ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY AZS PRZYCZYNA

Atopowe Zapalenie Skóry – AZS przyczyna i leczenie

azs

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY PRZYCZYNA

AZS jak się objawia?

Dokładna przyczyna AZS często pozostaje niejasna. AZS zależy do kręgu chorób atopowych, prowokowanych przez rozmaite czynniki endogenne i egzogenne.  To stan, który charakteryzuje się uporczywym świądem i zaczerwienieniem skóry, które najczęściej pojawiają się w postaci gwałtownych napadów. Atopowe zapalenie skóry jest chorobą przewlekłą i ma tendencję do okresowych zaostrzeń. Typowym objawem AZS jest współtowarzyszenie astmy lub kataru siennego.

Atopowe zapalenie skóry przyczyna

AZS  ma złożoną przyczynę. Powstaje z powodu złożonej interakcji czynników genetycznych i środowiskowych.

1. Czynniki genetyczne jako przyczyna AZS

AZS to choroba zapalna, która może rozwijać się u osób z mutacją w genach uczestniczących w procesach zapalnych. Jednym z takich genów jest gen CARD11. Białko wytwarzane przez ten gen włącza szlaki zaangażowane w rozwój i funkcjonowanie limfocytów. Dlatego limfocyty T nie rozwijają się lub nie działają prawidłowo. Liczba tych komórek jest normalna, ale ich odpowiedź na obcych najeźdźców, takich jak bakterie i grzyby, jest ograniczona. W związku z tym dochodzi to do osłabienia układu odpornościowego i nawracających infekcji, które są częste u osób z AZS związanym z CARD11.

Możesz więc urodzić się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia AZS z powodu genów, które odziedziczyłeś po rodzicach. Badania wykazały, że dzieci, które mają rodziców z AZS lub które mają rodzeństwo z AZS, są bardziej narażone na rozwój choroby. Atopowe zapalenie skóry u dziecka jest bardzo częstym zjawiskiem, rzadziej AZS ujawnia się w wieku dorosłym.

Czynniki środowiskowe AZS

2. Czynniki środowiskowe jako przyczyna AZS

Niewątpliwie są to czynniki, które wywołują pierwszy napad AZS, lub zaostrzają objawy, jeśli atopowe zapalenie skóry już występuje. Są to:

  • Alergeny — sierść zwierząt, pyłki roślin, roztocza kurzu domowego. Atopowe zapalenie skóry u dziecka rozwija się w postaci „skazy białkowej” na owłosionej skórze głowy i wypukłych partiach ciała.
  • Zakażenia — zwłaszcza gronkowcem złocistym.
  • Alergeny kontaktowe — nikiel, substancje zapachowe, środki konserwujące.
  • Alergeny pokarmowe – wywołując przewlekły stan zapalny zaburzają funkcje układu odpornościowego.
  • Wilgotność powietrza – następuje pogorszenie na jesieni.
  • Substancje drażniące.
  • Stres.
Immunologia AZS

3. Czynniki immunologiczne jako przyczyna AZS

Atopowe zapalenie skóry (AZS, egzema) jest złożoną chorobą, w której głęboki brak równowagi w organizmie odzwierciedla się w postaci zmian skórnych. Przede wszystkim charakterystyczne jest zaburzenie równowagi pomiędzy limfocytami Th1,Th2 na korzyść Th2. W związku z tym dochodzi do zmniejszenia odporności komórkowej. Jednocześnie limfocyty B produkują nadmierne ilości przeciwciał klasy IgE, co dodatkowo zwiększa skłonność osób chorych na AZS do ostrych reakcji alergicznych. Takie zaburzenie równowagi wynika częściowo z genetyki, jednak w głównej mierze zależy od jakości odżywienia, dostawy tlenu do komórek i stanu psychoemocjonalnego.

Skóra chorego jest w stanie przewlekłego stanu zapalnego, który jest przyczyną AZS. Rozwija się on pod wpływem substancji drażniących (mydło, rozpuszczalniki), alergenów (roztocza, sierść) lub pewnych pokarmów (nietolerancja pokarmowa). Dlatego, że skóra traci barierę ochronną zbudowaną z lipidów (tzw. płaszcz lipidowy), przestaje całkowicie pełnić swoją funkcję ochronną i detoksykacyjną.

Wieloczynnikowa metoda leczenia AZS przewlekłego stanu zapalnego uderza w przyczynę choroby!

Wyeliminowanie źródeł przewlekłych stanów zapalnych, które są przyczyną AZS, jest kluczem do pozbycia się uciążliwych dolegliwości i zmian skórnych.

Niewątpliwie na geny nie mamy wpływu…, choć z nauki epigenetyki wiemy, że możemy jednak wpływać na ich ekspresję – czyli sposób w jaki działają.

Podobnie, w przypadku  czynników środowiskowych mamy ograniczone pole manewru. Możemy ich wpływ minimalizować, ale i tak nie możemy ich wyeliminować całkowicie…

W przeciwieństwie do powyższych czynników, wiemy jak wyciszyć te immunologiczne i pokonać przewlekły stan zapalny, czyli przyczynę AZS. To klucz do pokonania AZS. Nie tylko ograniczania objawów — jak robią to maści, emolienty i sterydy, ale do całkowitego pokonania choroby.

AZS - synergia leczenia (2)

Przede wszystkim kluczem do skutecznego leczenia AZS jest synergia działania. Bez wątpienia Terapia Fenotypowa jest skuteczna, ponieważ równocześnie oddziałuje na kilku płaszczyznach:

Personalizacja odżywiania w AZS

1.  Likwidacja stanów zapalnych w wyniku wdrożenia spersonalizowanego sposobu odżywiania – bezpośrednie leczenie przyczyny AZS.

U każdej osoby inne czynniki pokarmowe mogą wywołać reakcję zapalną.  Dlatego mając informacje na temat nietolerancji pokarmowych, jesteśmy w stanie dobrać odpowiednio produkty żywnościowe w taki sposób, by zredukować przewlekły stan zapalny i usprawnić proces odżywiania. Dzięki odpowiedniej żywności nie tylko możemy poczuć się lepiej, ale także znacznie szybciej wrócić do zdrowia. Kod Metaboliczny 200 to najlepszy test stosowany w leczeniu i profilaktyce chorób dietozależnych. Informacje w nim zawarte pozwalają uderzyć bezpośrednio w przyczynę AZS – przewlekły stan zapalny.

2. Odpowiedni dowóz substancji substancji odżywczych.

Dzięki spożywaniu pokarmów kompatybilnych z organizmem dostarczamy wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Organizm może z nich w pełni korzystać, co przyspiesza procesy odnowy i regeneracji tak potrzebnej w AZS.

Odpowiedni dowóz substancji substancji odżywczych leczy przyczynę AZS
Odpowiednia ilość tlenu leczy przyczynę AZS.

3. Odpowiednia ilość tlenu.

Podczas zabiegów w komorze hiperbarycznej w podwyższonym ciśnieniu przyspieszamy regenerację naskórka, obniżamy poziom prozapalnych cytokin. Przede wszystkim poprawiamy poziom odżywienia wszystkich komórek ciała, co usprawnia regenerację uszkodzonej skóry w AZS.

4. Sprawne procesy detoksykacyjne, które umożliwią ewakuację toksycznych metabolitów komórkowych.

Wprowadzając procedury wspomagające pracę wątroby i oczyszczanie organizmu, specjaliści medycyny funkcjonalnej są w stanie poprawić wchłanianie substancji odżywczych. Niewątpliwie są one niezbędne dla skóry, która intensywnie się regeneruje.

Sprawne funkojowanie jelit leczy przyczynę AZS
Odpowiednia ilość tlenu leczy przyczynę AZS.

5. Sprawne funkcjonowanie jelit, od których zależy zdrowie wszystkich narządów.

Sprawna praca jelit zapewnia wchłanianie składników odżywczych, minerałów i witamin i wydalanie niestrawionych resztek pokarmowych, pasożytów i substancji, które układ limfatyczny skierował do jelit w celu ich wydalenia na zewnątrz.

Zobacz  jak skutecznie leczyć AZS w CM VIMED!

Leczenie atopowego zapalenia skóry AZS u dzieci

Leczenie AZS u dzieci i młodzieży

Leczenie AZS

Leczenie AZS dorosłych

Zobacz więcej!

Skuteczne leczenie dzieci i dorosłych z AZS Jak rozpocząć leczenie  Historia małego Mikołaja, który pozbył się AZS (Atopowego Zapalenia Skóry) w CM VIMED

 

Bibliografia:

Nowicki R i wsp. Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2016; 3: 18-28.
Milan M, Mijas J. Atopowe zapalenie skóry – patomechanizm, diagnostyka, postępowanie lecznicze, profilaktyka. Nowa Pediatr 2017; 21: 114-122.
Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med. 2008 Apr 3;358(14):1483-94. doi: 10.1056/NEJMra074081.
Liang Y, Chang C, Lu Q. The Genetics and Epigenetics of Atopic Dermatitis-Filaggrin and Other Polymorphisms. Clin Rev Allergy Immunol. 2015 Sep 18.
Change Healthcare. Dermatitis: Atopic (Eczema). Adult Advisor 2018.2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *