Terapia Redukcji Stresu | VIMED

Terapia Redukcji Stresu

Dbając o ciało, nie możemy zapominać o psychice, bo nasze samopoczucie emocjonalne ma również wpływ na kondycję naszego organizmu. Niestety, towarzyszący nam ciągły stres i brak umiejętności radzenia sobie z nim powodują, że nasze zdrowie jest poważnie zagrożone. Warto poszukać metod, które pomogą zachować równowagę w trudnych sytuacjach i sprawią, że życie, choć trudne, stanie się piękne.

Nie istnieje oczywiście jeden „lek na całe zło”. Każdy z nas jest inny i każdy inaczej reaguje na stres, dlatego niezwykle ważnym krokiem w drodze do poprawy jakości życia oraz stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, jest samopoznanie.

[clearboth]

Sposobów zarządzania emocjami jest wiele, ale wszystkie łączy jedno: wymagają zmiany. A zmienić można albo sytuację, albo swoją reakcję na nią.

Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem to skuteczny sposób na zdrowie i długowieczność.

Terapia Redukcji Stresu to pomoc psychologiczna w walce o redukcję masy ciała, utrzymanie wagi oraz zmianę na stałe stylu życia, w tym nawyków żywieniowych. Metody, które pacjent przyswaja sobie dzięki udziałowi w programie, znacząco wpływają na polepszenie zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem oraz problemami, brak wiary w siebie oraz utrata motywacji to główne czynniki, które przyczyniają się do zarzucenia diety i powrotu do złych nawyków, dlatego Terapia Redukcji Stresu, dostosowana do programu dietetycznego – Terapii Fenotypowej, obejmuje identyfikację oraz modyfikację wzorców myślenia i negatywnych stanów emocjonalnych, które często przyczyniają się do niezdrowego stylu życia.

Podczas czterech spotkań terapeutycznych realizowane są trzy etapy Terapii Redukcji Stresu:

 • Na etapie konceptualizacji terapeuta wypełnia wraz z pacjentem kwestionariusze psychologiczne, dzięki którym może poznać osobowość pacjenta, jego poczucie własnej skuteczności oraz dotychczasowe sposoby radzenia sobie ze stresem. Powstaje w ten sposób indywidualny profil psychologiczny, który staje się podstawą doboru indywidualnej terapii.
 • Drugi etap koncentruje się na nabywaniu umiejętności. Konkretny wybór nauczanych umiejętności jest indywidualnie dostosowany do potrzeb poszczególnych pacjentów, ich mocnych i słabych stron.
 • W końcowym etapie terapeuta zapewnia pacjentowi możliwość ćwiczenia umiejętności radzenia sobie ze stresem, pewności siebie, prawidłowej oceny swoich stanów emocjonalnych oraz uczy relaksacji. Zachęca też do korzystania z różnych metod symulacyjnych – wizualizacji, modelowania i odgrywania ról w wyobrażonych sytuacjach przerażających lub stresujących – które pomagają zwiększyć realizm praktyki radzenia sobie ze stresem.

Korzyści z Terapii Redukcji Stresu to:

 • nabycie umiejętności nazywania i rozumienia pojęć: emocje, stres,
 • uzyskanie informacji na temat własnego zachowania w sytuacjach trudnych emocjonalnie,
 • uświadomienie sobie roli uczuć,
 • poznanie niektórych skutecznych sposobów rozwiązywania problemów,
 • nabranie przekonania o możliwości radzenia sobie ze „złymi” emocjami,
 • przyswojenie sposobów wpływania na własną emocjonalność,
 • zidentyfikowanie czynników stresogennych,
 • samopoznanie,
 • wsparcie Terapii Fenotypowej.

Efektem programu jest ustabilizowanie strefy emocjonalnej. Pacjent, który przeszedł terapię, rozumie, dlaczego w taki, a nie inny sposób reaguje na stres, wie, jak panować nad własnymi uczuciami i potrafi efektywnie rozwiązywać problemy.

Wszystko to sprawia, że czuje się pewniej i jest bardziej zmotywowany do wprowadzania pozytywnych zmian, dzięki czemu w szybkim czasie może cieszyć się efektami swoich starań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *