Korzyści z wykonania badania cytotoksyczności składników pożywienia - Kod Metaboliczny 200 lub Kod Metaboliczny 145 | VIMED

Korzyści z wykonania badania cytotoksyczności składników pożywienia – Kod Metaboliczny 200 lub Kod Metaboliczny 145

Pamiętaj, że eliminacja produktów spożywczych na podstawie testów nietolerancji pokarmowej bez opieki lekarza dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, oraz dietetyka rozumiejącego mechanizmy diety eliminacyjno-rotacyjnej, może być szkodliwa dla zdrowia. Diagnostyka opóźnionych alergii pokarmowych jest kluczowym elementem postępowania w Terapii Fenotypowej.

Korzyści płynące z wdrożenia Terapii Fenotypowej w oparciu o test Kod Metaboliczny 200 lub Kod Metaboliczny 145:

Badanie wpływu terapii opartej na diecie eliminacyjnej na zdrowie pacjenta

Skuteczność testu nietolerancji pokarmowej Kod Metaboliczny jest potwierdzona badaniami klinicznymi!

W okresie od stycznia 2001 do czerwca 2002 roku w Szpitalu Wojskowym Celio w Rzymie przeprowadzono badania wpływu diety eliminacyjno-rotacyjnej opracowanej na podstawie Indywidualnego Kodu Metabolicznego. Doktorzy nauk medycznych Antonio Masetti oraz Rita Marchetti poddali 12-tygodniowej obserwacji 100 osób – 66 mężczyzn i 34 kobiety, które wykonały test i zastosowały indywidualnie dostosowaną, metaboliczną dietę eliminacyjno-rotacyjną. Badanie miało na celu zaobserwowanie wpływu diety opartej o wskazania testu na zdrowie pacjentów. Wyniki badania potwierdziły korzystne działanie Indywidualnej Diety Metabolicznej opracowanej w oparciu o wskazania testu. Na 100 osób 85 potwierdziło całkowite wyciszenie większości symptomów chorobowych, a 58 z nich odczuwało wyraźne zmniejszenie dolegliwości.

Kod Metaboliczny to laboratoryjna diagnostyka nietolerancji pokarmowej na ponad 200 produktów spożywczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *