Leczenie Choroby Leśniowskiego-Crohna Poradniki VIMED

Choroba Leśniowskiego-Crohna. Rozpoznanie i leczenie w Centrum Medycznym VIMED

Leczenie Choroby Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna to przewlekła i postępująca choroba autoimmunologiczna należąca do grupy nieswoistych zapaleń jelit. W jej przebiegu obserwujemy masywny stan zapalny, który może obejmować każdą część przewodu pokarmowego, począwszy od jamy ustnej aż do odbytu.

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest schorzeniem o charakterze zapalenia ziarniniakowego, nacieka ścianę jelita na całej grubości, czym różni się od wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, w którym naciek ograniczony jest do błony śluzowej i podśluzowej.

Ból jest tak dotkliwy, że człowiek nie tylko nie może pracować ani wręcz nie może żyć.

Leczenie Choroby Leśniowskiego-Crohna

Najczęstsze objawy choroby Leśniowskiego-Crohna to:

 • ból brzucha
 • biegunka
 • krew w stolcu
 • wyczuwalny w badaniu (często tkliwy) opór w jamie brzusznej
 • utrata masy ciała
 • osłabienie – przewlekłe zmęczenie
 • stany podgorączkowe i gorączka
 • zmiany okolicy odbytowej – przetoki, szczeliny i ropnie
 • przetoki jelitowo-skórne

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest zazwyczaj dość późno diagnozowana, najczęściej wówczas, gdy uporczywe biegunki i bóle brzucha nie pozwalają już na normalne funkcjonowanie. Utrudnia to leczenie i łagodzenie zmian, które już zostały wyrządzone.

W ocenie makroskopowej typową cechą choroby Leśniowskiego-Crohna jest odcinkowość zmian zapalnych: fragmenty całkowicie zdrowej śluzówki przedzielone są zmienionymi zapalnie odcinkami, często z głębokimi owrzodzeniami.

Czynniki wywołujące chorobę Leśniowskiego-Crohna

Czynniki wywołujące chorobę Leśniowskiego-Crohna i powikłania

Choroba ma charakter przewlekły i rozwija się przez wiele lat. W przebiegu choroby występują naprzemienne okresy zaostrzeń i remisji.

Czynniki wpływające na powstawanie choroby to: predyspozycje genetyczne, odpowiedź immunologiczna błony śluzowej, zaburzenia mikroflory jelitowej i czynniki środowiskowe, związane głównie ze sposobem odżywiania się.

Powikłania choroby Leśniowskiego-Crohna

Nieleczona choroba Leśniowskiego-Crohna, może wiązać się z bardzo dotkliwymi konsekwencjami, takimi jak perforacja jelita, zrosty, owrzodzenia, zwężenie jelit. Zwiększa się także ryzyko rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego.

Badania diagnostyczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Badanie cytotoksyczności składników pożywienia

Badanie składników pożywienia, które podrażniają błonę śluzową jelit oraz tych, które podtrzymują przewlekły stan zapalny. W tym celu wykorzystuje się testy cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200.

Kolonoskopia

Podstawowym badaniem potwierdzającym rozpoznanie choroby Leśniowskiego-Crohna pozostaje nadal kolonoskopia z oceną końcowego odcinka jelita krętego oraz badanie endoskopowe z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

Gdy badanie endoskopowe nie może być wykonane lub nie ma możliwości oceny jelita cienkiego w czasie kolonoskopii, można zastosować metody radiologiczne. Powszechnie stosowanym i skutecznym badaniem jest pasaż jelita cienkiego.

Badanie krwi pod kątem czynników stanu zapalnego

Zbadanie poziomu białka C-reaktywnego (CRP) jest bardzo dobrym markerem, wykorzystywanym w monitorowaniu skuteczności leczenia oraz pozwalającym odróżnić nieswoiste zapalne choroby jelit, zwłaszcza chorobę Leśniowskiego-Crohna, od czynnościowych schorzeń jelit o podobnych objawach klinicznych.

Pomimo coraz lepszego rozpoznawania i łatwiejszego dostępu do diagnostyki, wiele przypadków choroba Leśniowskiego-Crohna jest diagnozowana w trakcie zabiegu chirurgicznego wykonywanego z powodu niedrożności lub mylnie rozpoznanego zapalenia wyrostka robaczkowego.

Terapie stosowane przy chorobie Leśniowskiego-Crohna

Terapie stosowane przy chorobie Leśniowskiego-Crohna

Do metod stosowanych w terapii żywieniowej należą:

 • żywienie drogą przewodu pokarmowego z włączeniem żywienia doustnego (oral nutrition) i drogą dojelitową (enteral nutrition)
 • żywienie pozajelitowe (parenteral nutrition) – w formie kroplówek.

Żywienie drogą przewodu pokarmowego jest najbardziej fizjologicznym sposobem podaży pokarmu i działa stymulująco na regenerację nabłonka jelitowego.

Coraz więcej badań potwierdza, że żywienie drogą przewodu pokarmowego może być stosowane jako alternatywa leczenia farmakologicznego lub leczenie wspomagające farmakologiczną terapię.

Żywienie pozajelitowe przeznaczone jest dla chorych, którzy nie mogą przyjmować odpowiedniej ilości pożywienia drogą doustną lub dojelitową oraz dla pacjentów, u których występują powikłania w postaci zwężeń, przetok, zespołu krótkiego jelita, a także pogłębiających się zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Personalizowana Terapia Fenotypowa

Terapia Fenotypowa to wieloczynnikowa metoda leczenia chorób o podłożu zapalnym, która jest personalizowana na podstawie badania cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200.

Badania genetyczne pozwalają zweryfikować genetyczne czynniki występowania choroby Leśniowskiego-Crohna

Istnieje szereg genów, których specyficzne warianty korelują z wystąpieniem choroby. Wiedza na temat ryzyka zachorowania, pomoże na wczesnym etapie wprowadzić odpowiednie działania profilaktyczne, a za sprawą odpowiedniej diety.

Niezwykle ważną rolę w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna odgrywają nieinwazyjne zabiegi wspomagające procesy metaboliczne w tkankach przewodu pokarmowego. Dzięki nim możemy zniwelować przewlekły proces zapalny i umożliwić regenerację tkanek.

W przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna, wykonanie badania genetycznego i wdrożenie Terapii Fenotypowej pozwoli opóźnić pojawienie się pierwszych objawów i zapobiec poważnym konsekwencjom choroby!

Personalizowana Terapia Metaboliczna

Terapia Metaboliczna to kolejna odmiana personalizowanej terapii wykorzystującej podejście Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia. Jest to proces zindywidualizowanego, żywieniowego wspomagania leczenia chorób przewlekłych o podłożu zapalnym.

Głównym elementem Terapii Metabolicznej jest program żywieniowy opracowywany indywidualnie na podstawie badania cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200. Dzięki temu możemy wyeliminować z diety źródła niepożądanych reakcji na pokarm (nietolerancji i opóźnionych alergii pokarmowych) – czynniki podtrzymujące przewlekły stan zapalny.

W wyniku zaburzeń metabolicznych spowodowanych dysfunkcją jelita dochodzi do permanentnego niedożywienia i niedotlenienia wszystkich komórek! Można to skutecznie leczyć wdrażając dietę eliminacyjno-rotacyjną, jeżeli dysponujemy informacjami o produktach, które wywołują niepożądaną reakcję zapalną. Warunkiem jest wykonanie badania Kod Metaboliczny 200.

Jak się zaczynają choroby układu pokarmowego

W wyniku zaburzeń metabolicznych spowodowanych dysfunkcją jelita dochodzi do permanentnego niedożywienia i niedotlenienia wszystkich komórek! Można to skutecznie leczyć wdrażając dietę eliminacyjno-rotacyjną, jeżeli dysponujemy informacjami o produktach, które wywołują niepożądaną reakcję zapalną. Warunkiem jest wykonanie badania Kod Metaboliczny 200.

Personalizacja to podstawa skutecznego leczenia!

Zarówno postępowanie żywieniowe, jak i zalecenia zabiegowe opracowywane są indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wyników badań diagnostycznych. Nie ma jednego leku dla wszystkich chorych, bo każdy pacjent to odrębna historia – unikalny fenotyp.

Powstrzymaj stan zapalny! Nie dopuścisz do rozwoju poważnych chorób dzięki Terapii Metabolicznej.

Wieloczynnikowa terapia Personalizowanej, Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia

Wieloczynnikowa terapia Personalizowanej, Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia

Wieloczynnikowa terapia wykorzystująca metodologię Personalizowanej, Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia okazała się skuteczna w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna. Choć leczenie trwa wiele miesięcy, w większości wypadków udaje się całkowicie powstrzymać rozwój choroby, a często także cofnąć zmiany degeneracyjne jelit.

Uzyskujemy tak wysoką skuteczność, ponieważ wieloczynnikowa terapia w Centrum Medycznym VIMED reguluje funkcje organizmu i uruchamia procesy samoleczenia, a nie tylko likwiduje lub maskuje objawy.

Kluczowym czynnikiem w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna jest dostarczenie tlenu i składników odżywczych do uszkodzonych fragmentów jelita.

Zarówno Terapia Fenotypowa, jak i Terapia Metaboliczna Wykorzystuje efekt synergii w celu usprawnienia procesów metabolicznych, a zabiegi medycyny fizykalnej stosowane w trakcie terapii usprawniają procesy oczyszczania, odżywiania i oddychania komórkowego.

Cechy Personalizowanej, Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia:

Poza tym warto zwrócić uwagę, że wieloczynnikowa terapia nieswoistych zapaleń jelit jest:

 • oparta na badaniach naukowych i doświadczeniach klinicznych,
 • ukierunkowana na długotrwałe wzmocnienie organizmu w celu uruchomieniu procesów samoleczenia istniejących chorób i zapobiegania chorobom w przyszłości,
 • spersonalizowana na poziomie immunologicznym i genetycznym – uwzględnia biochemiczną indywidualność człowieka,
 • zorientowana na człowieka, jako psychofizyczną całość, której funkcjonowanie odbiega od prawidłowości,
 • ukierunkowana na spersonalizowane żywienie (w tym kliniczne zastosowanie witamin, minerałów i innych składników odżywczych),
 • uwzględnia kwestie związane z radzeniem sobie ze stresem.
Personalizacja leczenia nieswoistego zapalenia jelit

Piśmiennictwo:

 • A.Hebzda i wsp.: Choroba Leśniowskiego-Crohna – diagnostyka i leczenie. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2011, 7(2): 98-103
 • A.Kargulewicz i wsp.: Rola leczenia żywieniowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Gastroenterologia Polska 2010, 17(4): 300-303
 • M.Łodyga i wsp.: Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Przegląd Gastroenterologiczny 2012, 7(6): 317-338
 • S.Wojtuń i wsp.: Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2014, 10(1): 61-66
 • Gerard E. Mullin, Zadbaj o równowagę mikroflory jelitowej, Galaktyka 2016: 242

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *