Zbadaj swój oddech, odetchnij z ulgą | VIMED

Zbadaj swój oddech, odetchnij z ulgą

Corocznie w 2. lub 3. środę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc.
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to połączenie dwóch schorzeń dróg oddechowych – przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc. Choroba ta powoduje niecałkowicie odwracalne ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe, zwykle postępujące i związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną płuc na szkodliwe pyły lub gazy.

Najnowsze statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są alarmujące:

 • Na całym świecie z powodu POChP cierpi 210 milionów ludzi i liczba ta nadal rośnie.
 • POChP stanowi obecnie czwartą przyczynę zgonów na świecie, a szacuje się, że w 2020 roku zajmie niechlubne trzecie miejsce (po chorobach układu krążenia i nowotworach).
 • Z powodu tego schorzenia umiera na całym świecie około 3 miliony ludzi w ciągu roku; w Polsce – około 14 tysięcy.
 • Ocenia się, że w naszym kraju na chorobę tę cierpi około 2 miliony osób, ale tylko u 30% jest ona rozpoznana.


[error]Ta lekceważona przez lekarzy i pacjentów choroba nie jest problemem tylko ludzi starszych – co druga cierpiąca na nią osoba ma mniej niż 65 lat.[/error]

Przebieg POChP

W pierwszej fazie rozwoju choroby na skutek reakcji zapalnej (zazwyczaj wywołanej ekspozycją na dym tytoniowy) następuje zwężenie oskrzeli, czyli obturacja, zaburzająca przepływ powietrza w trakcie oddychania. Najbardziej uciążliwe staje się wówczas wydychanie powietrza, podczas którego osoba chora odczuwa dość silną duszność. Dodatkową dolegliwością jest ucisk w klatce piersiowej i obecny podczas wydechu specyficzny odgłos świszczenia. Z kolei w zaawansowanej fazie choroby oskrzela zapadają się w trakcie wydechu, co już wyraźnie świadczy o rozedmie płuc.

Objawy POChP – często mylone z astmą (która jednak nie niszczy miąższu płuc) – to:


 • duszność,
 • świszczący oddech,
 • nadmierne wydzielanie śluzu,
 • krótki oddech,
 • kaszel.


[clearboth]
Wymienione objawy, a szczególnie ataki duszności w trakcie wysiłku fizycznego, związane są z późnym okresem POChP – najczęściej to dopiero one skłaniają pacjentów do wizyty u lekarza.

[error]Niestety, zdiagnozowanego na tym etapie schorzenia nie da już wyleczyć, można jedynie zatrzymać dalszy postęp choroby i zmniejszyć uciążliwe dolegliwości.[/error]

Powikłania POChP

Niezdiagnozowane i nieleczone POChP prowadzi do poważnych powikłań, pogorszenia jakości życia, a nawet przedwczesnej śmierci! Chorzy umierają 10-15 lat wcześniej niż ich rówieśnicy!

Do najczęstszych powikłań POChP należą:


 • zanik mięśni szkieletowych,
 • niewydolność oddechowa,
 • niedokrwistość,
 • nadciśnienie,
 • zawały,
 • udary,
 • zakrzepica,
 • cukrzyca typu 2,
 • nowotwory złośliwe,
 • osteoporoza,
 • depresja.

Aktywna profilaktyka

Jak widać, profilaktyka odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Specjaliści chorób płuc przypominają, że wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego daje dużą szansę na całkowite wyleczenie, spowolnienie rozwoju choroby i opóźnienie występowania powikłań. Niestety, świadomość społeczna tych faktów jest niepokojąco niska. Niedużo osób wie, że warto od czasu do czasu sprawdzić stan swoich płuc, wykonując trwające zaledwie kilka minut, bezbolesne badanie spirometryczne.

Walcz o oddech, idź na spirometrię

Badanie spirometryczne zaliczane jest do najistotniejszych badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które umożliwiają obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii dokonuje się oceny objętości powietrza wydychanego i wdychanego do płuc, przy czym oceniane mogą być różnorodne parametry.
Prawidłowe wykonanie badania spirometrycznego zapewnia wiarygodny i co najważniejsze, powtarzalny wynik, pozwalający szybko i skutecznie ocenić zdrowie płuc i jednocześnie wykryć niebezpieczne choroby. Niestety, wciąż jeszcze w niewielu przychodniach w naszym kraju badanie to jest dostępne.

Wyjątkową szansę poddania się mu stworzyło CM VIMED!

W ramach skutecznej profilaktyki zdrowotnej, realizowanej w ramach wybranego programu diagnostyczno-konsultacyjnego lub terapeutycznego, pacjent oprócz wielu innych badań diagnostycznych wykonywane ma także badanie spirometryczne.

Chcesz mieć pewność, że nic Ci nie jest? Skontaktuj się z nami!
Warszawa 22 409 19 06 Kraków 12 445 31 15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *