Leczenie nietolerancji pokarmowej. Objawy, rodzaje, leczenie | VIMED

Leczenie nietolerancji pokarmowej

Leczenie nietolerancji pokarmowej laktozy.

Rozpoznanie i leczenie nietolerancji pokarmowej 

Leczenie nietolerancji pokarmowych to jedno z najpoważniejszych wyzwań medycyny

Szacuje się, że kilkadziesiąt procent ludzi zamieszkujących cywilizowane kraje, cierpi z powodu różnego rodzaju nietolerancji pokarmowych. To cierpienie przybiera najpierw formę coraz cięższych dolegliwości różnego rodzaju, a w miarę upływu czasu przyjmuje postać poważnych chorób przewlekłych, takich jak choroby kardiologiczne, neurologiczne, metaboliczne i inne.

Leczenie nietolerancji pokarmowych to jedno z najpoważniejszych wyzwań medycyny

Jakie są objawy nietolerancji pokarmowych?

Dolegliwości wywołane przez nietolerancje pokarmowe mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter.

 • biegunki
 • zaparcia
 • wzdęcia 
 • bóle brzucha 
 • migreny
 • stany depresyjne 
 • osłabienie mięśni 
 • długotrwałe zmęczenie 
 • problemy ze snem 
 • trądzik czy zmiany skórne

Co dalej?

Po okresie wielu miesięcy, a nawet lat zmagań z takimi objawami lekarze obserwują reakcje organizmu, które charakteryzują się mniej lub bardziej nasilonymi zmianami chorobowymi.

Należą do nich:

 • zaburzenia hormonalne
  (choroba Hashimoto),
 • choroby układu nerwowego (autyzm, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona),
 • przewlekłe choroby zapalne jelit,
 • nadwaga, 
 • podwyższone markery stanu zapalnego,

 • nadciśnienie, 
 • miażdżyca, 
 • cukrzyca, 
 • choroby skóry, 
 • zaburzenia erekcji,
 • policystyczne jajniki, 
 • endometrioza, 
 • niepłodność.
 • Rodzaje nietolerancji pokarmowych

  Nietolerancje pokarmowe mają bardzo różne oblicze i w każdej z tych sytuacji trzeba inaczej postępować.

  Leczenie nietolerancji pokarmowej laktozy.

  Nieimmunologiczne niepożądane reakcje pokarmowe

  Reakcje, które nie są wywołane immunologicznie, stanowią w rzeczywistości większość wszystkich niepożądanych reakcji na żywność. W związku z tym albo są wynikiem niedoboru enzymu, w którym węglowodany zawarte w pożywieniu nie są odpowiednio trawione, albo ich przyczyną jest dysfunkcja wchłaniania – zwana złym wchłanianiem – gdzie węglowodany są wchłaniane tylko w ograniczonym stopniu w jelicie cienkim. 

  W obu przypadkach węglowodany przedostają się do dalszej części jelita, gdzie są aktywne osmotycznie, a także prowadzą do wzdęć i biegunki z powodu rozkładu bakterii. Układ odpornościowy nie odgrywa żadnej roli w tych reakcjach nietolerancji, to znaczy, że wszystkie składniki pożywienia są tolerowane przez układ odpornościowy. 

  Przede wszystkim w populacji europejskiej najczęstszymi zaburzeniami w trawieniu i wchłanianiu amin i węglowodanów są nietolerancja laktozy, fruktozy i histaminy.

  Immunologiczne nietolerancje pokarmowe

  W przypadku nietolerancji pokarmowych o podłożu immunologicznym wszystkie składniki spożytego pokarmu mogą być rzeczywiście trawione i wchłaniane przez organizm, ale niektóre składniki pokarmu powodują aktywację układu odpornościowego. Układ odpornościowy osoby dotkniętej chorobą nie może więc zapewnić tolerancji na składniki żywności, które są w zasadzie nieszkodliwe. 

  Niekorzystne reakcje zapalne, które są wyzwalane, przypominają te, które mają miejsce również w biologicznie użytecznej obronie przed patogenami – wirusami i bakteriami.  Przede wszystkim immunologiczne nietolerancje pokarmowe obejmują spektrum natychmiastowych i opóźnionych alergii pokarmowych i reakcji krzyżowych, chorobę trzewną o podłożu autoimmunologicznym oraz tzw. Reakcje pseudoalergiczne na dodatki do żywności.

  Leczenie nietolerancji pokarmowej immunologicznej.

  Wszystkie nietolerancje pokarmowe podzielić można na pięć podstawowych grup.

  Nietolerancja:

  • glutenu
  • laktozy
  • fruktozy
  • histaminy
  • Opóźnione (ukryte) alergie pokarmowe (Immunologiczne nietolerancje pokarmowe)

  Pozostaje pytanie… jak normalnie żyć z nietolerancją pokarmową? 

  Leczenie nietolerancji pokarmowych spowodowanych pożywieniem.

  Czy nietolerancja pokarmowa jest niebezpieczna? 

  Nietolerancja pokarmowa znacząco zwiększa ryzyko rozwoju poważnych chorób przewlekłych. Ryzyko to wzrasta wraz z czasem trwania choroby. Rośnie zagrożenie rozwojem wszystkich chorób zapalnych, czyli wszystkich chorób, w których charakterystyczna jest znacząca rola aktywnych limfocytów T. 

  Osoby cierpiące z powodu nietolerancji pokarmowych są bardziej narażone na schorzenia, takie jak choroby układu krążenia (serca), depresja i inne problemy ze zdrowiem psychicznym oraz choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca typu 2, czy kompleks chorób określanych jako Zespół Metaboliczny. Przewlekły stan zapalny i stałe wydzielanie cytokin prozapalnych może powodować zmiany metabolizmu glukozy, zakrzepicę i małopłytkowość.

  Leczenie objawowe nietolerancji pokarmowych

  Coraz więcej pacjentów krąży od lekarza do lekarza, w poszukiwaniu pomocy medycznej. Jest to związane z nieswoistym (nietypowym) i często wielonarządowym charakterem objawów, z jakimi zgłaszają się pacjenci. Lekarz specjalista stosuje standardowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze, obserwując jego skuteczność. Jeżeli po kilku miesiącach leczenia nie ma efektów, kieruje pacjenta do innego specjalisty. 

  Jedyne leczenie dostępne dla lekarzy konwencjonalnej medycyny to środki przeciwzapalne i przeciwbólowe, czyli tak zwane leczenie objawowe. Dopóki nie wiemy, jakie są przyczyny niepożądanych reakcji, dopóty niemożliwe jest wdrożenie leczenia przyczynowego.

  Leczenie objawowe nietolerancji pokarmowych
  Co wybierasz - leczenie objawowe, czy całkowite wyleczenie nietolerancji pokarmowej?

  Co wybierasz – leczenie objawowe, czy całkowite wyleczenie nietolerancji pokarmowej? 

  Od kilkunastu lat w Centrum Medycznym VIMED obserwujemy bardzo pozytywne efekty leczenia nietolerancji pokarmowych przy zastosowaniu nowej, wieloczynnikowej terapii funkcjonalnej. Kluczem do sukcesu okazało się innowacyjne badanie niepożądanych reakcji pokarmowych. 

  Test cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200 pozwala szybko zidentyfikować i wykluczyć z diety pokarmy, które wywołują i podtrzymują niepożądaną reakcję zapalną. W zaawansowanych przypadkach, kiedy stan zapalny utrzymuje się długo, konieczne jest wdrożenie wieloczynnikowej terapii funkcjonalnej.

  Terapia Fenotypowa to przyczynowe podejście do rozwiązania problemu.  Dzięki synergicznemu działaniu zabiegów rehabilitacji komórkowej w połączeniu z dobrze spersonalizowaną terapią żywieniową możesz wreszcie pozbyć się tego uporczywego problemu. To nowoczesne podejście oparte jest na innowacyjnej metodologii funkcjonalnej medycyny stylu życia. 

  Czy można skutecznie wyleczyć nietolerancje pokarmowe? 

  Skuteczne leczenie nietolerancji pokarmowych jest możliwe bez wyniszczającej chemii, środków przeciwzapalnych czy przeciwbólowych, stosowanych latami. 

  Kluczem jest zrozumienie, że u podłoża nietolerancji pokarmowych leżą czynniki zapalne, związane z zaburzeniami metabolicznymi, które zaczynają się w jelitach. Ta wiedza leży u podstaw Terapii Fenotypowej – skutecznej, wieloczynnikowej metody WYLECZENIA nietolerancji pokarmowych. 

  Zaufało nam już tysiące pacjentów, którzy po przejściu Terapii Fenotypowej zaobserwowali u siebie spektakularne efekty – wyciszenie dolegliwości. Odzyskali pewność siebie i radość z życia, przestali się ukrywać. 

  Nowe podejście w leczeniu nietolerancji pokarmowych

  Wiemy jakie czynniki leżą u podłoża tej choroby, rozumiemy mechanizmy zapalne, alergiczne, immunologiczne, komórkowe, które wpływają na jej przebieg.

  Te wszystkie nieswoiste objawy choroby, to tylko przejaw zaburzeń, które toczą się wewnątrz organizmu.

  Wiemy już, że nietolerancja pokarmowa to ogólnoustrojowa choroba zapalna, której początek zaczyna się w przewodzie pokarmowym. Takie funkcjonalne podejście do choroby pozwala zmienić koncepcję leczenia nietolerancji pokarmowych. 

  Wybór leczenia zależy od ciężkości i postaci choroby i polega przede wszystkim na identyfikacji pokarmów wywołujących stan zapalny i czasowym lub stałym wdrożeniu diety eliminacyjnej, z jednoczesnym zastosowaniem zabiegów medycyny fizykalnej.  

  Personalizowana, funkcjonalna medycyna stylu życia pozwala skutecznie leczyć nietolerancje pokarmowe!

  Wieloczynnikowa terapia wykorzystująca metodologię Personalizowanej, Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia

  Wieloczynnikowa terapia wykorzystująca metodologię Personalizowanej, Funkcjonalnej Medycyny Stylu Życia to zupełnie nowa, innowacyjna strategia postępowania w leczeniu nietolerancji pokarmowych.

  Leczenie nietolerancji pokarmowej - postępowanie diagnostyczne.

  PIERWSZY CZYNNIK – Postępowanie diagnostyczne

  Kod Metaboliczny 200 – spersonalizowane odżywianie oparte o najskuteczniejszy test cytotoksyczności składników pożywienia.

  Pierwszym krokiem do rozpoczęcia terapii jest wykonanie szeregu badań diagnostycznych. Przede wszystkim są to głównie badania biochemiczne, morfologiczne i immunologiczne krwi, a także wysokiej jakości badanie obrazowe, czyli USG jamy brzusznej, wątroby i dróg żółciowych. To także badanie stopnia odżywienia komórek.

  Najważniejszym elementem w leczeniu nietolerancji pokarmowych jest wyeliminowanie pokarmowych czynników, które podtrzymują stan zapalny. Taki stan powoduje zaburzenia wchłaniania składników mineralnych i kumulację toksycznych metabolitów w organizmie, co zaburza homeostazę. 

  Aby wdrożyć skuteczne leczenie, musimy odnaleźć te składniki pożywienia, które odpowiadają za przewlekły  stan zapalny. Dlatego najlepszym znanym nam narzędziem diagnostycznym, który identyfikuje szerokie spektrum niepożądanych reakcji jest unikalny  test cytotoksyczności składników pożywienia Kod Metaboliczny 200

  Kod Metaboliczny 200 to odmiana testu na tzw. nietolerancje pokarmowe, która dostarcza najbardziej wszechstronnych informacji o czynnikach wywołujących niepożądane reakcje pokarmowe – stan zapalny. Z tego powodu już od kilkunastu lat wykorzystujemy to badanie w naszej praktyce lekarskiej. Z pewnością żadne inne narzędzie diagnostyczne nie dawało nam tak wysokiej skuteczności diety eliminacyjnej.

  Leczenie nietolerancji pokarmowej - postępowanie żywieniowe.

  DRUGI CZYNNIK  – Postępowanie żywieniowe

  Podstawowym czynnikiem w leczeniu nietolerancji pokarmowych jest wdrożenie diety eliminacyjno-rotacyjnej, w której eliminujemy czynniki pokarmowe wywołujące stan zapalny. Stworzenie spersonalizowanego programu żywieniowego ma kluczowe znacznie w leczeniu chorób o podłożu zapalnym, w tym autoimmunologicznych.

  Odpowiedni dowóz substancji odżywczych 

  Dieta eliminacyjno-rotacyjna pozwala na dostarczanie wszystkich składników, które są niezbędne do zapewnienia właściwej podaży białek, węglowodanów i tłuszczy. Przywrócenie funkcji jelit i odbudowa odpowiednio karmionej mikroflory jelitowej zapewnia prawidłowe i odżywienie organizmu i dostarczenie odpowiedniej ilości mikroelementów i witamin. 

  Spersonalizowany program odżywiania, który trwa kilka miesięcy, jest cały czas monitorowany i adaptowany do potrzeb każdego pacjenta. Okresowe konsultacje z naszymi specjalistami pozwalają pacjentom doskonalić się w sztuce jedzenia dla zdrowia. W tym czasie dochodzi do regeneracji wszystkich komórek organizmu, w tym komórek nabłonka jelit. 

  Dieta eliminacyjno-rotacyjna dostarcza niezbędną ilość składników odżywczych, witamin i mikroelementów. Dlatego pozwala na regenerację mikrobiomu i dobudowę błon śluzowych przewodu pokarmowego. 

  W wyniku przywróceniu funkcji jelit, do krwiobiegu trafiają substancje niezbędne do regeneracji komórek skóry i tkanki podskórnej. W kolejnych tygodniach trwania terapii następuje regeneracja komórek całego organizmu i odbudowa skomplikowanej sieci mikroskopijnych naczyń krwionośnych.

  Leczenie nietolerancji pokarmowej - komora hiperbaryczna.

   TRZECI CZYNNIK – Postępowanie zabiegowe

  Tlenoterapia hiperbaryczna w komorze hiperbarycznej HBOT 

  HBOT umożliwia dopływ tlenu do uszkodzonych komórek narządów przewodu pokarmowego.

  Tlenoterapia hiperbaryczna HBOT – to najczystszy tlen 99,5%, podawany w warunkach ciśnienia podwyższonego do poziomu powyżej 2 ATA. Zabieg wykonywany w odpowiednio skonstruowanej komorze ciśnieniowej, wzmacnia naturalne procesy naprawcze organizmu. Seria zabiegów redukuje stan zapalny i mobilizuje komórki macierzyste, które zastępują uszkodzone komórki.

  Przede wszystkim zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej pozwalają dotlenić wszystkie komórki i tkanki ustroju i zredukować przewlekły stan zapalny. Doprowadzenie tlenu do uszkodzonych komórek umożliwia prawidłowy metabolizm tym komórkom i zbudowanym z nich narządów. 

  Komora hiperbaryczna jest powszechnie stosowana na całym świecie, aby dostarczać tlen tam, gdzie na skutek zmian zapalnych, pooperacyjnych lub będących efektem zmiażdżenia, upośledzona została funkcja naczyń włosowatych. Przyspiesza gojenie ran i wzmacnia układ immunologiczny.

  Włączenie zabiegów w komorze hiperbarycznej prowadzi często do okresowego nasilenia objawów. Po kilku, a czasem po kilkunastu dniach następuje szybka poprawa i wyciszają się dotkliwe objawy. Warunkiem tak spektakularnych efektów jest równoczesne stosowanie diety eliminacyjnej.

  Hydrokolonoterapia – terapia wodna jelita grubego

  Przywrócenie funkcjonowania jelita grubego decyduje o strukturze i sposobie działania mokrobiomu, złożonego z miliardów bakterii w tysiącach odmian, bytujących w jelicie człowieka

  Niewątpliwie u większości osób dorosłych struktura gatunkowa i sposób działania mikroflory jelitowej odbiega od stanu optymalnego. W wyniku wielu czynników środowiskowych, takich jak droga przyjścia na świat (cesarskie cięcie), przebyte choroby, przyjmowane leki, sposób odżywiania się, stres, dochodzi do zaburzenia funkcji mikroflory jelitowej i całego układu pokarmowego.

  Przede wszystkim procedury oczyszczania wątroby, czy tylko hydrokolonoterapii wspomagają pracę wątroby i całego układu pokarmowego. Zregenerowane środowisko jelita grubego pozwala na odbudowę korzystnej struktury mikrobiomu. Odpowiednie odżywianie wspiera „dobre” bakterie, które skutecznie zwalczają te „złe” szkodliwe bakterie. Przywracamy równowagę w jelitach,

  Teraz dopiero organizm może zacząć odzyskiwać równowagę we wszystkich pozostałych obszarach. Poprawiają się właściwości reologiczne krwi, która może dostarczyć odpowiednią ilość substancji odżywczych tak bardzo potrzebnych komórkom Twojego organizmu. Jednocześnie oczyszczona krew może odbierać z przestrzeni międzykomórkowej toksyczne komórkowe metabolity.

  Zdrowie zaczyna się w jelitach 

  Sprawne funkcjonowanie jelit, od których zależy zdrowie wszystkich narządów

  Zdrowy układ pokarmowy to podstawa zdrowia. Zapewnia wchłanianie niezbędnych składników odżywczych, minerałów i witamin i wydalanie niestrawionych resztek pokarmowych.

  Przywrócenie właściwego składu mikrobiomu to podstawa sprawnego funkcjonowania organizmu. Jednym z zabiegów często wykorzystywanych w leczeniu chorób zapalnych jest terapia wodna jelita grubego – hydrokolonoterapia.

  Bariera jelitowa może być uszkodzona przez stan zapalny lub nieprawidłowy skład flory jelitowej. Wówczas do wnętrza organizmu wnika niekontrolowany strumień antygenów pokarmowych i bakteryjnych, co pogłębia stan zapalny. 

  Zakłócenie równowagi mikrobiologicznej jelit polega na tym, że zmniejsza się liczba bakterii „dobroczynnych”  takich jak Faecalibacterium prausnitzii czy Akkermansia muciniphila, a wzrasta ilość bakterii i drobnoustrojów „szkodliwych”: Candida Albicans, Clostridium. 

  Regeneracja funkcji jelita grubego ma kluczowe znaczenie w procesie leczenia chorób o podłożu zapalnym.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *