Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Poradniki VIMED

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego to choroba, która nie pozwala normalnie żyć

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest przewlekłym nieswoistym procesem zapalnym błony śluzowej jelita grubego, o niewyjaśnionej etiologii i najczęściej przewlekłym przebiegu. Proces zapalny obejmuje jelito grube i odbytnicę, może rozszerzać się na okrężnicę, nie zajmując jelita cienkiego.

Ta przewlekła choroba zapalna poza utrudniającymi życie dolegliwościami, stwarza ogromne zagrożenie dla całego organizmu.

W wyniku zmian czynnościowych jelita grubego ulegają zaburzeniu jego niezwykle ważne funkcje związane z przyswajaniem mikroelementów i działaniem układu odpornościowego.

Wprawdzie nie odkryto jednoznacznej przyczyny wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, jednak uważa się, że istotną rolę w jej rozwoju odgrywa współdziałanie wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się:

 • uwarunkowania genetyczne,
 • sposób odżywiania,
 • czynniki środowiskowe,
 • procesy zapalne – immunologiczne,
 • zaburzenia metaboliczne.

Wiele wyników badań wskazuje na to, że niewłaściwie dobrana dieta może pogarszać przebieg wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:

Przewlekły stan zapalny w obrębie przewodu pokarmowego może doprowadzić do pojawienia się owrzodzeń błony śluzowej jelita grubego!

Najczęściej występujące objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:

 • bóle brzucha
 • krwawe stolce ze śluzem
 • długotrwałe biegunki na przemian z zaparciami
 • utrata masy ciała
 • osłabienie
 • bóle i skurcze w dolnej części brzucha
 • osłabienie
 • przewlekłe zmęczenie
 • niedokrwistość
 • nagłe parcie na stolec
 • obniżona odporność
 • gorączka
 • brak łaknienia

Objawy początkowo mogą przypominać zatrucie pokarmowe i często bywają niesłusznie bagatelizowane przez chorego. Charakterystyczną cechą tej przewlekłej choroby układu pokarmowego jest występowanie zaostrzeń i remisji, które mogą różnić się czasem trwania.

Powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Powikłania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Najczęstszym miejscowym powikłaniem jest polipowatość zapalna jelita grubego, która jest wyrazem ciężkiego uszkodzenia błony śluzowej. Dotyczy ona jednak tylko osób chorych o ciężkim przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego zawsze ulega zaburzeniu także struktura mikrobiomu. Zmieniona mikroflora jelitowa, która w prawidłowych warunkach korzystnie wpływa na cały organizm, w warunkach stanu zapalnego zaczyna być Twoim wrogiem.

Również groźnym powikłaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest ostre rozdęcie okrężnicy. Na szczęście występuje ona u niewielu chorych i rozwija się przede wszystkim w ciężkich rzutach, gdy procesem chorobowym objęte jest całe lub prawie całe jelito grube.

Najpoważniejsze powikłanie to nowotwór jelita grubego.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwoju raka jelita grubego jest długi czas trwania choroby (ponad 10 lat) i rozległe zajęcie jelita grubego. Ryzyko zwiększone, jeżeli choroba zaczęła się rozwijać już w dzieciństwie.

Wczesne rozpoznanie dysplazji komórek nabłonka jelitowego pozwala na zapobieżenie rozwojowi raka.

Regeneracja organizmu

Z uwagi na zaburzenie funkcji jelita grubego, nieswoistym zapaleniom jelita towarzyszą powikłania ze strony innych narządów. Czasami wręcz wyprzedzają pojawienie się głównych objawów jelitowych.

Najczęściej są to choroby związane z deficytem minerałów i witamin oraz z zaburzeniami układu odpornościowego:

 • choroby stawów,
 • osteoporoza i osteopenia,
 • choroby oczu,
 • całe spektrum chorób układu krwionośnego,
 • kamica nerkowa,
 • choroby skóry,
 • zaburzenia funkcji układu oddechowego.

Zalecane badania

Rozpoznanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego opiera się na ocenie objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, obrazu endoskopowego, radiologicznego i ultrasonograficznego oraz na ocenie mikroskopowej pobranych wycinków jelita.

Inwazyjne badanie wycinków jelita, podczas badania endoskopowego pozwala na diagnostykę różnicową choroby Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego), oraz na rozpoznanie zmian przed nowotworowych i nowotworowych, które mogą wystąpić.

Badanie endoskopowe pozwala także na ocenę stopnia zaawansowania choroby oraz na ocenę skuteczności leczenia. Jest to jednak badanie nieprzyjemne, bolesne i związane z ryzykiem powikłań.

Współczesna technika pozwala uzyskać coraz lepszy jakościowo obraz wnętrza przewodu pokarmowego, który wraz z badaniem mikroskopowym stanowi podstawę rozpoznania u większości chorych ze zmianami patologicznymi.

Coraz częściej gastroenterolodzy zalecają wykonanie badań pod kątem ukrytych alergii pokarmowych i nietolerancji pokarmowych. Pozwalają one wykluczyć pokarmowe triggery stanu zapalnego jelit.

Leczenie Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego w Centrum Medycznym VIMED

Personalizowana Terapia Metaboliczna w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Personalizowana Terapia Metaboliczna to wieloczynnikowa metoda leczenia chorób przewlekłych o podłożu zapalnym. Ta opracowana przez specjalistów Centrum Medycznego VIMED metodologia opiera się na zasadach personalizowanej, funkcjonalnej medycyny stylu życia.

Dzięki personalizacji leczenia i odżywiania, w połączeniu z zabiegami wspomagającymi naturalne funkcje oddychania, odżywiania i oczyszczania komórkowego, uzyskujemy efekt synergii. Dzięki temu wyniki leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w Centrum Medycznym VIMED są bardzo dobre.

