ZESPÓŁ METABOLICZNYZespół metaboliczny stał się jednym z największych wyzwań w programach zdrowia publicznego na świecie. To podstępne schorzenie jest bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi do poważnych i groźnych zaburzeń zdrowotnych tj. choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu 2, zawał serca czy udar mózgu. Znacząco skraca długość życia oraz obniża jego jakość.

Kluczowe jest zatem wdrożenie właściwego, skutecznego leczenia, jak najszybciej po postawieniu diagnozy, które precyzyjnie uderzy w źródło choroby i uchroni przed możliwymi powikłaniami i niepożądanymi skutkami ubocznymi.Zespół metaboliczny nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej – jest to zespół powiązanych ze sobą zaburzeń metabolicznych stanowiących czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.

Nie lekceważ problemu, bo nieleczony obrzęk lipidowy, zawsze po latach prowadzi do takich samych konsekwencji: w trzecim stadium to schorzenie po prostu nie daje żyć. W naszej klinice już od ponad 10 lat skutecznie leczymy zespół metaboliczny oraz szereg dolegliwości, które wywołuje.