, A.; Schnohr, P.; Nordestgaard, B. G. : Factor V Leiden and the risk for venous thromboembolism in the adult Danish population. Ann. Intern. Med. 140: 330-337, 2004. PubMed ID : 14996674
 • Braun, A.; Muller, B.; Rosche, A. A. : Population study of the G1691A mutation (R506Q, FV Leiden) in the human factor V gene that is associated with resistance to activated protein C. Hum. Genet. 97: 263-264, 1996. PubMed ID : 8566967

Hypertension Sensor (nadciśnienie tętnicze)

 • Ling Lin et al, Angiotensin-converting Enzyme, Sleep-disordered Breathing, and Hypertension, Am J Respir Crit Care Med Vol 170. pp 1349–1353, 2004
 • Amar A et al, Angiotensinogen Polymorphisms and Elevated Blood Pressure in the General Population, Hypertension. 2001;37:875.
 • Kristina Bengtsson et al, Polymorphism in the ß1-Adrenergic Receptor Gene and Hypertension, Circulation. 2001;104:187
 • Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. (December 2003). "Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure". Hypertension 42 (6): 1206–52.
 • Burt VL, Cutler JA, Higgins M, et al. (July 1995). "Trends in the prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the adult US population. Data from the health examination surveys, 1960 to 1991". Hypertension 26 (1): 60–9.
 • Ostchega Y, Dillon CF, Hughes JP, Carroll M, Yoon S (July 2007). "Trends in hypertension prevalence, awareness, treatment, and control in older U.S. adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey 1988 to 2004". Journal of the American eriatrics Society 55 (7): 1056–65.
 • Chockalingam A (May 2007). "Impact of World Hypertension Day". The Canadian Journal of Cardiology 23 (7): 517–9.
 • Pitts SR, Adams RP (February 1998). "Emergency department hypertension and regression to the mean". Annals of Emergency Medicine 31 (2): 214–8.
 • Papadakis, Maxine A.; McPhee, Stephen J. (2008). Current Medical Diagnosis and Treatment 2009 (Current Medical Diagnosis and Treatment). McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-159124-9. ä Riccioni G (2009). "The effect of antihypertensive drugs on carotid intima media thickness: an up-to-date review". Current Medicinal Chemistry 16 (8): 988–96.
 • Agabiti-Rosei E (September 2008). "From macro- to microcirculation: benefits in Hypertension and diabetes". Journal of Hypertension 26 Suppl 3: S15–21.
 • Singer DR, Kite A (June 2008). "Management of hypertension in peripheral arterial disease: does the choice of drugs matter?". European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 35 (6):
 • White WB (May 2009). "Defining the problem of treating the patient with hypertension and arthritis pain". The American Journal of Medicine 122 (5 Suppl): S3–9.
 • Pedrinelli R, Dell'Omo G, Talini E, Canale ML, Di Bello V (February 2009). "Systemic hypertension and the right-sided cardiovascular system: a review of the available evidence". Journal of Cardiovascular Medicine (Hagerstown, Md.) 10 (2): 115–21.
 • Giacchetti G, Turchi F, Boscaro M, Ronconi V (April 2009). "Management of primary aldosteronism: its complications and their outcomes after treatment". Current Vascular Pharmacology 7 (2): 244–49.
 • He J; Ogden LG; Bazzano LA; Vupputuri S, et al. (2001). "Risk factors for congestive heart failure in US men and women: NHANES I epidemiologic follow-up study.". Arch. Intern. Med. 161 (7): 996–1002.
 • Rodríguez NA, Zurutuza A (2008). "[Ophthalmological manifestations of arterial hypertension"] (in Spanish; Castilian). Anales Del Sistema Sanitario De Navarra 31 Suppl 3: 13–22.
 • Zeng C, Villar VA, Yu P, Zhou L, Jose PA (April 2009). "Reactive oxygen species and dopamine receptor function in essential hypertension". Clinical and Experimental Hypertension 31 (2): 156–78
 • R. Doll, R. Peto, J. Boreham, I. Sutherland: Mortality in relation to smoking. 50 years' observations on male British doctors. In: BMJ. 328.2004, 7455 (Jun 26), 1519
 • IB Puddey, LJ Beilin, V Rakic: Alcohol, hypertension and the cardiovascular system, a critical appraisal. In: Addict Biol. 2.1997,159–170
 • Chobanian AV u a: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, the JNC 7 report. In: JAMA. 289.2003,19 (May 21),2560-2572
 • Leitlinien zur Behandlung der arteriellen Hypertonie. Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL - Deutsche Hypertonie Gesellschaft. 2007.
 • RH Fagard: Exercise characteristics and the blood pressure response to dynamic physical training. In: Med Sci Sports Exerc. 33.2001, 6(Jun), S. 484-492; discussion S. 493-494
 • L. Sandvik u.a.: Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. In: N Engl J Med. 25.1993, 328 (Feb 25),533-537
 • MR Law: Epidemiologic evidence on salt and blood pressure. In: Am J Hypertens. 10.1997,5 Pt 2 (May),42S-45S
 • Bao DQ, Mori TA, Burke V, Puddey IB, Beilin LJ: Effects of dietary fish and weight reduction on ambulatory blood pressure in overweight hypertensives. Hypertension. 1998 Oct;32(4):710-7
 • Sacks FM et al; DASH-Sodium Collaborative Research Group: Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. N Engl J Med. 2001 Jan 4;344(1):3-10
 • WHO/ISH-Guidelines-Subcommittee: 1999 World Health Organization- International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. Guidelines Subcommittee. In: Journal Hypertens. 17.1999,151-183
 • "CG34 Hypertension - quick reference guide" (PDF). National Institute for Health and Clinical Excellence. 28 June 2006. http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/cg034quickrefguide.pdf. Retrieved 2009-03-04

Toxo Sensor (usuwanie toksyn)

 • García-Closas M et al. NAT2 slow acetylation, GSTM1 null genotype, and risk of bladder cancer: results from the Spanish Bladder Cancer Study and meta-analyses. Lancet. 2005 Aug 20-26;366(9486):649-59.
 • Dufour C et al. Genetic polymorphisms of CYP3A4, GSTT1, GSTM1, GSTP1 and NQO1 and the risk of acquired idiopathic aplastic anemia in Caucasian patients. Haematologica. 2005 Aug;90(8):1027-31.
 • Kyoung-Mu Lee et al. CYP1A1, GSTM1, and GSTT1 Polymorphisms, Smoking, and Lung Cancer Risk in a Pooled Analysis among Asian Populations. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention May 2008 17; 1120
 • Luch, A. (2005). The Carcinogenic Effects of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. London: Imperial College Press. ISBN 1-86094-417-5.
 • Bundesinstitut für Risikobewertung: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Spielzeug. Aktualisierte Stellungnahme Nr. 051/2009 des BfR vom 14. Oktober 2009, Abschnitt 3.1.3 „Exposition“.
 • Carcinogenesis. 2005 Dec;26(12):2207-12. Epub 2005 Jul 28. CYP1A1 and CYP1B1 polymorphisms and risk of lung cancer among never smokers: a population-based study. Wenzlaff AS,
 • Gao Y, Cao Y, Tan A, Liao C, Mo Z, Gao F.Glutathione S-transferase M1 polymorphism and sporadic colorectal cancer risk: An updating meta-analysis and HuGE review of 36 case-control studies. Ann Epidemiol. 2010 Feb;20(2):108-21.
 • S.W. Baxter, E.J. Thomas and I.G. Campbell. GSTM1 null polymorphism and susceptibility to endometriosis and ovarian cancer. Carcinogenesis, Vol. 22, No. 1, 63-66, January 2001
 • Tamer L, Calikoğlu M, Ates NA, Yildirim H, Ercan B, Saritas E, Unlü A, Atik U. Glutathione-S-transferase gene polymorphisms (GSTT1, GSTM1, GSTP1) as increased risk factors for asthma. Respirology. 2004 Nov;9(4):493-8.
 • Lee SA, Fowke JH, Lu W, Ye C, Zheng Y, Cai Q, Gu K, Gao YT, Shu XO, Zheng W. Cruciferous vegetables, the GSTP1 Ile105Val genetic polymorphism, and breast cancer risk. Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):753-60.
 • Nebert, D.W., Dalton, T.P. 2006. The role of cytochrome P450 enzymes in endogenous signalling pathways and environmental carcinogenesis. Nat. Rev. Cancer. 6:947-960.
 • Lee BE, Hong YC, Park H, Ha M, Koo BS, Chang N, Roh YM, Kim BN, Kim YJ, Kim BM, Jo SJ, Ha EH.Interaction between GSTM1/GSTT1 polymorphism and blood mercury on birth weight.Environ Health Perspect. 2010 Mar;118(3):437-43.
 • Gundacker C, Komarnicki G, Jagiello P, Gencikova A, Dahmen N, Wittmann KJ, Gencik M. Glutathione-S-transferase polymorphism, metallothionein expression, and mercury levels among students in Austria. Sci Total Environ. 2007 Oct 15;385(1-3):37-47. Epub 2007 Aug 22.
 • Kiyohara C, Miyake Y, Koyanagi M, Fujimoto T, Shirasawa S, Tanaka K, Fukushima W, Sasaki S, Tsuboi Y, Yamada T, Oeda T, Miki T, Kawamura N, Sakae N, Fukuyama H, Hirota Y, Nagai M.GST polymorphisms, interaction with smoking and pesticide use, and risk for Parkinson's disease in a Japanese population.Parkinsonism Relat Disord. 2010 May 14.
 • Furst A. Can nutrition affect chemical toxicity? Int J Toxicol. 2002 Sep- Oct;21(5):419-24.
 • Am J Hypertens. 2009 Jan;22(1):87-91. Epub 2008 Nov 20. COMT genotype influences the effect of alcohol on blood pressure: results from the COMBINE study. Stewart SH, Oroszi G, Randall PK, Anton RF.
 • Neuro Endocrinol Lett. 2006 Feb-Apr;27(1-2):231-5. The association between high-activity COMT allele and alcoholism. Serý O, Didden W, Mikes V, Pitelová R, Znojil V, Zvolský P.
 • Alcohol Clin Exp Res. 2000 Feb;24(2):135-9. Association between the functional polymorphism of catechol-O-methyltransferase gene and alcohol consumption among social drinkers. Kauhanen J, Hallikainen T, Tuomainen TP, Koulu M, Karvonen MK, Salonen JT, Tiihonen J.

Diabetes Sensor (cukrzyca typu 2)

 • Diabetes mellitus mit monogen determinierter Störung der Beta-Zell- Funktion: Maturity-onset Diabetes of the Young
 • Dtsch Arztebl 2004; 101: A 860–867 [Heft 13]
 • Matthaei S, Häring HU. Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2. Diabetologie 2008; 3 Suppl 2: S157–S161
 • Fajans, S. S.; Bell, G. I.; Polonsky, K. S. : Molecular mechanisms and clinical pathophysiology of maturity-onset diabetes of the young. New Eng. J. Med. 345: 971-980, 2001.
 • Froguel, P.; Velho, G.; Cohen, D.; Passa, P. : Strategies for the collection of sibling-pair data for genetic studies in type 2 (non insulin-dependent) diabetes mellitus. (Letter) Diabetologia 34: 685 only, 1991
 • Gidh-Jain, M.; Takeda, J.; Xu, L. Z.; Lange, A. J.; Vionnet, N.; Stoffel, M.; Froguel, P.; Velho, G.; Sun, F.; Cohen, D.; Patel, P.; Lo, Y.-M. D.; Hattersley, A. T.; Luthman, H.; Wedell, A.; St. Charles, R.; Harrison, R. W.; Weber, I. T.; Bell, G. I.; Pilkis, S. J. : Glucokinase mutations associated with non-insulin-dependent (type 2) diabetes mellitus have decreased enzymatic activity: implications for structure/function relationships. Proc. Nat. Acad. Sci. 90: 1932-1936, 1993
 • Ellard, S. : Hepatocyte nuclear factor 1 alpha (HNF-1-alpha) mutations in maturity-onset diabetes of the young. Hum. Mutat. 16: 377-385, 2000
 • Tong Y, Lin Y, Zhang Y, Yang J, Zhang Y, Liu H, Zhang B; Association between TCF7L2 gene polymorphisms and susceptibility to Type 2 Diabetes mellitus : a large Human Genome Epidemiology (HuGE) review and metaanalysis; BMC Med Genet. 2009 Feb 19;10:15
 • Scott, L. J.; Mohlke, K. L.; Bonnycastle, L. L.; Willer, C. J.; Li, Y.; Duren, W. L.; Erdos, M. R.; Stringham, H. M.; Chines, P. S.; Jackson, A. U.; Prokunina-Olsson, L.; Ding, C.-J.; and 29 others : A genome-wide association study of type 2 diabetes in Finns detects multiple susceptibility variants. Science 316: 1341-1345, 2007
 • van Vliet-Ostaptchouk, J. V.; Onland-Moret, N. C.; van Haeften, T. W.; Franke, L.; Elbers, C. C.; Shiri-Sverdlov, R.; van der Schouw, Y. T.; Hofker, M. H.; Wijmenga, C. : HHEX gene polymorphisms are associated with type 2 diabetes in the Dutch Breda cohort. Europ. J. Hum. Genet. 16: 652-656, 2008
 • Wellcome Trust Case Control Consortium. Nature. 2007 Jun 7;447(7145):661-78.Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls.
 • Nature. 2007 Feb 22;445(7130):881-5. Epub 2007 Feb 11. A genome-wide association study identifies novel risk loci for type 2 diabetes. Sladek R, Rocheleau G, Rung J, Dina C, Shen L, Serre D, Boutin P, Vincent D, Belisle A, Hadjadj S, Balkau B, Heude B, Charpentier G, Hudson TJ, Montpetit A, Pshezhetsky AV, Prentki M, Posner BI, Balding DJ, Meyre D, Polychronakos C, Froguel P.

Alzheimer Sensor (choroba Alzheimera)

 • Effects of age, sex, and ethnicity on the association between apolipoprotein E genotype and Alzheimer disease. A meta-analysis. APOE and Alzheimer Disease Meta Analysis Consortium.Farrer LA, Cupples LA, Haines JL, Hyman B, Kukull WA, Mayeux R, Myers RH, Pericak-Vance MA, Risch N, van Duijn CM.JAMA. 1997 Oct 22-29;278(16):1349-56.
 • C. P. Ferri, M. Prince, C. Brayne et al.: Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. In: Lancet. 366, Nr. 9503, 2005, S. 2112-7.
 • Tiraboschi P, Hansen LA, Thal LJ, Corey-Bloom J (June 2004). "The importance of neuritic plaques and tangles to the development and evolution of AD". Neurology 62 (11): 1984–9
 • "Can Alzheimer's disease be prevented" (pdf). National Institute on Aging. 2006-08-29.
 • Diet and prevention of Alzheimer disease. Morris MC, Tangney CC. JAMA. 2010 Jun 23;303(24):2519-20.
 • Hashimoto M, Rockenstein E, Crews L, Masliah E (2003). "Role of protein aggregation in mitochondrial dysfunction and neurodegeneration in Alzheimer's and Parkinson's diseases". Neuromolecular Med. 4 (1–2): 21–36
 • Su, B; Wang, X; Nunomura, A; Moreira, PI; Lee, HG; Perry, G; Smith, MA; Zhu, X (2008). "Oxidative stress signaling in Alzheimer's disease". Current Alzheimer research 5 (6): 525–32.
 • Wenk GL (2003). "Neuropathologic changes in Alzheimer's disease". J Clin Psychiatry 64 Suppl 9: 7–10
 • R. T. Linn, P. A. Wolf, D. L. Bachman et al.: The 'preclinical phase' of probable Alzheimer's disease. A 13-year prospective study of the Framingham cohort. In: Arch. Neurol.. 52, Nr. 5, 1995
 • J. Saxton, O. L. Lopez, G. Ratcliff et al.: Preclinical Alzheimer disease: neuropsychological test performance 1.5 to 8 years prior to onset. In: Neurology. 63, Nr. 12, 2004, S. 2341–2347.
 • E. W. Twamley, S. A. Ropacki, M. W. Bondi: Neuropsychological and neuroimaging changes in preclinical Alzheimer's disease. In: J Int Neuropsychol Soc. 12, Nr. 5, 2006, S. 707–735
 • Bäckman L, Jones S, Berger AK, Laukka EJ, Small BJ (Sep 2004). "Multiple cognitive deficits during the transition to Alzheimer's disease". J Intern Med. 256 (3): 195–204
 • Arnáiz E, Almkvist O (2003). "Neuropsychological features of mild cognitive impairment and preclinical Alzheimer's disease". Acta Neurol. Scand., Suppl. 179: 34–41
 • Förstl H, Kurz A (1999). "Clinical features of Alzheimer's disease". European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 249 (6): 288–290
 • Solfrizzi V, Capurso C, D'Introno A, et al. (January 2008). "Lifestyle-related factors in predementia and dementia syndromes". Expert Rev Neurother 8 (1): 133–58
 • Patterson C, Feightner JW, Garcia A, Hsiung GY, MacKnight C, Sadovnick AD (February 2008). "Diagnosis and treatment of dementia: 1. Risk assessment and primary prevention of Alzheimer disease". CMAJ 178 (5): 548–56
 • Rosendorff C, Beeri MS, Silverman JM (2007). "Cardiovascular risk factors for Alzheimer's disease". Am J Geriatr Cardiol 16 (3): 143–9. Stern Y (July 2006). "Cognitive reserve and Alzheimer disease". Alzheimer Disease and Associated Disorders 20 (2): 112–117
 • Patients with Alzheimer's disease have reduced activities in midlife compared with healthy control-group members. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 March 13; 98(6): 3440–3445. Robert P. Friedland, et al.
 • R. Doll, R. Peto, J. Boreham, I. Sutherland: Mortality in relation to smoking. 50 years' observations on male British doctors. In: BMJ. 328.2004, 7455 (Jun 26), 1519
 • IB Puddey, LJ Beilin, V Rakic: Alcohol, hypertension and the cardiovascular system, a critical appraisal. In: Addict Biol. 2.1997,159–170
 • Chobanian AV u a: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, the JNC 7 report. In: JAMA. 289.2003,19 (May 21),2560-2572
 • Leitlinien zur Behandlung der arteriellen Hypertonie. Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL - Deutsche Hypertonie Gesellschaft. 2007.
 • RH Fagard: Exercise characteristics and the blood pressure response to dynamic physical training. In: Med Sci Sports Exerc. 33.2001, 6(Jun), S. 484-492; discussion S. 493-494
 • L. Sandvik u.a.: Physical fitness as a predictor of mortality among healthy, middle-aged Norwegian men. In: N Engl J Med. 25.1993, 328 (Feb 25),533-537
 • MR Law: Epidemiologic evidence on salt and blood pressure. In: Am J Hypertens. 10.1997,5 Pt 2 (May),42S-45S
 • Bao DQ, Mori TA, Burke V, Puddey IB, Beilin LJ: Effects of dietary fish and weight reduction on ambulatory blood pressure in overweight hypertensives. Hypertension. 1998 Oct;32(4):710-7
 • Sacks FM et al; DASH-Sodium Collaborative Research Group: Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. N Engl J Med. 2001 Jan 4;344(1):3-10
 • Chronic nicotine administration exacerbates tau pathology in a transgenic model of Alzheimer's disease
 • Salvatore Oddo. PNAS February 22, 2005 vol. 102 no. 8 3046-3051
 • Physical Activity, Diet, and Risk of Alzheimer Disease: Nikolaos Scarmeas et al. JAMA. 2009;302(6):627-637
 • Loneliness and risk of Alzheimer disease.Wilson RS, Krueger KR, Arnold SE, Schneider JA, Kelly JF, Barnes LL, Tang Y, Bennett DA.Arch Gen Psychiatry. 2007 Feb;64(2):234-40.
 • Social Engagement and Cognitive Function in Old Age. Kristin R. Krueger. Experimental Aging Research, Volume 35, Issue 1 January 2009 , pages 45 – 60

Iron Sensor (hemochromatoza)

 • Allen, K.J., et al., Iron-overload-related disease in HFE hereditary hemochromatosis. N Engl J Med, 2008. 358(3): p. 221-30.
 • Bradley, L.A., J.E. Haddow, and G.E. Palomaki, Population screening for haemochromatosis: expectations based on a study of relatives of symptomatic probands. J Med Screen, 1996. 3(4): p. 171-7.
 • Adams PC, R.D., Barton JC, McLaren CE, Eckfeldt JH, McLaren GD, Dawkins FW, Acton RT, Harris EL, Gordeuk VR, Leiendecker-Foster C, Speechley M, Snively BM, Holup JL, Thomson E, Sholinsky P., Hemochromatosis and ironoverload screening in a racially diverse population. N Engl J Med, 2005(352): p. 1769–78.
 • Niederau C, F.R., Pürschel A, Stremmel W, Häussinger D, Strohmeyer G, Long-term survivalin patients with hereditary hemochromatosis. Gastroenterology 1996(110): p. 1107-1119.
 • Rochette, J., et al., Multicentric origin of hemochromatosis gene (HFE) mutations. Am J Hum Genet, 1999. 64(4): p. 1056-62.
 • "Hemochromatosis: Treatments and drugs". Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). http://www.mayoclinic.com/health/hemochromatosis/DS00455/DSECTION=7
 • Hemochromatosis National Digestive Diseases Information Clearinghouse, National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services
 • "Hemochromatosis: Symptoms". Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER). http://www.mayoclinic.com/health/hemochromatosi s/DS00455/DSECTION=2
 • Prevalence of the HFE Gene Mutation in the Liver Transplanted andPrimary Hemochromatosis Patients in the Southern Iran, M Yavarian et al. IRCMJ 2010; 12(1):22-26 ©Iranian Red Crescent Medical Journal
 • HFE mutations in heart disease, Terence Dunn et al. Heart and Vessels, Volume 23, Number 5, 348-355.

Bone Health Sensor (osteoporoza)

 • Seeman, E.; Hopper, J. L.; Bach, L. A.; Cooper, M. E.; Parkinson, E.; McKay, J.; Jerums, G. : Reduced bone mass in daughters of women with osteoporosis. New Eng. J. Med. 320: 554-558, 1989
 • Bianchine, J. W.; Briard-Guillemot, M. L.; Maroteaux, P.; Frezal, J.; Harrison, H. E. : Generalized osteoporosis with bilateral pseudoglioma--an autosomal recessive disorder of connective tissue: report of three families--review of the literature. Am. J. Hum. Genet. 24: 34A only, 1972.
 • Raisz L (2005). "Pathogenesis of osteoporosis: concepts, conflicts, and prospects.". J Clin Invest 115 (12): 3318–25
 • DVO-Leitlinie "Osteoporose bei Frauen ab der Menopause und Männer über 60 Jahren", 2006
 • Guideline der National Osteoporosis Foundation (USA), 2003
 • Kim DH, Vaccaro AR (2006). "Osteoporotic compression fractures of the spine; current options and considerations for treatment". The spine journal : official journal of the North American Spine Society 6 (5): 479–87
 • Ganz DA, Bao Y, Shekelle PG, Rubenstein LZ (2007). "Will my patient fall?". JAMA 297 (1): 77–86
 • Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation(2007) Protein and amino acid requirements in human nutrition, pp224-226
 • Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation(2002), Human Vitamin and Mineral Requirements, pp166-167
 • Bolland MJ, Barber PA, Doughty RN, et al (2008). "Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial". BMJ 336: 262
 • Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al (2006). "Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures". N. Engl. J. Med. 354 (7): 669–83
 • Ferrari, S. L.; Deutsch, S.; Choudhury, U.; Chevalley, T.; Bonjour, J.-P.; Dermitzakis, E. T.; Rizzoli, R.; Antonarakis, S. E. : Polymorphisms in the lowdensity lipoprotein receptor-related protein 5 (LRP5) gene are associated with variation in vertebral bone mass, vertebral bone size, and stature in whites. Am. J. Hum. Genet. 74: 866-875, 2004

Joint Sensor (reumatoidalne zapalenie stawów)

 • Zou J, Zhang Y, Thiel A, Rudwaleit M, Shi SL, Radbruch A, Poole R, Braun J, Sieper J.: Predominant cellular immune response to the cartilage autoantigenic G1 aggrecan in ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. in: Rheumatology (Oxford). 2003 Jul;42(7):846-55
 • Abul K. Abbas : Diseases of Immunity in Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto : Robbins and Cotran - Pathologic Basis of Disease, 7. Auflage, Philadelphia, 2005, S. 205
 • A. McMichael, P. Bowness. HLA-B27: natural function and pathogenic role in spondyloarthritis. Arthritis Res. 2002;4 Suppl 3:S153-8.
 • J.C. Edwards et al. Jekyll and Hyde: the transformation of HLA-B27. Immunol Today. 2000 Jun;21(6):256-60
 • Braun J, Bollow M, Remlinger G et al.: Prevalence of Spondylarthropathies in HLA-B27 positive and negative blood donors. Arthritis & Rheumatism 1998;41:58–67
 • Porter, Robert; Beers, Mark H.; Berkow, Robert (2006). The Merck manual of diagnosis and therapy. Rahway, NJ: Merck Research Laboratories. pp. 290
 • P. Bowness: HLA B27 in health and disease: a double-edged sword? Rheumatology 2002; 41: pp. 857—868
 • Dennis L. Kasper et al: Harrison's Principles of Internal Medicine, 16. Ausgabe 2005. Seite 1995f
 • H. Spring, A.Pirlet: Morbus Bechterew, Gymnastik und Sport. Georg Thieme Verlag 1995.
 • Günstige Ernährung bei Morbus Bechterew, Olaf Adam, WMW Wiener Medizinische Wochenschrift Volume 158, Numbers 9-10, 294-297
 • P. Schmied und H. Baumberger. Morbus Bechterew – Der entzündliche Wirbelsäulen-Rheumatismus, 3. Auflage Gustav Fischer Verlag Stuttgart 2003
 • E Jaakkola, Finnish HLA studies confirm the increased risk conferred by HLA-B27 homozygosity in ankylosing spondylitis.Ann Rheum Dis 2006;65:775-780
 • Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar;14(3):286-94. Epub 2005 Nov 23. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. Kim LS, Axelrod LJ, Howard P, Buratovich N, Waters RF.
 • Wojtecka-Lukasik E, Inflamm Res. 2010 Mar;59 Suppl 2:S253-5. Cryotherapy decreases histamine levels in the blood of patients with rheumatoid arthritis

Gluten Sensor (celiakia)

 • Innere Medizin, Gerd Herold und Mitarbeiter, 2008
 • Curione M, Barbato M, Viola F, Francia P, De Biase L, Cucchiara S. Idiopathic dilated cardiomyopathy associated with coeliac disease: the effect of a gluten-free diet on cardiac performance. Dig Liver Dis. 2002;34:866 –869.
 • Farrell R, Kelly C. Celiac sprue. N Engl J Med 2002;346:180–8.
 • Kupper C (2005). "Dietary guidelines and implementation for celiac disease". Gastroenterology 128 (4 Suppl 1): S121–7.
 • Sblattero D, Berti I, Trevisiol C, et al (May 2000). "Human recombinant tissue transglutaminase ELISA: an innovative diagnostic assay for celiac disease". Am. J. Gastroenterol. 95 (5): 1253–7.
 • Hardwick, C. Prognosis in coeliac disease. Arch Dis Child 1939; 14:279.
 • Effective detection of human leukocyte antigen risk alleles in celiac disease using tag single nucleotide polymorphisms. Monsuur AJ, de Bakker PI, Zhernakova A, Pinto D, Verduijn W, Romanos J, Auricchio R, Lopez A, van Heel DA, Crusius JB, Wijmenga C. PLoS One. 2008 May 28.3(5):e2270.

Lactose Sensor (nietolerancja laktozy)

 • Herold, Innere Medizin 2008, 439-440
 • Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase genes. Nature Genet. 35: 311-313, 2003. Note: Erratum: Nature Genet. 35: 106 only, 2003.
 • Tuula H. Vesa et al.: Lactose Intolerance, in: Journal of the American College of Nutrition, Vol. 19, No. 90002, 165S-175S (2000)
 • Bulhoes, A. C., et. al. (2007-11). "Correlation between lactose absorption and the C/T-13910 and G/A-22018 mutations of the lactase-phlorizin hydrolase (LCT) gene in adult-type hypolactasia". Brazilian Journal of Medical and Biological Research.
 • National Digestive Diseases Information Clearinghouse (March 2006). "Lactose Intolerance". National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health.
 • Montalto M, Curigliano V, Santoro L, et al (2006). "Management and treatment of lactose malabsorption". World J. Gastroenterol. 12 (2): 187–91. PMID 16482616. http://www.wjgnet.com/1007-9327/12/187.asp
 • Enattah, N. S.; Sahi, T.; Savilahti, E.; Terwilliger, J. D.; Peltonen, L.; Jarvela, I. : Identification of a variant associated with adult-type hypolactasia. Nature Genet. 30: 233-237, 2002.
 • Olds, L. C.; Sibley, E. : Lactase persistence DNA variant enhances lactase promoter activity in vitro: functional role as a cis regulatory element. Hum. Molec. Genet. 12: 2333-2340, 2003.
 • Kuokkanen, M.; Kokkonen, J.; Enattah, N. S.; Ylisaukko-oja, T.; Komu, H.; Varilo, T.; Peltonen, L.; Savilahti, E.; Jarvela, I. : Mutations in the translated region of the lactase gene (LCT) underlie congenital lactase deficiency. Am. J. Hum. Genet. 78: 339-344, 2006.

IBD Sensor (zespołu jelita drażliwego)

 • Pimentel, Mark; Michael Chang, Evelyn J. Chow, Siamak Tabibzadeh, Viorelia Kirit-Kiriak, Stephan R. Targan, Henry C. Lin (2000). "Identification of a prodromal period in Crohn's disease but not ulcerative colitis". American Journal of Gastroenterology 95 (12): 3458–62
 • Baumgart DC, Sandborn WJ (2007). "Inflammatory bowel disease: clinical aspects and established and evolving therapies.". The Lancet 369 (9573): 1641–57
 • Current issues in Crohn's disease, Warwick S. Selby, MJA 2003, 178 (11): 532533
 • Ogura, Y.; Bonen, D. K.; Inohara, N.; Nicolae, D. L.; Chen, F. F.; Ramos, R.; Britton, H.; Moran, T.; Karaliuskas, R.; Duerr, R. H.; Achkar, J.-P.; Brant, S. R.; Bayless, T. M.; Kirschner, B. S.; Hanauer, S. B.; Nunez, G.; Cho, J. H. : A frameshift mutation in Nod2 associated with susceptibility to Crohn's disease. Nature 411: 603-606, 2001
 • Jacobsen BA et al. Increase in incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in northern Denmark: a population-based study, 1978-2002. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006 Jun;18(6):601-6.
 • Podolsky, Daniel K. (2002). "Inflammatory bowel disease". New England Journal of Medicine 346 (6): 417–29
 • Mueller, M. H.; M. E. Kreis, M. L. Gross, H. D. Becker, T. T. Zittel & E. C. Jehle (2002). "Anorectal functional disorders in the absence of anorectal inflammation in patients with Crohn's disease". British Journal of Surgery 89 (8): 1027–31
 • Reese GE, Nanidis T, Borysiewicz C, Yamamoto T, Orchard T, Tekkis PP; Int J Colorectal Dis. The effect of smoking after surgery for Crohn's disease: a meta-analysis of observational studies. 2008 Dec;23(12):1213-21. Epub 2008 Sep 2
 • King, K.; Sheikh, M. F.; Cuthbert, A. P.; Fisher, S. A.; Onnie, C. M.; Mirza, M. M.; Pattni, R. C.; Sanderson, J.; Forbes, A.; Mansfield, J.; Lewis, C. M.; Roberts, R. G.; Mathew, C. G. : Mutation, selection, and evolution of the Crohn disease susceptibility gene CARD15. Hum. Mutat. 27: 44-54, 2006.

Glaucoma Sensor (kontrola jaskry)

 • Stone, E. M.; Fingert, J. H.; Alward, W. L. M.; Nguyen, T. D.; Polansky, J. R.; Sunden, S. L. F.; Nishimura, D.; Clark, A. F.; Nystuen, A.; Nichols, B. E.; Mackey, D. A.; Ritch, R.; Kalenak, J. W.; Craven, E. R.; Sheffield, V. C. : Identification of a gene that causes primary open angle glaucoma. Science 275: 668-670, 1997.
 • "Global data on visual impairment in the year 2002" Bulletin of the World Health Organization Volume 82, Number 11, November 2004, 811-890
 • Morissette, J.; Cote, G.; Anctil, J.-L.; Plante, M.; Amyot, M.; Heon, E.; Trope, G. E.; Weissenbach, J.; Raymond, V. : A common gene for juvenile and adultonset primary open-angle glaucomas confined on chromosome 1q. Am. J. Hum. Genet. 56: 1431-1442, 1995.
 • Kwon, Y. H.; Fingert, J. H.; Kuehn, M. H.; Alward, W. L. M. : Primary openangle glaucoma. New Eng. J. Med. 360: 1113-1124, 2009.
 • Rezaie, T.; Child, A.; Hitchings, R.; Brice, G.; Miller, L.; Coca-Prados, M.; Heon, E.; Krupin, T.; Ritch, R.; Kreutzer, D.; Crick, R. P.; Sarfarazi, M. : Adult-onset primary open-angle glaucoma caused by mutations in optineurin. Science 295: 1077-1079, 2002.

AMD Sensor (zwyrodnienie plamki)

 • Haines, J. L.; Hauser, M. A.; Schmidt, S.; Scott, W. K.; Olson, L. M.; Gallins, P.; Spencer, K. L.; Kwan, S. Y.; Noureddine, M.; Gilbert, J. R.; Schnetz-Boutaud, N.; Agarwal, A.; Postel, E. A.; Pericak-Vance, M. A. : Complement factor H variant increases the risk of age-related macular degeneration. Science 308: 419-421, 2005
 • Diagnosen am Augenhintergrund, Thieme, Bernd Kirchhof, Martin Reim, Sebastian Wolf, 2003 de Jong PT (2006). "Age-related macular degeneration". N Engl J Med. 355 (14): 1474–1485.
 • Ch. 25, Disorders of the Eye, Jonathan C. Horton, in Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th ed.
 • Richer SP.J Am Optom Assoc. 1993 Dec;64(12):838-50. Is there a prevention and treatment strategy for macular degeneration?
 • Yang Z, Camp NJ, Sun H, Tong Z, Gibbs D, Cameron DJ, Chen H, Zhao Y, Pearson E, Li X, Chien J, Dewan A, Harmon J, Bernstein PS, Shridhar V, Zabriskie NA, Hoh J, Howes K, Zhang K. "A variant of the HTRA1 gene increases susceptibility to age-related macular degeneration."
 • Klein, R. J.; Zeiss, C.; Chew, E. Y.; Tsai, J.-Y.; Sackler, R. S.; Haynes, C.; Henning, A. K.; SanGiovanni, J. P.; Mane, S. M.; Mayne, S. T.; Bracken, M. B.; Ferris, F. L.; Ott, J.; Barnstable, C.; Hoh, J. : Complement factor H polymorphism in age-related macular degeneration. Science 308: 385-389, 2005
 • Maller, J.; George, S.; Purcell, S.; Fagerness, J.; Altshuler, D.; Daly, M. J.; Seddon, J. M. : Common variation in three genes, including a noncoding variant in CFH, strongly influences risk of age-related macular degeneration. Nature Genet. 38: 1055-1059, 2006
 • Wegscheider BJ, Weger M, Renner W, et al. Association of complement factor H Y402H gene polymorphism with different subtypes of exudative agerelated macular degeneration. Ophthalmology. 2007.114:738-42.
 • Montezuma SR, Sobrin L, Seddon JM. Review of genetics in age related macular degeneration. Semin Ophthalmol. 2007;22:229-40.
 • A variant of the HTRA1 gene increases susceptibility to age-related macular degeneration. Science. 2006 Nov 10.314(5801):992-3. Epub 2006 Oct 19. Yang Z, Camp NJ, Sun H, Tong Z, Gibbs D, Cameron DJ, Chen H, Zhao Y, Pearson E, Li X, Chien J, Dewan A, Harmon J, Bernstein PS, Shridhar V, Zabriskie NA, Hoh J, Howes K, Zhang K.

Periodontitis Sensor (Program kontroli zapalenia przyzębia)

 • J Clin Periodontol. 1999 Nov:26(11):705-9.Polymorphic cytokine genotypes as markers of disease severity in adult periodontitis. Galbraith GM, Hendley TM, Sanders JJ, Palesch Y, Pandey JP.
 • J Clin Periodontol. 1998 Oct:25(10):781-5. Interleukin-1beta+3953 allele 2: association with disease status in adult periodontitis. Gore EA, Sanders JJ, Pandey JP, Palesch Y, Galbraith GM.
 • Cytokine. 2012 Jul 12. Analysis of IL1 gene polymorphisms and transcript levels in periodontal and chronic kidney disease. Braosi AP, de Souza CM, Luczyszyn SM, Dirschnabel AJ, Claudino M, Olandoski M, Probst CM, Garlet GP, Pecoits-Filho R, Trevilatto PC.
 • J Periodontol. 2012 Feb 21. Interleukin-1 Gene Polymorphisms and Chronic Periodontitis in Adult Caucasians: A Systematic Review and Meta- Analysis. Karimbux NY, Saraiya VM, Elangovan S, Allareddy V, Kinnunen T, Kornman KS, Duff GW.
 • Int Endod J. 2007 Jul:40(7):563-72. Epub 2007 May 18. Association of CD14, IL1B, IL6, IL10 and TNFA functional gene polymorphisms with symptomatic dental abscesses. de Sá AR, Moreira PR, Xavier GM, Sampaio I, Kalapothakis E, Dutra WO, Gomez RS.
 • J Am Dent Assoc. 2002 Apr:133(4):452-9; quiz 492-3. Clinical utility of a genetic susceptibility test for severe chronic periodontitis: a critical evaluation. Greenstein G, Hart TC.
 • J Clin Periodontol. 1998 Oct:25(10):781-5. Interleukin-1beta+3953 allele 2: association with disease status in adult periodontitis. Gore EA, Sanders JJ, Pandey JP, Palesch Y, Galbraith GM.
 • J Periodontol. 2006 Dec:77(12):1978-83. Analysis of tumor necrosis factoralpha, transforming growth factor-beta, interleukin-10, IL-6, and interferongamma gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis. Babel N, Cherepnev G, Babel D, Tropmann A, Hammer M, Volk HD, Reinke P
 • Clin Exp Immunol. 2007 Apr:148(1):119-26. Interleukin-6 expression and gene polymorphism are associated with severity of periodontal disease in a sample of Brazilian individuals. Moreira PR, Lima PM, Sathler KO, Imanishi SA, Costa JE, Gomes RS, Gollob KJ, Dutra WO.
 • Int J Oral Maxillofac Surg. 2013 Apr;42(4):537-43. Genetic and immunological markers predict titanium implant failure: a retrospective study. Jacobi-Gresser E, Huesker K, Schütt S.
 • Jansson et al., Clinical consequences of IL-1 genotype on early implant failures in patients under periodontal maintenance. Clin Implant Dent Relat Res. 2005, 7(1):51-9.
 • Feloutzis et al., IL-1 gene polymorphism and smoking as risk factors for peri-implant bone loss in a wellmaintained population. Clin Oral Implants Res. 2003, 14(1):10-7. Laine et al., IL-1RN gene polymorphism is associated with peri-implantitis. Clin Oral Implants Res. 2006 Aug,17(4):380-5.
6Pozycje dostępne w naszej bibliotece
 • Achim Peters-Samolubny mózg-PWN
 • Agatha i Calvin Thrash-Ciemne strony kofeiny
 • Agatha Thrash, Calvin Thrash-Świadome odżywianie-Źródła życia
 • Agatha Thrash, Calvin Thrash -Alergia pokarmowa- Źródła życia
 • Agatha Trash, Calvin Thrash-Cukrzyca i zespół hipoglikeminczny-Źródła życia
 • Agnieszka Olędzka-Kuchnia wegańska-Oficyna Wydawnicza Vega
 • Aleksander Sieroń, Grzegorz Cieślar-Zarys medycyny hiperbarycznej-Alfa Medica Press
 • Alina Lichtarowicz-Kiedy jestem płodna a kiedy nie-Wydawnictwo Unia
 • Alyce M. Sorokie- Zdrowy układ pokarmowy- jak skutecznie zwalczać dolegliwości żołądkowe i jelitowe-Klub dla Ciebie KDC
 • Andreas Moritz-Oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego- Studio Astropsychologii
 • Andreas Moritz-Ponadczasowe tajemnice zdrowia i odmładzania tom 1-Biblioteka Nowej Ziemi
 • Andreas Moritz -Rak nie jest chorobą-ARIYA
 • Ani Phyo-Ani's raw food essentials-Da Capo Press
 • Ani Phyo-Ani's raw food kitchen-Da Capo Press
 • Anita Bean-Żywienie w sporcie-Zysk i S-ka
 • Ann Boroch-Grzyby Candida - przyczyna większości chorób-Vital
 • Ann Louise Gittleman-Guess what came to dinner?-Penguin Books
 • Anna Czarnecka-Zrozumieć alergię-Firma księgarska Jacek Olesiuk
 • Anna W.Bogacka-Zdrowie na talerzu-Studia Astropsychologii
 • Aszkiewicz Ewa-Warzywa-źródło witamin-Państowe wydawnictwo Rolnicze i Leśnicze
 • Bachmann Robert, Kofler-Bettschart Birgit-Dolegliwości wątroby i dróg żółciowych. Terapia kwasowo-zasadowa- Oficyna Wydawnicza Interspar
 • Batko Andrzej -Sztuka perswazji-One press
 • Beliveau Richard-Dieta w walce z rakiem-DELTA
 • Ben Goldacre-Złe leki- Wydawnictwo Sonia Draga
 • Białołęcka Mariola-Zaskakujące tofu-Czerwony Słoń
 • Blaxter Mildred-Zdrowie-Wydawnictwo Sic
 • Blech Joerg-Pasożyty. Przyjaciele i wrogowie-Interspar
 • Bonnye L. Matthews-Chemical Sensitivity -McFarland & Company
 • Bożena Kropka-Żywieniowe triki na lepsze wyniki-Wydawnictwo Rodzina
 • Bożena Kropka -Pokonaj alergię. Żywienie zdrowego i chorego człowieka- Rodzina
 • Bożena Przyjemska-Niebezpieczne zboża. Groźny gluten-Vital
 • Bożena Żak-Cyran-Alchemia pożywienia-Galaktyka
 • Bożena Żak-Cyran-Odnowa na talerzu-Galaktyka
 • Bożena Żak-Cyran-Odżywiaj dziecko zgodnie z naturą-Galaktyka
 • Brostoff Janathan-Food allergies and Food Intolerance-Healing Arts Press
 • Bruce E. Katz-Modelowanie sylwetki
 • Cabot Sandra-Dieta kształtująca sylwetkę-Mada
 • Caldwell B. Esselstyn-Chroń i lecz swoje serce-Studio Astropsychologii
 • Carol Tennant-Ryby i owoce morza-Parragon Books
 • Carolin i Roman Pawlak-Matka wegetarianka i jej dziecko-Wydawnictwo Nowe Spojrzenia
 • Charles A. Lewis-Enteroimmunology-Psy Press
 • Dale Pinnock-Talerz Zdrowia-Galaktyka
 • Danuta Myłek -Alergie-WAB
 • David Castle, Cheryl Cline, Abdallah S. Daar-Science, society and the supermarket-Wiley
 • David Perlmutter-Grain Brain-Little Brown and Company
 • David Servan-Schreiber-AntyRak nowy styl żcia/Naturalne metody walki z rakiem i ryzykiem nowotworów-Albatros
 • David Wolfe-Eating for beauty-North Atlantic Books
 • Deborah Merlin, Larry Cook-Victory over ADHD-EcoVision Communications
 • Dian Shepperson Mills, Michael Vernon-Endometriosis. A key to healing and fertility through nutrition-Thorsons
 • Dick Tom-Jak sobie radzić z alergiami pokarmowymi i środowiskowymi-KDC
 • Doll Michaela-Stany zapalne. Jak je rozpoznać. Jak się przed nimi uchronić, wyjaśnienia porady wskazówki-KDC
 • Donald VanHowten-Ajurweda i świadomość ciała-Virgo
 • Doris Rapp-Is this your child?-Harper
 • Dorota Szostak-Węgierek-Żywiene kobiet w ciąży-PZWL
 • dr Joel Fuhrman-Trzy kroki do zdrowia-Galaktyka
 • dr Karin Lindinger-Pełen talerz-smukła linia-Interspar
 • dr Nand Kishare Sharama-Mleko,cichy morderca-Interspar
 • Dr Rana Conway -Co jeść podczas ciąży?-Esprit
 • Elena I.Sklianskaja-Wątroba-Leczenie bez lekarstw-ABA
 • Elizabeth Lipski-Digestive wellness-McGrawHill
 • Ewa Dux-Prabucka-Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien-Galaktyka
 • Ewa Karpel, Przemysław Jałowiecki-Ogólne powikłania pooperacyjne-PZWL
 • Fraehm David, Fraehm Anne-Zdrowe nawyki.20 podstawowych warunków zachowania zdrowia-Klub dla Ciebie KDC
 • Frenette Gisele-Zdrowe jelita-Klub dla Ciebie KDC
 • Gary Taubes-Dlaczego tyjemy i jak sobie z tym poradzić?-Wydawnictwo Literackie
 • Gene Stone-Widelec zamiast noża-Galaktyka
 • George Malkmus-Dieta Alleluja-
 • George R. Walther-Mówisz, masz-
 • Gerson Charlotte, Bishop Beata-Terapia doktora Gersona. Leczenie raka i innych chorób przewlekłych-Vichara
 • Grażyna Kuczek Beata Śleszyńska-Kuchnia w trosce o twoje zdrowie-Źródła życia
 • Gulińska Edyta-Jem dla dwojga, nie za dwoje-CDN
 • Hagman Bette-Dieta bezglutenowa- KDC
 • Hans Diehl, Aileen Ludington, Grażna Kuczek-Sposób na nadwagę-Źródła Życia
 • Hans-Ulrich Grimm-Nie jedz tego. Szkodliwe składniki zdrowego jedzenia-Vital
 • Harold Markus-Przewlekłe zmęczenie-Cedrus Publishing House
 • Heide Steigenberger-Dieta antyhistaminowa-PZWL
 • Hillary Wright-The PCOS Diet Plan-Celestial Arts
 • Howard F.Lyman-Szalony kowboj-Wydawnictwo Viva!POL
 • Hulda Regehr Clark-Kuracja życia metodą dr Clark-Purana
 • Ignarro Louis J.-Nigdy więcej chorób serca-Zdrowie
 • III Sympozjum Naukowe 2013-Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej- Warszawski Uniwesytet Medyczny
 • Iwona Skowronek-Marketing doświadczeń-Poltext
 • Jack Challem-Feed your genes right-Wiley
 • Jakimowicz-Klein Barbara-Kuchnia alergików-Asatrum
 • Jakub Woźniak-HIPERswazja-One press
 • Jamie Oliver-30 minut w kuchni-Penguin Books
 • Janus Andrzej-Nie daj się zjeść grzybom Candida-Biosłone
 • Janusz Pić, Barbara Pić-Możesz wygrać z rakiem i alergią-Hizop
 • Jaquelyn McCandless-Dzieci z głodującymi mózgami-Fraszka Edukacyjna
 • Jason Vale-Dieta Sokowa- Studia Astropsychologii
 • Jean Carper-Żywność twój cudowny lek-Vesper
 • Jerzy Maslanky, Łabieniec Anna-Od lekarza do grabarza-Pozkal
 • Jessica Snyder Sachs-Good germs, bad germs-Hill and Wang
 • Johaness F. Coy, Maren Franz-Nowa dieta antyrakowa-Świat Książki
 • John Jantsch-Duct Tape Marketing-Thomas Nelson
 • John Jantsch-Siła pozytywnych opinii-MT Biznes
 • John O.A. Pagano-Healing Psoriasis-Wiley
 • John O.A. Pagano-One Cause, Many Ailments-Are Press
 • John Robbins, Ocean Robbins-Głosy rewolucji żywnościowej-Iluminatio
 • John Virapen-Skutek uboczny śmierć-Publicat
 • Jorge E. Chavarro i wsp-The Fertility Diet-McGrawHill
 • Józef Penc-Komunikacja i negocjowanie w organizacji-Difin
 • Julia Indichova-The Fertile Female-Adell Press
 • Juliano with Erika Lenkert-Raw. The uncook book.-William Morrow
 • Julieanna Hever-Dieta roślinna na co dzień-Galaktyka
 • Juliet Gellatley- Viva! Wegetarianizm-Wydawnictwo Vega!POL
 • Julita Bator-Zamień chemię na jedzenie-Znak
 • K.K. Jain-Textbook of Hyperbaric Medicine
 • Kasprzak Wojciech-Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej-PZWL
 • Kasprzak Wojciech- Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA-PZWL
 • Keith Scott-Mumby -Fire in the belly-Mother Whale
 • Kenneth Bock, Cameron Stauth-Healing the New Childhood Epidemics Autism, ADHD, Asthma, Allergies-Ballantine Books
 • Kokot Franciszek-Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej-PZWL
 • Kretschmer Christine, Herzog Alexander-Dieta antyrakowa-KDC
 • Kristen Suzanne's-Easy raw vegan dehydrating-Green Butterfly Press
 • Książka Piotra-Fizjologia człowieka elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
 • Lange Elisabeth-Jak dbać o układ trawienny- KDC
 • Lars Hayden-Kapusta dla zdrowia i urody-KDC
 • Leanne Campbell-Nowoczesne zasady odżywiania w praktyce-Galaktyka
 • Leibold Gerhard-Wątroba i drogi żółciowe, przyczyny i objawy schorzeń, zapobieganie, skuteczne naturalne leczenie-Jerzy Mostowski AWM
 • Leslie Pray, Laura Pillsbury, Emily Tomayko-The human microbiome, diet and health-The national academies press
 • Lesław Grzonka-Kompedium Prawa Pracy z komentarzem-APEXnet
 • Lubiński Wojciech-Badanie spirometryczne-W.Górnicki
 • Lynnette R. Ferguson-Nutrigenomics and nutrigenetics in functional foods and personalized nutrition-CRC Press
 • Magdalena Sikoń, Monika Skowron-Zdrowy maluch-Galaktyka
 • Maja Błaszczyszyn-Dieta płodności-Interspar
 • Maja Sablewska-Sposoby na zdrowy styl życia według Mai Sablewskiej-G+J Gruner
 • Małachow Giennadij-Oczyszczanie organizmu-
 • Margo Maine, Beth Hartman McGilley, Douglas W. Bunnell-Leczenie zaburzeń odżywiania-Elsevier Urban&Partner
 • Maria Cross-Nie powinnam tego jeść-Iluminato
 • Maria Popławska-Przepisy wegetariańskie dla początkujących-Źródła życia
 • Mariola Bidzan-Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym-Impuls
 • Mark Hyman-Koniec z cukrzycą i otyłością- Nowa Proza
 • Mark Lovendale-Quality Longevity
 • Markus Harold, Finck Hans-Drożdżyca. Candida atakuje-Interspar
 • Martin J. Blaser-Missing Microbes-Henry Holt and Comopany
 • Martin Kohlmeier-Nutrigenetics applying the science of personal nutrition-Elsevier Urban&Partner
 • Maslanky Jerzy, Łabieniec Anna-Ekomedycyna. Nie bójmy się raka i chorób serca-Wydawnictwo EM
 • Mayr Peter, Stossier Harald-Dieta antygrzybicza-KDC
 • Medsker Dennis-Ukryty wymiar zdrowia-Colonica
 • Michael Hamm-Stop dla raka-Esprit
 • Michael Mosley, Mimi Spencer-Dieta 5:2 dr. Mosleya-Muza S.A.
 • Michael Moss-Cukier, sól, tłuszcz. Jak uzależniają nas koncerny spożywcze-Galaktyka
 • Michael Pollan-Jak jeść
 • Michael Pollan-W obronie jedzenia-manifest wszystkożerców-Mind
 • Michał Troszyński-Rozpoznawanie płodności-Wydawnictwo Bonami
 • Mihai D, Niculescu, Paul Haggarty-Nutrition in Epigenetics-Wiley
 • Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski -Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetyków-PZWL
 • Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski -Zaparcia. Porady lekarzy i dietetyków-PZWL
 • Misiorek Tomasz-Życie w fastfoodzie, co czeka McCzłowieka-Helion
 • Mohr Paul-Grzybice-AWM
 • Monnica Hackl-Ćwiczenia cesarzy chińskich odmładzające ciało i ducha.-Studio Astropsychologii
 • Nessa Carey-The epigenetics revolution-Columbia University Press
 • Nicole Schaenzler, Christoph Koppenwalllner-Choroby żołądka i jelit. Leczenie metodami naturalnymi- Wydawnictwo RM
 • Niels H. Lauersen-Eat, Love Get Pregnant-Ivy League Press
 • Niels H. Lauersen-Green Fertility: Nature's Secrets For Making Babies!-Ivy League Press
 • Niels H. Lauersen-The new Fertility Diet Quide-Ivy League Press
 • Nilanjana Maulik, Gautam Maulik-Nutrition, epigenetic mechanisms and human disease-CRC Press
 • Nocuń Tomasz-Kuchnia wegetariańska prosta i zdrowa- Vegan
 • Nocuń Tomasz-Lepsze zdrowie dla każdej kobiety-Vegan
 • Nomi Shannon -The Raw Gourrmet-Alive Books
 • Norbert Treutwein-Zakwaszenie. Nieznana przyczyna wielu chorób-SANUM Polska Sp z oo.
 • Novak Djokovic-Serwuj, aby wygrać-Bukowy Las
 • Oberbeil Klaus-Dieta węglowodanowa- KDC
 • Olga Martyniak-Wegetarianizm znów na topie-Interspar
 • Pagano John -Healing Psoriaris-John Wiley&Sons
 • Pani domu-Grill-Uczta pod chmurką-Marquard Media
 • Pani domu-Sałatki najlepsze przepisy-Marquard Polska
 • Pani domu-Zupy najlepsze przepisy-Marquard Media
 • Paprocka Dorota-Dieta dla alergików-Składnica Księgarska
 • Paul G.Harch, Virginia Mccullough-Oxygen revolution-Hatherleight Press
 • Paul, Stella, Mary McCartney-Poniedziałki bez mięs-Publicat
 • Peter J.D.Adamo-Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi-Cukrzyca-Mada
 • Peter Konopka-Rak, układ odpornościowy, a odżywianie.-MedPharma.Polska
 • Philip Dowell-Wielka księga ingrediencji-Wiedza i życie
 • Pitchford Paul-Odżywianie dla zdrowia. Tradycje wschodnie i nowoczesna wiedza o życiu-
 • Poniewierka Elżbieta-Żywienie w chorobach układu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych-Cornetis
 • Preeti Agrawal-Kobieta i natura-format.pl
 • Preeti Agrawal-Menopauza-mity i rzeczywistość-Preeti Agrawal
 • Richard A. Neubauer, Morton Walker-Hyperbaric Oxygen Therapy-Avery
 • Richard C. Francis-Epigenetics. How enviroment shapes our genes -Hill and Wang
 • Richard N.Ash, Winfred Conkling-Zespół jelita drażliwego-KDC
 • Rip Esselstyn-28 dni do zdrowia-Galaktyka
 • Robert Michael Kaplan-Zapomnij o okularach-Wydawnictwo Akasha
 • Robert Young, Shelley Redford Young -Próbowałam już tyle diet...Przełomowy program uzdrawiający-cud równowagi pH-Medium
 • Roman Pawlak -Zdrowe odżywianie bez tajemnic-Źródła Życia
 • Rose Natalia-Surowa dieta oczyszczająca
 • Rościsław Kadłubowski, Alicja Kurnatowska-Zarys parazytologii lekarskiej-PZWL
 • Rowlands Barbara-Wszystko o chorobach. Astma i alergie-bellona
 • Roy J. Lewicki-Mastering Business Negotiation-Jossey-Bass
 • Różycka-Kościuk Kinga-Zaupy-największy wybór przepisów -Pani Domu
 • Rupert Sheldrake-Rezonans morficzny -Virgo
 • Russell L. Blaylock-Naturalne strategie w walce z rakiem-Studio Astropsychologii
 • Sala Paweł-Świeże podejście do e-mail marketingu
 • Sami S.David, Jill Blakeway-Making Babies-Little Brown and Company
 • Sandra Cabot-Cała prawda o cholesterolu-Mada
 • Sandra Cabot-Dieta oczyszczająca wątrobę-Mada
 • Sandra Cabot-Stłuszczenie wątroby-Mada
 • Sandra Cabot-Świeże soki z warzyw i owoców mogą uratować twoje życie
 • Sandra Cabot -Dieta oczyszczająca wątrobę-Mada
 • Sandra Cabot -Świeże soki z warzyw i owoców mogą uratować twoje życie-Mada
 • Sandra Cabot -Zdrowa wątroba. Zdrowe jelita-Mada
 • Shaiman Shira-Gdyby Budda przyszedł na obiad-Interspar
 • Siddhartha Mukherjee-Cesarz wszech chorób. Biografia raka.-Wydawnictwo Czarne
 • Siemionowa Nadieżda-Szkoła zdrowia. Uwolnij się od pasożytów i żyj bez nich-Hartigrama
 • Skarbnica Wiedzy-Domowe przepisy-potrawy z drobiu-Skarbnica wiedzy
 • Sklianskaja Elena-Prostata-Oficyna wydawnicza ABA
 • Słonecki Józef-Zdrowie na własne zyczenie.1 Oczyszczanie-Biosłone
 • Spange Linda-Odchudzanie zaczyna się w głowie-100dni do utraty wagi-Świat Książki
 • Speechely Val, Rosenfield Maxine-Choroby nowotworowe. Objawy, diagnozowanie, metody leczenia-KDC
 • Spencer Johnson-Kto zabrał mój ser?-Wydawnictwo Studio Emka
 • Stanisław J. Konturka-Gastroenterologia i hepatologia kliniczna- PZWL
 • Stefania Jabłońska, Slawomir Majewski-Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową- PZWL
 • Steve Meyerowitz-Świeże soki i ich oczyszczająca moc-Purana
 • Suzanne Somers-Knockout interviews with doctor who are curing caner-Crown
 • Szymański Andrzej-Jak uniknąć cukrzycy-Mada
 • T.Colin Campbell-Niskowęglowodanowe oszustwo-Galaktyka
 • T.Colin Campbell-Nowoczesne zasady odżywiania-Galaktyka
 • T.Colin Campbell-Ukryta prawda-Galaktyka
 • T.Colin Campbell -The China Study-BenBella
 • T.Colin Campbell,Thomas M.Campbell II-Nowoczesne zasady odżywiania
 • Tadeusz Brzeziński-Etyka Lekarska-PZWL
 • Thiel Claudia-Alergia pokarmowa
 • Thiel Claudia -Alergia pokarmowa- czy to już choroba-Interspar
 • Thomas Smith-Insulina nasz cichy zabójca
 • Tounian Patrick-Otyłość u dzieci-PZWL
 • Umberto Veronesi, Mario Pappagallo-Z rakiem walczy się przy stole. W stronę wegetarianizmu-Białostockie zakłady graficzne
 • Umberto Veronesi, Mario Pappagallo-Z rakiem walczy się przy stole. W stronę wegetarianizmu-Białostockie zakłady graficzne
 • Urszula Dudziak, Alina Deluga-Naturalne planowanie rodziny-Fundacja Nasza Przyszłość
 • Victoria Boutenko-Rewolucja zielonych koktajli
 • Victoria Boutenko-Zielony eliksir życia -Studio Astropsychologii
 • Walęcka-Zdroik Marta-Obiady domowe-Prószyński Media
 • Wayne R. Bidlack, Raymond L. Rodriguez-Nutritional Genomics-CRC Press
 • Weiss Jennifer-Czyszczenie okrężnicy
 • Wendy Rudell -The raw transformation-North Atlantic Books
 • Wiliam Davis -Dieta bez pszenicy-Bukowy Las
 • Willam Dufty-Sugar blues. Zniewoleni przez cukier-HITO
 • Wojciech Zacharek-Drogi ku płodności-Dom Wydawniczy Zacharek