Leczenie zespołu jelita drażliwego IBS Poradniki VIMED

Rozpoznanie i leczenie zespołu jelita drażliwego IBS w Centrum Medycznym VIMED

Leczenie zespołu jelita drażliwego IBS

Leczenie zespołu jelita drażliwego IBS

Leczenie zespołu jelita drażliwego stanowi poważny problem społeczny, ponieważ jest to jedna z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego i jedna z najczęstszych przyczyn konsultacji gastroenterologicznych.

Szacuje się, że choroba, określana jako zespół jelita drażliwego może dotyczyć nawet 20% ludności krajów rozwiniętych.

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) to przewlekła, idiopatyczna choroba przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym.

Jeżeli dokucza CI wzdęty brzuch, śmierdzące gazy, bóle brzucha i dyskomfort w jamie brzusznej, może to być związane z rozwojem tej coraz częściej występującej choroby.

Przyczyna zespołu jelita drażliwego jest wieloczynnikowa i nie do końca wyjaśniona. Badania dowodzą, że objawy IBS mogą występować u osób z zaburzeniami psycho-emocjonalnymi. Uważa się również, że istotny wpływ na występowanie zespołu IBS mają specyficzne nawyki żywieniowe czy przebycie różnego typu infekcji.

Leczenie zespołu jelita drażliwego IBS

Poza czynnikiem zapalnym, podłożem występowania Zespołu Jelita Drażliwego może być też skłonność genetyczna i czynniki środowiskowe.

Żywienie i styl życia ma ogromny wpływ na występowanie Zespołu Jelita Drażliwego!

Objawy zespołu jelita drażliwego to:

 • Nawracający ból lub dyskomfort brzucha – poprawa po wypróżnieniu
 • Początek dolegliwości związany ze zmianą wyglądu stolca
 • Zaburzenia rytmu wypróżnień
 • Charakterystyczne może być naprzemienne występowanie biegunek i zaparć

Dolegliwości towarzyszące, które występują u części pacjentów to najczęściej:

 • wymioty
 • wzdęcia
 • nadmierne oddawanie gazów
 • wodobrzusze

Często w przebiegu zespołu jelita drażliwego występują także niespecyficzne objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak wczesne uczucie pełności po posiłku, pieczenie w nadbrzuszu oraz uczucie zalegania pokarmu w żołądku.

Zespół jelita drażliwego ma różne oblicza

W zespole drażliwego jelita obserwuje się również nadmierny rozrost flory bakteryjnej (SIBO) – nawet w 84% przypadków. Pojawiają się także zaburzenia czucia trzewnego i funkcji motorycznej jelit czy zmiany w sferze psychicznej. U 70-90% pacjentów chorych na IBS występują zaburzenia osobowości, niepokój lub depresja.

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić fakt, iż w Zespole jelita drażliwego IBS nie występuje domieszka krwi w stolcu oraz nie obserwuje się ubytku masy ciała u pacjenta. Ponadto dolegliwości związane IBS nie zaburzają snu.

Zespół jelita drażliwego ma różne oblicza

 • postać z przewagą biegunek (diarrhoea predominant IBS – D-IBS)
 • postać z dominacją zaparć (constipation predominant IBS – C-IBS)
 • Jeżeli równie często występują biegunki i zaparcia, mówimy o postaci mieszanej zespołu (mixed IBS – M-IBS)

W przypadku trudności diagnostycznych mówimy o postaci niezdefiniowanej (undefined IBS – U-IBS).

Zespół jelita drażliwego powstały na skutek reakcji pozapalnej związanej z patogenem chorobotwórczym nazywany jest poinfekcyjnym zespołem jelita nadwrażliwego (postinfectious IBS – PI-IBS). Nie jest on jednak osobną postacią kliniczną IBS, ale został wyróżniony na potrzeby etiopatogenetyczne.

Rozpoznanie Zespołu Jelita Drażliwego IBS

Diagnostyka zespołu jelita drażliwego obejmuje różnicowanie z chorobami rozrostowymi, a także nieswoistymi chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna).

Badania w celu rozpoznania Zespołu jelita drażliwego IBS należy rozpocząć od badań laboratoryjnych krwi oraz od USG jamy brzusznej.

Badania obrazowe w zespole jelita drażliwego

Przy nawracających bólach brzucha powinno się wykonać badanie USG jamy brzusznej. Często zaleca się też gastroskopię – badanie endoskopowe żołądka, a także kolonoskopię – badanie endoskopowe jelita. W badaniu USG w przebiegu zespołu jelita drażliwego można zaobserwować zmiany w strukturze ścian jelit.

Badanie endoskopowe – kolonoskopia

Na podstawie oceny endoskopowej można wykluczyć np. mikroskopowe zapalenie jelit, które bywa następstwem ostrego zakażenia Campylobacter jejuni.

Metody leczenia Nieswoistego Zapalenia Jelit

Wywiad i badania empiryczne w zespole jelita drażliwego

W przypadku gdy badanie endoskopowe, wraz z oceną badań laboratoryjnych oraz badań obrazowych, nie daje odpowiedzi na pytanie o przyczynę dolegliwości, a wywiady sugerują wieloletnie utrzymywanie się dolegliwości, rozpoczyna się postępowanie empiryczne.

Ważne jest także wykluczenie u pacjenta nietolerancji laktozy. Choroba ta manifestuje się w zbliżony sposób do IBS. Wykonuje się również różnicowanie w kierunku choroby trzewnej – 3% pacjentów z podejrzeniem IBS ma w rzeczywistości chorobę trzewną. Nie wolno zapomnieć również o ocenie funkcji hormonalnej gruczołu tarczowego.

Badanie cytotoksyczności składników pożywienia

Badanie składników pożywienia, które podrażniają błonę śluzową jelit oraz tych, które podtrzymują przewlekły stan zapalny ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia zespołu jelita drażliwego. W tym celu wykorzystuje się testy cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200.

Leczenie zespołu jelita drażliwego

Metody leczenia należy nakierować na usuwanie uciążliwych dolegliwości, gwarantując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentów. Podstawowym celem leczenia jest zmniejszenie występujących dolegliwości, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Opanowanie zaburzeń motoryki skutkuje ustąpieniem dyskomfortu w jamie brzusznej. Leczenie obejmuje modyfikację diety, stosowanie włókien pokarmowych – błonnik, leczenie farmakologiczne oraz pomoc psychologiczną.

Bardzo ważna jest zmiana sposobu życia pacjenta!

Personalizacja odżywiania, czyli dostosowanie diety do unikalnych właściwości fenotypowych pacjenta przyspiesza leczenie. Także dostępność badań genetycznych może się przyczynić do lepszego spersonalizowania terapii i większej skuteczności leczenia zespołu jelita drażliwego IBS.

Personalizowana Terapia Metaboliczna pozwala często na całkowite wyleczenie Zespołu Jelita Drażliwego!

Personalizowana Terapia Metaboliczna to wieloczynnikowa terapia funkcjonalna, wykorzystująca efekt synergii wynikający z połączenia zindywidualizowanego, żywieniowego wspomagania leczenia z zabiegami medycyny fizykalnej.

Terapia Metaboliczna stosowana jest w leczeniu wielu chorób przewlekłych o podłożu zapalnym, jak (choroby jelit, nadwaga, otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, choroby skóry, choroby neurologiczne i inne),

Personalizowana dieta pozwala wyeliminować pokarmowe czynniki zapalne!

Opracowywany indywidualnie na podstawie badanie niepożądanych reakcji na pokarm (nietolerancji i opóźnionych alergii pokarmowych) oraz pakiet badań diagnostycznych.

Jest to podstawowy program Personalizowanej Medycyny Stylu Życia, dedykowany przede wszystkim dla osób, które chcą dokonać racjonalnych, opartych na badaniach, zmian w stylu życia.

Pod opieką specjalistów pacjenci wdrażają zindywidualizowany dopasowany do swojego unikalnego fenotypu, sposób odżywiania.

Terapia Metaboliczna
Kod Metaboliczny 200

Terapia Metaboliczna jest personalizowana na podstawie unikalnego testu cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200. Jest to test na tak zwane nietolerancje pokarmowe i ukryte alergie pokarmowe, który identyfikuje szerokie spektrum reakcji alergicznych i pseudoalergicznych.

Dzięki temu jest to badanie numer 1 w leczeniu i profilaktyce chorób dieto zależnych.

Test Kod Metaboliczny 200 okazał się niezwykle skuteczny w leczeniu zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości oraz wielu chorób przewlekłych (cywilizacyjnych) o podłożu zapalnym. Posiada certyfikat CE!

Personalizacja leczenia nieswoistego zapalenia jelit

Personalizacja to podstawa skutecznego leczenia!

Zarówno postępowanie żywieniowe, jak i zalecenia zabiegowe opracowywane są indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wyniki badań diagnostycznych. Nie ma jednego leku dla wszystkich chorych, bo każdy pacjent to odrębna historia – unikalny fenotyp.

Szybko i bezpiecznie.

Zazwyczaj już w ciągu kilku do kilkunastu tygodni cofają się dolegliwości i objawy większości chorób przewlekłych, z którymi zwracają się do nas pacjenci. Eliminując przewlekłe stany zapalne wzmacniamy swój układ odpornościowy. Odzyskujemy także równowagę hormonalną, kontrolę masy ciała i usprawniamy procesy metaboliczne na poziomie makro i mikro.

Piśmiennictwo:

 • P.Nehring i wsp.: Irritable bowel syndrome – A new approach to aetiopathogenesis. Przegląd Gastroenterologiczny 2011, 6(6):17-22
 • W.Bartnik i wsp.: Rekomendacje diagnostyczno- -terapeutyczne w zespole jelita nadwrażliwego. Gastroenterologia Kliniczna 2009, 1(1): 9–17
 • A.Żelowski i wsp.: Zespół jelita nadwrażliwego – podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2013, 9(3):. 250–255
 • K.Adrych: Zespół jelita drażliwego w świetle najnowszych wytycznych. Forum Medycyny Rodzinnej 2018, tom 12, nr 6, 224–233
 • C.Canavan: The epidemiology of irritable bowel syndrome. Clinical Epidemiology 2014, 6:71-80.
 • F.Cremonini i wsp.: Irritable bowel syndrome: epidemiology, natural history, health care seeking and emerging risk factors. Gastroenterology Clinics of North America 2005, 34(2): 189-204

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *