Nareszcie jest szansa dla uszkodzonego mózgu! | VIMED

Nareszcie jest szansa dla uszkodzonego mózgu!

Głównymi przyczynami uszkodzenia mózgu, prowadzącego do jego niepełnosprawności (w tym zaburzeń funkcji motorycznych, zaburzeń psychicznych, utraty pamięci), są udar, uraz i zaburzenia metaboliczne. W ich leczeniu i rehabilitacji stosuje się najczęściej sposoby, które – choć mają pomóc pacjentom – w rzeczywistości nie powodują większej poprawy.

Naukowcy zauważyli, że przyczyną kłopotów z regeneracją mózgu jest nieefektywne dostarczanie energii do komórek tego centrum sterowania naszego ciała. Mózg zużywa 20% tlenu dostarczanego do organizmu, ale taka ilość tlenu pozwala na pracę zaledwie 5-10% neuronów jednocześnie, a proces regeneracji wymaga znacznie więcej energii. Neurony uszkodzone na skutek zaburzeń metabolicznych mają energię, by żyć, ale nie starcza im jej do wyzwolenia sygnału elektrycznego.

Lekarstwo czy trucizna?


Dowiedz się już dziś jakie pokarmy wywołują u Ciebie niepożądanych reakcji pokarmowych!

Na szczęście w ostatnich latach znaleziono skuteczny sposób na zwiększenie dostawy energii do uszkodzonych komórek, pozwalający przywrócić znaczną ilość funkcji neurologicznych mózgu, nawet wiele lat po uszkodzeniu. Liczne badania dowiodły, że znaczącą pomocą mogą tu być sesje w specjalnych komorach hiperbarycznych, w których pod zwiększonym ciśnieniem podawany jest czysty tlen, przez co poziom tlenu w organizmie zwiększa się aż dziesięciokrotnie. Taki wzrost stężenia tlenu w czasie tlenoterapii hiperbarycznej sprawia, że mózgowi dostarczana jest ilość energii wystarczająca do odbudowy istniejących w nim połączeń i stymulowania nieaktywnych neuronów, dziki czemu można usprawnić proces regeneracji.

Znając wcześniejsze doniesienia naukowe, zgodnie z którymi wysokie stężenie tlenu może ożywić uśpione neurony, dr Shai Efrati i inni naukowcy z uniwersytetu w Tel Aviv postanowili zbadać wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na stan zdrowia pacjentów po udarze.

Naukowcy jako grupę badawczą wybrali osoby po udarze, u których proces regeneracji już nie postępował. Aby ocenić potencjalny wpływ leczenia stężonym tlenem, anatomiczne cechy i funkcje mózgu oceniano przy użyciu metod identyfikujących martwicze tkanki oraz jednocześnie metod określających poziom aktywności metabolicznej neuronów w okolicy zniszczonych obszarów.

74 uczestników badania (6-36 miesięcy po przebytym udarze) podzielono na dwie grupy. W przypadku pierwszej grupy zastosowano tlenoterapię hiperbaryczną od początku badania, natomiast u pozostałych osób włączono terapię dopiero po dwóch miesiącach. Leczenie składało się z 40 dwugodzinnych sesji, pięć razy w tygodniu, w dużych komorach ciśnieniowych, w których podawano powietrze o zwiększonym stężeniu tlenu.

Już po dwumiesięcznym leczeniu w komorze hiperbarycznej zauważono znacznie zwiększoną aktywność neuronów mózgu niż w okresie bez tego typu terapii. U pacjentów zaobserwowano cofnięcie się paraliżu oraz poprawę sprawności języka, w tym przywrócenie smaku. Zmiany te mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia – pomagają pacjentom odzyskać samodzielność, wykonywać codzienne czynności, takie jak kąpiel, gotowanie, wchodzenie po schodach czy czytanie książki.

Lekarstwo czy trucizna?


Dowiedz się już dziś jakie pokarmy wywołują u Ciebie niepożądanych reakcji pokarmowych!

Uzyskane wyniki potwierdziły, że takie leczenie może prowadzić do znacznej poprawy funkcji mózgu u pacjentów po przebytym udarze, nawet w późnych stadiach uszkodzenia, poprzez wzmocnienie neuronów i budowanie nowych połączeń w zniszczonych obszarach.

Chociaż badanie skupiało się na chorych do trzech lat po udarze, dr Efrati zaobserwował podobną poprawę w przypadku pacjentów, których mózg został uszkodzony nawet 20 lat wcześniej. To podważa koncepcję, że ludzki mózg ma ograniczone możliwości naprawcze. Zdaniem naukowców, tego typu leczenie przynosi efekty również w leczeniu takich schorzeń, jak choroba Alzheimera, a także pomaga opóźnić procesy starzenia.

Tlenoterapia hiperbaryczna otwiera nowe możliwości skutecznego leczenia. Wiadomo już, że wiele zaburzeń funkcjonowania mózgu to skutek nieefektywnego dostarczania energii do jego komórek. Jeżeli tylko jest jeszcze potencjał do poprawy tej sytuacji, leczenie stężonym tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia daje szansę na odwrócenie negatywnych zmian.

 

Dowiedz się więcej o tlenoterapii hiperbarycznej na stronie komora-hiperbaryczna.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *