Osoby predysponowane do alkoholizmu mogą być narażone na otyłość | VIMED

Osoby predysponowane do alkoholizmu mogą być narażone na otyłość