Spirometria | VIMED

Spirometria


Za pomocą badania spirometrycznego, oceniana jest, wydolność oddechowa oraz wiek biologiczny płuc pacjenta. To proste badanie pozwala czasami wykryć początki bardzo poważnych chorób.


Sprawdź wydolność oddechową oraz wiek biologiczny swoich płuc

Badane parametry


  • VC – pojemność życiowa
  • FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
  • FEV1/VC – stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej
  • FVC – natężona pojemność życiowa
  • IC – pojemność wdechowa
  • TV – objętość oddechowa
  • ERV – wydechowa objętość zapasowa
  • IRV – wdechowa objętość zapasowa