Metody leczenia Nieswoistego Zapalenia Jelit
Jelita to nasz drugi mózg.

Personalizowana dieta w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Z doświadczeń specjalistów Centrum Medycznego VIMED wynika, że odpowiednio dobrana Dieta, czyli spersonalizowany sposób odżywiania jest niezwykle ważną częścią procesu leczniczego!

W naszej praktyce do opracowania indywidualnej diety wykorzystujemy wyniki unikalnego w skali kraju badania: testu cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200. To niezwykle czułe badanie identyfikuje produkty spożywcze, które układ odpornościowy rozpoznanie jako antygeny wywołujące stan zapalny w organizmie.

Kod Metaboliczny 200

– test na nietolerancje pokarmowe i ukryte alergie pokarmowe opiera się na badaniu cytotoksyczności składników pożywienia.

Dieta musi być bowiem jednocześnie odżywcza i lekkostrawna, podawana w przyswajalnej formie, która nie będzie podrażniać śluzówki, a będzie w stanie kompensować straty wywoływane biegunkami i utratą krwi.

Osoby chore mają zazwyczaj zwiększone zapotrzebowanie energetyczne i mogą być narażone na niedobory żywieniowe, zwłaszcza: antyoksydantów, żelaza, wapnia i białka. Niedobory te wynikają z restrykcji żywieniowych, które narzucają sobie pacjenci w obawie przed dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego.

Cechą charakterystyczną przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest przeplatanie się okresów wyciszenia z okresami zaostrzenia objawów. W okresie remisji ważne jest, aby dieta była możliwie jak najbardziej urozmaicona i dostosowana do indywidualnej tolerancji chorego.

Testy Nietolerancji Pokarmowej

W okresie leczenia konieczna jest stała współpraca z lekarzem i dietetykiem klinicznym, w celu dostosowania sposobu odżywiania do aktualnego stanu choroby!

Komora Hiperbaryczna

Zabiegi w komorze hiperbarycznej HBOT

W celu uzyskania efektu synergii Terapia Metaboliczna uzupełniana jest zabiegami tlenoterapii w komorze hiperbarycznej HBOT. Mają one działanie przeciwzapalne i przyspieszają odnowę i różnicowanie komórek macierzystych.

Ponadto tlenoterapia hiperbaryczna powoduje zmniejszenie przewlekłego stanu zapalnego w obrębie jelit. Zwiększając dowóz tlenu do tkanek zabiegi w komorze hiperbarycznej przywracają prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów i całych komórek.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej wspomogą proces regeneracji i przebudowy komórek okrężnicy.

Tlenoterapia hiperbaryczna zmniejsza stan zapalny i poprawia funkcjonowanie wszystkich narządów, przez co wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta.

W profesjonalnej komorze hiperbarycznej, pracującej pod ciśnieniem powyżej 2 ATA możliwe jest dostarczenie tlenu do komórek także bez pośrednictwa hemoglobiny i naczyń krwionośnych.

Tlen przywraca prawidłowy metabolizm komórkowy także tym komórkom, które były niedotlenione w wyniku miażdżycy naczyń, stanu zapalnego, oparzenia lub urazu mechanicznego. Tlenoterapia hiperbaryczna HBOT, umożliwia skuteczne leczenie wielu ostrych i przewlekłych schorzeń.

„Tlenoterapia hiperbaryczna to najbezpieczniejszy sposób na zwiększenie cyrkulacji komórek macierzystych w organizmie, o wiele bezpieczniejszy niż którakolwiek z opcji farmaceutycznych.”

— Prof. Stephen Thom, University of Pennsylvania School of Medicine

Wrzodziejące zapalenia jelita grubego wymaga wieloczynnikowego, skojarzonego leczenia

Personalizowana Terapia Metaboliczna to proces zindywidualizowanego, żywieniowego leczenia chorób przewlekłych (choroby układu pokarmowego, nadwaga, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroby skóry, choroby neurologiczne i inne).

Za każdym razem jest to spersonalizowany program odżywiania opracowywany indywidualnie na podstawie wyników badania niepożądanych reakcji na pokarm (nietolerancji i opóźnionych alergii pokarmowych) oraz pakiet badań diagnostycznych.
Wieloczynnikowy program terapeutyczny uwzględnia zabiegi, które dzięki wspomaganiu naturalnych procesów komórkowych pozwalają na uzyskanie efektu synergii i często spektakularnych efektów leczenia.

Personalizacja leczenia nieswoistego zapalenia jelit

Piśmiennictwo:

 • P.Nagel, I.Sajór: Dieta dla chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w okresie remisji. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej 2018. https://ncez.pl/choroba-a-dieta/choroby-ukladu-pokarmowego/dieta-dla-chorych-na-wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego-w-okresie-remisji
 • Polskie Towarzystwo Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. https://j-elita.org.pl/wrzodziejace-zapalenie-jelita-grubego/
 • A.Buchner, F. Iwańczak: Etiopatogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nowa Pediatria 2002, 3: 174-178
 • S.Wojtuń i wsp.: Podstawowe objawy i różnicowanie nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2014, 10(1): 61–66
 • K.Kazimierczak-Siedlecka i wsp.: Zastosowanie fitoterapii w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2019, 52(1): 41–48
 • P.Eder i wsp.: Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Przegląd Gastroenterologiczny 2013, 8(1): 1-20
 • Justin Sonnenburg, Erica Sonnenburg, Zdrowie zaczyna się w brzuchu, Galaktyka 2015: 153

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *